Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - miljö

webbnyhet

Riksbyggen öppnas åter gratis cykelpool i Haninge

2017-04-06 | Miljö

Den 10 april öppnar Riksbyggen och Haninge bibliotek åter cykelpoolen på Poseidons torg i Haninge. Alla som vill kan gratis låna en cykel via sitt bibliotekskort, fem vuxencyklar, två barncyklar och lådcykel finns till förfogande.
Cykelpoolen i Haninge startades under 2016 och öppnar nu för säsongen. Man lånar en cykel genom att gå in på biblioteket i Handen, som ligger i Haninge kulturhus, och registrera lånet med lånekortet. Det går snabbt att registrera ett nytt lånekort om man inte har något sedan tidigare.

– Cykelpoolen blev en succé och nu ser vi fram emot den kommande säsongen. Intresset att låna cyklar kommer både från barnfamiljer, ungdomar, förskolor och fritidshem, vilket naturligtvis är väldigt roligt säger, Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig för Stockholm Söderort på Riksbyggen.Läs mer på: Nu öppnar Riksbyggen cykelpoolen i Haninge för säsongen!webbnyhet

Simris i Skåne först i landet som helt drivs med sol och vind

2017-01-20 | Miljö

I Simris finns Sveriges första lokala energisystem helt baserat på förnybar energi. Med vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle som backup, kommer det lilla samhället att bli koldioxidneutralt i sin elanvändning. Hela anläggningen beräknas kunna vara igång fullt ut under våren.

Läs mer på: Skåne får 100 procent förnybart lokalt energisamhällewebbnyhet

Byte till el från förnyelsebara källor toppar listan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

2017-01-20 | Miljö

Hållbarhetsåtgärder som är mest populära bland landets bostadsrättsföreningar är att byta till elavtal med el från från förnyelsebara källor. Tvåa på listan är byte till energisnåla ljuskällor och på tredje plats kommer att utse miljöansvarig-/energiansvarig i bostadsrättsföreningen. Det visar en ny undersökning gjord av Riksbyggen.


Läs mer på: Byte till el från förnyelsebara källor toppar listanwebbnyhet

Boverkets lägger fram förslag på nya energikrav för byggnader.

2017-01-13 | Miljö


Från 2017 blir energikraven i princip oförändrade men från 2021 sker en allmän skärpning.
– Det Boverket nu föreslår är en tvåstegsraket där den stora förändringen inte kommer förrän 2021. Det gör att det finns tid att ställa om till de nya kraven, vilket är viktigt med tanke på de långa ledtider som det ofta är i byggbranschen. Lägre energianvändning i byggnader är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Läs mer på: Positivt att energikraven för byggnader skärpswebbnyhet

Forskare satsar på supertunna solceller

2017-01-11 | Miljö

Forskare satsar på supertunna solceller

Forskare på Syddanska universitetet i Odense har lyckats konstruera supertunna högeffektiva solceller av organiskt material.
– Kostnaden för produktion och material till de organiska solpanelerna är väldigt låga. Det betyder att de organiska sol-panelerna inte behöver politiskt styrt stöd, säger Morten Madsen i en kommentar på Syddanska universitets hemsida.
Nästa steg är nu att göra den laboratorietillverkade solcellen möjlig att producera i större format.Läs mer på: Forskare satsar på supertunna solcellerwebbnyhet

Ny bilpoolplats i Uppsala.

2016-11-02 | Miljö

En ny bilpoolplats finns nu i Sala Backe, i Uppsala. Poolplatsen finns i ett garage som nås från Gröna Gatan 30. Det är öppen för medlemmar i Sunfleet dygnet runt.
Fakta: Medlemmar i en bilpool betalar endast då bilen används. Vanligtvis finns det flera bilmodeller och storlekar att välja mellan. Drivmedel och försäkringar ingår.


Läs mer på: Sunfleet öppnar en ny poolplats i Uppsala.webbnyhet

Nu är det dags att mäta radonhalten i huset!

2016-11-02 | Miljö

Boverket påminner nu landets husägare att det är dags för att göra mätningar. Cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga är det skadligt för hälsan. Radonhalten ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober till 31 april. Mätningsperioden ska vara minst två men helst tre månader.

Läs mer på:webbnyhet

Fastighetsbolag satsar tillsammans med elbolag på laddstolpar

2016-10-04 | Miljö

Laddstolpar kommer att behövas i takt med att det blir allt vanligare med laddningsbara fordon. I Sverige är målsättningen att det år 2030 ska finnas en miljon elbilar i Sverige. I samarbete med Umeå Energi har AB Bostaden därför valt att sätta upp två st elstolpar med totalt fyra laddplatser i sitt bostadsområde Ålidhem.
– På Ålidhem har det sedan tidigare inte funnits laddmöjligheter för elbil och i och med att Ålidhem utvecklats till en mer hållbar stadsdel tycker vi att det passar bra att placera laddstolparna där. På Ålidhem finns dessutom solceller som kommer att försörja laddstolparna med förnybar el, säger Royne Söderström, hållbarhetsstrateg på AB Bostaden.
För den som vill använda stolparna är det bara att parkera och sätta in laddaren. Betalning sker via Parkster, precis som på det kommunala bostadsbolagets övriga besöksparkeringar. Priset för att parkera och använda laddplatsen blir 15 kronor per timme.

Läs mer på: Bostaden inviger sina första laddstolpar på Ålidhemwebbnyhet

Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskar

2016-10-04 | Miljö

Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskar

Det finns flera anledningar till det och några bidragande orsaker är bland annat användningen av digitala lösningar och förändrad lagstiftning. En annan anledning är förändrad lagstiftning gällande rapporteringsskyldigheten vid användning av bekämpningsmedel i offentliga miljöer.
– Vi arbetar sedan några år tillbaka med kemikaliefria bekämpningsmetoder i form av digitala fällor i avlopp och byggnader. Det är ett effektivt sätt att hantera problem med gnagare, och övergången har hjälpt oss att minska användandet av bekämpningsmedel rejält, säger Thomas Westman som är tjänsteutvecklare på Anticimex.


Läs mer på: Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskarwebbnyhet

Brf Sjögatan i Falsterbo anmäls för brott mot kulturmiljölagen

2016-08-10 | Miljö

Under marken i Falsterbo där bygget av 21 lyxiga bostadsrätter på Sjögatan 21 påbörjats finns troligen lämningar från medeltidsstaden Falsterbo. Vid utgrävningar som tidigare gjorts har arkeologer hittat en stensatt gårdsplan med omgivande huslängor. Bebyggelselagren ligger i skikt från 1300-talet och fram till 1500-talet. Byggherren begärde, för att undvika en dyr utgrävning, tillstånd för att täcka över marken och bygga ovanpå. Länsstyrelsen i Skåne godkände i december 2015 ansökan vilken innebar att byggnation på fastigheten får ske med en metod där konstruktionerna förläggs ovan jord med mycket marginella markingrepp. Tillståndet har nu överklagats och förvaltningsrätten som beordrat att byggena ska stoppas i väntan på avgörande om beslutet ska stå fast. Trots det har bygget fortsatt. Något som lett till att Länsstyrelsen Skåne i dagarna lämnat in en anmälan till åklagarkammaren i Kalmar angående misstanke om brott mot kulturmiljölagen.
Läs mer: www.bobattre.se

Läs mer på: Anmälan om möjligt brott mot kulturmiljölagenwebbnyhet

KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

2016-06-16 | Miljö

Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade. Kemikalieinspektionen menar att kriterierna riskerar att bli svåra att använda för att öka skyddet för hälsa och miljö samt att det finns risk för att begränsningar kan komma att införas först när skador på hälsa och miljö redan uppstått.

Läs mer på: Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverigewebbnyhet

Gårdsten tar nästa steg i utvecklingen av solenergi

2016-06-16 | Miljö

Gårdstensbostäder är en föregångare i att utnyttja solenergi för uppvärmning och elproduktion. Redan 2000 togs det första Solhuset i bruk, som följdes av ytterligare två. Nu går arbetet vidare med det fjärde Solhuset. Det finns nu även ett vindkraftverk i området som svarar för hälften av det sammanlagda elbehovet till lägenheterna. Redan från starten har arbetat skett i samarbete med Göteborg Energi och Chalmers för utveckling av tekniken.
Totalt är det 918 lägenheter som får energi från solfångare och solceller.

Fakta: Solhus 1 och 2 omfattar 500 lägenheter och solfångarna levererar energi för uppvärmning av vatten. På Solhus 3 finns både solfångare och solceller, som ger energi för uppvärmning samt el till drygt 418 lägenheter. Solhus 4 omfattar solceller för elproduktion på resterande lamellhus i Västra Gårdsten.
Läs mer på: Gårdsten tar nästa steg i utvecklingen av solenergiwebbnyhet

Anno 1905 - första bostadsrättsföreningen med egen solel i centrala Göteborg

2016-06-15 | Miljö

Föreningens solkraftverk som har monterats på plåttaket utan några håltagningar och tillverkar nu el till fastigheten. Anläggningen beräknas leverera ungefär 45 000 kWh om året. Föreningens elförbrukning ligger idag på 63 000 kWh/år vilket innebär att produktionen täcker en stor del av föreningens totala elbehov på årsbasis. Föreningen, som sökt statligt solcellsstöd för projektet, räknar med att investeringen betalar sig på 7-8 år. Solcellerna livslängd är minst 25 år, vilket gör att föreningen räknar med att anläggningen kommer att betala sig väl.

- Vi bestämde oss för att sätta upp solceller både för att det är bra för miljön och för att vi tjänar pengar på det i längden, berättar Staffan Backman som är föreningens ordförande. Vi har som målsättning att vår förening ska vara ”trygg, säker, fungerande och miljövänlig”, så beslutet låg i linje med vår profil. Föreningen har ett omfattande miljöarbete med sopsortering i 11 fraktioner, LED-belysning i alla allmänna ytor, energieffektiva fläktar i ventilationen, väl injusterat värmesystem med fjärrvärme etc. Det var inte heller svårt att få igenom beslutet om solceller i föreningen – alla 39 medlemmar var positiva till att investera i solkraft!

webbnyhet

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor till forskning om solel

2016-06-07 | Miljö

Användningen av solel ökar snabbt, både i Sverige och utomlands, och det är en pusselbit i omställningen mot ett hållbart energisystem. Det görs därför en satsning på 160 miljoner kronor på ett forsknings- och innovationsprogram, El från solen.
– Sverige är framstående på solelområdet. Genom att erbjuda finansiering för skickliga forskare och kreativa innovatörer ska El från solen stötta omställningen mot förnybart energisystem och samtidigt stimulera till att skapa arbetstillfällen på hemmaplan, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.
Satsningen inom El från solen bidrar till att uppnå Energimyndighetens kommande samlade strategi på solelområdet som kommer att presenteras under hösten 2016.
webbnyhet

Aggressiva måsar ett ökande problem i många stadsmiljöer

2016-06-07 | Miljö

Under de senaste tio åren har problemet med måsar tilltagit. Tidigare var det duvor som dominerade som luftburna skadedjur men måsen håller på att gå om i statistiken. Under de senaste tre åren har antalet anmälningar
– Måsar är intelligenta djur som är både aggressiva och snabba på att anpassa sig till den urbana miljön. Vi ser exempel på människor som inte kan sova på natten på grund av oväsen, företag som får sina varor hackade i bitar och personer som förföljs av aggressiva måsar, säger Andreas Tapper, skadedjursexpert på Rentokil.
Eftersom fiskmåsen är fredad mellan den 1 april och den 31 juli är det svårt att komma till rätta med problemen.
Den som vill komma åt problemet bör anlita in en professionell skadedjursbekämpare i processen. Måsar är aggressiva och det kan vara farligt att närma sig deras bon utan erfarenhet.

Läs mer på: Aggressiva måsar ett ökande problem i många stadsmiljöerwebbnyhet

Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvatten

2016-05-11 | Miljö

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Det betyder att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera hyresgästen för den. Beslutet baseras på Boverkets rapporter.


Läs mer på: Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvattenwebbnyhet

Solelsproducenter slipper moms

2016-03-29 | Miljö

Regeringens förslag att företag som har en liten omsättning, 30 000 kronor per år, ska momsbefrias är nu ute på remiss. Den grupp som berörs är de som producerar el av solceller. Momsbefrielsen underlättar för exempelvis husägare som samtidigt är mikroproducenter av förnybar el och som säljer överproduktion från egna solceller. Naturskyddsföreningen som välkomnar regeringens beslut anser att det fortfarande återstår hinder. Juridiska personer som installerat mer än 255 kilowatt solceller måste i dag betala energiskatt för den el de inte längre behöver köpa när de tillverkar egen solel för eget bruk. Det handlar om lokaler, skolor, sjukhus och flerbostadshus.
– Nu förväntar vi oss att regeringen också ska lösa problemen med att ägare av större anläggningar måste skatta för el som de producerar för eget bruk. Sedan har solrevolutionen alla möjligheter att ta ordentlig fart även i Sverige, säger Svante Axelsson.


Läs mer på: Solelsproducenter slipper momswebbnyhet

Nya kritterier för svanenmärkning av hus

2016-03-29 | Miljö

Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.Några nyheter som införts är CLP-klassificering, en justering av förbudet mot antimontrioxid, ett förtydligande angående borföreningar, möjlighet till utomhusanvändning av ftalaterna DIDP och DINP i fogmassor och en justering av formaldehydkraven.Läs mer på: Nya svanenkriterier för huswebbnyhet

RUT-avdrag för reparation av vitvaror

2016-03-29 | Miljö

Regeringen vill införa rut-avdrag för reparation av vitvaror i hemmet.
-Vi tycker att det ska löna sig att laga i jämförelse med att köpa nytt, sade klimat- och miljöministern Åsa Romson (MP) när hon i Malmö presenterade regeringens förslag om breddade rut-tjänster.
Svenska hushåll slänger cirka 800 000 vitvaror per år på soptippen. Tröskeln för att i stället reparera dem är för hög, säger Åsa Romson i en intervju till TT. Tanken bakom förslaget är att RUT ska få fler hushåll ska välja att reparera sina vitvaror istället för att kassera dem.
Sedan tidigare har regeringen, efter en överenskommelse med alliansen, föreslagit att rut-avdraget från 1 augusti i år även ska omfatta:
Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder.
Enklare IT-tjänster i bostaden: Installation, reparation och underhåll av persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner med mera. Även handledning och rådgivning omfattas.
Beskärning och borttagning av träd och buskar på tomt i anslutning till bostaden.

Läs mer på: Rut för att reparera vitvarorwebbnyhet

Energilyftet ska lära svenskarna att bygga rätt

2016-03-14 | Miljö

Det är dags att lyfta kunskapen om lågenergibyggande till nästa nivå menar Energimyndigheten. Därför lanseras bland annat med webbutbildningen Energilyftet. Något som ska kunna leda till att alla nya byggnader i framtiden ska vara betydligt mer energieffektiva än idag. Energilyftet har tagits fram för att beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker ska få en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande, både när det gäller nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas hur energifrågan kan lyftas in i den ordinarie byggprocessen

Läs mer på: Dags att lyfta kunskapen om lågenergibyggande till nästa nivåwebbnyhet

Så kan morgondagens stad se ut

2016-02-26 | Miljö

KTH-forskaren Loove Broms och hans kollegor utmanande designexperiment ställs ut på KTH. Vad sägs om gemensam tvättstuga på hustaket, badrum ersatta av ett gemensamt tvagningshus och husfasader med inbyggda fågelbon. Mellan husen gnistrar och blixtrar det när elektrisk vass laddar ur sig till så väl boende som besökares förtjusning.
Forskarna har bland annat tittat på aspekter som genus och vilka alternativa ideal som skulle kunna vara attraktiva för människor.
– Typiskt eftertraktade manliga egenskaper är styrka och snabbhet, och detta präglar samhället och vårt sätt att tänka. Man kan säga att traditionellt kvinnliga ideal är betydligt mer hållbara är manliga, men har för närvarande lägre status. Därför har vi tittat en alternativ framtid som inte är konstruerad utefter dessa ideal, samt undersökt vad som egentligen är det mest centrala och viktiga i livet om vi ska förändra vår livsstil, säger Loove Broms.
Projektet har finansierats av Energimyndigheten och projektpartner är Akademiska hus, Stockholms universitet, Svenska Bostäder och White arkitekter.
http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/saa-kan-morgondagens-stad-se-ut-1326503?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email


Läs mer på: Så kan morgondagens stad se utwebbnyhet

Nya krav på ventilationsaggregat ger stora energivinster

2016-01-25 | Miljö

Från årsskiftet har ventilationsaggregat för bostäder och fastigheter ekodesignkrav. Bostadsventilation har även fått energimärkningskrav. Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva får säljas.
Ventilationsaggregat för bostäder får även krav på hur mycket de får bullra och att de ska vara energimärkta. Energimärkningen ska hjälpa konsumenter att jämföra produkterna och se vilket ventilationsaggregat som är mest effektivt.

Ekodesign- och energimärkningskraven gäller från 1 januari 2016. Den 1 januari 2018 skärps ekodesignkraven på produkterna. Som ett stöd till företag att tolka förordningarna arbetar EU-kommissionen kontinuerligt med guider och publicerar svar på de vanligaste frågorna på EU-kommissionens webbplats.
http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/pressreleases/nya-krav-paa-ventilationsaggregat-ger-stora-energivinster-1294141?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

Läs mer på: Nya krav på ventilationsaggregat ger stora energivinsterwebbnyhet

Solceller hett i Karlshamn

2015-09-22 | Miljö

I dag samlades ett femtiotal, politiker, tjänstemän och byggbolag på Netport i Karlshamn, för en heldag om solceller och elmarknaden i Blekinge. Mikroproduktion av el är ett område som pekas ut i regeringens budgetproposition, där det planeras att avsättas 1,4 miljarder i solcellsstöd under de kommande fyra åren.
- ”Det händer väldigt mycket kring solel just nu. I år fördubblades antalet installerade solcellskvadrat för fjärde året i rad i Sverige. Priset per installerad KW har minskat kraftigt de senaste fem åren. ”, säger Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost.
Seminariet anordnas av Energikontor Sydost i samarbete med Klimatsamverkan Blekinge, GodaHus och Netport Energikluster.

webbnyhet

Byggherrars föråldrade kunskaper bromsar användning av solenergi

2015-09-15 | Miljö

Byggherrars föråldrade kunskaper bromsar användning av solenergi
Det produceras fortfarande lite solenergi i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Detta trots att priserna på solceller och solfångare kraftigt sjunkit. Orsaken till att utvecklingen står stilla beror främst på bristande kunskaper och kortsiktigt tänkande hos såväl byggherrar, arkitekter och stadsplanerare. Det visar en kartläggning som gjorts på Lunds tekniska högskola av Jouri Kanters, doktorand i energi- och byggnadsdesign.
– Kunskapsbristen är en viktig förklaring till att Sverige utnyttjar solenergi i mindre grad än många andra europeiska länder. Solenergi har stor potential även i vårt land och för att klara näranollenergihus-målet till år 2020 är det viktigt att ta bort flaskhalsarna, säger Jouri Kanter i en intervju i tidningen Bofast.


Läs mer på: Byggherrar räknar fel på solenerginwebbnyhet

Kraven för energimärkning av värmepumpar ändras från den 26 september

2015-09-11 | Miljö

Kraven för energimärkning av värmepumpar ändras från den 26 september
De nya EU-kraven innebär att alla typer av uppvärmningsprodukter för privat och kommersiellt bruk måste energimärkas. Dessutom blir det krav på energimärkning av kompletta installationer som består av flera olika enheter. Märkningen ska göra det enklare för konsumenterna att göra rätt val av energieffektiva uppvärmningslösningar som sin tur ska leda till minskad klimatpåverkan. Flera tillverkare har redan börjat följa de nya reglerna.
– Hela Panasonics luft-vattensortiment med en framledningstemperatur på 55° C uppnår A++. Det är den högsta möjliga nivån i märkningen och visar att våra lösningar är så energieffektiva som möjligt, säger Sofia Törnlöf, Nordisk produktchef på Panasonic.
webbnyhet

Förbud mot ftalater i elektriska produkter

2015-09-08 | Miljö

EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP till RoHS-direktivet. Det innebär så att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning men att andra ftalater såsom DiNP kan fortsätta att användas.


Läs mer på: Förbud mot ftalater i elektriska produkterwebbnyhet

Första spadtaget för HSB Living Lab

2015-09-08 | Miljö

På fredag den 11/9 kl 11.30 tas det första spadtaget för experimenthuset HSB Living Lab. Då rullar den första av 44 moduler in i Swedish Modules fabrik i Emtunga, Västergötland. Under första halvan av 2016 kommer framtidens boende att stå klart för inflyttning på Chalmers i Göteborg.
– Det här är långt ifrån ett vanligt byggprojekt. Ambitionen med detta levande laboratorium är det ska vända upp och ner på bilden hur vi kan bo och leva hållbart i vardagen, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.
Moduler som kan bytas ut
HSB Living Lab är planerat som en flyttbar byggnad. En del ska bestå av studentbostäder och en utställningsdel där det bland annat ska finnas kontor, möteslokal, tvättstuga och utställningslokal för forskningsresultat. Allt byggs i utbytbara moduler, likt lego.Läs mer på: Första spadtaget för HSB Living Labwebbnyhet

Informationen om högfluorerade ämnen är bristfällig,

2015-09-08 | Miljö

Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkter
Högfluorerade ämnen är mycket långlivade gifter som kan ansamlas i levande varelser och ge mycket långsiktiga problem. Informationen om högfluorerade ämnen i varor är ofta bristfällig, då kraven om det är för låga visar en ny kartläggning från Kemikalieinspektionen. KemI utreder därför ett utökade rapporteringskrav för industrin.


Läs mer på: Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkterwebbnyhet

Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar.

2015-06-11 | Miljö

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp genomfört. Totalt handlar är det om 450 000 enskilda avlopp som läcker. Dessa avloppen är både ett miljöhot och en akut hälsorisk. Tre kommuner som är hårdast drabbade är norrlandskommunerna Jokkmokk, Åsele och Sollefteå . Enligt undersökningen håller 250 av landets 290 kommuner dessutom en för låg åtgärdstakt vilken kan leda till att det kan ta över 50 år i värsta fall över 100 år innan samtliga avlopp åtgärdats.
– En familj som har ett enskilt avlopp förorenar i snitt nästan 500 procent mer än en familj som har kommunalt avlopp, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna. Och man förorenar inte bara hav, sjöar och åar utan även sina egna och grannars dricksvattenbrunnar. Havs- och Vattenmyndigheten, HaV rekommenderar att fem procent av det totala beståndet åtgärdas varje år. Utifrån dagens nivåer på åtgärdstakt behöver vi en fördubbling för att närma oss det mål som HaV satt upp. Enskilda avlopp utgör tillsammans med de kommunala avloppsreningsverken de störta punktkällorna avseende utsläpp av fosfor. Enligt HaV måste vi reducera våra utsläpp av fosfor från enskilda avlopp med dryga 60 procent för att nå god ekologisk status i våra vattendrag.

Allra bäst är Ockelbo kommun som ser över 10, 6 procent av beståndet varje år, tätt följt av Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Nässjö på 10,2 procent. Herrljunga, Vetlanda och Vara klarar 9,0, 7,5 respektive 7,0 procent av avloppen varje år och ligger därmed före Ängelholm och Malmö som ligger sjua och åtta på topplistan, tätt följda av Karlskoga-Storfors och Värmdö.

– De kommunerna är värda allt beröm och är goda exempel på ett ansvarstagande och praktiskt miljöarbete, säger Hampe Mobärg.

Läs mer på: Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar.webbnyhet

Ny lag - solcellstvång på taken i Frankrike

2015-03-31 | Miljö

Den nya lagen som nu gäller i Frankrike innebär att alla nya byggnader som ligger i den kommersiella zonen delvis måste vara täckta av antingen solceller eller växtlighet, det skriver Clean technica och tidningen Ny Teknik. Lagen gäller byggnader som exempelvis restauranger, kontor, teatrar och affärer. De miljöaktivister som drivit frågan har föreslagit att samtliga nyproducerade byggnader ska täckas helt av solceller eller växter. Men den franska regeringen är inte villiga att gå så långt i dagsläget eftersom det finns en oro för att det kan bli allt för kostsamt och leda till att byggandet avstannar vilket i förlängningen kan vara till skada för landets ekonomi. Frankrike förlitar sig till största delen på el från kärnkraft, men den nya lagen tros leda till att fler solenergisystem installeras.
Läs mer på: Nu införs solcellstvång på taken i FrankrikeWebbnyhet

Nytt forskningsprojekt om miljökrav vid renovering av äldreboende uppfylls

2015-03-16 | Miljö

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet (LiU) ska försöka råda bot på detta. Energimyndigheten har beviljat 75 procent av medlen för ett forskningsprojekt där man konkret ska försöka finna vägar till att göra avvägningar mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet när ett äldreboende i Linköping ska renoveras.
Projektledaren Kajsa Ellegård är professor vid Linköpings universitet:
– Den återstående finansieringen kommer från Riksbyggen och privatägda Hemsö, företag som bland annat förvaltar och utvecklar fastigheter där det offentliga är hyresgäster samt från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid LiU. Var och en av dessa står för en tredjedel av resterande finansiering.Läs mer på: Forskning äldreboendewebbnyhet

Klart med skärpta energikrav

2015-02-26 | Miljö

Boverket skärper energikraven med 10 procent i flerbostadshus och lokaler. I en fjärde klimatzon som införs, skärps kraven med 20 procent. Bostadshusen kommer också att delas upp i två kategorier, småhus och flerbostadshus. De nya byggreglerna är nu beslutade och träder i kraft den 1 mars 2015 med övergångsbestämmelser för ett år framåt, uppger Boverket i ett pressmeddelande.

Läs mer på: boverket.sewebbnyhet

Projekt Brf Stadsvyn vinner pris för årets nöjdaste bostadsköpare

2015-02-19 | Miljö

Brf Stadsvyns hus ligger på populära Östberget. De tjugosju bostadsrätterna på 2-5 rum och kök, med tjugo meter långa balkonger och storslagen utsikt över centrala Uddevalla och Byfjorden, stod klara för inflyttning våren 2014.
- Att den personliga servicen får de högsta betygen av kunderna gläder oss lite extra. Till exempel lärde sig platschefen tidigt namnen på alla köpare, säger Kent Haglund projektledare på Veidekke Bostad. Dialogen mellan alla i projektet och våra kunder har fungerat på bästa sätt och vi har lyckats med vårt mål att förverkliga bostadsdrömmar.
- Det är fantastiskt kul att vi har Sveriges nöjdaste bostadsköpare, säger Lars-Åke Svensson, Platschef på Veidekke Bygg. Alla som har varit involverade i projektet, från byggherre och entreprenör till mäklare och tillvalskonsult har haft ett fantastiskt kundfokus under hela processen.

Prognoscentrets branschmätning är en årlig nöjdkundundersökning som mäter och analyserar de svenska bostadsutvecklarnas kunder. Undersökningen har genomförts i samarbete med majoriteten av alla bostadsutvecklare och grundas på 4476 svar från personer som köpt en nyproducerad bostad under 2014.

Fakta om Brf Stadsvyn:
Byggherre: Veidekke Bostad
Entreprenör: Veidekke Entreprenad
Kommun: Uddevalla
Bebyggelsetyp: Flerbostadshus
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal bostäder: 27
webbnyhet

Elektronikåtervinning ökar

2015-02-19 | Miljö

Ny insamlingsstatistik från El-Kretsen visar att återvinningen av elprodukter fortsätter att öka. Förra året återvann svenskarna 147 500 ton elektronik fördelat på 70 miljoner elprodukter. En djupdykning i statistiken visar ett snitt per invånare på 14,8 kilo insamlade elprodukter.

Men återvinningsviljan varierar över landet. På länsnivå är Gotlands län bäst som samlar in 22,68 kilo per invånare och på kommunnivå utmärker sig Täby med 44,86, Åmål med 37,45 kilo och Borgholm med 27,7 kilo per invånare. Bland det som insamlats ökade små elprodukter som ficklampor, leksaker, rakapparater och mobiltelefoner med drygt 5 procent, lågenergilampor med 17 procent och inbyggda batterier med 11 procent.

Läs mer på: elkretsen.se - PDFwebbnyhet

Sveriges största passivhus finns i Skövde

2015-02-19 | Miljö

I kvarteret Fältspaten i Skövde står Sveriges största flerbostadshus som certifierats enligt passivhusstandarden Feby 12. Det uppfyller också Boverkets krav för 70-plusbostäder.Totalt rymmer de båda husen, som är åtta och tio våningar höga, 78 bostäder som erbjuder trygghetsboende för hyresgäster från 70 års ålder.
– Det är roligt att vara med och driva på en branschutveckling, säger Morgan Arvidsson, byggchef hos byggherren Skövde­bostäder. Vårt yttersta mål är att våra hyresgäster ska trivas. Det gäller allt från platserna vi bygger på till inomhusklimatet och bostädernas planlösning. Och nu när hyresgästerna börjat bo in sig ser vi att de trivs. De har startat pubaftnar i gemensamhets­lokalen till exempel, det händer något nästan varje kväll på hyresgästernas eget initiativ.

Läs mer på: byggindustrin.sewebbyhet

Byggfasen kan utgöra hälften av en fastighets klimatpåverkan

2015-02-03 | Miljö

Sveriges Byggindustrier har låtit utföra en studie av en byggnads klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. En upptäckt som gjorts är att själva byggfasen utgör en betydligt större del av en fastighets klimatpåverkan än vad som tidigare varit känt. I studien har forskare och representanter från byggindustrin försökt titta på alla aspekter av en fastighet – från materialframställning, byggtransporter, själva byggandet av huset, byggarbetsplatsen, underhåll och energianvändning i drift och rivning. Totalt menar rapportförfattarna att själva uppförandet av ett modernt flerbostadshus har en klimatpåverkan i samma storleksordning som de kommande 50 åren av husets drift.
Martin Erlandsson, en av forskarna bakom rapporten, sa i samband med delredovisningen av studien att det utan svårigheter skulle gå att halvera miljöpåverkan i byggfasen.
”Det som regleras i dag är energianvändningen men själva byggprocessen regleras inte alls och där skulle man kunna välja material exempelvis utifrån livscykelanalys i större utsträckning”, sade han till MiljöRapporten Direkt.

Läs mer på: http://www.miljorapporten.seFörsta spadtaget på för Brf Solgläntan i Gränby Backe

2015-02-02 | Miljö

På onsdag den 4 februari tas det symboliska första spadtaget för 92 nya bostäder i Gränby Backe i Uppsala. Det är Riksbyggen som bjuder in för att berätta om de två hus man tänker bygga, med lägenheter för såväl för unga människor på jakt efter sin första lägenhet som större hem för sambos och familjer.
– Det har varit ett stort intresse för det här projektet, säger Karin Dimander Lannergård på Riksbyggen. Redan i december hade två tredjedelar av lägenheterna tecknats av intresserade. Jag tror att det är takterassen och de gröna omgivningarna i kombination med närheten till den stora gallerian Gränby Centrum som lockar. Här kommer man kunna bo med ena skon i city och andra stöveln på landet.
Hållbarhetstänkandet märks bland annat genom att de båda husen i Brf Solgläntan byggs med en välisolerad stomme med syfte att få en låg energianvändning. Fastigheten förses med gemensam mätare för den totala energiförbrukningen, och individuella mätare i samtliga lägenheter. Huset certifieras för Miljöbyggnad silver. Planerat tillträde är hösten 2016.

Läs mer på: riksbyggen.seLåg kunskap om hållbarhet i material

2015-02-02 | Miljö

I morgon startar Möbelmässan i Stockholm och en av programpunkterna är utställningen Materials & CSR som syftar till att visa upp ett 30-tal material och bearbetningsmetoder med tillhörande miljö- och hållbarhetsargument. Utställningen är producerad av Materialbiblioteket som sedan 2005 arbetar med materialresearch och att hjälpa designers, produktutvecklare och arkitekter att hitta de material de behöver.
– Utställningen är gjord med insikten att det inte finns några miljövänliga material. Under flera år har vi fått frågan ”var har ni de miljövänliga materialen?” och den frågan är vi trötta på. Ingen produktutveckling över huvud taget är i sig miljövänlig. Allting är en belastning. Det handlar om att minimera skadorna och allt måste sättas i sin kontext. Det gör man genom en massa små argument och att vrida och vända på varje material i varje situation, säger Materialbibliotekets Björn Florman till MiljöRapporten Direkt.
Björn Florman berättar att intresset för miljösmarta material är högt, men att kunskapen tyvärr är fortsatt låg.
– Intresset har ökat sedan 2005, då vi startade, till 2010 för att därefter ligga konstant. Jag är förvånad över att intresset för miljösmarta material är högt medan orken att ta in komplexiteten och därmed faktiskt bli miljösmart fortfarande är väldigt låg. Branschen vill ha en quickfix, men någon sådan finns inte.
Bara fyra av tio känner till timtaxa för elen trots goda sparchanser

2015-02-02 | Miljö

Trots fina möjligheter för hushållen att spara pengar genom att skaffa ett elavtal med timtaxa så är det bara fyra av tio som känner till möjligheten, vilket framgår av TNS Sifos senaste kvartalsvisa Energibarometer. Samtidigt ökar prissvängningarna på el över både dygnet och året och det betyder ökade sparchanser för elkunder som väljer timtaxa.
- Vi har kunder som har sparat uppåt 5 000 kronor per år genom att utnyttja det låga elpriset som råder på nätterna. Men sitter du bunden kan du inte dra nytta av varken ökade svängningar eller generellt fallande priser som vi sett nu under det senaste året, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

Under samtliga tolv månader förra året rådde ett lägre genomsnittspris jämfört med motsvarande månad 2013. Och i slutet av oktober låg natt-priset på elbörsen Nord Pool på en tiondel av dag-priset under tre dagar i rad och var till och med nere under 1 öre per kilowattimme, vilket är rekordlågt för Sverige.
Nils-Gunnar From tror att allmänhetens låga kännedom om timtaxa för elavtalet beror på en ovilja bland stora aktörer att informera kunderna om den möjligheten.
- De stora elbolagen, ofta med egen produktion, vill att du binder dig och helst i flera år. För då tjänar de mer pengar på dig, säger Nils-Gunnar From.

Läs mer på: storumanenergi.seDet ska bli lättare att bygga bostäder i bullriga stadsmiljöer

2015-01-29 | Miljö

Nu har Boverket och Naturvårdsverket enats om att lätta på reglerna när det gäller godtagbara bullernivåer för bostäder i stadsmiljö. Men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL är inte förändringen tillräcklig eftersom förslaget om industribullergräns inte tillåter mer än ljudet från en regnskur.
– I städer och tätorter är det attraktivt att bo. Modern byggteknik gör att det går att bygga bostäder med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan, säger SKL:s ordförande Anders Knape, som är kritisk mot att staten har en mycket strikt syn på hur mycket det får bullra utanför nybyggda bostäder. Bostadsplaneringen tar därför ofta stopp.
Problemet kommer, enligt SKL-ordföranden, att kvarstå på många håll även om Boverkets och Naturvårdsverkets förslag genomförs.

Läs mer på: statskoll.sewebbnyhet

Oklart om halogen är miljövänliga och får kallas ”eco”

2015-01-20 | Miljö

FN:s generalförsamling och Unesco har utlyst år 2015 till International Year of Light. Tanken är att lyfta fram vikten av att öka den globala medvetenheten om hur ljusbaserade tekniker kan främja hållbar utveckling. Det har lett till att Philips, Osram och andra tillverkare av ljuskällor nu anklagas för för greenwashing. Bakgrunden till är att de genomgående marknadsför halogenlampor med epitetet ”eco”. Det är missledande och på gränsen till bedrägligt menar den NGO-finansierade organisation för ekodesign Coolproducts och hänvisar till att LED-lampor har betydligt bättre energiprestanda.
Men Mats Holme, vd för Belysningsbranschen, tycker att det är en alltför enkelspårig analys.
– Halogen är i dag det enda alternativet i många typer av armaturer. Till exempel är halogen en förutsättning för att en dimmer ska fungera som det är tänkt. Jag har ingen uppfattning om ”eco” är en adekvat beskrivning av de här produkterna men i jämförelse med de gamla glödlamporna är de ett mer miljövänligt alternativ, säger han till MiljöRapporten Direkt.
EU har satt som mål att även halogenlamporna ska fasas ut och ersättas med LED-lampor till år 2016.
– Det tycker vi är för tidigt. Det skulle till exempel innebära att huvuddelen av alla dimmers som är installerade i hem och offentlig miljö måste bytas ut, vilket inte är en särskilt hållbar strategi, säger Mats Holme.
LÄS MER PÅ: http://www.miljorapporten.se/sok.html?query=Halogen&x=0&y=0
webbnyhet

Nu lanseras Norrbottens nya hem- och bomässa, Fair: Living

2015-01-19 | Miljö

Mässan pågår under två dagar på Kulturens Hus i Luleå mellan den 14 och 15 mars. Mässan vänder sig till hus- eller lägenhetsägaren samt hus- eller lägenhetsdrömmaren. De som letar nytt boende eller vill förändra/renovera sitt hem. Tanken är att mässan som döps till "Living" ska genomsyras av ett hållbart perspektiv. En del av intäkterna kommer att gå till FN:s flyktingorgan, UNHCR, som ansvarar för att människor som är på flykt från Syrien får skydd, är trygga och har tak över huvudet, samt får nödhjälp som mat och vatten.
Bakom arrangemanget står tre lokala aktörer: Meramedia, Märkvärdig och Kulturens Hus.
LÄS MER PÅ: http://www.mynewsdesk.com/se/maerkvaerdig-kommunikation-ab/pressreleases/nu-lanserar-vi-norrbottens-nya-hem-och-bomaessa-fair-living-1106203?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=
webbnyhet

Risk att legionellatragedin upprepas i Sverige

2014-11-21 | Miljö

233 personer i en förort till Portugals huvudstad Lissabon har på mindre än en vecka insjuknat i den livshotande sjukdomen legionella.

38 personer har lagts in på sjukhus för intensivvård och fem har avlidit.

Världshälsoorganisationen WHO kallar utbrottet för en nödsituation för folkhälsan.

– Det hade tyvärr kunnat inträffa i Sverige, säger Fredrik Runius, tekniskt ansvarig på Säker Vatten AB som auktoriserar svenska VVS-företag.

I Sverige rapporteras varje år över hundra fall av legionella och en handfull av dem avlider. Det verkliga antalet fall anses vara tio gånger större. Smittkällan är ofta den drabbades egen dusch. Många av dem som blir allvarligt sjuka får olika former av funktionsnedsättningar flera år efter händelsen.

Legionella uppfattas som ett problem för åldringar med kraftigt nedsatt hälsa. Det är inte hela sanningen enligt Caroline Schönning, mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Enligt WHO är risken även förhöjd från 40 års ålder. De flesta antalet fall i Sverige är män i åldern 60-70 år., säger hon.

Legionella förekommer naturligt i vatten, men i mycket låga halter. Bakterierna växer till i bland annat kyltorn och i felaktigt konstruerade eller dåligt skötta VVS-anläggningar. Infektionen sker genom att bakterierna andas in vid t ex duschning.

– Därför har vi ett helt avsnitt i våra branschregler om legionella. Här framgår hur vatteninstallationerna ska konstrueras och installeras, säger Fredrik Runius på Säker Vatten vilka även utformar reglerna och utbildar landets VVS-montörer och arbetsledare.


webbnyhet

Stor besparingspotential med varmvattenmätning i lägenheter visar SABO:s analys

2014-11-21 | Miljö

En kartläggning från SABO visar att normalförbrukningen av varmvatten i flerbostadshus. Statistik från ett flertal fastighetsbolag där varmvattenmätning införts visar att förbrukningen minskat ordentligt i samtliga fall. Förbrukningen minskade med 25-40 % efter ett införande av mätning och debitering av varmvatten.

Läs mer på: sabo.seHalmstad kommun erbjuder 100 vana bilister att testa nya elcyklar

2014-03-17 | Miljö

Erbjudandet ingår i Halmstads kommuns nya cykelprojekt som innebär att 100 bilister som vill får låna och testa en elcykel under ett halvår. Syftet med projektet Elcyklist är att få fler att välja cykeln framför bilen.

– Elcykeln kan i många fall ersätta bilen. Projektet Elcyklist vänder sig till dem som av olika skäl drar sig för att börja cykla. Kanske bor man långt ifrån arbete, affärer och fritidsaktiviteter, kanske vågar man inte riktigt lita på att man orkar cykla i uppförsbackarna. Då underlättar det att sätta på elmotorn för att få hjälp, säger Marianne Olovson på samhällsbyggnadskontoret.

Deltagarna får låna elcykel och hjälm och får dessutom coachning hela vägen. I gengäld åtar sig deltagarna att cykla minst tre kilometer, minst tre gånger i veckan. Startskottet för elcyklisterna går den 20 april, målgång blir det den 19 oktober. Den som vill delta i projektet anmäler sitt intresse senast den 6 april.

Webbnyhet

Regeringen vill göra det lättare att bygga i bullriga miljöer

2014-02-24 | Miljö

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Det föreslås därför att prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) ska samordnas. Förslaget medför nya krav i PBL. Vid planläggning och bygglovsprövning ska bullervärden redovisas. Miljöbalken reglerar tillsynen av buller i en bostadsbyggnads omgivning. Men enligt regeringens förslag ska tillsynsmyndigheten inte längre få förelägga eller förbjuda om omgivningsbuller som inte överskrider de bullervärden som anges i detaljplanens planbeskrivning eller bygglovet anger.

Regeringen föreslår att lagstiftningen träder i kraft den 2 januari 2015.
Relining med Bisfenol A i cirka 60 byggnader

2013-10-30 | Miljö

I en studie har Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket funnit att 8 av 22 undersökta byggnader hade Bisfenol A i vatten där rör renoverats med relining. Boverket har gjort en sammanställning av hur vanligt det är med relining med Bisfenol A i Sverige.

I Sverige är det ett 60-tal byggnader som renoverats med relining där Bisfenol A ingick i en- eller tvåkomponentsepoximetoderna. Under 2006–2011 renoverades cirka 3 000 lägenheter i Sverige. Sedan 2011 finns det inga företag som använder sig av Bisfenol A-kemikalier vid relining i Sverige.

Läs mer på: boverket.seTarkett tar bort ftalater ur plastgolv

2013-10-22 | Miljö

Golvtillverkaren Tarkett meddelar idag att man startar utfasningen av ftalater som mjukgörare i sina vinylgolv. Beslutet är ett led i Tarketts arbete för hållbar utveckling. Med start i början av 2014 kommer Tarkett successivt att byta till ftalatfria mjukgörare i samtliga av sina produktionsenheter över hela världen.
– Nästa år lanserar vi en ny generation vinylgolv för både hem och offentlig miljö. Den första kollektionen kommer under våren och är framtagen för kök, hall och barnrum. Det blir starten på arbetet med att fasa ut ftalater ur alla våra produktionsenheter och bidra till en bättre inomhusmiljö, säger Hans-Olav Friberg, Sverigechef på Tarkett.

Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare i en rad produkter, t.ex. byggnadsmaterial, förpackningar, textilier och leksaker. Under de senaste åren har ftalater uppmärksammats ur hälsosynpunkt, främst beträffande leksaker och kläder för barn. I juni 2013 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att utreda om användningen av ftalater i olika konsumentprodukter bör begränsas och hur en utfasning av mjukgöraren skulle kunna genomföras. Även inom EU pågår det en diskussion kring dessa frågor.

I Sverige har Tarkett under de senaste åren använt ftalatfri teknik i sin fabrik i Ronneby. Redan 2009 lanserade man branschens första ftalatfria homogena plastgolv med förnyelsebara mjukgörare. 2011 tog man bort ftalater ur samtliga homogena plastgolv för offentlig miljö som tillverkas i fabriken. Med start i början av 2014 kommer Tarkett successivt att byta till ftalatfria mjukgörare vid tillverkningen av plastgolv för både hem och offentlig miljö i samtliga produktionsenheter i hela Europa. Fabriker utanför Europa följer efter under de kommande åren. Den mjukgörare man valt att arbeta med framöver är godkänd för användning i livsmedelsförpackningar och i leksaker för barn under tre år.

– Det känns bra att ha förekommit Kemikalieinspektionen. Vi vill ta ett starkt miljöansvar och tillverka produkter som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle utan att ge avkall på funktion och design. Därför utvärderar vi kontinuerligt våra produkter och tillverkningsprocesser i samarbete med Cradle to Cradle, en internationell miljöorganisation, säger Peter Okmark.
Allmännyttans Energisparkampanj värnar om värmen

2013-10-16 | Miljö

Över en halv miljon hushåll mobiliseras när Allmännyttan ska spara värme. Energisparkampanjen drar i gång denna vecka igång med en kort ”dokumentärfilm” där energispararbetaren Harry med glimten i ögat visar de boende vettiga sätt att minska energianvändningen.

136 allmännyttiga bostadsföretag med tillsammans drygt en halv miljon lägenheter har anslutit sig till Allmännyttans Energisparkampanj. Det bådar gott för nästa delkampanj: Värna om värmen, initierad av bransch- och intresseorganisationen SABO.
Den 14 oktober har bland annat filmen om energispararbetaren Harrys arbetsdagar premiär.

- Den sänds i olika digitala kanaler och visningarna kommer att vara ”klimatstyrda”. När temperaturen sjunker utomhus sänds filmen, säger Annicka Istemo, projektledare på SABO för Allmännyttans Energisparkampanj.
Inom ramen för kampanjen finns olika typer av event och material till familjedagar med information och tävlingar. Bostadsföretagen kan också ladda ned energispartips som kan delas ut till hyresgästerna. På kampanjsajten kan besökaren även testa sin energiprofil som ger utslag på om du är en klimatkatastrof eller en miljömästare.

Men ett ändrat beteende leder inte bara till lägre energianvändning. Det ger också ett skönare klimat i lägenheten. Med en enkel checklista kan hyresgästerna själva säkerställa att värmen behålls i bostaden:

Läs mer på: mynewsdesk.comHårdare krav för personer som upprättar energideklaration

2013-10-10 | Miljö

Kravet på ackreditering av dem som upprättar energideklarationer för byggnader avskaffas. Istället införs krav på personcertifiering. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens. Det beslutade regeringen på regeringssammanträdandet i dag.

Hittills har det krävts att företaget eller den person som gör energideklarationen är ackrediterat som kontrollorgan. Detta har inneburit att det har inte ställts några krav på kompetens för de personer som utför besiktningar i samband med energideklarationen. Nu avskaffas kravet på ackreditering och det införs nya regler som innebär att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. För att certifieras måste personen uppfylla vissa kunskapskrav, ha en viss grundutbildning och erfarenhet samt bedömas som lämplig.

Certifieringen utförs av särskilda certifieringsorgan. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2014. Genom en övergångsbestämmelse införs en omställningsperiod på sex månader så att ett företag eller en person kan upprätta energideklarationer tom juni 2014 med stöd av en tidigare ackreditering.


Läs mer på: regeringen.se
Sida:   1 2

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera