Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Så får ni rätt på avtalen för p-plats/garage.

Ett icke korrekt ifyllt avtal för garage/p-plats leder lätt till problem som både tar tid och ork i anspråk. Med vår guide slipper du oanade problem som att garageplatsen används som extra förvaringsplats för flyttkartonger, skidor, cyklar eller annat som inte får plats i förrådet eller att avtalet gäller tillsvidare och kan ta mer än ett år att sägas upp.

Det finns många undantag och regelverket är svårt, men genom att fylla i avtalen rätt och se till att platsen verkligen nyttjas som det är tänkt - uppställningsplats av fordon som bil, moped eller motorcykel - går det att slippa många problem. Allt för ofta så "glömmer man/orkar inte" fylla i alla delar i avtalet vilket kan straffa sig.

Dokument och mallar
Ladda gärna ner exempel och vår guide. Tänk på att materialet är för er bostadsrättsförenings ändamål.

Guide - fylla i avtal för p-plats/garage

Exempel - upplåtelse av bilplats
Exempel - hyreskontrakt p-plats


Tips! Dokumentmallar för p-plats och garage kan du kostnadsfritt ladda hem under våra medlemsidor för Brf:er.

Nedan tittar vi närmre på de delar som ett avtal innehåller och vad som ska fyllas i.

1. Hyresvärd
Det ska framgå vem som är hyresvärd, gärna med föreningens namn, adress och telefonnummer.

2. Hyrestagare/hyresgäst
Det måste klart framgå vem som är hyresgäst - namn, adress och personnummer.

3. Var p-platsen/garaget finns
Det underlättar för alla parter om p-platsen/garaget har en bestämd adress och/eller nummer. Då uppstår inte problem när grannen har parkerat på min plats nr: 5.

4. Användning
För att slippa problem med att garageplats används till annat än uppställningsplats för fordon bör det tydligt framgå att platsen, om inte annat anges, används för uppställning av till exempel en (1) personbil.

5. Storlek, typ m.m
Finns det elanslutning och är garaget uppvärmt? Om avtalet har punkter om detta så bör dessa fyllas i så att ingen i efterhand kan komma och ifrågasätta varför bilen är kall på vintern.

6. Avtalsperiod
Det är viktigt att ange avtalsperioden längd, ex: 2008-01-01-2008-06-31. Saknas detta så gäller avtalet tillsvidare, vilket innebär att avtalet kan behöva sägas upp nio månader i förväg. Genom att avtalet har en begränsad avtalsperiod tydliggör man förlängning och uppsägning, vilket beskrivs i nästa steg. En bra regel är att avtalet gäller t.o.m. den 30/9 eller 31/12. På så sätt kan man enkelt få alla avtal att löpa med samma period.

7. Uppsägning och förlängning
Ett smidigt sätt är att avtalet förlängs med 6 månader i taget och har 3 månaders skriftlig uppsägningstid. Bägge parter har då betydligt lättare att veta hur länge avtalet automatiskt förlängs och vid vilken tidpunkt avtalet senast ska sägas upp. Det blir mycket lättare att hålla koll på avtal som löper jämt.

8. Hyra/avgift
Det ska tydligt framgå vilken hyra/avgift som hyrestagaren ska erlägga. Normalt så anges detta per år och det går även bra att förtydliga detta i avtalet genom att skriva in per månad. Det är även viktigt att inte missa punkterna om det är total avgift, eller om det tillkommer moms eller annan avgift förutom hyran.

9. Betalning
Normalt ska hyran/avgift betalas i förskott. Det skall även framgå tydligt vilket plusgiro alternativt bankgiro hyrestagaren skall använda och om betalningen är per månad, kvartal eller annat.

10. El/Tvätt/Snöröjning
Ofta har hyresavtal för garage punkter om vad som gäller vid nyttjande av el och tvättmöjligheter. Ta för vana att alltid fylla i vad som gäller för just detta avtal. Allt för att minimera eventuella frågeställningar om varför det inte är skottat eller varför det finns schampo på bildörren när det inte finns spolplatta.

11. Moms
Enligt de nya reglerna så skall moms erläggas om den som hyr en p-plats eller garageplats INTE är boende i föreningen.

12. Underskrift
Tänk på att bägge parter ska skriva under avtalet och att upprätta två liktydiga exemplar. Både föreningen som hyresvärd och hyresgästen ska efter undertecknade ha tillgång till samma villkor så att inga onödiga frågeställningar uppstår.

Få hjälp


Att hantera avtal för p-plats och garage kan vara både knepigt och ta mycket tid i anspråk. En bra lösning är att låta ens förvaltare eller någon jurist hålla koll på alla delar. Fastighetsägarna, HSB och SBC är några duktiga förvaltare som har både den juridiska kompetensen och lång erfarenhet att teckna avtal så att blir rätt från början.

Bra länkar

Fastighetsägarna | HSB | SBC
Fler företag hittar du i vår leverantörsguide


Vanliga frågor


Vilket pris bör vi ta för våra p-platser?
En p-plats eller en garageplats bör alltid ha marknadspris om detta går. Om det är kö till platserna bör föreningen ta minst lika mycket som det kommunala bolaget eller privata bolaget gör inom sitt område. Har man däremot tomma platser så är det klokt att reglera priserna så att man kan få uthyrt mer.

Vi ska teckna nya avtal i Brf:en hur gör vi med kommande höjningar?
Ett smidigt sätt är att lägga in text om prisjustering i avtalet. Alternativt kan man skriva in:

1. Per den 1 januari med start 2009 höjs avgiften med 20:-/månad (140:-/år) årligen.
2. Per den 1 januari med start 2009 höjs avgiften med 3 % årligen.

Vi förespråkar alternativ 1, då man annars med tiden får mycket ojämna avgifter. Man kan t.ex. få en avgift för en p-plats som ligger på 5 338:-/år - 444,83/månad.

Moms låter jobbigt - måste vi ha externa hyresgäster?
Nej, om föreningen vill så kan man säga upp alla externa hyresgäster och enbart hyra ut till medlemmarna. Tänk dock på att ni i föreningen har täckning för de platser som sägs upp.

Vi har 50 garageplatser och 90 p-platser där vissa avtal är från 1980-talet och avgiften i vissa fall inte har höjts på 10 år. Vi vill höja avgiften och se till att alla har samma avtal. Hur gör vi?
Om man i föreningen har olika typer av avtal med olika löptider med mera är den enklaste vägen att kontakta er förvaltare för hjälp. Förvaltare har bra rutiner för att hantera uppsägningar och nya avtal.Fördjupning

Notisum.se - Jordabalk (1970:994)
Skatteverket.se - Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera