Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Paul frågar:

Vilka regler gäller när ett ekonomisktbeslut ska tas, exempelvis om ändring av avgift eller ombyggnader? Måste det inte finnas med på dagordningen så satt alla i styrelsen hinner förbereda sig. Vad gör man om man inte varit
närvarande och ett beslut fattats utan att man känt till att det skulle tas upp på mötet?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Villkoren för dessa beslut framgår av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Om ingen inskränkning gjorts i stadgarna äger styrelsen rätt att besluta om höjd avgift när styrelsen själv bedömer att det är nödvändigt.
Om inget särskilt angivits i stadgarna äger styrelsen rätt att fatta beslut även om större renoveringar och rentav även ombyggnad.

Många föreningar har dock stadgar som anger begränsningar vad gäller just ombyggnad. Stämmobeslut kan i regel endast fattas om beslutspunkten framgått av kallelsen. Om felaktigt beslut fattats, det vill säga utan att
ärendet framgått i kallelsen, finns möjlighet att överklaga beslutet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera