Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mvh Fredrik frågar:

Arvode för vicevärd

Hej!
Vi är 6 ledamöter i styrelsen i vår brf och en av ledamot är även vice värd vilket innebär att denne utför vaktmästarsysslor. Detta gör han utöver styrelsearbetet. Jag undrar om det är stämman som måste bestämma hans arvode eller kan styrelsen göra det själva?Jörn Liljeström, advokat svarar:

Oavsett vad ni rubricerar tjänsten så är det fråga om en normal arbetsgivarsituation. När arbetet omfattar den löpande förvaltningen av föreningens hus och mark så ligger det inom styrelsens ansvarsområde att förhandla om ersättning. Men det är inte lämpligt att blanda ihop styrelseledamöters ekonomi med föreningens, d v s ni bör inte anställa styrelseledamöter eller annars avvika från normalt förfarande vid upphandling av tjänster. Utöver det hamnar den styrelseledamot som också är anställd i ett svårt läge med att vara jävig vid beslut som berör hens ekonomi eller arbetsuppgifter.© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera