Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Bo frågar:

I vår förening är det 13 av 48 som tecknat sig för inglasning av balkongen. Nu finns ett förslag på att föreningen ska teckna avtal med dessa för att ta ut en avgift eftersom man anser att de kan stjäla värme från bostaden. Vi anser att man sparar på vintern genom att inglasningen skyddar fönsterglas och husväggar. Vad är det som gäller?


Anders Gustavsson, advokat svarar:

Olika föreningar har löst frågan på olika sätt. Det är vanligt att föreningen justerar årsavgiften för att motsvara den långsiktiga extra underhålls/driftskostnaden som kan förväntas uppstå på grund av en balkonginglasning.

Även om den skyddar fasaden och säkerligen isolerar blir det dock dyrare med fasadunderhåll när det väl ska ske eftersom inglasningen då måste plockas bort. Ibland justerar föreningar sina stadgar så att underhållsansvaret för inglasningen ligger på bostadsrättshavaren för att kostnader inte ska drabba föreningen.

Men det kan vara en mindre lämplig lösning. Ofta är det bäst att föreningen bär underhållsansvaret för inglasningen, eftersom den ändå har ansvar för fastigheten och för att ingen skadas till följd av exempelvis bristande underhåll. OBS! Tänk på att det finns formaliakrav i lag för ändring av årsavgiften. De kan variera beroende på hur era stadgar är utformade.

Tveka inte att anlita kvalificerad rådgivning om ni känner er osäkra så att allt görs formellt rätt när det gäller stadgeändringar.


© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera