Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Bo bättre
 Prenumerera

 4 nummer per år!
Bo bättre är en facktidning som vänder sid till styrelsen i bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Här finns allt för ledamöter aktiva i brf, om förvaltning, bostadsrättslagen och nyheter om bostadsrätt och boende.

Ur innehållet nr 3-18 av Bo bättre

TEMA: Gårdar och parkering
En trivsam och tillgänglig gård skapar god grannsämja och trygghet. Brf Hilda är en av de föreningar som beviljades ekonomiskt stöd från Boverket för att rusta upp utemiljön. Att kunna erbjuda laddstolpar till boende för laddning av elbilar blir allt viktigare. Ordinarie parkeringsplatser är bästa laddplatsen. Så går det till att installera laddstolpar!


TEMA: Trapphus och hiss
Att göra en renovering av trapphuset kan vara bostadsrättsföreningens bästa investering. Ny armatur och vacker färgsättning, säkerhetsdörrar och elektroniska postboxar kan göra underverk och förenkla styrelsens arbete. Det finns numera större möjligheter att installera hiss i hisslösa hus och två olika bidrag att söka för hissinstallationer.


TEMA: Säkerhet och trygghet
Under hösten ökar antalet inbrott i bostäder. Stoppa tjuven med brottsförebyggande arbete. Det som visat sig ge gott resultat är grannsamverkan, DNA-märkning, kamerabevakning och larm. Det krävs inte längre tillstånd för kameraövervakning i garage och trapphus. Brf Terra Nova stoppade inbrotten i garaget genom kameraövervakning och förstärkning av lås och dörrar.

Prenumerera på Bo bättre!

Stora styrelsepaketet - 550 kr/år
Enkel prenumeration - 189 kr/år

» Prenumerera på Bo bättre

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera