Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bo i bostadsrätt
  - Underhållsansvar
  - Andrahandsuthyrning
 Köpa bostadsrätt
  - Nyproducerade bostadsrätter
 Sälja en bostadsrätt
  - Så redovisar du din försäljning
 Ombilda till bostadsrätt
 Så fungerar styrelsearbetet
 Medlemskap för föreningen

Så mäter du lägenhetsarean

Alltför ofta är lägenhetsarean inte korrekt. Det kan bero på felaktiga uppmätningar från början (regelverket har ändrats genom åren) men även på att arean medvetet har blivit lite större.

Det ligger på säljarens anvar att informera mäklare och köpare om lägenhetens area. Om man som köpare känner att lägenheten inte känns riktigt rätt i antal kvadratmeter så kan man begära att en uppmätning skall göras. Kostnaden får du som köpare stå för.

Det kan bli en bra besparing om lägenheten visar sig vara mindre än utsagt.

SIS, Swedish Standards Institute har tillsammans med bland annat: SBC, Boverket, HSB, Fastighetsmäklarförbundet, Riksbyggen och Hyresgästernas riksförbund tagit fram standarden "Area och volym för husbyggnader - terminologi och mätregler" SS 021053 så att alla har samma mall att gå efter vid mätning av en boarea.

Regler för lägenhet(bostadsrätt)

I en lägenhet mäter man bara de utrymmen som ligger inom lägenheten d.v.s väggar mot grannar/trapphus eller ytterväggar mäts inte. Om lägenheten har kakelugn eller öppen spis så räknas denna ytan in i arean. Element eller utskjutande fönsterbänkar/karmar påverkar inte mätningen utan golvet under skall räknas i den totala arean.

Undantag

Om lägenheten har innerväggar, schakt, skorstensstock, pelare m.m. som är tjockare än 30 cm så mäter man 15 cm in i utrymmet från varje angränsande rum. Exempel: Om du har en skorstensstock mellan kök och vardagsrum som är 70 cm tjock så skall du räkna in 15 cm från båda rummen. Arean som du inte skall räkna in blir: 70 cm - 30 cm (15*2) = 40 cm.

Vår ritning ovan har inga undatag utan hela den beiga ytan med innerväggar skall räknas in i den totala boarean.

Vindsvåning med snedtak

Reglerna för snedtak är lite komplicerade men enkelt förklarat så skall takhöjden vara minst 1,90 meter på mer än 60 cm bredd för att räknas som boarea. Man mäter då hela den golvyta där rumshöjden är minst 1,90 meter. Om golvet går längre ut mäter man ytterligare 60 cm ut under snedtaket eller fram till ytterväggen, om den ligger närmare.


Tänk på att rapportera eventuell skillnad i uppmätningen till föreningen. Bostadsrättsföreningen bör uppdatera sina register då en förändring även kan påverka bostadsrättsföreningens fastighetssskatt och eventuellt andelstalen.


SIS - Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler

Källa: SIS, Swedish Standards Institute

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera