Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

André frågar:

Sitter med i styrelsen för en brf som har 69 lägenheter. Vi blev för tre år sedan en helt ny (yngre) styrelse. Vi flaggade då för att vi ville ha en valberedning som var villig att ta sitt uppdrag på fullt allvar och var den där viktiga länken mellan styrelse och medlemmar som saknats innan.

Det var väldigt svårt att få till två personer att ställa upp, idag har en av dom flyttat och vi har bara en kvar. Nu till kommande årstämma har vi dessutom fått reda på att den kvarvarande kommer att avsäga sig sitt uppdrag för att de planerar att flytta.

Det har under många år varit väldigt svårt att få folk att ställa upp att ingå i valberedningen.

Vi i styrelsen har diskuterat om att ev. slopa valberedningen då ingen är intresserad, men är villiga att återuppta valberedningen när intresse finns. Det står ingenting om valberedningen i våra stadgar. Är det möjligt att gå vidare med våra tankar och framföra detta på årstämman?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Om det inte framgår av stadgarna att valberedning skall finnas är det möjligt för stämman att låta bli att välja en valberedning.

Styrelsekandidater kan då föreslås direkt från "golvet" på årsstämman. Det är dock ändå bäst om man har någon som stämman utsett som samordnar förslag som lämnas. Urval och kontroll i form av en valberedning som endast tjänar stämmans intressen behövs. Kämpa för att den mest erfarna i föreningen är med i valberedningen.

Någon gammal och klok före detta ordförande eller styrelseledamot passar bäst. Valberedningen är viktigare än man kan tro, försök att kämpa för att den fungerar även i er förening.

Om man låter föreningsdemokratin "förvildas" kan man till slut hamna i läget med problem att få lämpliga kandidater till styrelsen. När sådana problem pågått ett tag kan vem som helst som räcker upp handen och ställer upp råka bli vald.

Problemet med det visar sig sedan om personen som "ställer upp" är oduglig, omdömeslös eller valt att bli styrelseledamot enbart för att försöka gynna egna intressen.

Problem kan också uppstå om styrelsen rekryterar till sig själv, det innebär alltid i förlängningen att maktbalansen förskjuts på ett olyckligt sätt från stämma till styrelse.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera