Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Så installerar ni fastighetsnät

Bredband ger föreningen möjligheten att titta på de tv-kanaler man vill ha, ringa billigt, surfa snabbt på internet och ansluta sig till framtidens nättjänster. För att detta ska bli möjligt måste ett fastighetsnät först installeras - så här går det till från planering till installation och driftsättning.

1. Förberedelser och förutsättningar

Innan ni bestämmer er för att installera ett fastighetsnät så bör ni fundera på vad föreningen behöver. Tyvärr spelar ett antal faktorer in som ibland påtvingar vissa lösningar framför andra, men diskutera gärna i styrelsen hur mycket föreningen är villig att spendera, hur föreningens framtida bredbandsbehov kan komma att se ut med mera. Läs på om de olika finansieringslösningarna så att ni kan bemöta bredbandsleverantörerna på ett kunnigt sätt. Det kan vara en god idé att redan i ett tidigt skede ta in offerter och ta kontakt med installatörer.

Att ansluta sig till stadsnätet är vanligtvis lätt i storstäderna och lite mer komplicerat på landsbygden. Det finns dock hopp även för mindre städer - Post- och Telestyrelsen satsar nu 95 miljoner kronor på att främja utbyggnaden av bredband i glesbygden. På vissa ställen har stadsnätet byggts ut och speciella anslutningspunkter för bostadsrättsföreningar erbjuds, så kallade anslutningsnoder. Ta reda på om ni kan ansluta er till stomnätet.

2. Fiber- eller kopparnät?

Stamnäten består alltid av fiberkabel. Ofta går fibern ända fram till fastigheten. Fastighetsnätet som går ut till lägenheterna kan sedan bestå av fiber eller koppar. Med fibern får man maximal prestanda, vilket garanterar en framtidssäker lösning - bandbredden är så pass hög att alla framtida tjänster klaras av. Nackdelarna är att fibern är dyrare än koppar och att det krävs fiberkonverterare i lägenheten då man behöver kopparanslutning till tv, dator och telefon. Koppar är vanligtvis billigare, men i större fastigheter kan flera så kallade accesswitchar krävas. Med koppar avses kat 5E eller kat 6, inte dagens telefonnät i koppar.

3. Hitta rätt finansieringslösning

Finansieringslösningen av fastighetsnätet är kanske det viktigaste beslut som måste tas, då det i stor utsträckning bestämmer vilken typ av nät det kommer att bli - fiber eller koppar, öppet eller med exklusivitetsavtal för en tjänsteleverantör. Här är det absolut nödvändigt att sätta sig in i frågan, väga de olika för- och nackdelarna mot varandra och inte bara tänka på ekonomin. De tre vanligaste finansieringslösningarna är de här:

Öppet nät med kommunikationsoperatör.
Fastighetsägaren bekostar installationen av fastighetsnätet som man sedan själv äger.

Man överlåter driften till en kommunikationsoperatör som även ser till att det finns flera tjänsteleverantörer i nätet som verkar i konkurrens med varandra. De boende får en större valfrihet och kan välja olika leverantörer av internet, tv och telefoni. Föreningen kan själv göra upphandling av installationen av fastighetsnätet, men oftast är det enklast att ta hjälp av den tänkta kommunikationsoperatören.

Finansierad lösning.
För att hålla kostnaden för installationen nere kan man låta det företag som ska leverera tjänster också stå för installationen av fastighetsnätet. Dessa kräver ofta ensamrätt till att sälja sina tjänster i nätet under långa tidsperioder. Därmed försvinner valfriheten för de boende, möjligheten att byta tjänsteleverantör om problem uppstår försvinner, och föreningen kommer kanske inte kunna ta del av ny tekik som kommer under avtalstidens gång. När kontraktstiden löper ut kan man låta en kommunikationsoperatör driva ett öppet nät, men det kan bli svårt att få in nya tjänsteleverantörer då hushållen ofta lockas med förmånliga erbjudanden och långa bindningstider av den gamla operatören när kontraktstiden börjar löpa ut. Det gör det mindre lockande för andra tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster i nätet.

Kollektiv gruppanslutning.
Ett sätt att pressa priset är att kollektivansluta alla boende till den leverantör föreningen valt och slå ut kostnaden på månadsavgiften, vare sig alla boende använder tjänsten eller ej. Beslutet brukar motiveras med att bredbandsanslutning är nödvändigt för normal standard.

4. Fatta beslut på stämman

Installationen av fastighetsnätet må vara en förvaltningsfråga, men det är viktigt att det finns ett intresse hos medlemmarna och att de får komma till tals. Rekommendationen är därför att det tas som ett stämmobeslut. Kom ihåg att vara väl förberedd på att förklara de många fördelarna för medlemmarna: möjligheter till snabbare internet, billigare telefoni, framtida nätverkstjänster med mera.

5. Installation

När det blir dags att installera fastighetsnätet är det också tid att bestämma hur installationen i lägenheterna ska se ut. Man måste exempelvis bestämma hur många uttag det ska finnas och var de ska placeras. Se till att den tänkta installatören är erfaren och kan lämna referenser på tidigare utförda arbeten när ni gör upphandlingen. Fastighetsägarna rekommenderar även att installatören är certifierad enligt incert (www.incert.se) om det är ett fibernät som ska installeras.

6. Besiktning och driftsättning

En utomstående besiktningsman måste tas in innan nätet tas i bruk. Det är viktigt att allting fungerar felfritt från början så att de boende kan byta abonnemang, teckna nya avtal och använda fastighetsnätet på en gång. Installationsföretaget bör lämna ett garantibevis på 15-20 år. Kom även ihåg att ha ett serviceavtal för åtgärder utanför garantin.
Senast uppdaterad 2011-03-07  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera