Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Arbetsgivaravgift
Basbelopp
Bilersättning
Fastighetsskatt
Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsvärde
Försäljning av bostadsrätt - skattesats
Gåvor till anställda och uppdragstagare
Inkomstskatt
Kontrolluppgift
Oäkta/äkta bostadsrättsförening
Pantsättningsavgift
Särskild löneskatt
Uttagsbeskattning
Överlåtelseavgift

Förmögenhetsvärde

Din andel i bostadsrättsföreningens förmögenhet beräknas på följande sätt:
(detta exempel utgår från att bostadsrättsföreningen har bokslut per 31/12).

Förmögenhetsvärde inkomståret 2007.

Underlag
Föreningens tillgångar - skulder per 2006-12-31.
Följande justering måste göras.
Tillgångar --> bokfört värde på byggnader och mark ersätts med taxeringsvärdet för 2007.
Har föreningen tomträtt skall endast taxeringsvärde avseende byggnader tas med.
Skulder --> fond för inre underhåll skall elimineras
= summa underlag

Underlaget multipliceras med andelstalet för lägenheten.
Detta värde fördelas på respektive medlem/delägare.
Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift senast 2008-01-31 till skatteverket, samt lämpligen en kopia till den enskilda medlemmen.


Om förmögenhetsvärdet är < 1000 kr behöver ingen kontrolluppgift lämnas.

Förmögenhetsskatten är avskaffad för inkomståret 2007. Kontrolluppgiftsskyldigheten för föreningen över andelsvärdet kommer dock att behållas under en övergångsperiod och avskaffas 2009.

Läs mer i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.
Senast uppdaterad mars 2009  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera