Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bostadsrätt A till Ö
 Ekonomifakta

Fakta, lagar och fördjupning

Här har vi samlat viktig fakta för dig som vill lära dig mer om bostadsrätt och bostadsrättsförening. Under ekonomifakta hittar du uppgifter om avgifter, skatter m.m. som berör boendeformen.

I vår ordlista får du förklaring på begrepp som ofta används. Nedan har du länkar till andra sidor på nätet som vi tycker är viktiga för boendeformen.


Lagar för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar

Bostadsrättslagen SFS 1991:614 (BRL)
Lag om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 (LEF)
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning 1982:352
Bostadsrättsförordning 1991:630

Bokföringslagen SFS 1999:1078 (BFL)
Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL)
Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 (ML)
Skattebetalningslagen SFS 1997:483 (SBL)
Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)

Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter SFS 2001:1227 (LSK)
Lag om statlig fastighetsskatt SFS 1984:1052
Lag om statlig förmögenhetsskatt SFS 1997:323 (SFL)

Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)


Energi

Energirådgivningen
Energimyndigheten
Fjärrvärmenämnden
Konsumentverket - energi
Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Nils Holgersson - avgiftsundersökning fjärrvärme, VA och avfall
Fastighetsägarnas - Energiportalen


Medlemsorganisationer

Fastighetsägarna
HSB
Riksbyggen
SBC


Myndigheter

Bolagsverket
Boverket
Konsumentverket
OmBoende
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges riksdag


Förbund och nämder

Bostadsrättsnämnden
Hyresgästföreningen
Hyresnämden
Fastighetsmäklarförbundet
Fastighetsmäklarnämnden (FMN)
Mäklarsamfundet
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera