Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Karin Hult, Mora frågar:

Hej!
Jag är en av två "interna revisorer" i vår bostadsrättsförening. Har uppfattat min uppgift att vara medlemmars "insyn" i styrelsearbetet. Det vi brukar göra är att gå igenom protokollen för året och kolla om styrelsen gjort det som man beslutat. Det handlar alltså inte om ekonomisk revision. Finns den någon riktlinje för just "interna revisorer"?

Ytterligare en fråga, en av styrelsemedlemmarna kom nu till mig (som intern rev) och berättade att hon inte fått kallelse och dagordning till mer än två möten under året, men har fått mötesprotokollen där man alltid uppgett tid och datum för nästa möte. Ska det alltid skickas ut kallelse med dagordning till styrelsemedlemmar eller räcker det att man kommer överens vid dagens möte när nästa ska ske?


Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar:

Så här är det. När man väljer två revisorer en intern och en extern bör dessa dela upp arbetet. Yrkesrevisorn tar siffermaterialet och interna just detta med förvaltningen. Men detta är en intern uppdelning mellan revisorerna. Båda är gemensamt ansvariga för helheten.

När det gäller styrelse så har alla ledamöter rät till material. Jag vet inte om frågeställaren är suppleant då har man inte denna rätt annat än när man ska tjänstgöra. Det finns inga krav på dagordning men alla som är med ska ha chans att förbereda sig och gå igenom materialet. ”Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte samtliga styrelseledamöter (såvida det är möjligt) har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.”


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera