Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för svar Ordför frågar:

Jag är ordförande i en Brf och har ställts inför en något knepig situation som jag skulle behöva snabbt svar på.

En suppleant ej van sådan och jag har olika tolkning av beslutsrätten i styrelsen. En konflikt har uppstått och en ledamot har avgått och denna suppleant har nu också sagt att hon avgår.

Styrelsen bestod av 3 ledamöter och 2 suppleanter. Alltså 2 ledamöter sitter kvar och en suppleant som inte vill vara med men har ej uttryckt avgång.

Besluts för är man när mer än hälften av ledamöterna finns : 1/2 av 3 Vi är i alla fall 2 st.

Våra stadgar säger: § 18 Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. § 16 Styrelsen består av minst 3 högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter.
Hur tolkar ni detta ?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

I rådande situation föreslår jag att styrelsen snabbt kallar till extrastämma för att hålla fyllnadsval.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera