Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.


Styrelse | 2011-11-13

Jag bor i en bostadsrätt och har en fråga. Kan man i mötesprotokollet lägga till en punkt, övriga frågor. Jag har fått ett svar att det inte går. Tacksam för svar.

Undrande


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-11-13

Styrelsen i min bostadsförening, låser sig in i bostadsrättshavarnas lägenheter utan tillstånd som dom vill och när de vill. Senast var de i 30 lägenheter utan förvarning eller tillstånd för att kolla om bostadsrättshavarna hade termostaten på sina radiatorer på två eller fyra.

Styrelsen håller fast vid att de kan göra det med stöd i Bostadsrättslag (1991:614) §13. Jag och fler andra bostadsrättshavare tolkar lagen som om styrelsen endast har rätt att ringa på och be om att få komma in i de fallen där de har rätt att få komma in.

Om de nekas tillträde i lagenheten måste de vända sig till Kronofogdemyndigheten och be om särskild handräckning. Hur är det egentligen? Kan de gå in i våra lagenheter när de vill hur som helst eller är det hemfridsbrott?

Undrade


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-11-13

Jag undrar följande: I vår bostadsrättsförenings stadgar står det att man väljer fem ledamöter och två suppleanter vid årsstämman och det är första gången en styrelse väljs. Och det står även att styrelsen skall delas upp på ett och två år.

Men vem bestämmer vilka som skall ha 1 och två år vid deras konstituerande möte, där deltar ju inte valberedningen. Valberedningen har kommit med förslag vilka 5+supp men valberedningen kan väl inte bestämma tillsättningstiden. Kan ni klura ut detta.

Anders


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2011-11-13

Vi är en mindre förening med ett antal parhus. Vid målningsarbeten av fasaderna begärde medlemmarna som bor i ett parhus att själva få stå för arbetet och färgkostnaden.

Då en av de berörda medlemmarna är innehavare av målerifirma (jur. person), tillstyrkte styrelsen detta. En reducering av årsavgiften för de 2 medlemmarna tillstyrktes också. Vad som sedan hände är att fasaden successivt förändrade struktur och färgsättning på det parhuset medan övriga parhus fortfarande har en gemensam kulör/patina.

Vill nämna att materialet är stockpanel, som skall behandlas med speciell lasyr av föreningen anmanad . Styrelsen kontaktade medlemmarna för förklaring, men fick inte nöjaktigt svar. Vid ommålning under hösten några år senare, begärde åter medlemmen att få sköta arbetet själv.

Vi i styrelsen konstaterade att fel färgtyp (förmodligen grå täcklasyr) och nyans använts. Dessutom har då parhusets andra del blivit en hemsk konstrast i ngn brunaktig kulör pga tidigare fel färgtyp.

Våra frågor är:

1)Kan vi begära av medlemmarna (på deras bekostnad) att de försöker återställa fasaderna i "rätt" kulör, den av föreningen anmanad .

2) Kan föreningen låta utföra arbetet "tvingande" och sedan fakturera medlemmarna om inget sker?

3) Har vi styrelsen begått allvarligt fel, då vi i god tro lät målerifirman (yrkeskunnig) göra jobbet själva?

Tacksam för svar till Styrelsen


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2011-11-13

Hur är det med altandörren? Vi har en "gliddörr", som behöver underhållas. Kullager under dörren är dålig. Dörrarna fanns där när vi flyttade in. Räknas inte dom som ytterdörrar, som bostadsrättsföreningen skall underhålla ??

Hur är det med vattenledningen ?Vi fick vattenläcka under diskbänken strax innan kranen. Reparatören som fixade felet sa att vattenledningar fram till kranen skall bostadsrättsföreningen underhålla.
Skulle vara väldigt tacksam för svaret.

Reijo Suojanen


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-11-13

Sitter med i styrelsen för en brf som har 69 lägenheter. Vi blev för tre år sedan en helt ny (yngre) styrelse. Vi flaggade då för att vi ville ha en valberedning som var villig att ta sitt uppdrag på fullt allvar och var den där viktiga länken mellan styrelse och medlemmar som saknats innan.

Det var väldigt svårt att få till två personer att ställa upp, idag har en av dom flyttat och vi har bara en kvar. Nu till kommande årstämma har vi dessutom fått reda på att den kvarvarande kommer att avsäga sig sitt uppdrag för att de planerar att flytta.

Det har under många år varit väldigt svårt att få folk att ställa upp att ingå i valberedningen.

Vi i styrelsen har diskuterat om att ev. slopa valberedningen då ingen är intresserad, men är villiga att återuppta valberedningen när intresse finns. Det står ingenting om valberedningen i våra stadgar. Är det möjligt att gå vidare med våra tankar och framföra detta på årstämman?

André


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-11-13

Hej. Jag har två frågor.
1. Kan alla styrelsemedlemmar rösta på sig själva på årsstämman för att bli sitta som ledamöter i styrelsen?

2. Kan styrelsemedlemmarna på stämman delta i att rösta på hur mycket de själva ska ha i arvodet?

Kari


»  svarar


Styrelse | 2011-11-13

Vad får styrelsen besluta om?
Får man göra om del av gårdsplan till parkering när det redan finns lediga parkeringsplatser för de boendes fordon intill fastigheten?» SVAR FRÅN HSB svarar


Ekonomi | 2011-11-13

Jag är medlem i en bostadsrättsförening där vi börjat fundera på att sänka föreningens lån via amortering. Vi har inte mycket sparade medel, bara en nödvändig buffert och står inför de kommande åren annars göra en successiv avgiftsökning på 5-10 %.

En tanke som har väckts är möjligheten att enskilda medlemmar tar personliga lån och sänker föreningens lån på detta vis. Vi tänker att enskilda medlemmar kan göra ränteavdrag och att räntorna troligen går ungefär jämt upp eller bättre jämfört med annars nödvändiga avgiftsökningar.

Tanken är också att detta medför att vi inte behöver höja avgifterna och långsiktigt kanske få igen de ökade enskilda kostnaderna vid försäljning i form av värdeökning på grund av lägre avgifter.

Marianne


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-11-13

Är det lagligt att ta in en ordförande utanför bostadsrättsföreningen?
I vår förening har det varit omöjligt att få någon att ställa upp som ordförande, valberedningen har gått bet. Kan vi köpa tjänsten?» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-11-13

Jag heter Ingemar och är ny ordförande i vår bostadsrättsförening. På en tidigare års stämma beslutades det att man skall ta ut en deponi avgift för städdagen som betalas in på April månads faktura och om man medverkar på städdagen i Maj månad får man tillbaka deponi avgiften på Juni fakturan !
De som inte är med på städdagen får inte tillbaka depositionsavgiften.
Är detta förfaringssätt sätt rätt?
Kan någon vägra betala deponi avgiften?
Kan man driva in depositionsavgiften ?
Kan vi i sådant fall kan ta ut en extra faktura avgift om någon inte betalar?

Ingemar


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-11-13

Vi bor i en bostadsrättsförening i Västerås. Föreningen består av 48 lägenheter. Vi bor granne med en man som har verkstad i garaget som gränsar till vår lägenhet. Lägenheterna är suterränglägenheter med garage i entreplan.

Han har under flera år "mekat" med sina egna motorcyklar (7 st) och andras cyklar i garaget.Han står utanför och gasar och varvar upp cyklarna. Han har också i höstas hällt över bensin, som han drällde på golvet där det låg en nålfiltmatta.

Det stank upp i vår lägenhet. Jag gick då ner till honom och frågade vad han höll på med. Han ville först inte kännas vid vad det var som luktade Men eftersom jag känner igen lukten så erkände han vad det var som hade hänt. Bad heller inte om ursäkt har heller inte förbättrat sig.

Härom dagen stod han igen och hällde bensin och spillde utanför garaget. Efter ytterligare en dag hade han spillt olja utanför garaget och sedan spolat ner det i avloppet på parkeringen utanför. När jag konfronterade det med honom så fick jag till svar att "jag bor här". Underförstått att han har rätt att göra vad han vill där han bor. Jag svarade bara att jag bor här också. Jag kommer inte att gå in i någon diskussion med honom för han har retat upp så många i föreninge under årenslopp och är ganska obehaglig som person. Vi har årsmöte på lördag och kommer välja ny ordförande. Mannen som jag beskrivit har varit ordf. i föreningen. Jag skulle vara tacksam för att få råd hur jag skall agera så jag gör det på ett bra sätt.

Berit Pettersson


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-09-20

Vi håller på att se över vår gemensamma säkerhet i vår förening. Vilken typ av brandskydd är vi som bostadsrättsförening skyldiga att installera?

Ordf


» Stefan Stjärnlöf, brand- och säkerhetsrådgivare St George svarar


Ekonomi | 2011-06-20

Har en fråga om försäljning av lokal. Den har varit uthyrd för affärsverksamhet men det är svårt att få hyresgäster. Däremot kommer det vara lätt att sälja lokalen som lägenhet, efter att de gjorts om till lägenhet. Vi tänker sälja lokalen till ett företag som bygger om lokalen till lägenhet och säljer den som sådan.

Måste en stämma besluta om försäljningen fast det inte står något om det i våra stadgar (vad jag kan se)? Finns det några hinder i övrigt för ett sådant förfarande?

Hälsningar -ordf kj


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-05-10

Kan han backa ur köpet?
Vår son har skrivit under ett förhandsavtal och betalat 10 procent av köpeskillingen på en nybyggd bostadsrätt, inflyttning nov i år. Nu har han fått besked att det kommer att dröja till tidigast april 2012 innan huset är färdigt och inflyttning kan ske.

Kan han backa ur sitt köp nu? Som du förstår så ställer det här till trassel för honom. Han skrev på bokningsavtalet och betalade bokningsavgift i mars 2010.

Lena Backman


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-05-10

Bägge parter äger bostadsrätten – hur värderas bostadsrätten, behövs intyg, vem utfärdar detta?

Arne


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-03-23

Jag är styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I våra stadgar står bl.a. att "bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Till det inre räknas inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten.

Bostadsrättshavaren svarar ej för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer eller för de anordningar för avlopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten med vilken föreningen försett lägenheten" Min fråga är; vem ska bekosta byte och reparationer av kranar, badkarsblandare, toastolar, tvättställ mm.?

En del medlemmar har tolkat stadgarna så att de själva skall bekosta utbytet och redan gjort detta. Nu hävdar andra medlemmar att stadgarna skall tolkas så att föreningen skall stå för kostnaden.
Kan de som bekostat bytet själva kräva ersättning från föreningen om det är föreningen som skall bekosta bytet?

Lars


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2011-03-01

Bor i en mindre Brf och vi har haft sotare här som gått igenom hela ventilationssystemet. Nu har han upptäckt att i några lägenheter som nyligen har renoverats, och även bytt ägare, i bla badrum där taket sänkts o ventilationen är igenbyggd.

Vem har ansvaret att återställa ventilationen? Föreningen, den förra ägaren, den nyinflyttade eller den som utfört arbetet?

Inger Furulind Landsten


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Renovera/Underhåll | 2011-03-01

Min fråga rör alltså vad man skriver i stadgarna kring kostnader för underhåll och renovering av nyuppsatta balkonger för att de som valt att inte ha balkong inte ska behöva stå för det underhållet. Hos oss föreslås nu att det ska stå att som äger/har en balkong står för det INRE underhållet, dvs måla och laga balkongräcke plus trätrall, vilket innebär att den dag vi behöver göra något åt själva balkongen och fästena i väggen vilket är de stora kostnaderna nu ska bekostas av alla.

Vi är fyra som inte har balkong av 16, vilket innebär 25 procent av kostnaderna. Enligt bolagsverket måste en debitering av medel till en balkongfond, som uppenbarligen är fullt möjligt att inrätta, läggas på avgiften (kunna hänföras till avgiften). Men kan inte ta ut någon extra avgift, juridiskt hårklyveri för mig.

Det jag undrar över är alltså hur jag ska föreslå att man skriver i stadgarna?
Hur man inrättar en fond, antar att det också kräver beslut på en stämma?

Hur man beräknar avsättning till fonden, alltså när man kan tänka sig att behoven uppstår, livslängd på balkongen och utifrån det beräkna en lämplig avgift per månad. (Har hört om en förening där den som äger/har en balkong betalar 50 kr i månaden exempelvis, hoppas få svar från dem också.)

Sedan är risken ändå att motionen blir nedröstad, om inte annat för att det går prestige i frågan från styrelsens sida, de har dessutom i dagsläget balkong alla fyra! För mig handlar det både om pengar och moral! Jag satt ordförande när balkongerna sattes upp och var noga med att föra in en passus i stadgarna om detta, men nu föreslås alltså att denna tas bort för att alla ska vara med och betala.

Jane Bergstedt


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-03-01

I min föreningen har de som har de största lägenheterna upp till 6 gånger så stor rösträtt som de som har de små lägenheterna. Några få medlemmar har tillsammans absolut majoritet i förhållande till mycket fler medlemmar med mindre lägenheter.

Vi har försökt göra något åt detta genom att ge in motion till årsstämman men den motionen har inte haft någon chans till framgång då de som har stor rösträtt inte vill förlora sin makt att bestämma över oss andra. En jurist som föreningen anlitat säger att det är korrekt att ha så olika rösträtt. Är det sant?

Frågande...


» Karin Rutström - Redaktör Bo Bättre svarar


Styrelse | 2011-02-21

Jag bor i en bostadsrätt och skulle vilja ha ett intyg om en eller flera parkeringsplatser, där det framgår om dessa är uthyrda eller inte. Har jag rätt att få tillgång till ett sådant intyg/ bevis, alltså har jag rätt att begära det från min förening?

P-platssökande


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-02-21

Jag är nybliven styrelseledamot, och blev dessutom ordförande, i en bostadsrättsförening. Jag undrar om styrelseprotokollen som skrivs vid varje styrelsemöte är sekretessbelagda eller om vem som helst inom föreningen har rätt att ta del av dessa?

Har varit på "styrelsekurs" och där sade man att det var sekretess på dessa. Men en del säger att det är offentligt. Vad gäller, vad säger lagen? Har försökt att söka på nätet, men jag hittar inga 100 procentiga uppgifter.

Peter Brogstam


» Karin Rutström - Redaktör Bo Bättre svarar


Ekonomi | 2011-02-21

Har en fråga om försäljning av lokal. Den har varit uthyrd för affärsverksamet men det är svårt att få hyresgäster. Däremot kommer det vara lätt att sälja lokalen som lägenhet, efter att de gjorts om till lägenhet.

Vi tänker sälja lokalen till ett företag som bygger om lokalen till lägenhet och säljer den som sådan. Måste en stämma besluta om försäljningen fast det inte står något om det i våra stadgar (vad jag kan se)? Finns det några hinder i övrigt för ett sådant förfarande?

ordf kj


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-02-21

Jag bor i en bostadsrättsförening och har problem med en granne som röker.
Hon röker inne i sin lägenhet och röken kommer in i min lägenhet via ventilationen och genom golvet. Detta gör att jag och mina barn inte mår bra. Har pratat med grannen och det blir bättre ett tag men efter ett tag är det samma visa igen, har pratat med styrelsen som har pratat med henne och då har det tillfälligt blivit bättre.

Om en person inte lyssnar eller bryr sig om vad jag eller styrelsen säger att vi känner rök lukt och mår dåligt. Hon erkänner att hon röker inne. Vad kan jag göra mera som granne och vad kan styrelsen göra ?

Stefan


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Ekonomi | 2011-02-21

Vår son har skrivit under ett förhandsavtal och betalt 10% av köpeskillingen på en nybyggd bostadsrätt. Inflyttning nov 2011, nu har han fått besked att det kommer att dröja minst till april 2012 innan huset är färdigt och inflyttning kan ske.
Kan han "backa" ur sitt köp nu? Som du förstår så ställer det här till trassel för honom. Han skrev på bokningsavtalet och betalade bokningsavgift i mars 2010.

Lena Backman


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Ekonomi | 2011-02-21

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening som ombildades 1985. Föreningen äger tre lägenheter i huset som vi nu funderar på att erbjuda hyresgästerna att köpa till förmånligt pris.

Detta p.g.a att föreningen behöver likvida medel för större reparationer. Jag undrar nu om styrelsen kan fatta detta beslut utan att övriga medlemmar får yttra sig i frågan. Att sälja lägenheterna på öppna marknaden är inte att tänka på eftersom hyresgästerna har besittningsrätt.

Ewa Sjöholm


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-02-21

Jag är valberdare i en bostadsrättförening med ca 60 st lägenheter, där det nu kommit till min kännedom att utav fem ledamöter kommer tre, av olika anledningar, att avsäga sig ytterligare nomineringar.

En av suppleanterna har också annonserat sitt avhopp. Den andre väntar vi besked av. Kvarstår två stycken ledamöter, ordföranden och vice ordföranden, som nu tyvärr inte kommer överens.


Båda är valda på två år och det återstår alltså ett och ett halvt år tills nästa val. Nu verkar den ene att vilja kräva den andres avgång. Jag har föreslagit att vi ska träffas tillsammans för att försöka reda ut situationen men tvivlar på att lyckas.

Detta är mitt andra år som valberedare tillsammans med ytterligare en person. Jag kan väl inte avsätta någon utan att fråga övriga medlemmar vad de tycker?

Anita


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-02-21

SCB undersökning om styrelsearvoden

Tacksam för att få referens till undersökning som SCB gjort om styrelsearvodet i bostadsföreningar - arvode kr 1000 per lägenhet.

Lis Somander


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Boende/Medlemmar | 2011-02-21

Jag är styrelseledamot i en relativt nybildad förening. Vi har ett gynnsamt läge då vår fastighet innehåller flera tomma lägenheter som nu ska ut på försäljning. Alla lägenheter har ett källarförråd och ett vindsförråd.

Nu är dilemmat att några förråd som tillhör de tomma lägenheterna har "lånats" av grannarna. Trots flera lappar på anslagstavlor/hissar samt brev till alla boende har förråden trots allt inte tömts.

Nu har vi aviserat att förråden kommer att tömmas och att vi magasinera innehållen - men under hur lång tid måste vi magasinera innehållet i förråden för att inte göra ett juridiskt klavertramp.råden för att inte göra ett juridiskt klavertramp.

Lotta Vidén


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-02-21

Jag är ordförande i en Brf och har ställts inför en något knepig situation som jag skulle behöva snabbt svar på.

En suppleant ej van sådan och jag har olika tolkning av beslutsrätten i styrelsen. En konflikt har uppstått och en ledamot har avgått och denna suppleant har nu också sagt att hon avgår.

Styrelsen bestod av 3 ledamöter och 2 suppleanter. Alltså 2 ledamöter sitter kvar och en suppleant som inte vill vara med men har ej uttryckt avgång.

Besluts för är man när mer än hälften av ledamöterna finns : 1/2 av 3 Vi är i alla fall 2 st.

Våra stadgar säger: § 18 Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. § 16 Styrelsen består av minst 3 högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter.
Hur tolkar ni detta ?

Tacksam för svar Ordför


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2011-02-21

Vi har precis köpt en bostadsrätt i Mellbystrand och har nu fått höra från kommun att det var byggnadslov för fritidsboende. Detta har inte framgått vid köp.

Tydligen är det inte samma regler vad gäller vissa byggnormer. Kan bostadsrätter byggas som fritidsboende?

Agneta och Ulf Larsson


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-02-21

En fråga ang. heltidsanställd personal inom en Brf. Enligt vårt årsmötesprotokoll 2008 ersattes en förtroendevald med 240 000 Kr. På årsmöte 2009 fanns det ingen förtroendevald utan då var den personen heltidsanställd.

Nu undrar jag har styrelsen befogenheter att anställa personal utan att underrätta medlemmarna? Man såg det i årsberättelsen att personen var heltidsanställd.

Rolf


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Ekonomi | 2011-02-21

Angående om beräknat värde av lägenhet vid bouppteckning

Bägge parter äger bostadsrätten - hur värderas bostadsrätten, behövs intyg, vem utfördar detta?

Arne


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2011-02-21

Hej!
Jag är en av två "interna revisorer" i vår bostadsrättsförening. Har uppfattat min uppgift att vara medlemmars "insyn" i styrelsearbetet. Det vi brukar göra är att gå igenom protokollen för året och kolla om styrelsen gjort det som man beslutat. Det handlar alltså inte om ekonomisk revision. Finns den någon riktlinje för just "interna revisorer"?

Ytterligare en fråga, en av styrelsemedlemmarna kom nu till mig (som intern rev) och berättade att hon inte fått kallelse och dagordning till mer än två möten under året, men har fått mötesprotokollen där man alltid uppgett tid och datum för nästa möte. Ska det alltid skickas ut kallelse med dagordning till styrelsemedlemmar eller räcker det att man kommer överens vid dagens möte när nästa ska ske?

Karin Hult, Mora


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Styrelse | 2011-02-17

Hej, sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening som vid årsmötet valde 6 personer till styrelsen, vi fördelade det på 4 ledamöter och 2 suppleanter. Sedan har det visat sig att en av ledamöterna pga sitt jobb inte kan sitta i styrelsen.

Eftersom vi upplevt att det är bra att vara många i styrelsen för att få jobbet gjort, vill vi välja in ytterligare en person, dvs att en av suppleanterna blir ledamot, och att en ny medlem tas in som suppleant för att vi ska vara 6 totalt. Är detta möjligt eller måste föreningsstämman välja även denna person eller kan vi besluta om detta själva?

MVH Zara


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2010-11-28

Vilka regler gäller när ett ekonomisktbeslut ska tas, exempelvis om ändring av avgift eller ombyggnader? Måste det inte finnas med på dagordningen så satt alla i styrelsen hinner förbereda sig. Vad gör man om man inte varit
närvarande och ett beslut fattats utan att man känt till att det skulle tas upp på mötet?

Paul


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2010-11-28

Vad gäller när en ny medlem flyttar in och börjar ta bort väggar utan tillstånd? Vi har problem med en boende som säger att han anlitat en fackman och ska komma in med ritningar och ansökan om att få ta bort en bärande vägg.

Problemet är bara att han redan börjat bygga om och ta bort delar av en vägg. Vad gör vi?

Per


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2010-11-28

För några år sedan fick jag ett jobb på annan ort, men jag behöll min lägenhet eftersom jag bor där med jämna mellanrum och utifall min arbetssituation skulle förändras. Jag har fortfarande lägenheten kvar, mina barn bor
permanent i bostaden och jag jobbar fortfarande på distans och kommer regelbundet hem varje månad. Föreningen anser nu att jag hyr ut lägenheten i andrahand. Men det anser inte jag eftersom jag ju bor där själv med jämna
mellanrum och betalar själv avgiften. Snälla ,vad säger lagen och vad ska jag göra? Snälla, hjälp mig med detta spörsmål.

Orolig bostadsrättshavare


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2010-06-16

Har några frågor till advokat Jörn Liljeström. Bor i en bostadsrättsförening i ett 2-familjs radhus. Efter all snö som var funderar jag på några saker.
1. Är det bostadsrättsföreningen eller jag själv som skall skotta och sanda trottoaren utmed husen? Vem är ansvarig vid halkolycka? (Bostadsrättsföreningen sköter skottning och sandning av gatorna)

2. Om nedfallande snö/is från tak skadar något eller någon, är det då Bostadsrättsföreningens eller min försäkring som täcker detta? (Har hört rykten om att det är skillnad mot en villafastighet)

3. Om mycket snö på taket gör att taket går sönder , är det då Bostadsrättsföreningens eller min försäkring som täcker detta? Är Bostadsrättsföreningen skyldig att se till snön skottas bort på taket?

Hoppas på svar på dessa frågor och tackar på förhand!

Lennart Olausson, Styrelseordförande BRF Tölö Villastad Västra


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2010-05-25

Mitt namn är Linda och sitter med i styrelsen för brf och jag undrar om det finns regler för antalet ledamöter det måste vara i en styrelse.
Våra stadgar säger minst tre högst sju men nu har jag hört att man måste vara ett ojämnt antal, vår valberedning har fått in fyra namn som förslag på ny styrelse.
Vad är det som gäller?


Linda Kalén


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svararSida:   1 2 3 4 5 6

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera