Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Anita frågar:

Jag är valberdare i en bostadsrättförening med ca 60 st lägenheter, där det nu kommit till min kännedom att utav fem ledamöter kommer tre, av olika anledningar, att avsäga sig ytterligare nomineringar.

En av suppleanterna har också annonserat sitt avhopp. Den andre väntar vi besked av. Kvarstår två stycken ledamöter, ordföranden och vice ordföranden, som nu tyvärr inte kommer överens.


Båda är valda på två år och det återstår alltså ett och ett halvt år tills nästa val. Nu verkar den ene att vilja kräva den andres avgång. Jag har föreslagit att vi ska träffas tillsammans för att försöka reda ut situationen men tvivlar på att lyckas.

Detta är mitt andra år som valberedare tillsammans med ytterligare en person. Jag kan väl inte avsätta någon utan att fråga övriga medlemmar vad de tycker?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Som ledamot i valberedningen förbereder du frågor om val av styrelseledamöter åt föreningsstämman. Jag förstår av frågan att du är ensam valberedare, se nästa år till att det finns två eller tre valberedare.

Helst de mest erfarna i föreningen som har varit framgångsrika i styrelsearbete men numera inte vill sitta i styrelsen. Som du märkt behöver man någon att bollplanka med när valberedningen känns svår, vilket ibland är fallet.

Valberedningen är varken tvungen att lösa personkonflikter eller ta ställning för eller emot enskilda ledamöter. En valberedningens uppgift är att efter bästa förmåga vaska fram lämpliga styrelseledamöter för stämman att ta ställning till.

Om en personkonflikt framstår som olösbar för valberedningen återstår bara att göra vad som är möjligt för att ta fram olika lämpliga kandidater för att sedan överlämna åt stämman att inför alla diskutera hur personmotsättningar m m skall lösas. Det är stämmans ansvar att välja beslutsför styrelse, inte valberedningens.

Det är viktigt i sådant läge att ha professionell stämmoordförande så att mötet inte urartar till kaos och kalabalik eller för den delen vrids av en alltför insyltad stämmoordförande till att passa hans eller hennes intressen.

En god tumregel vid val av styrelseledamöter när det råder konflikt är att om det inte går att avgöra vem som är mest lämplig av två styrelseledamöter som träter är det mest lämpliga att hålla båda utanför styrelsen.

Likaså är det en god tumregel att om någon vid upprepade tillfällen kommer i personlig konflikt med olika personer som i sin tur inte brukar hamna i konflikt så är den förstnämnda personen förmodligen olämplig att sitta i en styrelse. Samtidigt kan den som hamnar i enstaka konflikter med personer som är kända för att vara svåra eller maktfullkomliga istället var mycket lämplig.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera