Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Rolf frågar:

En fråga ang. heltidsanställd personal inom en Brf. Enligt vårt årsmötesprotokoll 2008 ersattes en förtroendevald med 240 000 Kr. På årsmöte 2009 fanns det ingen förtroendevald utan då var den personen heltidsanställd.

Nu undrar jag har styrelsen befogenheter att anställa personal utan att underrätta medlemmarna? Man såg det i årsberättelsen att personen var heltidsanställd.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Styrelsen har befogenhet att sköta föreningens löpande förvaltning mellan årsmötena. Om inget annat bestämts av stämman får styrelsen således träffa avtal om förvaltning eller anställa egen förvaltningspersonal som styrelsen finner lämpligt.

Om styrelsen brister i att väl vårda föreningens angelägenheter riskerar styrelseledamöterna att personligen hållas ansvariga för den ekonomiska skada föreningen därigenom drabbas av.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera