Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Ewa Sjöholm frågar:

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening som ombildades 1985. Föreningen äger tre lägenheter i huset som vi nu funderar på att erbjuda hyresgästerna att köpa till förmånligt pris.

Detta p.g.a att föreningen behöver likvida medel för större reparationer. Jag undrar nu om styrelsen kan fatta detta beslut utan att övriga medlemmar får yttra sig i frågan. Att sälja lägenheterna på öppna marknaden är inte att tänka på eftersom hyresgästerna har besittningsrätt.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Så här ligger det till. Styrelsen fattar beslut om upplåtelse av bostadsrätter och fastställer insats och upplåtelseavgift. Insatsen skall vara beräknad på motsvarande sätt som redan upplåtna bostadsrätter och upplåtelseavgiften sätts så att den motsvarar mellanskillnaden mellan insatsen och "rätt" pris.

Det pris som sätts skall vara affärsmässigt motiverat. Det torde vara möjligt att sätta priset något lägre än marknadspris eftersom hyresgästernas besittningsskydd gör att det, i princip i kan vara omöjligt att upplåta lägenheterna till annan under överskådlig tid.

Det är dock viktigt att skillnaden mellan marknadspris och vad som erhålles från de boende vid en upplåtelse inte är alltför stor. Möjligheten att upplåta bostadsrätt är en tillgång och styrelsen får därför inte får inte avyttra föreningens tillgångar till objektivt sett omotiverat underpris.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera