Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Daniel Malmqvist, ordförande frågar:

Vi närmar oss vår tvåårsbesiktning efter inflyttningsdatum. En kort tid efter att vi flyttat in upptäcktes vattenläckage från regn och snö i fyra lägenheter dessutom upptäcktes en hel del små skavanker i samtliga lägenheter som vi inte fick ordnade trots upprepad påtalning. Man har muntligen lovat att man ska förlänga garantitiden för de delar som påverkats. Min fråga är om vi till vår tvåårsbesiktning bör kontakta en egen besiktningsman att jämte byggherrens besiktningsman gå igenom allt för att ge extra tyngd till våra krav?


Advokat Jörn Liljeström svarar:

En styrelse i en bostadsrättsföreningen kan inte ha all kompetens själva, det är därför viktigt att anlita den hjälp man kan behöva. Ibland kan man inte veta om man behöver hjälp eller inte förrän man fått hjälpen.

Särskilt vad avser de aktuella entreprenadfrågorna som ligger bortom vad styrelsen kan förväntas hantera på egen hand.

Jag råder er att omgående ta kontakt med sakkunnig i entreprenadfrågor, när denne bildat sig en uppfattning om hela er situation kan han/hon ge råd även i de frågor du ställer här.

För att ändå beröra dina frågor så är det naturligtvis viktigt att utfästelsen om förlängd garantitid anges skriftligen, och det kan även vara klokt att anlita egen besiktningsman.
Bevisning om avtalsinnehåll och fel bör om möjligt alltid säkras, för det fall tvist skulle uppstå.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera