Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mvh – A-C.H frågar:

Altantak skadat av snöras – vem betalar?

Hej! Vem som står för kostnaden av trasiga altantak som orsakats av snöras? Snöräcken på taket finns, men nysnö som smälte orsakade ett hål. Det är ju bostadsrätthavaren som själv bestämt sig för att bygga en uteplats med tak. Det är inte ett bygge som föreningen stått för.

Jörn Liljeström, advokat svarar:

Svar: Föreningen ansvarar för skador på grund av att is eller snö rasar från föreningens tak. Föreningen ska ha så pass god tillsyn över taket att snö och is inte byggs upp så att det finns risk för ras. Om ras ändå sker och det blir skador ska föreningen betala. I sammanhanget får man vara mycket glad över att det rasade över ett tak och inte föll ned och skadade någon förbipasserande. För om någon skadas till följd av att föreningen brustit i sin tillsyn över fastigheten, exempelvis genom att snö eller is rasar ned på någon, kan det utöver skadeståndsansvar även finnas straffrättsligt ansvar. Det finns fall där föreningens ordförande åtalats när personskador uppstått på grund av bristande fastighetstillsyn.© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera