Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Marianne frågar:

Jag är medlem i en bostadsrättsförening där vi börjat fundera på att sänka föreningens lån via amortering. Vi har inte mycket sparade medel, bara en nödvändig buffert och står inför de kommande åren annars göra en successiv avgiftsökning på 5-10 %.

En tanke som har väckts är möjligheten att enskilda medlemmar tar personliga lån och sänker föreningens lån på detta vis. Vi tänker att enskilda medlemmar kan göra ränteavdrag och att räntorna troligen går ungefär jämt upp eller bättre jämfört med annars nödvändiga avgiftsökningar.

Tanken är också att detta medför att vi inte behöver höja avgifterna och långsiktigt kanske få igen de ökade enskilda kostnaderna vid försäljning i form av värdeökning på grund av lägre avgifter.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det går utmärkt att göra kapitaltillskott till föreningen för att amortera av lån. I regel leder kapitaltillskott till lägre total boendekostnad. Eftersom avgiften kan sänkas efter kapitaltillskottet brukar värdet på bostadsrätten stiga mer än kapitaltillskottets storlek.

Fördelarna med kapitaltillskott är att enskilda personer har avdragsrätt för räntor i motsats till föreningen. En fördel är att bostadsrätter i en förening med låg belåning har mindre ostadigt marknadsvärde vilket är fördelaktigt. Man kan inte alltid välja när livssituationen tvingar fram en försäljning. Om det sker när marknaden dippar slår det hårt mot bostadsrätter i högt belånade bostadsrättsföreningar med hög månadsavgift.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera