Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mvh Micke frågar:

Ordinarie ledamot utses endast av stämman

Hej!
Jag är suppleant i en styrelse som inledningsvis bestod av en ordförande och två ledamöter. Vår ordförande har avgått, betyder det att jag automatiskt blir en ordinarie ledamot eller endast kliver in som supplenat på styrelsemötena?
Vilket ansvar är jag skyldig till?Jörn Liljeström, advokat svarar:

Suppleanten kan endast träda in som ordinarie styrelseledamot när annan styrelseledamot inte närvarar vid styrelsemötet. Om någon styrelseledamot istället avgår så får dock inte suppleanten träda in som ordinarie styrelseledamot.

Om styrelsen inte är beslutsför när någon avgått så måste kvarvarande ledamöter kalla till extrastämma för att välja ny styrelseledamot så att styrelsen blir beslutsför igen. Annars kan tvångslikvidation ske, d v s föreningen kan annars komma att avvecklas tvångsmässigt.

Om styrelsen fortfarande är beslutsför efter att någon avgått så behöver man inte kalla till extrastämma utan kan vänta till ordinarie årsstämma.

Det enda sättet att bli ordinarie styrelseledamot är att bli vald på föreningsstämma.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera