Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Michael frågar:

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening och vi befinner oss i det läget att vi måste byta balkonger som är 60 år gamla. De har börjat vittra och lossna. Bytet är akut. Problemet är att föreningen till mer än hälften består av ettor som saknar balkong. Det känns orättvist att de som bor i ettorna ska betala för en balkongrenovering exempelvis genom höjda avgifter för att vi ska klara kostnaderna för renoveringen. Jag föreslog att balkonginnehavaren istället ska betala en insats på cirka 50–60 procent av värdet på ombyggnaden. Det skulle också̊ göra att vi inte behöver låna pengar eftersom vi har en reserv i kassan. Är det rätt eller fel att kräva en viss insats för innehavaren som äger balkongen? Nästan alla som har balkong är beredda att betala. I våra stadgar står det inget skrivet när det gäller om ansvaret för balkongerna.
Jörn Liljeström, advokat svarar:

Föreningens kostnader för underhåll av huset, inklusive balkonger, betalas genom årsavgifterna i enlighet med stadgarna. Det är fel att ta ut avgifter i annan ordning än vad som framgår av stadgarna. Underhållet får inte skjutas upp på grund av oenighet om finansiering. Styrelsen är skyldig att se till att huset, inklusive balkonger, är i gott skick och ledamöterna kan bli personligen ansvariga om skador uppstår till följd av att underhållsansvaret försummas. Årsavgiften för respektive lägenhet bör historiskt ha återspeglat underhållsbehovet för balkongerna. Detta kan kontrolleras genom att jämföra årsavgiften för lika stora lägenheter med respektive utan balkong och i övrigt lika och på samma våningsplan. Om allt gjorts rätt från början ska lägenheten med balkong ha en något högre årsavgift än motsvarande lägenhet utan balkong, för att finansiera balkongernas långsiktiga underhållsbehov.


© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera