Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Laila i Nynäshamn frågar:

Jag är nybliven ordförande i en förening som har två bostadsrätter ägda av dödsbon. Ingen tillsyn sker, så vad som helst kan ju hända. Hur länge kan ett dösbo vara medlem av föreningen? Måste inte erforderlig tillsyn ske? Vad kan man göra?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Dödsboet får utöva bostadsrätten och det är svårt att rikta sanktioner mot bristande tillsyn. Den enda möjligheten är att göra en uppsägning efter rättelseanmodan på grund av någon förverkandegrund.

Tre år efter dödsfallet kan dock föreningen kräva att dödsboet inom sex månader (från uppmaningen) ska visa att bostadsrätten övergått till någon som inte får vägras inträde. Om uppmaningen inte följs kan tvångsförsäljning ske efter ansökan från föreningen. Men det är lång tid att vänta och kanske inte så bra. Leta istället rätt på dödsbodelägarna, tala med dem och försök få till en frivillig lösning som är gynnsam både för dödsboet och för föreningen.

Sunt förnuft framför lagtext är ofta bästa medicinen mot de praktiska problem man stöter på i bostadrättsföreningar.


© 2006 - 2022 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera