Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Lotta Vidén frågar:

Jag är styrelseledamot i en relativt nybildad förening. Vi har ett gynnsamt läge då vår fastighet innehåller flera tomma lägenheter som nu ska ut på försäljning. Alla lägenheter har ett källarförråd och ett vindsförråd.

Nu är dilemmat att några förråd som tillhör de tomma lägenheterna har "lånats" av grannarna. Trots flera lappar på anslagstavlor/hissar samt brev till alla boende har förråden trots allt inte tömts.

Nu har vi aviserat att förråden kommer att tömmas och att vi magasinera innehållen - men under hur lång tid måste vi magasinera innehållet i förråden för att inte göra ett juridiskt klavertramp.råden för att inte göra ett juridiskt klavertramp.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är en knepig situation som inte är reglerad på ett riktigt praktiskt sätt. Det finns en risk att egenmäktigt tömmande av ockuperat förråd i vissa situationer anses utgöra brottet ”egenmäktigt förfarande”.

Det är inte tillåtet att egenmäktigt rubba annans besittning, t ex genom att bryta sig in i och ta hand om deras saker. Om föremålen i förrådet varit där ett tag och uppenbart är i någons besittning (t ex man känner till vem det är som lagt dem där eller om utrymmet är låst, föremålen är i god ordning eller andra tecken på besittning) måste man förmå personen att flytta dem eller försöka få ett samtycke till att föreningen flyttar sakerna.

Annars måste man för att följa gällande regler vända sig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om särskild handräckning. Detta är mycket opraktiskt men tyvärr ofta nödvändigt för att följa regelverket och inte risker polisanmälas för påstådda brott.

Vad gäller föremål som inte är övergivna och kan antas ha visst värde, inte kan härledas till viss person kan ibland reglerna om hittegods vara tillämpliga. Enligt lag om hittegods SFS 1938:121 skall den som hittar något anmäla fyndet hos polismyndigheten. Av regelverket framgår bland annat att om inte ägaren till hittegodset är känd inom tre månader från anmälan tillfaller grejerna upphittaren.

Det går att erbjuda polismyndigheten att själv förvara sakerna, de skall vårdas väl. Efter tre månader från ansökan kan sakerna slängas.

Om det rör sig om bortslängda eller uppenbart övergivna föremål utan värda får föreningen göra vad den vill med grejerna. Men föreningen kan i efterhand råka ut för att uppgiven ägare påstår att sakerna inte alls var övergivna och hade ett stort värde. För att värja sig för sådant är det viktigt att dokumentera att föremålen var övergivna och utan värde.

Tag alltså gärna foto på den olåsta, rostiga, hjulböjda och i rabatten slängda cykeln innan den slängs. Samma sak vad gäller den trasiga barnvagnen som står inklämd i något övergivet och olåst förråd.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera