Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Inger Furulind Landsten frågar:

Bor i en mindre Brf och vi har haft sotare här som gått igenom hela ventilationssystemet. Nu har han upptäckt att i några lägenheter som nyligen har renoverats, och även bytt ägare, i bla badrum där taket sänkts o ventilationen är igenbyggd.

Vem har ansvaret att återställa ventilationen? Föreningen, den förra ägaren, den nyinflyttade eller den som utfört arbetet?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utgöra ingrepp som t ex igensättning av ventilation. Föreningen kan ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten eller efter rättelseanmodan säga upp bostadsrätten på grund av förverkande.

Om ingreppet i ventilationen skulle betraktas som ringa är bostadsrätten dock inte förverkad, trots att åtgärden varit olovlig. Det lämpligaste brukar vara ansökan om särskild handräckning om det inte går att tala bostadsrättshavaren till rätta. Om rättsliga åtgärder visar sig nödvändiga behöver föreningen anlita juridiskt biträde.

Ett nytt lägre innertak är i normalfallet något bostadsrättshavaren torde få göra utan styrelsens tillstånd om åtgärden inte påverkar någon annan än bostadsrättshavaren.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera