Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Möte på en timme

Att hålla ett möte på en timme kan vara svårt men med rätt struktur och upplägg går det lätt. Börja gärna med att ta tiden på ett vanligt styrelsemöte och spalta upp lite lätt hur lång tid de olika avdelningarna tog. Summera ihop och ni har en bra bild över vart tiden tog vägen.

Att hålla ett möte på en timme kräver planering och förberedelse och förvänta er inte att ni kan hålla tiden en timme direkt.

Förberedelser

Den som kallar till mötet skall se till så att alla har underlag i god tid innan mötet.

Första kvarten
Välj justeringsmän och gå genom föregående protokoll utan beslut och diskussioner. Börja sedan med att ta upp övriga frågor och bordlägg dessa.

Genom att börja omvänt med övriga ärenden så slipper man att sitta och vänta tills slutet på mötet vilket kan vara lite frustrerande. Dessutom får alla mötesdeltagare lite tid under mötet att fundera på frågorna.


Andra kvarten
Så snart ovan är klart går man direkt in på frågor och uppgifter från föregående protokoll. Om beslut skall tas så måste naturligtvis matrial ha skickats i god tid innan mötet så att alla har en klar bild över ärendet.

Om det uppstår oklarheter, så att beslut inte kan tas, bordlägg ärendet och ge någon i uppgift att undersöka ärendet mer och skicka ut kompletterande information i god tid inför nästa möte.


Tredje kvarten
Nu är föregående protokoll avklarat och nya frågor tas upp. Gå igenom dagordningen punkt för punkt - ordförande styr och diskussioner får hållas korta på entimmesmöte. Delegera istället ut uppgifter för att inhämta information till nästa möte.

Avhandla aldrig större ärrenden på ett vanligt styrelsemöte. Boka istället in t. ex. "ombyggnadsmöte" där bara det ärendet behandlas.


Sista kvarten
Samtliga punkter är avklarade och det är dags att bestäm nytt datum och tidpunkt för nästa möte. Avsluta med en kort sammanfattning och se till så att delegerade ärenden har fått någon ansvarig.

Förhoppningsvis så finns det några minuter över, kanske till övriga ärenden eller fritt samtal om annat.

Lycka till!

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera