Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.


Boende/Medlemmar | 2018-01-04

Risk för misstroende vid upphandling

Hej! Jag undrar, bör en styrelse upphandla förvaltningsuppdrag av person som sitter i valberedningen? Och då också utan konkurrens!?Nils


» Jörn Liljeström svarar


Boende/Medlemmar | 2018-01-04

Vattenskada och felaktig
golvbrunn – vem ansvarar?

Jag köpte en lägenhet för ett par år sedan, men gjorde inte någon besiktning i samband med köpet. Nu har jag upptäckt en vattenskada i badrummet.
Det har gjorts en besiktning av en sakkunnig besiktningsman som säger golvbrunnen är konstig. När vi köpte lägenheten, stod det i den objektsinformation mäklaren gav oss att lägenheten var stambytt. Vi frågade
föreningen, men de svarade att det inte är stambytt, utan endast stamrenoverat. Kan jag kräva ersättning från mäklaren på
grund av den felaktiga beskrivningen i den information vi fick.

Wei


» Jörn Liljeström svarar


Boende/Medlemmar | 2016-10-31

Avgift av medlem för obligatoriskt arbete.

Hej! Vi har hört att det finns ett domstolsbeslut om att det är tillåtet ta ut avgift för obligatoriskt arbete? 

Hälsningar Göran


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-10-31

Äga mer än en lägenhet.
Hej! Jag undrar är det tillåtet att äga mer än en brf lägenhet? Vad skall man ha två till?

brf/ledamot


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-10-31

Hej! Vi har en medlem i vår förening som önskar avstå från namnskylt i entrén, trapphuset och på sin ytterdörr. Hon är inte mantalsskriven på adressen och vill inte visa att hon har en bostadsrätt hos oss. Är det något vi kan vägra och, i så fall, på vilka grunder? Tack på förhand för ditt svar!

Hälsningar från Skåne


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-10-31

Ramper och dörröppnare.

Hej har föreningen skyldighet att sätta upp ramper och dörröppnare?

Brf I Gävle


» Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Rätt till kanaler
Hej!
Vår förening har sagt upp tv leverantören i föreningen. Så nu måste varje medlem teckna egna avtal med respektive leverantör. I samband med detta bröts allt utbud även SVT kanalerna och TV4. Får de göra så eller har man rätt till dessa kanaler?Med vänlig hälsning - Robin Zetterström


» Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Kan styrelsen neka vattenavstängning?
Hejsan, jag renoverar för tillfället mitt badrum, vilket har blivit godkänt av min styrelse Hantverkarna jag anlitade råkade stänga av vattnet utan tillåtelse i bostadsrättsföreningen och väldigt många boende blev irriterade. Det hela var väldigt olyckligt och jag blev naturligtvis kontaktad av styrelsen om detta och har bett om ursäkt. Nu är min renovering nästan avslutad och jag måste igen stänga av vattnet en halvtimme. Jag har informerat och enats om en tid med affärerna, samt satt upp informationslappar i föreningen i god tid. Detta sätt att göra det är också något min styrelse tidigare har sagt är rätt. Trots detta meddelar de nu att jag inte får stänga av vattnet utan måste vänta tills de haft styrelsemöte där de “skall se över rutinerna gällande renoveringar & vattenavstängning”. Är det ok att gå emot styrelsen i detta fall? Jag vill inte skapa någon konflikt, men känner att denna renovering måste avslutas.
Tack på förhand! / Kalle


» Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Får ordföranden lägga sig i valberedningens arbete?
Hej vi har följande problem inför stämman. Styrelse består av 10 ledamöter alla är valda på ett år. Just nu finns 2 vakanta platser bland ledamöterna. De flesta som har suttit i många år och alla vill vara kvar nästa mandatperiod. Men våra medlemmar önskar en förnyelse i styrelsen. När valberedningen lämnade sitt förslag till vår ordförande påpekade hen att valberedningen inte får föreslå sig själva till nyval som ledamot. Ordförande kontaktade även en ny föreslagen medlem med stor kompetens som föreslagits till ordinarie ledamot och krävde att denne enbart skulle vara valbar som suppleant. Detta resulterade i att denna medlem inte längre finns till valberedningens och stämmans förfogande. Får ordföranden lägga sig på detta sätt i valberedningens arbete?

Tacksam för ett svar.


» Göran Olsson, jurist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Styrelsen tystnadsplikt – Vad innebär det?
Hej, jag undrar endast om ni vet vart man vänder sig om man misstänker, men god grund att styrelsen har informerat våra grannar om en diskussion vi haft gällande en utbyggnad. När vi kontaktade styrelsen fick vi svar att söka bygglov av kommunen. Nu har emellertid en del grannar överklagat detta beslut, vilket vi accepterar. Men i överklagan står det beskrivet en mängd fakta som grannen endast ha kunna fått genom av någon i styrelsen. Det står klart eftersom aldrig blivit kontaktade av någon av grannarna innan de skicka in överklagan. Vi hävdar att styrelsen har brustit i sin tystnadsplikt och satt vår integritet ur spel. Så vart vänder man sig för att beivra detta?

Mats


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Styrelsens informationsplikt

Hej!
Vi är medlemmar i en bostadsrättsförening har en fråga om styrelsens "tystnadsplikt". Vår styrelse har genomfört en flytt av ett staket. Vi har ställt frågor till styrelsen om syftet med åtgärden, när den beslutades och av vem, kostnad för åtgärden och var i budget den finns med. Vi har förstått att kostnaden är ganska stor men har inte fått någon exakt uppgift. Vi har efter en tid fått informationen att detta har styrelsen tystnadsplikt om, både dokument som rör offert och faktura för att se totalkostnaden samt vad som diskuterats på de styrelsemöten där man tagit beslutet. Vad gäller budgeten så har vi fått svaret att åtgärden är en nyinvestering och inte en kostnad och att den redovisats enligt den nya redovisningsprincipen. Inget mer info har getts. Jag undrar därför om vi som medlemmar har rätt till denna typ av information. Jag förstår att styrelsen har en "tystnadsplikt" gällande frågor som kan skada föreningen men detta kan ju knappast vara en sådan fråga. Åtgärden är redan genomförd så frågorna är mer för att förstå bakgrunden och att bibehålla ett förtroende för gällande styrelse.

Med vänlig hälsning Britt Inger


»  Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Kan styrelsen neka medlemskap?
Kan jag som köpare bli nekad medlemskap i en förening om säljaren har vissa oklarheter med föreningen? Är det möjligt att gå till hyresnämnden i så fall?
Har för mig att jag läst om en dom där en styrelse blev ekonomiskt ansvariga för att ha nekat medlemskap till en köpare, hittar den inte?


Orolig


» Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-06-07

Säljaren säger en sak och stadgarna en annan – vad gäller?
Hej!
Jag står i begrepp att köpa en bostadsrätt. Säljaren har informerat mig om att lägenheten är en bostadsrätt för permanentboende. Men när jag kollat upp bostadsrättsföreningen står det ordagrant i föreningens stadgar att: ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritidsboende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Nu min fråga kan jag köpa denna lägenhet och tryggt permanent bo där såsom säljaren säger?
Mycket tacksam för svar / Stefan

» Jörn Liljeström, advokat svarar


Styrelse | 2016-06-07

Tvångsförsäljning av bostadsrätt

Hej!
Vi är en liten förening och har en medlem som konstant slarvar med inbetalning av månadsavgift. För några månader sedan skickade jag ett rekommenderat brev till medlemmen, till den bank som pantsättning ligger hos samt till socialnämnden. Allt efter konstens alla regler tror jag Men medlemmen löste inte ut brevet. Banken hör sedan av sig och säger att medlemmen inte fått något brev. Det hela resulterade att vi fick betalning för tre försenade månadsavgifter, men innevarande månad förblev obetald. Nu har jag tröttnat och skulle vilja genomföra en tvångsförsäljning. Frågan är hur går man tillväga? Skulden är i dagsläget en månadsavgift plus påminnelseavgifter.Tacksam för svar - Benny


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Styrelse | 2016-06-07

Upprepade felparkeringar

Hej Bo bättre!
Vi undrar i styrelsen vad vi skall göra med en medlem som inte följer våra ordningsregler! Vi har en medlem som konstant parkerar på vår gård utanför portarna, där det är trångt och svårt för räddningstjänsten att komma fram om så det skull behövas! Parkering förbjuden gäller och vi har ett parkeringsbolag som sköter detta. Trots detta så parkerar medlemmen där. Vi har från styrelsen besökt denna medlem två gånger och påpekat problemet, men problemet fortsätter. Vi funderar på att skicka ett varningsbrev, men vad kan vi mer göra?
Tacksam för hjälp!
Med vänlig hälsning Ove


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Ny TV-leverantör.

Hej! Vår förening har sagt upp TV-leverantören i föreningen. Så nu måste varje medlem teckna eget avtal med respektive leverantör. I samband med detta bröts allt utbud, även SVT-kanalerna och TV4. Får de göra så eller har man rätt till dessa kanaler?Robin


» Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar


Styrelse | 2016-03-30

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening och vi befinner oss i det läget att vi måste byta balkonger som är 60 år gamla. De har börjat vittra och lossna. Bytet är akut. Problemet är att föreningen till mer än hälften består av ettor som saknar balkong. Det känns orättvist att de som bor i ettorna ska betala för en balkongrenovering exempelvis genom höjda avgifter för att vi ska klara kostnaderna för renoveringen. Jag föreslog att balkonginnehavaren istället ska betala en insats på cirka 50–60 procent av värdet på ombyggnaden. Det skulle också̊ göra att vi inte behöver låna pengar eftersom vi har en reserv i kassan. Är det rätt eller fel att kräva en viss insats för innehavaren som äger balkongen? Nästan alla som har balkong är beredda att betala. I våra stadgar står det inget skrivet när det gäller om ansvaret för balkongerna.Michael


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Har styrelsen rätt att ge en lokal i vår bostadsrättsförening till en flyktingfamilj utan att dra frågan med medlemmarna? Är inte det att överskrida sina befogenheter?


Eva


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Allergi vid målning av trapphus.

Hej! Min bostadsrättsförening har beslutat om att måla trapphusen nu mitt i vintern. Vi fick information om det på papper fast utan med exakt datum för starten. Häromdagen sattes det upp lappar i trapphusen att målningen har påbörjats. Jag är allergisk mot kemikalier och lukten från målarfärg kommer in i min lägenhet. Det går inte heller att vädra långa stunder då det är kallt. Jag är tvungen att flytta ut nu tills det inte luktar längre. Har jag rätt att kräva föreningen på̊ ersättning för boende under den tid jag inte kan bo hemma?Cristina


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Min fråga till er är följande: Bostadsrättsföreningen närmast oss har samma innergård fast den är avdelad med en mur vilken det nu blivit sprickor i från deras sida. Vi ligger lite högre och varken ser eller märker något av denna mur. Vem är ansvarig för att laga muren och finns det någonstans att läsa vilka regler som gäller för var gränser går för innergårdar och vem som sköter vad?


Mvh Peter


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Hyresrätt blir bostadsrätt - vad gäller?

Hej! Jag bor i en bostadsrätt och är granne med en hyresrätt, nuvarande hyresgäst flyttar kommer hyresrätten att göras om till bostadsrätt och säljas av föreningen. Jag önskar då köpa ett rum av denna och därigenom göra om min 2:a till en 3:a. Föreningen säljer sedan hyresrätten som en 1:a. Jag undrar om detta är möjligt och hur ett sådant förfarande skulle gå till? Måste föreningen köpa min lägenhet tillfälligt för att göra om andelstalen?

Frågvis


» Göran Olsson, jurist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Kan suppleant hoppa in som kassör?

Hej! Kassören i vår förening har plötsligt avsagt sig sin post och en av suppleanterna har nu fått hoppa in i hennes roll. Om suppleanten ska gå in i styrelsen i kassörens roll fram till nästa årsmöte måste detta beslut tas gemensamt i föreningen, om jag har förstått det rätt? Kan denna inröstning av suppleanten ske över mejl eller måste en extrastämma genomföras?


Linnea


» Göran Olsson, jurist svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Försäljning av föreningens lägenhet.

Hej! Jag har en fråga angående försäljning. Om bostadsrättsföreningen äger en lägenhet, måste styrelsen tillkalla en extrastämma för medlemmarna för att ha rätt att sälja denna till en privatperson?

A. Nilsson


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2016-03-30

Bygga balkonger.

Hej, vår förening har diskuterat att sätta upp balkonger. Styrelsen har lett arbetet och diskuterat det med byggnadsnämnden. Nu får vi medlemmar ta del av och förhålla oss till det förslag som tagits fram. Styrelsen har beslutat att alla balkonger ska monteras utanför köken. Jag hade hellre sett att de placerats utanför vardagsrummen. Min fråga är om det inte borde gjorts en förfrågan om var medlemmarna önskar ha balkongerna, och att man sökt byggnadslov efter vad majoriteten i föreningen vill i stället för att styrelsen beslutar i en sådan sak.

Mvh Anna L


» Jörn Liljeström, advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2015-03-16

Vi har flyttat in i ett bostadsrättsradhus med en tomt på cirka 200 kvadratmeter där vi ansvarar för att sköta vår lilla tomtplätt. Vi köpte två pallkragar för att kunna fylla med jord och odla lite köksväxter.

Men nu har vi fått besked från styrelsen att det inte finns något beslut att man får använda pallkragar. Kan det verkligen vara så att vi inte ens får odla lite på tomten som vi ansvarar för?» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Styrelse | 2015-03-16

Vi har i vår brf som policy att inte sätta upp operatörers mobilantenner. Nu har operatören svarat att de tvingar oss att ansöka om ledningsrätt. De skriver att när ledningsrätten har bestämts kommer de att få bygga sin antennanläggning på vårt tak. Den kommer sedan att sitta kvar ”för all framtid”.

Har de rätt att göra så här?

CJ


» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2015-03-16

Min förening har vi en dam som vill skänka sin lägenhet till dottern men ska själv bo kvar så länge hon kan. Dottern måste ju då bli medlem men är det rätt att godkänna medlemskap om hon inte bor i föreningen? Hur kan vi annars göra?

Berit


» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2015-03-16

Vid flera tillfällen de senaste åren har det framkommit att en bostadsrättshavare i vår brf är samlare. Lägenheten är full med saker staplade längs väggarna och är bitvis svårframkomlig. Vi i styrelsen ser det som ett problem. Det kan skapa en ökad brandrisk.

Det finns också risk för att man inte upptäcker andra typer av skador som på sikt kan påverka fastigheten negativt. Jag läser i lagtexten att bostadsrättsinnehavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Frågan är alltså om min samlande granne strider mot detta?

Karin


» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2014-09-19

Jag bor i en förening där vi har en lokal i gatuplan som nu styrelsen har hyrt ut till ett hunddagis.

Det har inneburit att det har blivit en del hundskall. Detta är ibland väldigt störande. Uthyrningen har skett utan att vi föreningsmedlemmar har blivit tillfrågade. Jag undrar om styrelsen har rätt att hyra ut lokalen utan att fråga oss medlemmar.

Björn


» Karin Rutström, redaktör och bostadsjournalist svarar


Boende/Medlemmar | 2014-09-19

I min brf har styrelsen tagit beslut om att byta kabel-tv-leverantör utan att fråga medlemmarna. Beslutet leder till att medlemmarna inte får samma tv-utbud som tidigare och att medlemmar som har mer än en tv-apparat måste köpa nya digital-tv-boxar och nya kort.

Är nämnda beslut inom styrelsens mandat eller borde man ha tagit beslutet att byta kabel-tv-leverantör vid en stämma? Styrelsen har ju ingen kunskap om medlemmarnas tv-användning.

Boende


» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2014-09-19

Jag är suppleant i styrelsen i en bostadsrättsförening. Vid ett tillfälle kallades jag in för att ersätta en av de ordinarie ledamöterna.
Som sista punkt kom det upp en fråga angående en räkning som var ställd till föreningen och gällde målningsarbete i min lägenhet.

Min fråga är om styrelsen kan be mig att lämna mötet eftersom ärendet gällde mig? Jag gick på eget initiativ eftersom jag inte visste vad som gällde. Efter att jag gått behandlades räkningen, det gjordes en omröstning som utföll till min nackdel. Hade jag varit kvar och varit med och röstat hade resultatet utfallit till min fördel eftersom det handlade om en röst. Min fråga är, hade jag rätt att stanna kvar?

Suppleanten


» Karin Rutström, redaktör och bostadsjournalist svarar


Styrelse | 2014-09-19

En bostadsrättshavare i vår förening har begärt att få ut följande handlingar: byggfelsförsäkring samt uppdragsavtal inklusive bilagor.

Det skäl han anger är att han vill vara välinformerad och anser att
han har rätt att ta del av handlingarna. Det är ett bra tag sedan de här dokumenten arkiverades och vi känner att det är rätt mycket jobb att plocka fram dem. Måste vi i styrelsen lämna ut dessa handlingar?

Björn


» Jörn Liljeström, Advokat svarar


Boende/Medlemmar | 2014-06-11

Protokoll från stämmor.

Hej! Protokoll från stämmor ska hållas tillgängliga för medlemmar enligt bostadsrättslagen. Vad gäller för extra medlemsmöten? Och var kan man läsa om detta i så fall?

Anonym


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2014-06-11

Vi ska sälja vår bostadsrätt. Lägenheten tömdes tidigt eftersom vi renoverat den och då tömde vi även källarförrådet. Nu har vi upptäckt att förrådet tagits i anspråk av föreningen. När vi pratat med fastighetsskötaren har styrelsen bytt ut vårt förråd mot ett mindre som är 1/4 av vårt tidigare förråd.
Bengt


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Miljö | 2014-06-11

OVK - vad är det?

Hej! I Bo bättre nummer 4, 2013 nämns OVK-kontroll Vad är det för slags kontroll?Catharina


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar


Boende/Medlemmar | 2014-06-11

Hur länge ska man som medlem behöva vänta på ett beslut om nya stadgar? Beslutet togs vid stämma 2010. Därefter har inget hänt, trots påstötningar till styrelsen. De gamla stadgarna är sedan brf bildades för många år sedan och föråldrade.

Marianne


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Boende/Medlemmar | 2014-06-11

I vår förening är det 13 av 48 som tecknat sig för inglasning av balkongen. Nu finns ett förslag på att föreningen ska teckna avtal med dessa för att ta ut en avgift eftersom man anser att de kan stjäla värme från bostaden. Vi anser att man sparar på vintern genom att inglasningen skyddar fönsterglas och husväggar. Vad är det som gäller?

Bo


» Anders Gustavsson, advokat svarar


Renovera/Underhåll | 2014-06-11

Det har upptäckts att två balkongräcken i föreningen är dåliga och behöver bytas ut av säkerhetsskäl (totalt finns 12 balkonger). Vem ska stå för det bytet, de enskilda bostadsrättsinnehavarna eller föreningen?

Liselott


» Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar


Styrelse | 2014-06-11

Vi har problem med att få ihop folk till styrelsen. I dagsläget är vi tre stycken och nu vill den ena hoppa av. Hur många måste man vara i styrelsen?

Arne


» Anders Gustavsson, advokat svarar


Styrelse | 2013-05-20

Jag läste i styrelseskolan, Bo bättre nr 2 2012, att styrelsen fastställer årsavgiftens storlek. Bra! Vid årsstämman brukar vi överlåta åt stämman att godkänna budgeten. Är då detta formellt riktigt eller ska styrelsen
även besluta om budgeten?

Bengt Landervik


» Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svararSida:   1 2 3 4 5 6

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera