Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för svar, L. Engström frågar:

Rutiner för medlemskapsprövning

Hej, har ni något bra förslag på rutiner och frågeställningar vid medlemskapsprövningar, förutom att kontrollera betalningsanmärkningar och ekonomi.
Tacksam för svar, L. Engströmsvarar:

Vid medlemsprövning ska man bedöma enligt vad som angetts i föreningens stadgar samt enligt 2 kap 1 § ff, bostadsrättslagen. Normalt sett innehåller inte stadgarna någon särskild avvikelse, i princip är det enbart HSB (med krav på medlemskap) samt ”55-årsföreningar” som har särskilda stadgebundna krav. Det innebär sannolikt att ni helt enkelt kan hålla er till lagens krav. Huvudregeln är där att medlemskap ska beviljas. Faktorer som kan användas vid en medlemsprövning är om den sökande har ekonomisk möjlighet att betala avgiften till föreningen samt personens personliga egenskaper, (med det avses om det finns risk för att den sökande kan uppträda störande eller vanvårda lägenheten). Men är det en normalt skötsam person är det vanligtvis enbart en fråga om ekonomin räcker för att klara avgiftsbetalningarna.

Föreningen får alltid neka medlemskap om köparen inte ska använda lägenheten för bostadsändamål, exempelvis om det ska vara ett kontor eller om personen inte ska bo där själv. Delöverlåtelse (att någon köper mindre än hela bostadsrätten) får också nekas om det inte är ett par, förenklat uttryckt, d.v.s sammanboende mellan familjemedlemmar, vänner etc. ger inte rätt till delöverlåtelse. Föreningen får däremot aldrig neka medlemskap på diskriminerande eller annars osaklig grund. Föreningen är inte enligt lag skyldig att godta medlemskap från en juridisk person. I vissa fall kan föreningen ange annat i stadgarna. Kommun som köper bostadsrätt får dock aldrig nekas medlemskap.
Jörn Liljeström


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera