Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Anders frågar:

Jag undrar följande: I vår bostadsrättsförenings stadgar står det att man väljer fem ledamöter och två suppleanter vid årsstämman och det är första gången en styrelse väljs. Och det står även att styrelsen skall delas upp på ett och två år.

Men vem bestämmer vilka som skall ha 1 och två år vid deras konstituerande möte, där deltar ju inte valberedningen. Valberedningen har kommit med förslag vilka 5+supp men valberedningen kan väl inte bestämma tillsättningstiden. Kan ni klura ut detta.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är stämman som avgör vilka ledamöter som skall väljas och på hur lång tid de ska inneha sitt uppdrag.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera