Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Ordf frågar:

Vi håller på att se över vår gemensamma säkerhet i vår förening. Vilken typ av brandskydd är vi som bostadsrättsförening skyldiga att installera?


Stefan Stjärnlöf, brand- och säkerhetsrådgivare St George svarar:

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor reglerar vilket brandskydd som krävs i en flerfamiljshus. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till fastigheten har skyldighet att installera utrustning för släckning av brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. De boende bör inte ha längre än 25 meter till närmaste brandpost eller brandsläckare.

Och för att begränsa skadorna så bör man installera brandvarnare och tydliga nödutrymningsskyltar/armaturer. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till fastigheten ska även bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA), som innebär att brandskyddet ska dokumenteras och kontrolleras regelbundet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera