Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - Lag och rätt

Andrahandshyresgäst fick tillbaka 32 436 kronor bostad.

2017-02-01 | Lag och rätt

Totalt 32 436 kronor med ränta ansökte Hyresgästföreningen om att en hyresgäst som hyrt i andra hand i Uppsala skulle få tillbaka. Nyligen beslutade hyresnämnden att återbetalning av hela detta belopp ska ske.

Personen som hyrde ut hade tagit alldeles för mycket betalt i hyra. I det aktuella ärendet hade personen som hyrde ut i andra hand nästan dubblat den hyra han själv betalade till sin hyresvärd. Andrahandshyresgästen kunde därför med framgång få tillbaka mellanskillnaden mellan de två beloppen.

– Det är bra att hyresgästerna kan vända sig till hyresnämnden för att ha möjlighet att kräva tillbaka oskäliga hyror. Tyvärr är dock många rädda för att starta ärenden medan de fortfarande bor i lägenheten eftersom de kan riskera en uppsägning från sin hyresvärd, säger Anna Hallberg vid Hyresgästföreningen som är den jurist som har drivit ärende.
webbnyhet

Höga radonhalter gav sänkt hyra - fastighetsägare döms att betala 98 000 kronor

2016-04-26 | Lag och rätt

I april 2013 dömdes Uppsalahem av tingsrätten att betala 98 000 i ersättning till en hyresgäst på Kvarngärdet i Uppsala som under en längre period bott i en lägenhet med höga radonhalter som låg klart över Socialstyrelsens riktvärden. Uppsalahem överklagade domen och senare samma år slog hovrätten fast att bolaget inte behövde betala. Domen överklagades till högsta domstolen som nu ändrar domen och slår fast att höga radonhalter ska betraktas som en brist och vilket ger en hyresgästen rätt till en hyresnedsättning, i det aktuella fallet 15 procent. Domen blir prejudicerande, vilket innebär att det är vägledande för liknande mål i framtiden.
– Det känns bra att vi har kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Alexander Kuzmicki, chef för Hyresjuridiska enheten i Region Aros-Gävle och Mitt.
Lägenheten på Kvarngärdet i centrala Uppsala hade förhöjda värden av radon. Detta kände Uppsalahem till, men ville ändå inte sänka hyran. Radonvärdena i lägenheten låg klart över Socialstyrelsens riktvärden.webbnyhet

Småländska kommuner deltar i europeisk energisparkampanj

2016-02-17 | Lag och rättFör kommunhus i Uppvidinge, Västervik, Nybro, Lessebo, Mörbylånga samt Region Kronobergs hus väntar ett spännande år. För att minska klimatpåverkan och som en del av sitt miljömålsarbete ska de minska sin energianvändning genom att delta i kampanjen Miljökloka kontor.

Från 1 mars 2016 kommer medarbetarna i de deltagande byggnaderna få stöttning, kunskap och pepp i att minska sin energianvändning, genom att ändra vanor, rutiner och beteenden, d.v.s. små förändringar i den egna vardagen. Dessutom ingår att se över och justera drift på värme, ventilation och kyla.
http://www.mynewsdesk.com/se/energikontor_sydost/pressreleases/smaalaendska-kommuner-deltar-i-europeisk-energisparkampanj-1318758

Läs mer på: Småländska kommuner deltar i europeisk energisparkampanjwebbnyhet

Företag döms för vilseledande upgifter om brandsäkerhet i byggnader

2016-02-05 | Lag och rätt

Marknadsdomstolen slår nu fast att cellplasttillverkaren SPU har använt vilseledande marknadsföring när det gäller sina produkters brandsäkerhet. Ärendet gäller ett antal påståenden om brandsäkerhet som isoleringsföretaget använt i sin marknadsföring. SPU hävdade genom olika påståenden att deras isolering som är gjord av cellplast har lika goda brandegenskaper som mineralull, som är obrännbar isolering.
– Det är viktigt att man kan lita på företagens marknadsföring, inte minst när det gäller så viktiga frågor som brandsäkerhet. Därför är marknadsdomstolens prejudicerande dom viktig, och vi hoppas att det innebär att företag är mer noggranna med sin produktinformation framöver, säger Conny Pettersson, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges mineralullsproducenter.
Även brandskyddsföreningen, anser att domen är viktig.
– Konsumenterna har rätt till korrekt information om brandegenskaperna hos de produkter som används i byggnaderna, säger Cecilia Uneram, brandskyddsingenjör, Brandskyddsföreningen.


Läs mer på: Viktig dom för brandsäkerhet i byggnaderwebbnyhet

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden utreds

2015-10-07 | Lag och rätt

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden utreds
Regering har beslutat att konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden ska ses över. En utredare har fått i uppdrag att ta fram områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Bland annat ska utredaren göra en bedömning av på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet. Det ska även exempelvis utredas om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens medlemmar samt om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör den enskilda bostadsrätts- havares lägenhet bör ändras. HSBs Chefsjurist Sofie Kjellin anser att det är en glädjande nyhet:
–Den nuvarande bostadsrättslagen behöver en rejäl översyn. Ekonomin i bostadsrättsföreningar måste bli tydlig och möjlig att förstå för både medlemmar och köpare av bostadsrätter. Vi kommer att följa utredningen med stort intresse, säger hon.
Den 14 april 2017 ska utredningen vara färdig och eventuella förslag lagändringar redovisas.

Läs mer på: Regeringen vill se ett starkare konsumentskydd på bostadsrättsmarknadenwebbnyhet

Viktig rättelse!

2015-09-29 | Lag och rätt

I det sista numret av Bo bättre (BB nr3, 2015) finns en felaktighet i texten på sidan 47 under rubriken Checklista har en bit av ursprungstexten tyvärr fallit bort.

Det ska stå: OSB! Föreningen kan INTE avvakta med att godkänna medlemskapet för den tillträdande fullgjort sina skyldigheter.
Detta är mycket viktigt att tänka på eftersom det finns rättsfall där föreningar dömts till skadestånd för att ha vägrat att godkänna medlemskap för en tillträdande bostadsrättshavare på grund av att säljaren inte fullgjort de krav föreningen ställt i fråga om lägenheten.

webbnyhet

Fastighetsägarna vill ha starkare konsumentskydd

2015-06-11 | Lag och rätt

Uppdatera och modernisera bostadsrättslagen med utökat konsumentskydd vid köp av nybyggda
bostadsrätter. Det kravet framför Fastighetsägarna i en skrivelse till regeringen efter att denna låtit bli att vidta åtgärder efter den omfattande kritik som Boverket riktat mot brister i lagstiftningen.
Den nuvarande bostadsrättslagen är från 1991 och bygger i stora delar på tidigare lagar från 1970-talet och i vissa fall till och med från 1930-talet.
– Dagens regler är dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén, fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.
En översyn av bostadsrättslagen bör innehålla direktiv om att utreda kraven på hållbarhetsprövningen av den ekonomiska planen och intygsgivarnas ställning. Innehållet i den ekonomiska planen är avgörande för den bostadskonsument som vill skapa sig en bild av föreningens ekonomiska förutsättningar. Då är det viktigt att den är överskådlig och rättvisande.
– Med nuvarande regler kan byggaren och den tillfälliga styrelsen fatta kortsiktiga ekonomiska beslut, som sätter bostadsrättsföreningens kommande medlemmar i en ekonomiskt sämre sits.

Detta sker för egen vinning och i stort sett utan risk att ställas till svars, säger Line Zandén.
Utöver starkare konsumentskydd förespråkar Fastighetsägarna bland annat ändringar av de regler som rör bostadsrättshavarens rätt till förändring av sin bostadsrätt.
– Ofta har bostadsrättshavare liten kunskap om vilka förändringar som kräver styrelsens tillstånd. Vi vill att det i bostadsrättslagen ytterligare klargörs vilka förändringar som kräver det och att bostadsrättshavaren ges möjlighet att överklaga styrelsens beslut. Olovliga förändringar bör
dessutom kunna utgöra grund för förverkande, säger Line Zandén.
webbnyhet

Oviss situation för bostadsrätter

2015-06-11 | Lag och rätt

Trots att värdena är större än någonsin är situationen för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar mycket ovissa. Det handlar bl a om reglerna när det gäller amorteringskrav, reavinstbeskattningar, nya bestämmelser för avskrivningar, förändringar av ränteavdragen och nya regler för oäkta bostadsrättsföreningar.
– Där finns också inslag av stor rättsosäkerhet, säger Bo bättres
expert Göran Olsson.
Den senaste tiden har varit mycket turbulent när det gäller bostadsrätter. Många politiker från alla partier samt en rad myndigheter och institutioner har kommit med nya krav på bostadsmarknaden.
För bostadsrättsinnehavare och föreningar har det lett till osäkerhet om vad som kan komma att hända:.
Göran Olsson:
– Vi vet alla att det blir mycket svårare när politikerna lägger sig i, det skapar nya
problem. De tunga organisationerna inom området, HSB, Borätterna och Riksbyggen, kräver dock i ett brev till regeringen att hela bostadsrättslagen ses över:
– Bostadsrättslagstiftningen behöver moderniseras och förtydligas, menar man.
Den nuvarande bostadsrättslagen bygger till stora delar på 1930 års lag om bostadsrättsföreningar.
– Dagens bostadsrättslag är inte anpassad till de särskilda förhållanden som råder i bostadsrättsföreningarna. Särskilt vill man se över reglerna för
avskrivningar. Nu tycks dessutom politiker, Finansinspektionen och Riksbanken ha bestämt sig för att amorteringstvång på nya bostadslån ska skjutas upp tills vidare. I sitt remissvar slog nämligen kammarrätten i Jönköping fast att lagen inte tillät Finansinspektionen att bestämma att alla måste amortera sina lån till vissa nivåer.
Den allmänna bedömningen är dock att amorteringstvånget kommer tillbaka nästa år efter att vissa skrivningar i lagen och regelverket förändrats så att man kan införa bestämmelserna. Just amorteringstvånget har fått stark kritik. Förre bostadsministern Stefan Attefall har liksom bostadsrättsorganisationerna gått ut hårt mot det. En stor del av kritiken grundas i att konsekvenserna av det gör att
unga, invandrare och nyinflyttade riskerar att stängas ute från bostadsmarknaden. Har man inte redan ett boende som kan säljas tvingas man låna en större andel av köpeskillingen för en lägenhet eller villa, och då blir månadskostnaderna väldigt höga när man samtidigt tvingas amortera.
Göran Olsson:
– Jag förstår inte varför detta ska regleras. Hushållens skuldkvoter har inte ökat under senaste året trots prisökningarna, de flesta amorterar redan, och det är mycket ovanligt att låntagarna inte klarar av sina lån. Lämna det där till bankerna.

De flesta vet dessutom att den viktigaste orsaken till hushållens skulder för bostäder och den s k bostadsbubblan är bostadsbristen, inte skuldsättningen. Vill man göra något åt bostadsmarknaden är det enda hållbara sättet att bygga mer och minska bostadsbristen. De nya reglerna för avskrivningar fortsätter
att komplicera tillvaron för framför allt bostadsrätter i nyproduktion, och det finns inga förändringar inom synhåll. De nya tolkningarna av reglerna som
togs av Bokföringsnämnden förra året betyder att bostadsrättsföreningar inte längre får använda sig av progressiva avskrivningar under lång tid utan måste göra avskrivningarna linjärt. För föreningar i nybyggda fastigheter betyder det att avskrivningarna blir mycket höga och att föreningen antingen måste höja avgifterna mycket kraftigt eller gå med stora redovisade förluster.
Göran Olsson:
– Frågan är otroligt dåligt hanterad, det finns inget behov av de nya reglerna och det blir en kalldusch för den som gjort sitt livs investering i en ny bostad och märker att föreningen kan ha tiotals miljoner kronor i skulder.
En faktor som ökar inlåsningen och därigenom minskar rörligheten på bostadsmarknaden är de höga reavinstskatterna.
När alliansregeringen avskaffade fastighetsskatten valde man istället att kraftigt höja reavinstbeskattningen för att få in pengar den vägen. Problemet med den förändringen var att det minskade viljan och motivationen för människor med större bostadsrätter att sälja och flytta till något mindre. Skatten vid försäljning skulle bli så stor att det många gånger lönade sig bättre att bo kvar i den gamla bostadsrätten.
Ulrika Blomqvist Bostadsrätternas vd:
– Vår uppfattning är att reavinstbeskattningen minskar rörligheten och skulle vilja ha en trappa där beskattningen minskar beroende på hur länge man innehaft lägenheten. Det skulle stoppa osund spekulation och underlätta för långsiktiga ägare som vill ändra sitt boende.

Det skulle dock göra investeringar i bostäder mer skattemässigt gynnade än annan avkastning eller sparande. Det är inte heller troligt att staten skulle vilja avstå från att beskatta bostäderna, speciellt inte med den stora värdeökning som varit. De flesta nationalekonomer förordar en återgång till fastighetsskatt; det finns bara två skatter som inte kan flyttas ut från landet, konsumtionsskatt (moms), och skatt på bostaden. Sammantaget betyder det sannolikt att vi kommer att få leva med antingen reavinstskatt eller fastighetsskatt.

En fråga som i hög grad påverkar bostadsrätterna är ränteavdraget. Under en längre tid har man annonserat en minskning eller t o m slopande av avdragsrätten för ränta. Gör man det nu i en tid av mycket låga räntor blir de omedelbara konsekvenserna inte så stora; en minskning med 1 procent av avdragsrätten skulle i dagens ränteläge betyda cirka 17 kronor mer för hushållen på ett miljonlån.
Men med höjda räntor blir det en helt annan situation. Risken är också att en kombination av amorteringskrav, minskat eller slopat ränteavdrag och bibehållen reavinstskatt skulle kunna leda till kraftigt sjunkande bostadspriser.
Kanske skulle man därigenom locka fram den kris p g a hushållens höga belåning som man säger sig vill förhindra genom de här åtgärderna.
För oäkta bostadsrättsföreningar betyder också en kombination av det låga ränteläget och att lättnadsreglerna avskaffas från årsskiftet en ordentlig skattehöjning.
Tidigare har bostadsrättsägare inom oäkta föreningar fått dra av lättnadsbeloppet, den summa som kommer av skillnaden mellan avgiften i föreningen och motsvarande hyra hos allmännyttan.
Göran Olsson:
– Mitt råd till de oäkta föreningarna är att om det är möjligt göra om dem till äkta föreningar. Man kan göra kontor till lägenheter igen. Med regelverket för oäkta
föreningar blir det en omfattande rättsosäkerhet om Skatteverket driver sina egna regler och rättsläget är oklart.
Ulrika Blomqvist har en liknande syn:
– Vår rekommendation är att de oäkta föreningarna ökar bostadsdelen och därigenom blir äkta föreningar. Många föreningar som hör av sig till oss har också i de flesta fall sådana planer. Att vara kvar som oäkta förening påverkar framförallt de boende med bl a förmånsbeskattningen.


Läs mer på: Ur senaste Bo bättrewebbnyhet

Medlem som betalad sin avgift sent förlorade rösträtt på stämman.

2015-03-11 | Lag och rätt

För att ha rösträtt måste en medlem ha fullgjort sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. Det är en vanlig formulering som förekommer i bostadsrättsföreningars stadgar. Hovrätten har nu i en dom fastställt att det, bland annat betyder att månadsavgiften ska vara betald.
Tvisten som ledde till att betydelsen av formuleringen nu prövats i domstol startade för tre år sedan. I samband med att en bostadsrättsförening slutligen skulle fatta beslut om en stadgeändring som gällde beräkningen av årsavgiften. Några medlemmar röstade nej, vilket ledde till att förslaget inte gick igen om. Efter stämman upptäcktes det att en av de medlemmar som röstat nej hade en förfallen månadsavgift. Avgiften, som var en månad försenad betalades först efter stämman. När det uppdagades beslutade föreningen att medlemmens röst skulle ogiltigförklaras, vilket ledde till att det istället fanns tillräcklig majoritet av röster för att genomföra den planerade stadgeändringen. Det som gjorde det möjlig för föreningen att ogiltigförklara medlemmens röst var att det i stadgarna stod att det endast är medlemmar som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen som är röstberättigade på en stämma. Medlemmen drev ärendet vidare till domstol. Men både tingsrätt och hovrätt har nu slagit fast att föreningens tolkning av stadgarna är korrekt.

Formuleringen är ganska vanligt förekommande och används i både SBC:s och Riksbyggens mönsterstadgar. Medan i HSB:s mönsterstadgar står det uttryckligen att medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift saknar rösträtt.
Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 26 januari

2015-01-26 | Lag och rätt

Drygt hälften av hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga företagen är slutförda för 2015. Den genomsnittliga höjningen är strax över 1 % vilket är den lägsta höjningen sedan 2006. Även företagens yrkanden har sjunkit från 2,77 % förra året till 2,22 % i år. Hittills har 203 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar.
-De yrkanden som hittills har inkommit är lägre än föregående år och de överenskommelser som träffats är därmed också lägre. Det är rimligt att det är så. Yrkandena ska återspegla de kostnadsförändringar som finns i samhället och de är klart mycket lägre det här året jämfört med förra året, konstaterar Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.
Så här ser Hyresgästföreningens sammanställning ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 26 januari.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 203
Antal lägenheter med yrkande 592138
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,22%
Antal företag med överenskommen hyra 168
Antal lgh med överenskommen hyra 451865
Vägd hyresförändring för dessa 1,09%
Tvister 18

Privata
Antal företag med yrkande 157
Antal lägenheter med yrkande 258266
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,00%
Antal företag med överenskommen hyra 71
Antal lgh med överenskommen hyra 76611
Vägd hyresförändring för dessa 1,52%

Regeringen föreslår förenklad samverkan mellan fastigheter

2015-01-23 | Lag och rätt

Regeringen föreslår förenklad samverkan mellan fastigheter
Förslaget innebär att det ska bli enklare för fastighetsägare att samverka när det gäller gemensamhetsanläggningar såsom vägar, lekplatser och miljöhus och att det ska bli enklare att göra förändringar i avtal. Det ska även leda till att det införs rättvisare och enklare ersättningsregler.
- Gemensamhetsanläggningar berör ett stort antal människor i deras vardag. Det är ett sätt att reglera samverkan mellan fastigheter som tycks öka i popularitet. Nu förenklar vi reglerna ytterligare. Inte minst för enskilda fastighetsägare kommer ändringarna att underlätta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Läs mer på: regeringen.sewebbnyhet

Vardagsbrotten ökar i flera kommuner

2015-01-20 | Lag och rätt

En kartläggning 2014 års brottsstatistik visar att vardagsbrotten fortsätter att ligga på en hög nivå i Sverige. Totalt 703 585 vardagsbrott anmäldes under förra året, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med 2013.

Ifs kartläggning av Brå:s senaste statistik visar att antalet anmälda vardagsbrott ökat inom samtliga kategorier; det vill säga misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott. Totalt är det en ökning på fyra procent under 2014 jämfört med året innan.
– Nu gäller det för rättsväsendet och den nya, enhetliga polisorganisationen att visa för allmänheten att man tar de här brotten på allvar. Det är bara om anmälningarna utreds som vi kan stoppa utvecklingen och få ner antalet vardagsbrott, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Trots att vardagsbrotten ökat på riksnivå finns två län som visar desto mer positiva resultat. I Södermanland har den totala andelen vardagsbrott minskat med åtta procent. I Blekinge, som visar näst bäst resultat av alla län, har antalet vardagsbrott sjunkit med fem procent.

Gotland däremot ligger absolut sämst till – här har vardagsbrotten ökat med hela 22 procent jämfört med året innan. Förra året anmäldes exempelvis totalt 42 328 inbrott vilket är en ökning med 4 procent.

LÄS MER PÅ: http://www.mynewsdesk.com/se/if_skadeforsakring/pressreleases/oever-700-000-vardagsbrott-foerra-aaret-1107333?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=
webbnyhet

Bostadsrättsförening i Haninge vann mångmiljontvist

2015-01-13 | Lag och rätt

Tvisten gällde installationen av ett värmesystem i en bostadsrättsförening i Haninge. Den uppstod i samband med att det vid slutbesiktningen upptäcktes ett antal felaktigheter vilket ledde till att entreprenaden inte godkändes. Exempelvis var fogningar av rörledningar blivit felaktigt utförda. Bostadsrättsföreningen vägrade då att betala VVS-företaget som är ett av landets största. Företaget drev ärendet vidare till tingsrätten och vann. Men bostadsrättsföreningen överklagade till hovrätten som ändrade domen. Det resulterade i att VVS-företaget nu ska betala 3,5 miljoner kronor i förseningsvite. Företaget ska även ersätta bostadsrättsföreningen för kostnader för fortsatt slutbesiktning och även betala motpartens rättegångskostnader på drygt 1,2 miljoner kronor.

Läs mer på: dagensjuridik.seWebbnyhet

Allt fler hyr ut bostaden

2014-01-13 | Lag och rätt

I hela landet växte marknaden för andrahandsboende med cirka 11 procent under 2013. Det visar statistik från på Blocket, Sveriges tredje största sajt. Enligt de senaste siffrorna ligger Stockholm stad högst. Där ökade antalet andrahandsannonser förra året med 26 procent. Tätt följt av Malmö stad som ökat med 13 procent, vilket motsvarar över 4 600 boenden ut i i Malmö varav ettor och tvåor står för majoriteten av annonserna. På tre år har andelen bostadsrätter som hyrs ut i andra hand i Malmö gått från 43 procent till 51 procent. Varje år ökar antalet bostadsrätter som hyrs ut i andra hand med cirka 300 annonser i kommunen.
– Under 2013 var det för första gången fler bostadsrätter som hyrdes ut än hyresrätter. Det här är en trend som vi ser i flera städer och sedan flera år tillbaka och hör säkert ihop med att det ombildas eller byggs allt fler bostadsrätter i Malmö, säger Robin Suwe.

Läs mer på: mynewsdesk.comÄr det fritt fram att riva ner väggar och renovera köket?

2013-10-30 | Lag och rätt

- SBC reder ut vad som gäller vid renovering i bostadsrätten

Sverige är fullt av hemmafixare som gärna ger sig på att renovera bostadsrätten på egen hand. Men vilka typer av åtgärder kräver styrelsens godkännande för att få genomföras – och vad händer om något går snett?

– Man får exempelvis inte riva bärande väggar utan styrelsens godkännande. Man bör också tala med styrelsen om man planerar att göra större renoveringar av badrum och kök som kan komma att påverka befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC.

Anledningen till att det i vissa fall behövs ett godkännande är för att undvika förändringar som kan påverka fastighetens skick och värde negativt. Skulle en skada uppstå på grund av en renovering kan föreningen dessutom komma att kräva ersättning för skadan i efterhand, om medlemmen inte har ett godkännande. Då kan medlemmen bli skyldig att återställa skadan på egen bekostnad.

– Det är också jätteviktigt att läsa stadgarna och bostadsrättslagen innan man sätter igång med en renovering. Mycket får man göra utan föreningens tillstånd men det skadar aldrig att vara på den säkra sidan och stämma av med styrelsen innan. Om du gjort en olovlig renovering kan detta leda till riktigt jobbiga och dyra konsekvenser, säger Monika Jukic.

Läs mer på: sbc.seFlest inbrott under fjärde kvartalet

2013-10-16 | Lag och rätt

Risken att drabbas av lägenhetsinbrott är 20 procent större under årets tre sista månader jämfört med resten av året. Det visar Folksams granskning* av lägenhetsinbrott. Guld är det som tjuven helst vill åt, men det finns sätt att försvåra för inbrottstjuven.
Folksams granskning visar att 70 procent av lägenhetsinbrotten drabbar bottenvåningen.

Det är mer än fyra gånger vanligare med inbrott på bottenvåningen än på andra våningen, och risken minskar ju högre upp i huset man bor. Vid inbrott på bottenvåningen är det också mer än dubbelt så vanligt att tjuvarna kommer in från utsidan via fönster eller altandörr, än att de bryter upp lägenhetens ytterdörr.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att informera om hur man kan skydda sitt hem från inbrott. Eftersom risken att drabbas av lägenhetsinbrott är störst från oktober till december, är det nu hög tid att göra det man kan för att försvåra för inbrottstjuven, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Guld och smycken står för närmare två tredjedelar av stöldgodset. I övrigt är lätt elektronik, till exempel bärbara datorer, läsplattor, kameror och mobiltelefoner stöldbegärligt. Det är ovanligt med stölder av tyngre elektronik, till exempel tv-apparater, högtalare och ljudanläggningar.

– Vår granskning visar att man bör vara minst extra noggrann med inbrottsskyddet under årets tre sista månader. Om man bor i en lägenhet på bottenvåningen är det särskilt viktigt att kontrollera skyddet på fönster och altandörr, eftersom lägenheter i markplan är betydligt mer utsatta för inbrott, säger Erik Arvidsson.
Döms till ett års fängelse för att ha sålt hyreskontrakt.

2013-08-19 | Lag och rätt

Två män har av tingsrätten i Göteborg dömts till fängelse för att ha tagit betalt för hyreskontrakt. Duon har totalt tjänat 1,2 miljoner kronor för sex lägenheter som de förmedlat. Männen dömdes av tingsrätten till fängelse samt skadestånd på totalt 545 000 kronor. En av männen döms även för bokföringsbrott.

Intygsgivare kan få betala miljonskadestånd till bostadsrättsköpare

2013-08-16 | Lag och rätt

Högsta förvaltningsdomstolen avslår nu överklagandet från de två intygsgivarna som godkände den ekonomiska planen i samband med skandalombyggnaden av Stadt i Norrtälje. Ett projekt som ledde till att den nybildade bostadsrättsförening gick konkurs och bostadsrättsköparna förlorade miljontals kronor.

Boverket återkallade behörigheterna 2010 efter att det kommit in sju anmälningar mot intygsgivarna. Flertalet av fallen som anmälts till Boverket har gällt ekonomiska planer för byggprojekt som gjorts av det skandalomsusade företaget Sweden properties group (SPG).

Domen innebär att Stadt-köparna nu kan gå vidare med sitt skadeståndskrav gentemot intygsgivarna på tio miljoner kronor. Bobättre presenterar ett längre reportage om Stadt-skandalen i kommande nummer den 20 september.
Trygghetsvandring i Arvika innerstad

2013-06-18 | Lag och rätt

Onsdagen den 19 juni genomförs en trygghetsvandring i centrala Arvika. Tjänstemän från Arvika kommun, Polisen, Aktiva Arvika, fastighetsägare samt en medborgarpanel kommer att delta. Trygghetsvandringen är en gemensam satsning för att skapa en dialog mellan kommunen, polisen, fastighetsägare och medborgare om känslan av trygghet inom Arvika innerstad.

Målet med vandringen är att identifiera och uppmärksamma otrygga punkter som sen kan åtgärdas i samverkan mellan kommunen och de organisationer som deltar.
Sotning - en het fråga i Sydöstra Skåne

2013-04-26 | Lag och rättI Sydöstra Skåne har osäkerheten varit stor sedan årsskiftet vad som egentligen gäller i samband med bytet av sotarmästare. Nu väljer Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, att efter senaste direktionsmötet att skicka ut ett klargörande kring upphandlingen av entreprenör, taxor och frister i form av öppet brev och informationsblad.

- Från räddningstjänsten vill vi ingenting annat än att bygga ett säkrare och tryggare sydöstra Skåne, säger Tom Setterwall, räddningschef på SÖRF. Vi fortsätter att axla denna uppgift men har varit överhopade med oroliga människor som inte känner sig trygga på grund av missledande budskap.

Kravet om extra kontroll försvinner efter den 22 april i år. Därmed kommer fattade tidigare beslut om extra brandskyddskontroll att återkallas. Denna extra kontroll har funnits på ansökningsblanketten även under den förra entreprenörens tid och beslutades av den föregående direktionen. Sotningsavgiften baseras på en grundavgift på 200 kr samt en avgift beroende på objekt.

Läs mer på:Försäkringsbedrägerier är ett växande samhällsproblem

2013-04-24 | Lag och rätt

Försäkringsbedrägerier kostar 2-4 miljarder kronor varje år och det drabbar ärliga försäkringskunder. Bedrägerier begås av enskilda individer men också i allt större utsträckning av kriminella nätverk. Det är en oroande utveckling som försäkringsbranschen vill motverka.

Kriminella nätverk begår i allt större utsträckning försäkringsbedrägerier. Nyligen upptäcktes en bedrägerihärva där ett kriminellt nätverk kunde kopplas till över 200 arrangerade trafikolyckor. I Storbritannien har vi sett en förskräckande utveckling där arrangerade trafikolyckor har blivit ett samhällsproblem som även medfört att oskyldiga personer skadats eller dödats.

- Detta är ett växande samhällsproblem och en utveckling vi måste motverka, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.
Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mer än 40 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i uppskattningsvis 1,5 miljoner skadeärenden. Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning.

En attitydundersökning som Svensk Försäkring nyligen genomfört visar att cirka 10 procent av allmänheten kan tänka sig att begå ett försäkringsbedrägeri i någon form. Studier visar att kostnaden för försäkringsbedrägerier uppgår till 2-4 miljarder kronor årligen. Det betyder att varje hushåll i genomsnitt betalar närmare en tusenlapp om året för att finansiera bedragarna.

Försäkringsbranschen genomför nu flera åtgärder för att bekämpa bedrägerier. Men det krävs också att rättsväsendet ingriper mot åtminstone uppenbara och storskaliga bedrägerier. Så är dessvärre inte fallet idag. För att framgångsrikt kunna bekämpa bedrägerier behövs även en bättre samverkan med polis och andra berörda myndigheter, särskilt i kampen mot den organiserade brottsligheten.

- Om vi kan motverka bedrägerier och organiserad brottslighet kan försäkringspremierna hållas nere till glädje för alla försäkringskunder. Men framför allt skulle vi få ett tryggare samhälle för oss alla.
Byggherrarna anser att byggfelsförsäkringen ska avskaffas

2013-04-24 | Lag och rätt

Byggfelsförsäkringen kostar ungefär 150 mkr per år vilket motsvarar cirka 7000 kr per lägenhet och 12 000 kr per villa. Det är en summa som inte är motiverad och en försäkring som ger väldigt lite tillbaka till konsumenterna, anser Byggherrarna efter en rundringning till några av sina medlemmar.

Föreningen Byggherrarna, vars medlemmar är professionella byggherrar, anser att man ska avskaffa byggfelsförsäkringen för att i första hand höja byggherrekompetensen och använda befintliga regelverk för att undvika byggfel. För privatpersoner kan det fortfarande behövas ett försäkringsskydd men ett sådant skydd måste vara avsevärt mycket bättre än det byggfelsförsäkringen ger idag.

Storleken på bostadsinvesteringarna är mer än 100 mkr per år och kostnaden för byggfelsförsäkringen är ca 0,15 procent. Det innebär att det även finns andra angelägna områden som kan förbättras för att öka samhällsbyggandet och framför allt produktionen av bostäder. Ökande markpriser, kommunala särkrav, långsam planprocess samt bättre konkurrens bland byggföretagen är de områden som främst bör ses över.

Miljonböter för kvalitetsansvarig som misskött sitt uppdrag

2013-04-24 | Lag och rätt

I en uppmärksammad dom i Svea Hovrätt, så ändras Södertörns tingsrätts friande dom mot en kvalitetsansvarig som anlitats av en privatperson för att kontrollera ett byggprojekt, men där kunden ansett att kvalitetsansvarig misskött sitt kontrollansvar så pass grovt att kunden orsakats skador i miljonklassen.

Domen kan leda till ökade byggkostnader samt ytterligare försvåra möjligheterna att locka fler att bli kontrollansvariga, som kvalitetsansvarige kallas enligt nya Plan- och bygglagen, då det redan idag råder brist på denna lagstadgade kontrollinstans enligt nya Plan- och bygglagen. Bakgrunden till domen är att en privatperson som byggde en villa, kontrakterade en kvalitetsansvarig för att följa upp byggentreprenörens utförda arbete. Avtalet mellan privatpersonen och kvalitetsansvarig byggde på ABK 96, dvs ”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet” I avtalet mellan kunden och kvalitetsansvarig trycktes extra på att kvalitetsansvarig skulle utföra kontroller av hur bygget fortskred samt överlämna dokumentation avseende kontrollerna till kunden.

När byggentreprenaden sedan var avslutad och skulle slutbesiktigas så upptäcktes så många fel och brister att entreprenaden aldrig blev godkänt och något slutbevis från kommunen kunde inte heller utfärdas.
Hovrätten konstaterar i sin dom att det är byggherren, dvs kunden i detta fall, som är ytterst ansvarig för byggprojektet gentemot kommunens byggnadsnämnd, men att kvalitetsansvarig brustit i sitt uppdrag att genomföra fysiska kontroller under byggtiden.

Att genomföra kontrollerna var något som specificerades extra noga i avtalet, då kontrollerna var av stor vikt för kunden.kvalitetsansvarig hade därmed inte uppträtt ”fackmannamässigt” och dömdes därför till att betala 1 000 000 kr i skadestånd till kunden. Kunden hade dock krävt 2 100 000 kr i skadestånd, men fick alltså nöja sig med drygt hälften, vilket enligt hovrätten motsvarar värdeminskningen av kundens fastighet, på grund av det saknade slutbeviset från kommunen.

Kvalitetsansvarig som dömdes i hovrätten var inte nöjd med domstolens beslut och begärde prövningstillstånd från Högsta domstolen, för att därmed få en ny prövning i högsta instans. Hovrättens dom står dock fast, efter att det visat sig att Högsta domstolen i november 2012 vägrat ge prövningstillstånd för att behandla fallet ytterligare en gång.

Domen kan komma att leda till en förändring av vad kvalitetsansvariges roll i praktiken innebär enligt Plan- och bygglagen vilket kan göra att kvalitetsansvarige / kontrollansvarige kommer vilja ha högre ersättning samt vilja teckna olika typer av konsultansvarsförsäkringar, för att skydda sig mot riskerna att dömas till böter.
Tre fastighetsmäklare åtalas ha övervärderat totalt tre fastigheter.

2013-04-22 | Lag och rätt

Utöver mäklarna åtalas även fyra andra personer för att ha medverkat till grova bedrägerier som, skriver TT, skulle kunna ha gett banken förluster på nära fyra miljoner kronor.

- Man har vilselett banken att låna ut pengar mot säkerheter som inte har funnits genom att övervärdera fastigheter. Och i samband med överlåtelser har man sedan belånat dem för ett högre, enligt mig, oriktigt värde, säger Karl-Erik Esbo, vice chefsåklagare vid andra ekobrottskammaren i Göteborg, till TT.

De fastigheter som enligt åtalet ska ha övervärderats finns i kommunerna Halmstad, Kungsbacka och Svenljunga.

Många bostadsrättsföreningar saknar regler om grillning

2013-04-20 | Lag och rätt

HSB Riksförbund har undersökt hur vanligt det är att bostadsrättsföreningarna har bestämmelser om grillning i sina ordningsregler. Det är nästan 1 100 styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar som svarat på enkäten.

Drygt 60 procent svarar att man har regler om grillning, medan övriga 40 procent svarar att det inte finns sådana. Bland dem som har regler uppger 35 procent att man helt har förbjudit grillning på balkonger och uteplatser, medan 50 procent svarar att det är tillåtet med elgrill, men inte gasolgrill eller kolgrill.

Övriga 15 procent svara att man har andra regler. Nära 70 procent uppger att man har ordnat med gemensamma grillmöjligheter i bostadsrättsföreningarna, t e x en gemensam grill på gården.
-Det finns inga lagregler om grillning på balkonger eller uteplatser. Det är bostadsrättsföreningarna själva som kan fatta beslut om det i sina ordningsregler. Men det är också viktigt att ta reda på om Räddningstjänsten tillåter grillning eller inte.

Det säger Eva Sörqvist, jurist HSB Riksförbund. Hon säger också att även om det är tillåtet att grilla på balkongen så bör man, innan man gör det, kolla med vad grannarna tycker och ta hänsyn till det.
Bostadsrättsförening dömt att betala miljonvite

2013-04-19 | Lag och rätt

En bostadsrättsförening i Stockholm döms att betala en miljon kronor i vite efter att de godkänt att vindsombyggnad utfördes på ett sätt som stred mot bygglovet när det gällde takhöjden.

Bostadsrättsförening upplät ett vindsutrymme till en medlem som ville bygga om det till lägenheter. När ombygganden var klar visade det sig att den stred mot anvisningarna i bygglovet, bland annat när det gällde takhöjden. För lite över ett år sedan ålades föreningen av stadsbyggnadsnämnden att - vid vite om en miljon kronor – vidta åtgärder så att takhöjden och annat överensstämde med bygglovet.

Föreningen vägrade och menade att det pågick en process om ändring av detaljplanen vilket gjorde att kravet på åtgärd inte längre var giltigt och därmed kunde vitet inte heller kunde dömas ut. Tvisten prövades i Förvaltningsrätten där bostadsrättsföreningen förlorade.

Domen överklagades till Kammarätten som bedömde att det inte går att uttala sig kring möjligheterna för att en eventuell framtida plan skulle kunna legalisera de olovliga byggnaderna. Ändamålet med vitet har därför inte förlorat sin betydelse. Därmed står kravet om vite på en miljon kronor kvar.
Samma byggregler i hela landet

2013-04-17 | Lag och rätt

Sveriges Byggindustrier stödjer Byggkravsutredningen som föreslår att kommuner inte ska få ställa egna tekniska egenskapskrav utöver de nationella byggreglerna. Vi vill ha långsiktiga, tydliga och enhetliga byggregler över hela landet, det gynnar ett ökat bostadsbyggande.

– Bostadsbyggandet ligger i Sverige på en låg nivå både historiskt, internationellt och sett till befolkningsökningen. Efterfrågan på bostäder är stor medan plan- och bygglovsprocessen är lång och omständlig. Vi måste underlätta industriellt byggande och korta tiden från idé till färdig bostad, därför behövs samma byggregler över hela landet, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

– Om olika kommuner ställer olika krav på byggnader, rörande exempelvis energiprestanda eller tillgänglighet, innebär det extra kostnader oavsett vilken nivå kraven ställs på. Det är olikheterna i kraven som kostar. Man kan jämföra särkraven på byggnader med att kommuner skulle ställa egna krav på bilars eller tv-apparaters utformning, säger Maria Brogren, energiexpert Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier skriver i sitt remissvar att de kommunala särkraven, förutom att driva upp kostnaderna, även leder till snedvriden konkurrens. Orsaken till det är otydliga krav och dålig uppföljning av att kraven verkligen efterlevs.
Ett argument som förekommit i debatten för de kommunala särkraven är att de behövs för att nå energi- och klimatmålen.

8 av 10 vardagsbrott klaras aldrig upp - bostadsinbrott i botten

2013-04-03 | Lag och rätt

Endast 4 procent av 39 552 bostadsinbrott klarades upp under förra året. Endast fyra procent av dessa blev personuppklarade. vardagsbrott som anmäldes i Sverige förra året klarades upp. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If genomfört av färsk statistik från Brå. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott – fyra procent blev personuppklarade under 2012.

Ny statistik från Brå över uppklarade brott visar på dystra siffror. If har gjort en kartläggning på sajten vardagsbrott.se över resultaten för vardagsbrotten – misshandel, stöld, skadegörelse, bostadsinbrott och trafikbrott. Kartläggningen visar att andelen personuppklarade* vardagsbrott, trots Polisens uttalade ambitioner, är lika låg som året innan.

– Andelen uppklarade vardagsbrott har legat på samma nivå de senaste tio åren, samtidigt som poliserna blivit många fler. Det finns oerhört mycket vilja och kompetens inom poliskåren, men man måste prioritera resurserna rätt och minska byråkratin, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Särskilt oroväckande är den låga andelen uppklarade bostadsinbrott. Totalt anmäldes 39 552 bostadsinbrott, inklusive källare, vind och fritidshus, under förra året. Endast fyra procent av dessa blev personuppklarade. I Stockholms län löstes endast två procent av de anmälda inbrotten.
– Inbrott är inte bara en ekonomisk fråga för den som drabbas. Framförallt handlar det om en känsla att ha blivit berövad tryggheten där den är som viktigast, i det egna hemmet, säger Göran Kellner.

För övriga kategorier av uppklarade vardagsbrott är utvecklingen blandad under 2012. Stöld- och skadegörelsebrotten ligger kvar på samma nivå. Uppklaringen för trafikbrott har förbättrats något. För misshandelsfallen har andelen däremot sjunkit.
Så skyddar du dig mot inbrott i påsk

2013-03-25 | Lag och rätt

Under påskhelgen reser många bort. Risken är att tjuvar då passar på att göra inbrott. En undersökning från If visar att sex procent av svenskarna har drabbats av inbrott under de senaste tre åren. Totalt anmäldes över 39 000 bostadsinbrott förra året. Andelen uppklarade inbrott är mycket låg.

Påsklovet innebär att många reser bort från sina hem. Då finns tyvärr risken att tjuvar passar på att göra inbrott. En ny undersökning från If visar att sex procent av svenskarna har råkat ut för inbrott i sin bostad eller i fritidshuset de senaste tre åren. Inbrotten är fler i de södra delarna av landet. Åtta procent av invånarna i Skåne och Halland uppger att de haft inbrott. I de nordliga länen är motsvarande siffra kring fyra procent. Närheten till utlandet är en tydlig faktor.
Polisen har svårt att hänga med ligornas alltmer professionella arbetssätt. Endast runt fyra procent av bostadsinbrotten blir, som det heter, personuppklarade.

– Vi ser hur inbrotten sveper i vågor över landet. Det handlar idag om professionella ligor, antingen inresta från utlandet eller andra som specialiserat sig på bostadsinbrott. Den gamla bilden av ensamma missbrukare som begår inbrotten stämmer inte längre, säger Göran Kellner, utredningschef på If.
År 2012 anmäldes mer än 39 000 inbrott i bostads- och fritidshus samt i källare och vind i Sverige enligt Brå. Det är en ökning under de senaste fem åren med drygt fem procent.

- Inbrott är inte bara en ekonomisk fråga för den som drabbas. Den förlorade tryggheten i hemmet och känslan av att ha fått sin privata sfär kränkt är ofta värre. Därför är det viktigt att polis och rättsväsende ser till att öka andelen uppklarade bostadsinbrott, säger Göran Kellner.

Inbrott är en form av vardagsbrott som Rikspolisstyrelsen har sagt att de prioriterar. Statistik och kategorisering av vardagsbrott finns på
www.vardagsbrott.se

Ifs sex tips för att slippa inbrott:
1. Lär känna dina grannar och hjälps åt att ha uppsyn.
2. Vidarekoppla fast telefon till mobil
3. Tala inte om på Facebook och Twitter mm att du är bortrest.
4. Låt inte dyrgripar vara synliga i fönstret

Undersökningen:
Har du någon gång de senaste tre åren blivit utsatt för något av följande?
- inbrott i hemmet (inkl källare och vind) 5 %
- inbrott i fritidshuset 1 %
Undersökningen gjordes av YouGov med 6 024 svarande i mars 2013.
Granne får tåla störande operasångerska till granne

2013-03-18 | Lag och rätt

En kvinna i centrala Stockholm som stämde sin bostadsrättsförening inför Stockholms tingsrätt och krävde nedsättning av sin avgift på grund av upprepade störningar från en granne förlorade i hovrätten. En oenig hovrätt belutade, trots att bostadsrättshavaren dagligen störs av sin granne, en operasångerska som övar skalor inte ska få sänkt avgift.
Hovrätten ändrar därmed tingsrättens dom som slog fast att sångövningarna var så störande att avgiften till bostadsrättföreningen skulle sättas ner.

Störningarna hade påtalats redan 2005 och föreningen beställde då ljudmätning men fick besked om att en tilläggsisolering endast skulle hjälpa marginellt. Föreningen har uppmanat operasångerskan att avstå från övningar under vissa tider, att ha en dialog med grannarna och att avisera övningarna i förväg med brev i deras brevlåda. När ärendet prövades i tingsrätten vann bostadsrättshavaren. Den ansåg att det var skäligt att sätta ned årsavgiften med 30 procent.

Föreningen ålades därför att betala närmare 8 500 kronor till kvinnan och att ersätta hennes rättegångskostnader. Svea hovrätt upphäver nu tingsrättens dom. Domstolen pekar på att de ljudmätningar som är aktuella i målet har gjorts i operasångerskans lägenhet och att ett standardiserat spektrum för operasång legat till grund för beräkningen.

Mätresultatens tillförlitlighet är därför något osäker, anser hovrätten. Två hovrättsråd är dock skiljaktiga och anser att kvinnan utsatts för oacceptabla störningar och att hennes årsavgift bör sättas ned med 40 procent.
Villaägarna på offensiv mot fuskbyggare

2013-03-06 | Lag och rätt

Villaägarna går nu ut med tio pnkter hur man bäst undviker fuskbyggare. 10 tips för att undvika fuskbyggare i samband med att säsongens första första avsnitt av Fuskbyggarna i TV4. De tio råden som även kan vara användbara för bostadsrättsinnehavare är:

- Ta in offerter och referenser från flera företag, kontrollera att de har F-skattesedel och är momsregistrerade. Komplettera gärna med referenser och en kreditupplysning på det företag du valt. Tänk på att ett nytt företag inte kan ha hunnit få betalningsanmärkningar och att konsumentomdömen på internet kanske inte är äkta...

- Räkna igenom kostnaden för bygget och lägg på lite extra för oförutsedda utgifter.

- Gör allt i rätt ordning under byggprocessen. Att flytta en köksö på ritningen är betydligt billigare än att flytta den när köket står klart.

- Gå igenom ett avtalsförslag noggrant, gärna med hjälp av en jurist, byggkonsult eller annan expert om det gäller dyrare projekt. Avtalet ska vara skriftligt och inte innebära förskottsbetalningar.

- Om det gäller ett större jobb, t.ex. en tillbyggnation, brukar det vara enklast med totalentreprenad. Då har du bara en motpart som svarar gentemot dig.

- Speciella önskemål om t.ex. extra hög kvalitet på ett golv måste in i avtalet, annars kan entreprenören välja billigare alternativ.

- Bygger du på löpande räkning, kan kostnaderna lätt skena iväg. Normalt är fast pris eller takpris att föredra. Ett vanligt undantag är markentreprenad och sprängning, eftersom man då inte vet exakt vad som finns i marken.

- När ett småhus uppförs för permanent bruk måste det enligt lag normalt finnas en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Intyg om försäkringarna ska visas upp för kommunens byggnadsnämnd före bygget påbörjas.

- Skriv i avtalet när bygget ska vara klart med ett vitesbelopp per förseningsvecka om överenskommelsen inte kan hållas.

- Håll ett vakande öga på bygget medan det pågår och fotografera gärna. När allt är klart och gömt bakom ytskikten, är det svårt att upptäcka fel.

Läs mer på: villaagarna.seBisfenol A hittat i dricksvatten

2013-03-06 | Lag och rätt

Det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) har hittats i dricksvatten i bostäder som fått sina tappvattenledningar relinade. BPA är ett ämne som i låga doserär kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. VVS-Forum avslöjade upptäckten efter att ha tagit del av den statliga utredningen där tre myndigheter, Livsmedelsverket, Boverket och Kemikalieinspektionen gemensamt ser över avgivande av BPA vid relining.

Det hormonstörande ämnet bisfenol A har hittats i dricksvatten.
Utredningen tillsattes av miljöminister Lena Ek (C) i april 2012 med syfte att kartlägga ”i vilken utsträckning BPA kan avges vid renovering av dricksvattenrör”.
– Vi har hittat små mängder av bisfenol A i tappvatten. Nu håller vi på och undersöker om det kan finnas någon form av risk, säger Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen som är projektledare för utredningen till VVS forum.

Hur stora mängder BPA handlar det om?
– Vi har pressat analysgränserna till tio gånger lägre halter än vad man normalt köper en analys för i dag. BPA kan ha påverkan trots att det handlar om väldigt små mängder. Vi försöker få en enhetlig syn på riskbedömningen, det har vi inte i dag.

Var har ni hittat BPA i dricksvatten?

– Det är i ett befintligt bostadsbestånd. Vi har tagit representativa prover i 22 lägenheter på både kallt och varmt vatten, bland annat i miljonprogram.
Totalt finns det 3 000 lägenheter som har relinade tappvattenrör, säger Erik Gravenfors.

Har ni informerat de boende?

– Nej, vi vill avvakta med att gå ut med information innan vi är färdiga med vår bedömning. Vi vet inte heller var BPA kommer ifrån, det kan även komma från vattentornen. Vi vill inte skapa förvirring, menar Erik Gravenfors, som för övrigt vill avvakta med att gå ut med resultaten till efter påsk.

Branschorganisationerna VVS Företagen och Sveriges Byggindustrier (BI) har tidigare uttryckt oro för BPA-läckage i samband med relining av tappvattenrör.
– Det är mycket oroväckande att man hittat BPA i dricksvatten. Inte minst med tanke på att reliningföretagen brukar hävda att vetenskapliga undersökningar i Schweiz inte visat på några halter av BPA, säger Magnus Everitt, miljö- och energiansvarig på VVS Företagen.

– Det här stärker oss i vårt agerande då vi för ett och ett halvt år sen rekommenderade fastighetsägare att inte använda relining av dricksvattenrör med BPA-haltig epoxi, säger Danielle Freilich, miljöexpertert på Sveriges Byggindustrier.

Utredningen ska presenteras den 15 december i år.

Studier har antytt att BPA är skadligt i låga doser och att det kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Läs mer på: vvsforum.seByggmaterialindustriernas förslag till ökad tillgänglighet till harmoniserade standarder

2013-03-04 | Lag och rätt

Byggmaterialindustrierna föreslår i ett brev till Boverket att informationen om de harmoniserade standarderna måste öka inför införlivande av byggproduktförordningen i Sverige. Den 1 juli träder byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 i full kraft. Det innebär stora förändringar för stora delar av byggmaterialindustrin i Sverige. Alla produkter som säljs i Sverige måsta då vara CE-märkta om de omfattas av en harmoniserad standard. Alla företag som idag inte CE-märker sina produkter måste ta reda på om krav föreligger enligt den nya förordningen. De företag som redan CE-märker sina produkter måste också hålla sig uppdaterade på revisioner av standarderna då de kan påverka kraven på informationen i CE-märkningen.

På EU-kommissionens hemsida (Nando) finns alla färdiga harmoniserade standarder listade i nummerordning, drygt 400 st (av totalt beräknade ca 600 st). För att ta reda på om en harmoniserad standard finns för just sin produkt behöver ett företag gå igenom hela listan som endast finns på engelska. I Sverige finns inte någon motsvarande information på svenska. När det gäller kommande standarder inom produktområdena som förordningen omfattar finns inte någon officiell lista att ta del av, varken på Kommissionens hemsida eller i Sverige.

- Stora företag har ofta resurser att hålla sig informerade och uppdaterade på området. Små tillverkare med begränsade resurser som inte är så insatta på området har svårt att få tag i informationen som de behöver för att veta om deras produkt behöver CE-märkas, säger Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna.

I budgetpropositionen som presenterades och godkändes av riksdagen i december 2012 fördelar regeringen 10 MSEK till Boverket under 2013 och 7 MSEK årligen för att öka tillgängligheten till standarder i Sverige. Boverket har i sitt regleringsbrev för 2013 fått i uppdrag att göra de s.k. eurokoderna tillgängliga på marknaden till en så låg kostnad som möjligt. Inom ramen för uppdraget ska Boverket också utreda vilka övriga standarder inom byggsektorn som är de mest centrala och föreslå hur dessa kan göras mer tillgängliga. Uppdraget ska slutredovisas den 28 november 2013.
Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

2013-03-01 | Lag och rätt

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som föreslår att en mängd inaktuella uppgifter ska tas bort ur fastighetsregistret.
Fastighetsägare och andra ska kunna spara mer än 20 miljoner kronor per år på denna förbättring av registret. Fastighetsregistret belastas i dag av hundratusentals äldre inskrivningar av rättigheter som inte längre gäller. Det orsakar mycket merarbete när registret används, bland annat vid fastighetsförsäljningar, i kommunernas planarbete och hos Lantmäteriet.

Åtgärderna ska riktas mot mer än 50 år gamla inskrivningar av nyttjanderätter och servitut. De kan till exempel avse en rätt att ha en ledning eller en väg över någon annans fastighet. Den som vill behålla en sådan inskrivning måste senast
2018 anmäla det till inskrivningsmyndigheten. Om någon anmälan inte görs, tas inskrivningen bort. Lagfarter och penninginteckningar berörs inte av förslaget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Rekordmånga mäklare varnas

2013-02-21 | Lag och rätt

Disciplinpåföljderna från Fastighetsmäklarinspektionen fortsätter att öka. Anledningarna till påföljderna var bland annat att mäklarna använde lockpriser eller felaktiga objektbeskrivningar, skriver tidningen. Den vanligaste anledningen var dock att många mäklare inte uppfyllt sina skyldigheter enligt penningtvättlagen.
– Det handlar till exempel om att mäklarna ska kontrollera identitetshandlingar och fråga säljaren varför den säljer sin bostad, säger Eva Westberg, myndighetschef för

Fastighetsmäklarinspektionen, till tidningen Metro.
Förra året varnades totalt 111 fastighetsmäklare vilket kan jämföras med året innan då antalet var 89. Förklaringen till denna ökning är enligt Westberg en särskild tillsyn i den nya mäklarlagen.
Läs mer på:


Läs mer på: dagensjuridik.seEn lägenhetsinnehavare döms till skadestånd efter att ha sågat av grenar på ett träd

2013-02-18 | Lag och rätt

Lägenhetsinnehavarens sågade av flera grenar på ett träd eftersom det skymde hans parabolantenn. Åtal väcktes och nu döms mannen till dagsböter samt skadegörelse eftersom nedsågningen påtagligt påverkat trädets estetiska värde.

Försäkringsbolag varnar - skidor hett byte för tjuven

2013-02-18 | Lag och rätt

Svenskarna köper skidutrustning för ungefär 800 miljoner kronor per år enligt beräkningar från skidhandeln. Nya skidor för flera tusen kronor är ett attraktivt byte för tjuvar.
Nu är det sportlovstider och många beger sig till fjällen. I packningen finns ofta skidutrustningar som kostar tusentals kronor.

Enligt en beräkning från skidhandeln köper vi skidutrustning för ungefär 800 miljoner kronor per år i Sverige.
- Dessa är självklart attraktiva även för tjuvar. Nya fina skidor är ett hett byte som lätt kan säljas vidare. Därför är det viktigt att skydda sin utrustning genom att låsa in eller låsa fast den, säger Marcus Röjemo, skadereglerare på If.
Längdåkningen upplever just nu ett starkt uppsving. Försäljningen ökar stadigt och spåren är fyllda av skidentusiaster.

- Många längdåkare är oförsiktiga och tänker inte på stöldrisken på samma sätt som man kanske gör med slalomskidor. Låsbara skidställ finns inte heller som i backen, säger Marcus Röjemo.

Ifs sex bästa tips för att få behålla skidorna.

1. Lås fast skidorna i de skidställ som oftast finns.
2. Separera skidorna så att de står på olika platser.
3. Sätt på ett klistermärke eller annan personlig markering som syns tydligt.
4. Förvara skidorna i ett låst förråd över natten.
5. Låt inte utrustningen ligga kvar i bilens takbox. Låsen är lätta att bryta upp.
6. Notera även det unika tillverkningsnummer som finns på alla utrustningar av nyare modell. Då kan polisen lättare identifiera stöldgodset om det påträffas.
Boende vräks efter ha förvarat fyra kilo dynamit i en lägenhet

2013-02-18 | Lag och rätt

Vid en husrannsakan i en lägenhet hittades fyra kilo dynamik. Den femtioårige mannen som bodde i lägenheten uppgav dynamiten tillhörde en bekant. Han försvarade sig med att han trott att ägaren efter en uppmaning tagit den med sig och att han inte märkt att den var kvar eftersom han vid tillfället var deprimerad.

Men varken hyresnämnden eller Svea hovrätt ansåg att mannens förklaring räckte. De menade att mannen brutit mot regeln i hyreslagen om "sundhet, skick och ordning" och att händelsen var så pass allvarligt att hyresavtalet därför ska upphöra. Hyresgästen hade under de åtta år han bott i lägenheter inte haft några klagomål på misskötsamhet. Men Svea hovrätt menade att risken för explosion varit påtaglig om en brand hade brutit ut i fastigheten - vilket kunde fått förödande konsekvenser. 50-åringen ska därför vräkas.

23 av 24 mäklare följer inte lagen

2013-02-11 | Lag och rätt

Fastighetsmäklarinspektionen undersökning som gjorts ett och ett halvt år efter att den nya mäklarelagen trätt kraft visar att 23 av 24 mäklare inte följer den nya mäklarlage. I undersökningen valdes 24 fastighetsmäklare på tolv mäklarfirmor slumpmässigt ut. Kontrollen visade att flertalet av de fastighetsmäklare som granskades brutit mot den nya mäklarlagen och fått diciplnära åtgärder.

I den nya fastighetsmäklarlagen, som trädde i kraft den första juli 2011, infördes bland annat krav på journalföring och anbudsförteckning. Avsikten med de nya reglerna är att både köpare och säljare ska få bättre inblick i mäklarens arbete och det ska även göra bli lättare att göra granskningar.

– Nästan alla i den tematiska granskningen fick disciplinära följder, de flesta den mildare påföljden erinran och några blev varnade. Framför allt fanns det brister när det gällde att föra journal över sitt arbete och i anbudsförteckningen. Det är nästan ingen som har följt de nya villkoren fullt ut, säger Eva Westberg, chef för Fastighetsmäklarinspektionen, till Svenska dagbladet.

Enligt Mäklarsamfundet, beror felaktigheterna på att ”tillämpningen av den nya lagstiftningen ännu inte riktigt har satt sig”. Det gör att mäklare ibland kan känna sig "osäkra på exakt hur de ska agera".
Mäklare riskerar förlorar registrering efter flera brott

2013-02-07 | Lag och rätt

Mäklaren är vid flera olika tillfällen dömd för bland annat sexuellt ofredande och överträdelse mot besöksförbud och har vid tre tillfällen dömts till fängelse för brotten. Trots att de brott han dömts för inte direkt har något att göra med mäklarens arbete anser kammarrätten att brottsligheten pekar på en bristande förmåga att förstå andra personers önskemål.

Mannen som arbetat som mäklare i tio års tid har överklagat Fastighetsmäklarnämndens beslut att återkalla hans registrering. Han har försvarar sig med att brotten hör samman med en vårdnadstvist och dessa hade inget samband med hans mäklarverksamhet. Mäklaren menar därför att ett återkallande är obefogat.

Målet överklagades till kammarrätten där man ansåg att hänvisningen till vårdnadstvisten saknade relevans eftersom att brottsligheten rört sig om ofredande mot flera olika kvinnor. Det är enligt kammarrätten ovanligt att brottslighet utan koppling till mäklarverksamhet i Fastighetsmäklarnämndens praxis leder till åtgärder. Grov kvinnofridskränkning brukar vanligtvis leda till en varning.

Men i det aktuella fallet fann dock rätten att även om mannens brottslighet inte är allvarlig har den upprepats och riktat sig mot flera personer. Något som r tyder på en bristande förmåga att förstå andra personers önskemål. Med anledning av det avslogs mannens överklagande. Domen är nu överklagad och kommer att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.
CE-märkning ersätter allt

2013-02-06 | Lag och rätt

Nu föreslår regeringen att samtliga byggprodukter från den 1 juli endast ska ha CE-märkning. Märkningen ska vara det enda som garanterat anger en byggprodukts prestanda. Ändringen är en anpassning till EU:s förordningar. Man föreslår även att fler tekniska fakta om produktens egenskaper ska ingå i märkningen samt att en produkt endast får säljas om den är lämplig för avsedd användning.

Svenskar hjälper gärna sina grannar

2013-01-08 | Lag och rätt

Glöm grannfejder och arga lappar i trappuppgången. Svenskarna har inget emot att hjälpa sina grannar visar en undersökning från Fastighetsbyrån. Hela 9 av 10 svenskar har någon gång hjälpt sin granne och det vanligaste är att sköta om blommor, post och annat när grannen är bortrest.

Fastighetsbyråns undersökning visar att svenskarna är mycket positiva till att hjälpa sina grannar med olika saker. På frågan ”Skulle du vara öppen för att hjälpa till om din granne behövde hjälp med något” svarade 80 procent ”Ja, absolut”. 9 procent svarade ”Kanske, beror på vilken granne det är” och ytterligare 9 procent svarade ”Kanske, beror på omfattningen”. Endast 1 procent svarade ”Ja, men bara om jag kan få hjälp tillbaka” och inga svenskar svarade nej på frågan.

Många rädda för inbrott när de är bortresta

2013-01-07 | Lag och rätt

Var tredje svensk oroar sig för att råka ut för inbrott när de är bortresta. Oron för inbrott är störst i de södra delarna av Sverige och minst i norr. Och det är grannen man vänder sig till för hjälp. Det visar en undersökning om vardagsbrott som försäkringsbolaget If gjort.

De senaste åren har antalet inbrott i bostäder ökat kraftigt. År 2011 anmäldes mer än 22 000 bostadsinbrott i Sverige enligt Brå. Uppklaringsgraden är bara fyra procent och brottstypen prioriteras sällan av polis och åklagare.

Innevånare i Oskarshamn öppnar med mobilen

2013-01-04 | Lag och rätt

Oskarshamns kommun är i färd med att införa Phoniro för att styra tillträdet till sina sporthallar. I likhet med många andra kommuner väljer fastighetsförvaltningen systemet för att öka både tillgänglighet och säkerhet. Beslutet medför att invånare inom kort kommer slippa åka och låna nycklar när de hyr en sporthall. Istället kan de använda sina egna mobiltelefoner för att öppna den hyrda lokalen.

Det nya systemet är ett sätt att skydda hallarna som nu alltid kan vara låsta – trots att det blir mycket enkelt att få tillträde med mobiltelefonen. Systemet är helt integrerat med kommunens befintliga bokningssystem. Enligt Jonas Peterson från Fritidskontoret, Oskarshamns kommun har man under en längre tid undersökt marknaden för att hitta ett system som tar bort den riskfyllda nyckelhanteringen från lokaluthyrningen:
- Nu ser vi fram mot att göra hallarna mer tillgängliga för våra invånare samtidigt som vi hoppas minimera skadegörelsen på våra lokaler på samma sätt som andra kommuner med systemet gjort, säger han.

Bostadsrättshavare ska fritt få sätta hyran vid andrahandsuthyrning

2012-12-20 | Lag och rätt

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat att bostadsrättshavara som hyr ut sin bostad i andra hand fritt ska få sätta hyran. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 februari.

Det innebär att den som köper en bostadsrätt även ska kunna ta ut hyra som täcker lånekostnaderna. Enligt nuvarande lagstiftning kan den som hyr ut sin lägenhet i andra hand endast kunnat ta ut en hyra som motsvarar hyreskostnaden för en likadan hyresrätt. Något som gjort att adrahandshyresgäster fram till nu kunnat begärt att få hyran prövad och fått tillbaka pengar retroaktivt om den avtalade hyran visat sig vara för hög.

Trots kritiken från bostadsrättsorganisationenerna föreslog regeringen även att regeln att bostadsrättshavaren måste ha tillstånd från bostadsrättsföreningen att hyra ut i andrahand skulle tas bort. Men eftersom Sverigedemokraterna valde att inte stödja den delen av förslaget gick förslaget inte igenom vid omrösningen i riksdagen.
Ordförande i bostadsrättsförening frias i hovrätten

2012-12-13 | Lag och rätt

Hovrättten följer tingsrättens dom och friar ordförande för en bostadsrättsförening som åtalats för vållande av kroppskada efter ett snöras. Domen överklagades i hovrätten av åklagaren men även denna anser att ordföranden inte kunde hållas ansvarig för snöraset.

Ordföranden som var ny vid tillfället för olyckan försvarade sig med att han inte blivit informerad om risken för snöras som fanns på grund av att taket var fackt. Tingrätten menade att olyckan berodde på en kombination av väderförhållanden och varmluftläckage från en taklucka. Hovrätten som delar tingsrättens bedömning skriver också i sin dom att det inte bevisats att raset kom från bostadsrättföreningens fastighet.

Kraven på detaljplan och bygglov ses över för att skapa enklare byggprocesser

2012-11-19 | Lag och rätt

Regeringen vill göra det enklare att bygga nya bostäder. Därför har regeringen idag beslutat att ge utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.
- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. Systemet slår också effektivt ut många små byggföretag från marknaden, för de har inte råd att köpa mark och sedan vänta i tio år på att börja bygga och få in intäkter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

För att genomföra ett bostadsprojekt i Sverige krävs i regel två prövningar - en för detaljplan och en för bygglov. Båda besluten kan överklagas i flera instanser. Det innebär att processen innan bygget kan påbörjas kan ta åtskilliga år. I utredningsuppdraget ingår att studera om dessa krav är utformade på ett ändamålsenligt sätt eller om det i vissa lägen ska gå att göra undantag från kraven. Flera andra europeiska länder, till exempel Tyskland och Storbritannien, har en betydligt snabbare process när ett byggprojekt ska förverkligas, bland annat för att myndigheternas prövning av ett bygge ofta fokuseras till ett tillfälle.

- Många gånger när man prövar en detaljplan är förslagen väldigt lika de hus som redan byggts i närheten, till exempel i husens höjd, takutformning och färgsättning. I de fallen kanske man kan överväga att byggprojektet bara prövas i samband en gång, i och med ansökan om ygglov, säger Stefan Attefall.

Utredaren kan också föreslå andra regelförenklingar för att förenkla och förkorta tiden för att genomföra bostadsprojekt. Det gäller bland annat att studera förutsättningarna för att i ökad utsträckning använda ett så kallat enkelt planförfarande och att ge ökade möjligheter för kommunfullmäktige att delegera rätten att fatta beslut om antagande av detaljplaner.
Intresset för brandskydd ökar!

2012-11-13 | Lag och rätt

För ett år sedan började Boverkets reviderade brandsskyddsregler att gälla
(1 oktober 2011). Revideringen är den mest omfattande sedan Boverkets byggregler (BBR) infördes 1994. Kravnivåerna är förtydligade och grundtanken är att öka brandsskyddet i Sverige.

Genom de nya reglerna ökas kraven på brandskydd i offentliga lokaler. Förändringarna i de nya brandskyddsreglerna innebär bland annat förbättringar av brandsskyddet för utsatta grupper i samhället. Nya krav ställs bland annat på utrymningsplatser för personer med nedsatt orientieringsförmåga och rörelseförmåga i anslutning till publika lokaler och automatiska brandlarm i vissa samlingslokaler. Något som kan påverka fastighetsägare som har samlingslokaler i anslutning till fastigheten.

-Vi har fått många förfrågningar om nödbelysningslösningar för handikapputgångar och beställningarna på brandsäker kabel, brandsäkra kopplingsdosor och brandlarmskabel har också ökat under hösten, säger Agne Zakrisson hos Malux.

HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna uppmanar till lösning i frågan om andrahandsuthyrning

2012-11-12 | Lag och rätt

I ett gemensamt öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall uppmanar bostadsrättsorganisationerna Bostadsrätterna, Riksbyggen och HSB till en konstruktiv lösning i frågan om andrahandsuthyrning.I brevet skriver HSBs förbundsordförande Anders Lago, Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson och Bostadsrätternas vd Göran Olsson följande:

"Som företrädare för 12 000 bostadsrättsföreningar med drygt 700 000 bostadsrättshavare ser vi med stor oro på hur frågan om andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter utvecklats. Vi vill få till stånd ett konstruktivt samråd med regeringen om hur reglerna för andrahandsuthyrningar av bostadsrätter ska utformas. Det aktuella lagförslaget har forcerats fram i både utredande och i propositionsskrivning och nu hamnat i ett läge där regeringen inte har majoritet i riksdagen för samtliga delar av förslaget.
Vi är oroade över att bristerna i beredningen av ärendet i kombination med ett politiskt kompromissande kan leda till lagändringar som inte blir genomtänkta."

Läs mer på: mynewsdesk.comHyrsgästföreningen stämmer Östersundshem för tarmparasiter

2012-10-28 | Lag och rätt

Idag inleds rättegången mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen.
Tingsrätten ska pröva det krav som Hyrsgästförenignen ställt om återbetalning av hyra för den tid då det fanns tarmparasiter i vattnet och hyresgästerna inte kunnat använda vattnet för matlagning, dryck och tandborstning. Hyresgästföreningen anser att detta utgjort ett hinder i nyttjanderätten och kräver en sänkning av hyran med 15% av den totala hyressumman för den aktuella perioden.


Sida:   1 2

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera