Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Förvånad Brf frågar:

Vi har en ny ekonomisk förvaltare som tar ut en högre avgift vid överlåtelse än vad som gjorts tidigare i föreningen. Vad gäller egentligen?

Hur ska vi formulera det så att så att vi inte behöver göra om varje gång det är befogat med en höjning?


Advokat Jörn Liljeström svarar:

Av LEF (Lag om ekonomiska föreningar) 2 kap 2 § p 5 framgår att alla avgifter som ska tas ut måste stå i stadgarna. Redan denna bestämmelse ensam reglerar således att inga andra avgifter får tas ut, exempelvis de förekommande olovliga avgifterna för trappstädning, tvättstuga, påminnelseavgift när månadsavgiften inte betalas med mera.

Av Brl 9 kap 5 § följer mer preciserat att de grunder på vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift vilar ska anges i stadgarna.
Man får alltså inte ha öppet för höjning av överlåtelseavgiften, den ska anges i stadgarna och brukar anges i procent av prisbasbelopp.

Konsekvensen av att ”avgift” inte uppfyllt regelverket enligt ovan är att den uttagits olovligt och att föreningen är återbetalningsskyldig
till den vilken ”avgiften” utkrävts av. Det råder 10
års preskription på sådana fordringar.Se mer: Länkar till aktuella lagar


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera