Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

frågar:

Vad får styrelsen besluta om?
Får man göra om del av gårdsplan till parkering när det redan finns lediga parkeringsplatser för de boendes fordon intill fastigheten?


SVAR FRÅN HSB svarar:

SVAR FRÅN HSB:
Enligt bostadsrättslagen ska föreningsstämman besluta om det ska ske en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark.
I HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar anges vidare att styrelsen inte får besluta om förändringar av föreningens hus eller mark som innebär väsentliga ny-, om- eller tillbyggnader. Om förändringen inte är väsentlig kan styrelsen själv ta beslutet.

Om det är tveksamt vem som kan fatta beslut om en viss åtgärd så bör detta avgöras utifrån åtgärdens omfattning eller de ekonomiska åtaganden som följer av åtgärden.
Åtgärder som innebär en standardförbättring eller att huset förses med nya installationer kräver i allmänhet beslut av föreningsstämman.

Styrelsen får dock anses ha befogenhet att fatta beslut om mindre åtgärder som till exempel byte till mer funktionsdugliga garageportar eller ett mindre tak över en sopcontainer. Att ta i anspråk en del av en gårdsplan till parkeringsplatser kan mycket väl vara en åtgärd som föreningsstämman ska ta ställning till.
Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel hur stor del av gårdsplanen som tas i anspråk eller hur många parkeringsplatser som ska byggas.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera