Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för svar till Styrelsen frågar:

Vi är en mindre förening med ett antal parhus. Vid målningsarbeten av fasaderna begärde medlemmarna som bor i ett parhus att själva få stå för arbetet och färgkostnaden.

Då en av de berörda medlemmarna är innehavare av målerifirma (jur. person), tillstyrkte styrelsen detta. En reducering av årsavgiften för de 2 medlemmarna tillstyrktes också. Vad som sedan hände är att fasaden successivt förändrade struktur och färgsättning på det parhuset medan övriga parhus fortfarande har en gemensam kulör/patina.

Vill nämna att materialet är stockpanel, som skall behandlas med speciell lasyr av föreningen anmanad . Styrelsen kontaktade medlemmarna för förklaring, men fick inte nöjaktigt svar. Vid ommålning under hösten några år senare, begärde åter medlemmen att få sköta arbetet själv.

Vi i styrelsen konstaterade att fel färgtyp (förmodligen grå täcklasyr) och nyans använts. Dessutom har då parhusets andra del blivit en hemsk konstrast i ngn brunaktig kulör pga tidigare fel färgtyp.

Våra frågor är:

1)Kan vi begära av medlemmarna (på deras bekostnad) att de försöker återställa fasaderna i "rätt" kulör, den av föreningen anmanad .

2) Kan föreningen låta utföra arbetet "tvingande" och sedan fakturera medlemmarna om inget sker?

3) Har vi styrelsen begått allvarligt fel, då vi i god tro lät målerifirman (yrkeskunnig) göra jobbet själva?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Lösningen på problemet är kanske något annorlunda än vad ni frågar efter. Orsaken är att en bostadsrättsförening inte får ålägga medlem att utföra "yttre underhåll". Av det följer att föreningen sannolikt saknar möjlighet att lösa problemet på det sätt ni önskar.

Om man släpper yttre underhåll till frivilliga finns alltid möjligheten att något går snett. Föreningen kan reparera problemet genom att fullgöra sitt ansvar och måla huset i den färg föreningen väljer och önskar. Det slutar då med att föreningen utför vad den är skyldig att utföra.

Det gör också att föreningen därmed inte lider någon ekonomisk skada. Men de medlemmar som "bjudit" föreningen på ommålningen kan kanske tycka att det hela är orättvist. Men det är inget ni kan göra något åt med tanke på de lagliga medel som står till buds.

Det är inte lagligen möjligt att ta betalt av enskild medlem för "yttre underhåll" i en bostadsrättsförening. Yttre underhåll är en föreningsgemensam fråga och finansieras via årsavgiften.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera