Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Orolig bostadsrättshavare frågar:

För några år sedan fick jag ett jobb på annan ort, men jag behöll min lägenhet eftersom jag bor där med jämna mellanrum och utifall min arbetssituation skulle förändras. Jag har fortfarande lägenheten kvar, mina barn bor
permanent i bostaden och jag jobbar fortfarande på distans och kommer regelbundet hem varje månad. Föreningen anser nu att jag hyr ut lägenheten i andrahand. Men det anser inte jag eftersom jag ju bor där själv med jämna
mellanrum och betalar själv avgiften. Snälla ,vad säger lagen och vad ska jag göra? Snälla, hjälp mig med detta spörsmål.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är upp till föreningen om de vill driva frågan rättsligt eller inte. Föreningen måste först ge dig tillfälle att vidta rättelse och upphöra med den påstådda andrahandsupplåtelsen. Om föreningen inte tror på din förklaring kan de säga upp bostadsrätten på grund av förverkande, även om du skulle ha rätt i sak. Uppsägningen innebär inte nödvändigtvis att du i slutändan kommer att avhysas.

När du bestrider uppsägningen måste tvisten prövas i allmän domstol. Du bör anlita juridiskt ombud för att någorlunda minimera risken att förlora även om du skulle ha rätt i sak. Det är inte alla som har rätt som också får rätt i allmän domstol. Dessutom har du bara rätt till prövning i en instans. Om det går snett i tingsrätten är det inte säkert att du får prövningstillstånd i hovrätten.

Tänk på att domstolen inte tar ansvar för att utgången i målet blir materiellt riktig i förhållande till vad som egentligen hänt – något som med lite god vilja förmodligen skulle kunna utredas av domstolen – utan den tar fasta på vad som åberopas från respektive part. Det betyder att du riskerar förlora även när du egentligen borde kunna vinna om du inte tillvaratar din rätt på bästa sätt. Alla bör känna stark oro inför att utsättas
för rättslig prövning efter det att rätten till prövning i två instanser försvann i samband med omfattande ändringar av rättegångsbalken år 2008.

Innan tvisten är ett faktum kan du begära medling i hyresnämnden. Det är ett bra sätt att få gehör för dina synpunkter inför opartisk och kompetent medlare; de föreningar som är fel ute brukar få höra det från hyresrådet och det är inte ovanligt att problemet därigenom försvinner. Hyresnämnden är gratis, snabb, kompetent, samvetsgrann och ger ofta god effekt.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera