Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tina frågar:

Ordning på mötena

Hej!
Vi har problem med en styrelseledamot som inte kan följa gängse sammanträdesregler, utan avbryter och pratar non-stop. Har ordförande rätt att avvisa vederbörande?


Karin Urbina Rutström, bostadsjournalis svarar:

Nej, det är inte så man löser problemen. För att det ska fungera på styrelsemöten är det bra att en dagordning och hålla strikt mötesordning. Det är ordförandes uppgift att se till att det fungerar. Inled möten med att sätta upp riktlinjer för hur mötet ska gå till dvs. att man diskuterar under den punkt som gäller i dagordningen och den som vill yttra sig begär ordet. Är det flera ledamöter som vill lämna synpunkter noterar ordföranden detta på en lista. Ger sedan ordet till den som står på tur. Pratar någon utanför ämnet kan man vänligt men bestämt rekommendera vederbörande att återkomma med sina synpunkter under den aktuella punkten eller ta upp det under övriga frågor. När ett beslut sedan ska fattas är det viktigt att ordförande tydligt talar om att diskussionen är avslutad och dags att fatta beslut. Om någon åter tar upp samma fråga efter beslutet är fattat kan ordförande förklara att diskussionen under punkten är avslutad och att det är dags att gå vidare till nästa punkt på dagordningen. De flesta brukar förr eller senare tycka att det är ganska skönt med ordning under mötena även de som är pratglada.
t


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera