Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.


Styrelse | 2010-05-18

Vi har precis haft vårt årsmöte, och vi är några som är mycket upprörda över hur årsmötesordföranden behandlade avgörande frågor. Den som fram till årsskiftet varit ordförande, är sedan några år tillbaka inte medlem. Något som vi som nyligen kommit in i föreningen påtalat är fel.

Vid mötets öppnande hade ordförande bett en person från Riksbyggen att sitta ordförande. Vi föreslog en annan person. Detta ställdes inte proposition på av riksbyggenrepresentanten, som då redan tagit över klubban.

Vid protester och krav på votering togs frågan upp igen men då av den icke valda ordföranden. Som konstaterade att rösterna utföll med 6 mot 6.

I detta personval avgjorde den icke valda ordföranden med sin utslagsröst till förmån för den andra gruppen dvs. valde sig själv till stämmoordförande. Dessutom godtogs den tidigare ordförandes röst, som inte längre var medlem.

I övrigt med många protester och yrkanden även i personfrågor gick inte att få gehör för , pgr arrogans och ohördhet.

Nu till frågor, vad gör vi? Kan årsmötet överklagas, och till vem?

Jan


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Styrelse | 2010-05-12

Hej.
Jag undrar förra året 09 i slutet maj beslöts på årsmötet att en stadgeändring att antalet revisorer skulle ändras, från tre till två.

Ingenting mer har hänt men nu i kallelsen till årets stämma 25 maj finns det inklämt ett andra beslut om denna stadgeändring. I punkten efter skall revisorer väljas.

Kan ett andra beslut vänta så länge, kan det omedelbart på samma stämma tillämpas och välja enligt det beslutet.

Inga bilagor har medföljt kallelsen eller hänvisning till detta inte heller till byggnationer som kräver stämmobeslut.

För att göra det ytterligare komplicerat har en medlem inte kallats.

Göthe Lennart Carlsson


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2010-05-11

Vi är en liten förening med 17 lägenheter, kan vi ta ut en avgift (som går till föreningen) av de som inte är närvarande på våra städdagar?

Vi är endast några stycken som alltid får göra allt själv och vi tycker inte det är rättvist. Vi brukar hålla på ca 6 timmar och det brukar inte räcka att hinna göra allt på samma dag.

Hur mycket är en skäligt avgift om det är tillåtet?

Inger


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2010-05-10

1. Kan en styrelse besluta vilka som som får deltaga vid stämma?

2. Kan en mötesordförande besluta om hur många MOTIONER hon skall ta upp vid stämma ?

M. Isaksson


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2010-04-19

En köpare har undersökningsplikt och en säljare har upplysningsplikt. Enligt information som gått ut till alla medlemmar ska föreningen besiktiga lägenheten när en medlem lämnar den.

En medlem har sålt sin lägenhet och vid besiktningen (gjord av Munters) har upptäckts en vattenskada.

Mot vem ska föreningen rikta kravet på att vattenskadan åtgärdas om - som i det här fallet - köparen inte gjort någon egen besiktning
och säljaren inte upplyst köparen om att föreningen besiktigar lägenheter vid överlåtelse.

Brf Söderport - Håkan Malmer


» Anders Gustavsson, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2010-04-14

Hej!
Jag sitter i styrelsen för en stor och heterogen förening.Totalt har vi 200 lägenheter bestående av punkthus/höghus, tvåvåningshus och radhus.

Jag tycker att föreningen bör delas och tänker motionera om detta. Har du/ni någon kännedom om detta har gjorts och i så fall kan ni tipsa om var det skett och i vilken/vilka förening/ar?

Ulf


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Styrelse | 2010-04-12

Jag undrar över arvodet i en BRF med 50 lägenheter och 3 små kontorslokaler. Styrelsen vill ha 81.000kr/ år fördelat enligt följande ( i styrelsen ingår 7 personer ), ordföranden 15.000:- kassör 10.000:- sekreterare 10.000:- och resterande 46.000:- skall delas mellan samtliga styrelsemedlemmar som ersättning per möte vilket gör 46.000:- dividerat med 7= ca: 6570:- år. Alltså , ordförande= 21.570:- kassör o sekreterare = 16.750:- vardera osv.

Är detta rimligt ? Vi bildade föreningen i juni 2009 och vid första stämman ville styrelsen ha dubbelt arvode med tanke på merarbetet vid bildandet , vilket godkändes. Nu vill styrelsen ha det dubbla arvodet för nästa period också men som permanent arvodering.

Jag sitter i valberedningen där vi är 2 personer som av styrelsen givits ett arvode på 5000:- att dela på 0ch nu vill man höja det till 7500:- men vill att vi skall vara 3 pers i valb.

Frågan om styrelsearvodet är för mig en svår fråga eftersom jag har jämfört andra föreningar på nätet och tycker styrelsens föreslagna arvode låter högt. Tacksam för synpunkter.

Christer Karlbom


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2010-04-12

Jag har en bostadsrätt som min äldsta dotter kommer vilja ta över, så jag undrar klassas det som andrahandsuthyrning när det är familjemedlemmar som bor i bostadsrätten? Behöver jag föreningens tillåtelse?

Tommy


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Renovera/Underhåll | 2010-03-31

Vi bor i ett bostadsrättsradhus i Stockholm.
I somras upptäckte vi fuktskador i källaren och lyfte akut frågan med brf. Detta har lett till vidare undersökningar och det visar sig att alla 8 hus i längan har fuktskador i källaren till följd av att det ej är dränerat på väldigt länge. Min fråga nu är vad som gäller försäkringsmässigt? Hemförsäkringen täcker inte fuktskador som orsakas av "dräneingsbrist" och föreningen ansvarar för allt det yttre underhållet. Enl ordförande skulle vi gå på bostadsrättslagen och undersöka saken.

Anna


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Styrelse | 2010-03-02

Hej, har suppleanter rätt att närvara vi styrelsemöten?

Nina


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Styrelse | 2010-03-02

I vår förening har en medlem stämt föreningen som även är styrelseledamot. Kan ordförande kalla till styrelsemöte för att diskutera stämningen utan att kalla den styrelsemedlem som stämt föreningen?

Åke Wik


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2010-02-18

Jag håller på att flytta från min nuvarnade bostadsrätt och har hittat en ny som jag vill köpa. Så sent som idag ringde mäklaren från objektet som jag vill köpa och sa att bostadsföreningen ville ha uppgifter på mig som skulle flytta in, inkomstberäkningar osv.

Jag blev lite fundersam då jag anser att min ekonomi inte bör vara något problem för dem med tanke på att banken redan beviljat mig lån och beräknat att jag har råd med bostaden i fråga.

Så min fråga är: vilka krav har egentligen en förening rätt att ställa på någon som söker medlemsskap?

Evelina


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Styrelse | 2010-02-09

Om konstituerande styrelsen ej kommer överens om ordförandeposten, vad händer då? Kan röstning inom styrelsen göras och vad händer då?

Margareta Hjelte


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Styrelse | 2010-02-04

Till vilken myndighet anmäler man ny styrelse i en bostadsrättsförening ?

Anders Norgren


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2010-01-22

Kan en BRF styrelse besluta att alla medlemmar I BRF skall betala för en leverantör (Comhem) av TV, Internett och Telefon dvs ett monopol för detta kabelföretag.

Det är några medlemmar ca 22% som inte är med och utnyttjat BRF kabelutbud p g a bla annat andra leverantörsavtal i kabel. Det innebär att de BRF medl. som inte är med och utnyttjar BRF kabelutbud får dubbla kosntander.

Vidare också subventionera de som använder BRF-kabelutbud ca 30kr/kvm.och år. Alla Brf får betala denna avgift per kvm. Är detta i övernstämmels med likhetsprincipen i stadgar och avtal samt med lagar och andra regler för BRF?

Carl Axel Larsson


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Ekonomi | 2010-01-18

Det är så att föreningen ska byta balkonger och dränera, inga andra avgifter
ska ingå i detta.

Nu har styrelsen kommit ut med uppgifter om hur mycket varje lägenhetsinne -
havare ska få i månads höjning på grund av detta.
Ex vid lån på 1.700.000.

Stor 3:a 239 kr
Liten 3:a 216 kr
2 - rum 147 kr.

Jag undrar om inte alla lägenheter ska ha lika mycket i höjning eftersom alla får likadant ?

För detta gäller ju inte några andra avgifter gällande själva lägenheterna. Andra ställen har fått lika mycket i höjning för balkonger oavsett storlek på lägenhet.

Mari


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Styrelse | 2010-01-13

Kan en icke medlem sitta som ordförande på stämman?

Rolf


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Ekonomi | 2009-12-29

När en suppleant går in och ersätter en ordinarie på ett styrelsemöte, vilket arvode får då suppleanten, sitt vanliga eller den ordinaries?

Är det olika regler för det i olika föreningar?

Lena Petrén


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Ekonomi | 2009-12-16

Hej, jag har en fråga om en styrelse i en Brf har någon skyldighet att informera medlemmarna om att styrelsen fattat beslut att höja årsavgiften. Som i vårt fall fick vi nya hyresavier från UBC den 10 dec och där är hyran för 2010 är höjd.

Mats


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2009-12-15

Jag bor i en liten bostadsrättsförening, 9 lägenheter. På grund av bla ålder och bristande intresse är inte så många villiga att vara med i styrelsen. Detta har lett till att en del i styrelsen har flera uppdrag.

Mina frågor är får samma person både vara sekreterare och kassör?

Får sekreterare/kassör bo ihopa med ordföranden? Finns det direktiv på detta eller är det upp till medlemmarna i föreningen att bestämma?

Ulf Olsson


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-11-27

Hej!
Jag sitter i valberedningen i våran förening och skulle behöva hjälp med ett par frågor.

Finns det någon regel på hur länge ordförande får sitta i styrelsen? Har nämligen hört att det kommit något nytt sista åren(EU?)som säger att ordförande endast får sitta ett visst antal år?!
Vore väldigt tacksam för svar eftersom det är aktuellt i våran förening just nu.

Andra frågan jag ställer är att våran förening sagt upp kontraktet med i detta fall Riksbyggen för att föreningen själva ska ta hand om garage, parkeringar och förråd.
Min fråga är: Kan vem som helst ha hand om detta eller bör det inte vara en i styrelsen?


Helena


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2009-11-17

I vår förening avled nyligen en hyresgäst som hyrde sin lägenhet. Nu har styrelsen beslutat på ett styrelsemöte att lägenheten skall säljas till en i styrelsen nära anhörig och till ett fast pris.

Kan styrelsen besluta i frågan, utan att kalla till extra stämma där medlemmarna kan kräva att lägenheten skall säljas på öppna marknaden och då förhoppningsvis till ett högre pris. Tacksam för svar.

Kaj


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-11-17

Vem bär ansvaret om någon skadar sig när man putsar fönster, byter lampor mm åt föreningen? Är det bostadsrättsföreningen eller är det
den enskilda individen?

Undrande styrelse


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2009-11-03

Till vår årstämma, lämnade jag in en motion om att en punkt med "övriga frågor" borde finnas på dagordningen. I stadgarna föreskrivs vilka punkter som skall finnas på dagordningen, men vad jag kan utläsa, finns det inget som hindrar att man inför en ny punkt.

På årstämman fick jag svaret, att styrelsen avslår motionen. På min påpekan att det stämman, som skall besluta om motionen, fick jag svaret, att man inte fick införa en punkt med "övriga frågor", det var juridiskt felaktigt.
Har styrelsen rätt?

Lars Larsson


» Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar


Boende/Medlemmar | 2009-11-02

Jag har en bostadsrätt i Göteborg. Jag och mina döttrar har bott i lägenheten sedan 1993, när det var en hyresrätt, 2006 bildades bostadsrättsföreningen och jag köpte lägenheten.

Nu är det så att jag arbetar som tandläkare i Norge men min ena dotter bor kvar. Jag har företag i Sverige och bor då självklart i lägenheten.

Nu fick jag ett telefonsamtal från ordföranden i bostadsrättsföreningen där jag anmodades att skriva ett andrahandskontrakt med min dotter, något jag (och hon) tycker är märkligt.

”Så står det i lagen” sade ordföranden.

Min fråga är alltså: måste jag som lägenhetsinnehavare ha ett avtal om andrahandsboende (med godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse) med min dotter?

Tomas Brusell


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-27

Hejsan, jag sitter som sekreterare i en bostadsrättförening och undrar om ni kan svara på denna fråga.

Vilka och hur många huvudnycklar skall det finnas i en förening, har hört att det bara är vicevärden och vaktmästaren som får ha dessa nycklar, en ledamot påstår att vem som helst i styrelsen får handa dessa nycklar, och de skall väl förvaras enligt vissa regler.

Christina Persson


» Jan-Peter Alm, Stöldskyddsföreningen svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-22

Kan någon veckas arbete, med störande ljud på dagtid vardagar, anses vara *påtaglig* skada eller olägenhet? Diskussioner pågår i vår förening och vi i styrelsen anser att så inte är fallet.

Undrande styrelse


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-13

Vi är en relativt ny bostadsrättsförening (bildad 2006). Som så många andra har vi drabbats av nedfasningen av räntesubventionerna och fått höja avgifterna de senaste åren kraftigt.

Nu har vi diskuterat med bland annat revisorn om att höja avskrivningstiden från nuvarande 60 år till 75 år.

Vilka fördelar respektive nackdelar innebär det för föreningen på kort och lång sikt.

Tacksam för svar


» Liselotte Herrlander, BoRevision AB svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-09

Skall ordföranden för föreningsstämman (i en bostadsrättsförening) utöver protokollförare och justeringsmän underteckna stämmoprotokollet för att det skall vara godkänt.

Undrande medlem


» Jörn Liljeström, LEX advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Jag äger en brf (småhus) och jag har lite funderingar om rättigheter som medlem!
Har man rätt att följa upp årsredovisningen hos förvaltaren(HSB) eftersom jag tycker att det finns vissa oklarheter.

Årsredovisningen är f.rom:1/7-08 - tom:30/6-09, skulle ju även vilja kunna granska räkenskaperna till dagens dato.

Har jag rätt att göra detta som medlem?

MVH: Anette


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Kan man ställa en moped i ett bra ventilerat cykelrum?
Vad gäller för regler?

Anonym boende


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Kan styrelsen förbjuda grillning med kol men tillåta gasolgrillar på grund av brandrisk.

Anonym medlem


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Kan en styrelse klubba igenom ett beslut när som helst och beslutat gäller från den dagen, medan vi medlemmar ska lämna i motion och vänta ett år på stämman för att få våra frågor besvarade.

Anonym medlem


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Köpte min lägenhet i juni -09, nu har jag sett att månadsavgiften skiljer med över 300 kr på exakt lika stora lägenheter.

Frågade föreningen varför? Fick svar att det har varit så ända sedan 1957. Jag bor högst upp utan hiss, jättejobbigt att gå upp 4 tr, och det ska jag betala 300 kr mer för varje månad?

Läste att månadsavgiften ska fördelas på andel i föreningen, alla lägenheter är exakt lika stora.

Emma


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

En medlem har nu flyttat och har sin lägenhet till försäljning. Denna medlem har under fler år missköt sin lägenhet. Denna har haft katter som urinerat i lägenheten och viss lukt uppkommer ut i trapphus. Hur gör vi nu som förening?

Anonym Brf


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

I vår bostadsrättsförening finns även hyresrätter (bostäder, inte lokaler). Vid genomgång av årets ekonomiska situation och prognos för återstoden av året har det visat sig att räntesituationen har lett till reducerade kostnader för föreningen. Vi (styrelsen) har då valt att lämna en ”återbäring” till våra medlemmar genom att en månad blir avgiftsfri.

Hyresgästerna får inte motsvarande, utan betalar hyra för samtliga månader. Mot detta har en hyresgäst reagerat och menar att styrelsen kommer tvingas avgå eftersom den inte har tillämpat likabehandlingsprincipen.

Min fråga är om likabehandlingsprincipen verkligen kan åberopas på detta sätt gentemot hyresgäster eller om den enbart gäller medlemmar? Följdfrågan är självklart om styrelsen har agerat rätt med avgiftsfri månad för medlemmar men inte för hyresgäster.

Eva Borgström


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-08

Jag betalar 200:- för en carport plats. Min son har parkerat sin moped i det gemensamma garaget, under tak, på cykelparkering. Nu vill föreningen att jag betalar 100:- i parkeringsavgift för moped och att den ska ställas på en annan plats, i garaget, längre bort från ingången. Uppsägningstid för parkeringen blir 3 månader.

Min son bor varannan vecka här, varannan vecka hos sin pappa. Dessutom kommer han att avställa mopeden under vintern är det rimligt att ta en sådan avgift?

Saddia


» Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar


Ekonomi | 2009-10-08

Varför är 3 månaders ränta (3,07%) högre för våran BRF, med mycket god ekonomi, än vad privatkonsumenter erbjuds (cirka 1,6%) ?

MVH/Nettan


» Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB svarar


Boende/Medlemmar | 2009-10-01

Kan en person som är straffad, sitta med i en styrelse för en Ekonomisk Förening.

Om ej vilka förseelser?

Medlem


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2009-09-28

I vår brf innehar en organisation (juridisk person) flera bostadsrätter, vilka uthyrs i andra hand. Detta inträffade redan då fastigheten var nybyggd och brf bildades för snart tjugo år sedan.

Normalt gäller att varje bostadsrättsinnehavare har en röst (max en per lgh) vid stämma och då röstning sker.

Hur förhåller det sig med den juridiska personen som innehar flera bostadsrätter? Har den en röst gemensamt för alla lgh eller en röst per lgh?
Hittar inget i bostadsrättslagen om detta eller i våra stadgar.

Funderande


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svararSida:   1 2 3 4 5 6

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera