Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bo i bostadsrätt
  - Underhållsansvar
  - Andrahandsuthyrning
 Köpa bostadsrätt
  - Nyproducerade bostadsrätter
  - Så mäter du lägenhetsarean
 Sälja en bostadsrätt
  - Så redovisar du din försäljning
 Ombilda till bostadsrätt
 Medlemskap för föreningen

Så fungerar styrelsearbetet

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar "omlott" så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år.

Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt, även om denna inte står för tur till omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det. En styrelsemedlem som avgått bör bevaka att hon eller han blir avregistrerad hos bolagsverket.

Ansvarsområden

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen också sköter allt själv. Naturligtvis är det en fråga om tid och kunskap. Det finns exempel på föreningar som har eldsjälar som kan allt och sköter alla rutiner. Men det är också viktigt att styrelsen bygger upp ett system som fungerar även om nuvarande styrelsen avgår från sina uppdrag.

Styrelsen kan delegera många av arbetsuppgifterna till en vicevärd. Vicevärden ser då till att den löpande förvaltningen fungerar. Vicevärden rapporter till styrelsen. Ofta utses någon inom styrelsen till vicevärd. Vicevärden rapporterar då så att säga till sig själv vilket egentligen inte är att rekommendera. Man får hitta ett system som fungerar för denna situation.

Det kan vara bättre att delegera uppgifterna till respektive styrelsemedlem. Vid styrelsemöte får man ha en särskild punkt för avrapportering. Ordföranden ansvarar för denna delegering och avrapportering. En sådan fördelning får dock inte medföra att det blir otydligt för medlemmarna om vem de skall vända sig till när de har ett ärende.

Har man en utomstående vicevärd kan detta ses som ett anställningsförhållande även om något anställningsavtal inte skrivits.
Var gränsen går för detta är inte självklar utan får bedömas från fall till fall. Kontrollera med er ekonomiska förvaltare hur ni skall gå tillväga.

Se även

» Styrelsens roller och ansvar i en bostadsrättsförening
» Styrelsearvode
» Styrelseskola - vi hjälper er rätt i arbetet

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera