Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Undrade frågar:

Styrelsen i min bostadsförening, låser sig in i bostadsrättshavarnas lägenheter utan tillstånd som dom vill och när de vill. Senast var de i 30 lägenheter utan förvarning eller tillstånd för att kolla om bostadsrättshavarna hade termostaten på sina radiatorer på två eller fyra.

Styrelsen håller fast vid att de kan göra det med stöd i Bostadsrättslag (1991:614) §13. Jag och fler andra bostadsrättshavare tolkar lagen som om styrelsen endast har rätt att ringa på och be om att få komma in i de fallen där de har rätt att få komma in.

Om de nekas tillträde i lagenheten måste de vända sig till Kronofogdemyndigheten och be om särskild handräckning. Hur är det egentligen? Kan de gå in i våra lagenheter när de vill hur som helst eller är det hemfridsbrott?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Föreningens rätt till tillträde till en lägenhet betyder inte att de kan gå in i en bostadsrättshavares lägenhet utan bostadsrättshavarens medgivande.

Det går inte heller att i stadgar eller ordningsföreskrifter ge föreningen rätt att gå in i lägenheten utan sådant medgivande. Det är, som du påpekar, ett brott att ta sig in i någons hem utan dennes medgivande. Föreningen är skyldig att invänta bostadsrättshavarens medgivande.

För det fall bostadrättshavaren vägrar föreningen tillträde, för att utföra vad nu föreningen har rätt att göra i lägenheten, utgör det en förverkandegrund som kan leda till uppsägning. Men det är efter rättelseanmodan och fortsatt vägrat tillträde.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera