Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Jimmy frågar:

Ansvar för trivselregler

Hej, jag undrar vem som ansvarar för att ta fram trivselregler/ordningsregler för BRF?


Karin Urbina Rutström, bostadsjournalist svarar:

Det är föreningen (genom styrelsen eller stämman) som beslutar om vilka ordningsregler som ska gälla. Men man behöver bara följa ordningsföreskrifter om de överensstämmer med lag och följer vad som är "god sed" på orten. Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättshavare skyldiga att följa de ordningsregler föreningen beslutar om. Föreningen kan däremot inte sätta upp regler som strider mot lagen, exempelvis belägga medlemmar som inte vill delta på städdagar med avgift.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera