Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - Ekonomi

webbnyhet

Amorteringskravet har haft en dämpande effekt

2017-04-06 | Ekonomi

Det konstaterar Finansinspektionen (FI) som nu presenterar årets bolåneundersökning och en analys av amorteringskravets effekter. Amorteringskravet som infördes förra året har hittills haft en dämpande effekt. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder, men riskerna med hushållens stora skulder kvarstår. Undersökningen omfattar nya bolån som togs efter det att amorteringskravet infördes 2016. Men det framgår också av rapportenatt många bolånetagare fortsatt har höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst.
Läs mer på: www.bobattre.se

Läs mer på: Amorteringskravet har haft en dämpande effektwebbnyhet

Revisor vill inte bevilja ledamöter i kommunalt fastighetsbolag ansvarsfrihet

2017-04-06 | Ekonomi

Revisor vill inte bevilja ledamöter i kommunalt fastighetsbolag ansvarsfrihet
Kommunägda Mariehus i Mariestad köp av de två centrala fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 har fått omfattande kritik. Bolagets externa revisor anser att ansvariga politiker i bolagsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet.
– Om bolagets ekonomi försämras, då drabbas också hyresgästerna negativt. Att ledamöter i en bolagsstyrelse genom en fastighetsaffär medvetet försämrar bolagets ekonomi och utsätter hyresgästerna för en ekonomisk risk är fullständigt oacceptabelt, säger Fredrik Marcusson på hyresgästföreningen.
Läs mer på: www.bobattre.se

Läs mer på: Mariehus styrelse i gungningwebbnyhet

Allt färre vräks

2017-03-06 | Ekonomi

Allt färre hyresgäster får lämna sin bostad på grund av obetalda hyror. Förra året minskade både antalet ansökta och genomförda vräkningar. Antalet ansökningar om vräkning gick förra året ned från 6 684 till 6 376, vilket motsvarar en minskning med knappt 5 procent. Antalet genomförda vräkningar minskade från 2 224 till 2 117. I samarbete med flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i det vräkningsförebyggande arbetet eftersom det är viktigt med en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar, socialtjänst och budget- och skuldrådgivare.
- Det absolut bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in. Därför är det vräkningsförebyggande arbetet fortsatt mycket viktigt. Vi jobbar för att det ska finnas en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar och kommunen i ett tidigt skede. Och vi kan stötta dem med vår kunskap, säger Lars Bodin, kommunikatör på Kronofogden.Läs mer på: Allt färre vräkswebbnyhet

Bostadsrättshavare riskerar höjda avgifter

2017-02-20 | Ekonomi


Många bostadsrättsföreningar sparar för lite till framtida reparationer och underhåll, vilket ökar risken för kraftigt höjda månadsavgifter. En färsk studie gjord av Swedbank som omfattar 1 059 bostadsrättsföreningar visar att visar att 72 procent av bostadsrättsföreningarna sparar för lite eller inget alls summa medan 18 procent inte sparar någonting.
Enligt Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom är det viktigt att spara till kommande reparationer och underhåll. En lägenhet på 75 kvadratmeter skulle i genomsnitt behöva ha en månadsavgift som är 300-600 kronor högre än idag för att täcka sparbehovet.
- En förening som sparar under 150 kronor per kvm och år sparar för lite, säger han. Det låga sparandet kommer att leda till höjda månadsavgifter i framtiden.


Läs mer på: Bostadsrättsinnehavare riskerar kraftigt höjda månadsavgifterRekordmånga nyregistrerade Bostadsrättsföreningar 2016

2017-01-11 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 1 495 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2016 vilket är en uppgång med 20 procent jämfört med 2015 då det var 1 241 bostadsrättsföreningar. Inte sedan 2006/2007 har vi sett så här många nyregistrerade Bostadsrättsföreningar och då berodde det på den stora ombildningsboomen.

Läs mer på: Hittabrf.sewebbnyhet

Rot och rutavdragen minskade 2016

2017-01-11 | Ekonomi

Totalt betalades 15 miljarder kronor ut i rot- och rutavdrag förra året. Det innebär en minskning med 8,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Enligt skattemyndigheten beror minskningen bland annat på att skattereduktionen för rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Det är inte bara nivån på ersättningen för rotavdraget som har ändrats. Maximalt rutavdrag som kan medges sänktes också vid förra årsskiftet till 25 000 kronor per person. Andra ändringar är att numera gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. I år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Läs mer på: 15 miljarder kronor betalades ut för rot- och rutavdrag 2016webbnyhet

Låginkomsttagare drabbas hårdast om ränteavdraget avskaffas

2017-01-11 | Ekonomi

Enligt en nu undersökningen från Bostadsrätterna kan ett avskaffat ränteavdrag få allvarliga konsekvenser för hushållens ekonomi. 24 procent av bostadsrättsägare med bolån skulle tvingas till minskat sparande om ränteavdraget avskaffas. 14 procent skulle amortera mindre och 23 procent skulle dra ner på vardagskonsumtion. Sex procent skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad.
- Debatten om ränteavdraget blir ofta väldigt teknisk. Men vad det handlar om är människors boendesituation. Jag ser en fara i att ränteavdraget enbart diskuteras utifrån ett makroekonomiskt perspektiv där liten hänsyn tas till hushållen. En nedtrappning eller ett avskaffat ränteavdrag kommer att påverka hushållen i allmänhet och dem som behöver skaffa sig en bostad eller byta i synnerhet, säger Ulrika Blomqvist, .

Läs mer på: Ny undersökning: Låginkomsttagare skulle drabbas hårdastwebbnyhet

SBAB sänker listräntan på bolån för bundna löptider

2016-08-15 | Ekonomi

SBAB sänker listräntan på bolån med fyra till tio års bindningstid med 0,17 till 0,30 procentenheter. Bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag, den 15 augusti 2016.
- Vi har ambition att visa följsamhet mot både ränteutvecklingen på marknaden och våra egna upplåningskostnader som följer av den, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.
Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.
Läs mer på: SBAB sänker listräntan på bolån för bundna löptiderWebbnyhet

Bolånetagare missar chansen att sänka sina kostnader

2016-06-15 | Ekonomi

Knappt fyra av tio bolånetagare som använder sig av så kallad snittränta. Det visar den undersökning Sifo gjort på uppdrag av Avanza. Ett år har nu gått sedan bankerna blev tvungna att redovisa snitträntan - den genomsnittliga ränta som deras kunder faktiskt betalar. Något som skulle kunna ge fler bolåntagare möjligheter till att skaffa sig bättre lånevillkor.
- Med tanke på att bolån handlar om stora summor så är det allvarligt att så många hushåll inte verkar ha den grundläggande kunskap som krävs för att göra en vettig jämförelse mellan olika långivare, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.
Svenskar prutar i genomsnitt 0,28 procent på sina bolån. Framför allt prutas det på de rörliga lånen med tre månaders bindningstid. Enligt Avanza kan ett hushåll som prutar 0,5 procent på ett bolån på 2 miljoner kronor i lån spara 10 000 kronor per år. Undersökningen visar också att av det främst är högutbildade som använder sig av snittränta för att bedöma sin boränta i syfte att pruta eller för att välja bolånebank.

De bolåneräntor som banker presenterar mot allmänheten kallas för listräntor. Snittränta är ränta som bankens låntagare i genomsnitt har fått. Om listräntan är 2,2% så kan det mycket väl vara så att snitträntan är enbart 2,0%. När kravet på att bankerna regelbundet skulle börja redovisa snitträntorna var tanken att det skulle öka medvetenheten hos bolånetagare för att de dem möjlighet att skaffa sig bättre lånevillkor exempelvis genom omförhandling av räntan eller byte av bank.

Läs mer på: Kolla bankernas listräntor och snitträntor för bolånenwebbnyhet

Hushållens skulder fortsätter att växa

2016-06-07 | Ekonomi

Hushållens skulder fortsätter att utvecklas åt fel håll. Det framgår av FI:s stabilitetsrapport som nu publiceras.
– Jag kommer att bjuda in verkställande direktörerna för de åtta största bankerna för att följa upp bolånerapporten och diskutera bankernas syn på de senaste årens kraftiga skuldökning, säger FI:s gd Erik Thedéen.
Hushållens skuldsättning är i nuläget inte något direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Men skulderna har fortsatt att växa vilket gör ekonomin sårbar för störningar. Erik Thedéen kommer därför att träffa cheferna för de största bankerna för att diskutera deras syn på utlåningen till hushållen.
– Nu är ett bra läge att öka motståndskraften och jag utgår från att bankerna delar vår syn på att vi behöver bromsa hushållens skuldutveckling, säger Erik Thedéen.


Läs mer på: FI bjuder in bankerna till samtal om hushållens skulderwebbnyhet

Amorteringskravets regler

2016-06-07 | Ekonomi

För en vecka sedan trädde det nya amorteringskravet i kraft. Det innebär att den som köper en bostadsrätt, hus eller vill och lånar till mer än hälften av bostadens värde direkt måste börja betala av på lånet. Kravet innehåller en del riktlinjer och regler som kan vara bra att känna till. Lägenheter och småhus ska exempelvis amorteras med 2 procent per år ner till 70 procent av bostadens värde och med 1 procent per åt till 50 procent av värdet. Jord- och skogsbruksfastigheter är undantagna. Kravet omfattar alla de lån som tas i samband med köpet av en ny bostad omfattas. Det innebär att det även gäller om man utökar ett lån man redan har, tar ett tilläggslån. Det gäller också om den som köper en bostad tar över ett befintligt lån knutet till bostaden. Det finns möjlighet att slippa kravet men det krävs särskilda skäl som exempelvis dödsfall i familjen, sjukdom och arbetslöshet.

På Bostadsrätternas sida amorteringskollen går det att räkna ut hur mycket amorteringskravet kan innebära vid ett köp. (Se länk)

Läs mer på: Amorteringskollenwebbnyhet

Finansutskottet säger ja till amorteringskrav på bolån

2016-03-18 | Ekonomi

Riksdagens finansutskottet säger ja till regeringens förslag om amorteringskrav på nya bolån. Enligt planerna börjar de nya reglerna användas den 1 juni 2016. Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån. Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kan slippa amorteringskravet under fem år. Undantaget har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar. Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör.


Läs mer på: Finansutskottet säger ja till amorteringskravetwebbnyhet

Starkare ställning för fjärrvärmekunderna

2016-03-17 | Ekonomi

För två år slog regeringen fast att modellen Prisdialogen bör prövas och utvärderas innan man går vidare med eventuella andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen, Ei, fick då uppdraget att utvärdera Prisdialogen i mars 2016. Utvärderingen visar nu att Priskollen förbättrat fjärrvärmekundernas ställning. Energimarknadsinspektionen föreslår därför inga ytterligare åtgärder för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden. Modellen innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Idag berörs 1,5 miljoner hushåll av Prisdialogen och 29 fjärrvärmeföretag på 72 orter är medlemmar.
http://www.riksbyggen.se/press-och-nyheter/#/pressreleases/prisdialogen-staerker-fjaerrvaermekundens-staellning-1345503

Läs mer på: Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens ställningwebbnyhet

Flertalet bostadsrättshavare välkomnar amorteringskravet

2016-03-17 | Ekonomi

Amorteringskravet är inget som oroar svenskarna. Tvärtom välkomnas kravet enligt Svensk fastighetsförmedlings senaste undersökning där 1001 personer deltog. Av de som tillfrågades var 59 procent positiva till att införa amorteringskrav. Mer än hälften av de som har egna bolån, ansåg att amorteringskraven inte skulle påverka deras ekonomi nämnvärt om de omfattade deras nuvarande lån.
http://www.mynewsdesk.com/se/fastighetsbyran/pressreleases/svenskarna-oroas-foer-arbetsloeshet-men-vaelkomnar-amorteringskravet-1344152

Läs mer på: Svenskarna oroas för arbetslöshet – men välkomnar amorteringskravetwebbnyhet

Småhuspriserna fortsatt uppåt

2016-03-14 | Ekonomi

Att köpa villa eller radhus i Sverige blev drygt tre procent dyrare i vinter jämfört med i höstas. Det senaste året, fram till och med februari i år, har småhuspriserna gått upp med tolv procent. Stockholms län toppar med en 19-procentig prisökning.Det visar Statistiska centralbyråns, SCB,.Allra högsta uppgången senaste tremånadersperioden noteras i Västernorrland, åtta procent, och i Kalmar län, sju procent.

Läs mer på: Småhuspriserna fortsatt uppåt – Stockholm steg 19 procentwebbnyhet

Rekordlågt utbud på bostadsmarknaden

2016-03-14 | Ekonomi

Trenden fortsätter! Antalet bostadsobjekt till salu är rekordlågt även i år. Däremot säljs det fler bostadsrätter och villor. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna på bostadsrätter ökat med 14 procent och villapriserna har stigit med 10 procent. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,3 miljoner kronor eller 36 400 kronor per kvadratmeter. En villa kostar drygt 2,7 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik.
– Förklaringen är att tempot på marknaden ökat rejält och antalet bostäder som säljs innan visning har stigit, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Läs mer på: Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: "Liknande start som under rekordåret 2015"webbnyhet

Skatteverket ökar kontrollen mot fusk i byggbranschen

2016-02-17 | Ekonomi

Nu ska Skatteverket i samarbete med andra myndigheter öka kontrollen för att hindra bidragsfusk och andra bedrägerier bland annat inom företag i byggbranschen.
– Det finns oseriösa aktörer som använder företag för att få ut pengar från skattesystemen på falska grunder. Vi skärper kontrollen av detta, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till Statskoll.se
Det områden som särskilt kommer att granskas gäller återbetalningar av moms och punktskatter, rot- och rutbedrägerier, eller återbetalningar till följd av falska kontrolluppgifter. Branschkontrollen av rot sker bland annat inom arbeten som gäller bredbandsfiber, fönster samt takläggning.Läs mer på: Skatteverket mobiliserar mot fuskarewebbnyhet

Amorteringskrav på bolån införs den 1 juli

2016-02-05 | Ekonomi

Amorteringskrav på bolån införs den 1 juli
Regeringen har efter breda politiska samtal kommit överens med de borgerliga partierna, och även förankrat med Vänsterpartiet, att ett amorteringskrav ska införas. Skälet är enligt regeringen att den höga skuldsättningen hos hushållen ökar risken för ekonomiska kriser.
- Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, konstaterar Per Bolund.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
Regeringen är även beredd att genomföra ytterligare åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning, men först ska amorteringskravet införas.
- Amorteringskravet är ett första steg, men jag vill gärna se ett paket av åtgärder som tillsammans dämpar hushållens skuldökning, säger Per Bolund. Innan dess måste vi göra en noggrann analys av de olika åtgärderna och se hur de skulle påverka bostadsmarknaden, inte minst i storstäderna.
Det som föreslås undantas från kravet är exempelvis nyproducerade bostäder samt låntagare drabbas av arbetslöshet, sjukdom, skils­mässa eller närståendes dödsfall.


Läs mer på: Regeringen går vidare med amorteringskravOmbildningarna ökade kraftigt 2015

2016-02-02 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste ombildningsstatistik visar att 337 Brf:er med 7 124 bostadsrättslägenheter tillkommit genom ombildning under 2015. Sett till antal lägenheter är det en kraftig ökning på 47,7 procent jämfört med tidigare år då 4 824 lägenheter ombildades.

Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Boprisindikatorn för januari: 2016 inleds med stort fall

2016-01-25 | Ekonomi

Boprisindikatorn för januari: 2016 inleds med stort fall

Trenden mot lägre boprisförväntningar håller i sig över årsskiftet. För fjärde månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med hela 11 enheter från förra månaden och ligger nu på 43. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med en procentenhet från förra månaden till 5 procent. Det visarLäs mer på: Boprisindikatorn för januari: 2016 inleds med stort fall i boprisförväntningarnawebbnyhet

Ökat intresse för långa räntebindningstider

2016-01-12 | Ekonomi

Det visar en färsk undersökning från SBAB. Andelen nytecknade lån som löper med minst femårig bindningstid steg från 22 procent under 2014 till 30 procent under 2015. Allt fler väljer också att sprida lånen på olika räntebindningstider.
-Med tanke på ränteutsikterna så verkar det också klokt att minska ned andelen medellång räntebindning lite grann. De låga räntenivåerna gör långa räntebindningstider attraktiva för bostadsrättsföreningarna i och med att den låga räntekostnaden kan låsas in för en lång period framöver, säger Tor Borg chefsekonom på SBAB.
http://news.cision.com/se/sbab-bank/r/bostadsrattsforeningarna-okar-rantebindningen,c9893667

Läs mer på: Bostadsrättsföreningarna ökar räntebindningenwebbnyhet

Ny rapport avslöjar kommunernas skenande avgifter för plan- och bygglov

2015-11-11 | Ekonomi

De plan- och bygglovsavgifter kommunerna tar ut per hus har i genomsnitt ökat med över 400 procent och i några kommuner med över 800 procent sedan år 1990. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.
Rapporten granskar avgifterna för bygglov och planering samt anslutning till olika ledningsnät som följer med byggandet av ett småhus.
- Avgiftsökningen är enorm och mest anmärkningsvärd är den stora skillnaden mellan olika kommuner. Man måste verkligen fråga sig om detta är rimligt. Planmonopolet gör att kommunerna har en oerhört stark ställning vid prissättningen, säger David Johnsson, vd på TMF.

I den allmänna debatten har man hittills fokuserat enbart på markpriser och de direkta byggkostnaderna. I den här rapporten har vi tittat på den samlade kostnadsutvecklingen och kan konstatera att avgiften för den kommunala hanteringen har ökat betydligt snabbare än andra kostnader.
- Det påstås ofta att det har blivit dyrare att bygga hus, men den främsta kostnadsökningen står kontorsarbetet på kommunerna för – inte kostnaden för själva byggandet. Det är nödvändigt att tillsätta en utredning som genomför en oberoende granskning av orsaken till att just plan- och bygglovsavgifterna skenat på detta sätt, säger David Johnsson.


Läs mer på: Ny rapport avslöjar kommunernas skenande avgifter för plan- och bygglovwebbnyhet

PRO vill ha ännu högre bostadstillägg

2015-09-11 | Ekonomi

Den 1 september höjs bostadstillägget som är en skattefri förmån för pensionärer över 65 år som har låg inkomst. Höjningen är 100 kronor per månad vid en bostadskostnad på minst 5 000 kronor per månad. För gifta/sambo höjs tillägget med 50 kronor per månad. Motsvarande höjningar gäller även för de pensionärer som får äldreförsörjningsstöd. Men PRO är missnöjda.
- Det är en liten höjning, men ändå en förbättring för dem som har lägst pension, och de flesta är kvinnor. Men bostadstillägget har halkat efter de verkliga boendekostnaderna och behöver förbättras väldigt mycket mer, säger Christina Tallberg ordförande för PRO.
De kräver att bostadstillägget till pensionärer ska vara 100 procent av bostadskostnaden upp till 7 000 kronor per månad. Taket för bostadskostnaden ska också indexeras för att följa förändringen av bostadskostnaderna.


Läs mer på: PRO vill ha ännu högre bostadstillägg882 lägenheter ombildades kvartal 2 - 2015

2015-09-03 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 37 Brf:er med 882 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets andra kvartal. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 10 i Västra Götalands län, 8 i Stockholms län och 6 i Uppsala län.

Läs mer på: http://www.hittabrf.sewebbnyhet

Konjunkturinstitutet tror att Riksbanken sänker räntan igen

2015-08-28 | Ekonomi

Konjunkturinstitutet tror att Riksbanken sänker räntan igen

Trots full fart i svenska ekonomin med en treprocentig tillväxt både i år och nästa år kommer Riksbanken att sänka reporäntan ytterligare, bedömer Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. Sänkningen förväntas komma i december och sjunka från minus 0,35 till minus 0,45 procent. Syftet med sänkningen kombinerat med en del andra åtgärder är att om att få de offentliga finanserna i balans.
http://statskoll.se/nyheter/konjunkturinstitutet-tror-att-riksbanken-sanker-rantan-igen/


Läs mer på: Konjunkturinstitutet tror att Riksbanken sänker räntan igenWebbnyhet

Svenska boendekostnader lägst i världen

2015-06-16 | Ekonomi

Kostnaden för att äga en bostad i Sverige är lägst i världen jämfört med övriga industriländer. I dessa länder har kostnaderna ökat med 49 procent de senaste trettio åren. På den nivån ligger exempelvis Finland och Danmark. I Norge är siffran ännu högre, 72 procent. Värst är Nya Zeeland med en ökning på hela 89 procent. I Sverige är motsvarande siffra endast 27 procent. Det visar statistik från analysföretaget EQR.
- Vi kan uppleva att priserna för att köpa en bostad i Sverige idag är ganska höga. Men på samma gång är boendekostnaderna ännu förhållandevis låga. Min bedömning är att de kan sjunka ännu lägre och därmed kan priserna komma att höjas ytterligare. Dessutom är utbudet fortsatt lägre än efterfrågan i inflyttningsstäder, säger Mats Limnefelt, VD på Mäklarringen.
I förra veckan presenterade svensk Mäklarstatistik sina kvartalssiffror för den svenska bostadsmarknaden. Innan dess kom SEBs framtidsprognos Boprisindikatorn gällande konsumenternas uppfattning kring boprisutvecklingen.


Läs mer på: Svenska boendekostnader lägst i världen1 806 lägenheter ombildades kvartal 1 - 2015

2015-05-07 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 78 Brf:er med 1 806 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets första kvartal. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 31 i Stockholms län, 8 i Västra Götalands län och 7 i Skåne län. Sedan 2014 har 282 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 6 630 lägenheter.


Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet

2015-04-28 | Ekonomi

Finansinspektionen (FI) går inte vidare med sitt förslag men vidhåller att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. Skälet till att myndigheten nu valt att backa är det osäkra rättsläget. Situationen visar också enligt FI att myndighetens mandat är för oklart och dessa måste förtydligas.

Läs mer på: FI går inte vidare med amorteringskravetWebbnyhet

Bättre förhandlingsläge för bolån

2015-04-13 | Ekonomi

Konsumenten ska nu få ett utökat skydd på bolånemarknaden. Enligt det nya förslaget från Bolåneutredningen måste banken i fortsättningen redovisa för bolånekunden varför denne erbjuds en viss ränta och vilken som är den genomsnittsliga nivån på räntor för samma typ av lån. Banken ske enligt förslaget inte kunna kräva att kunden måste köpa andra tjänster av banken i samband med att ett bolån beviljas. Lånekunden ska också ha rätt till betänketid i samband med att erbjudande om bolån ges. Det föreslås också ett förbud mot att kreditgivare kräver att kunden måste köpa andra tjänster av banken i samband med ett bolån.
Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) syftet med förslaget är att stärka konsumenternas förhandlingsläge när det gäller bolån.
- Det är kanske den största affären vi gör i våra liv när vi köper en villa eller en bostadsrätt, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
Förslaget välkomnas av Bankföreningen som är positiva till förslaget men menar att i första hand handlar det hela i första hand om att anpassa den svenska bolånemarknaden till de EU:s direktiv.
Senast den 20 mars 2016 måste de bestämmelser som genomför bolånedirektivets krav träda i kraft.

Läs mer på: Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden SOU 2015:40Webbnyhet

Registreringen av nybyggda bostadsrättsföreningar ökar

2015-04-09 | Ekonomi

Totalt registrerade 275 bostadsrättsföreningar mellan januari och mars av dessa avser 191 stycken kommande nyproduktion. Det är en ökning med 18 procent jämfört med sista kvartalet under 2014.

Antal bostadsrättsföreningar som registrerats för ombildning av hyresfastigheter ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare kvartal.

Läs mer på: hittabrf.seWebbnyhet

Hyran klar i Göteborgs kranskommuner

2015-03-16 | Ekonomi

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om hyrorna i Göteborgs kranskommuner ungsbacka, Härryda, Lerum, Ale, Kungälv, Partille och Öckerö för 2015. De nya hyrorna gäller för hushållen i de privata fastighetsföretagen och innebär höjningar på upp till 1,6 procent.
- Jag är glad att vi äntligen är i hamn med samtliga förhandlingar runt om i vår region. Inför nästa år kommer vi att arbeta ännu mer med differentierade hyror, säger Henrik Loveby, förhandlingschef på Fastighetsägarna GFR.
Fastighetsägarna GFR förhandlar hyran för omkring 140 000 lägenheter per år. Nästan alla är privatägda och finns i den region som Fastighetsägarna GFR representerar, från Karlstad och Linköping i norr till Halmstad och Kalmar i söder.Läs mer på: Hyran klar i Göteborgs kranskommunerWebbnyhet

Nya regler för amorteringskrav på bolån

2015-03-12 | Ekonomi

I höst införs de nya kraven som innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Det nya kravet ska gälla för alla nya lån, som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 augusti 2015. Syftet är, enligt Finansinspektionen att dämpa skuldsättningen hos hushållen och på så sätt minska risken för att landets ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden. Reglerna gäller endast nya bolån. Förslaget har mötts med kritik från samtliga bostadsrättsorganisationer och Mäklarsamfundet. Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist menar att förslaget slår hårt mot inflyttare och unga förstagångsköpare. Hon får medhåll av Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet:
– Det är riskabelt att införa amorteringskrav i tider med hög arbetslöshet där människor måste flytta från bostadsmarknader med låga priser till hetare marknader med högre priser i tillväxtregionerna för att få ett jobb. Det riskerar skapa ytterligare skevhet på en marknad som redan är i obalans.

Läs mer på: fi.seWebbnyhet

Små bostadsrätter i närförort bedöms stiga mest i pris under 2015

2015-03-12 | Ekonomi

Enligt en undersökning av gjord av Svenska Mäklarhuset anser mer än häften av fastighetshetsmäklarna att ettor och tvåor i bostadsrätt kommer att stigas mest i pris under i år. Större lägenheter och stora hus bedöms däremot ha en svagare prisutveckling.
- Det har varit och är fortfarande ett väldigt sug efter små bostäder. Prisutvecklingen som varit och de regler vi har att anpassa oss efter, som amorteringskrav och krav på kontantinsats, kan ha bidragit till att fler människor eftersöker en liten bostad för att det är vad de har råd med, avslutar Claudia Wörmann.
Läs mer på: Svenska Mäklarhusetwebbnyhet

Danske Bank och Handelbanken först ut med att sänka bolåneräntorna

2015-02-19 | Ekonomi

Danske Bank och Handelsbanken sänker sina bolåneräntor för i princip samtliga löptider. Riksbanken sänkte reporäntan till -0,10 procent för en vecka sedan men räntesänkningen började gälla först i går.
Handelsbankens besked sänker exempelvis räntan på ett bolån med tre månaders bindningstid med 0,06 procentenheter till 2,10 procent och för ett femårigt lån sänks räntan med 0,20 procentenheter till 2,45 procent. Danske Bank gör den största sänkningen på utlåningsräntorna för bostadslån som mest med 0,14 procentenheter. Framför allt är det de med rörliga avtal som gynnas
Ändringen träder i kraft den 23 februari.

Läs mer på: Gilla Bo bättre på facebookRamavtal för hyrorna i Stockholm 2015 klart

2015-02-03 | Ekonomi

Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm har idag träffat ett ramavtal om 2015 års hyror i Stockholms stad. Ramavtalet är en rekommendation till parterna på hyresmarknaden att träffa överenskommelser om hyreshöjning i enlighet med avtalet.
Ramavtalet innebär att hyrorna höjs med 1,2 % från den 1 januari 2015.
Då ett ramavtal nu har slutits kan lokala förhandlingar mellan enskilda fastighetsägare och Hyresgästföreningen inledas.

Antalet bostadsrättsföreningar har ökat men ombildningarna minskar

2015-02-03 | Ekonomi

Antalet bostadsrättsföreningar har ökat men ombildningarna minskar
Det är främst nyproducerade bostadsrätter som står för ökningen. Totalt har det bildats 524 nya bostadsrättsföreningar 2014. Det visar hitta.brf:s senaste undersökning. Antalet aktiva Brf:er är 23 900 st. Totalt handlar det om 1 00 600 lägenheter som i dagsläget ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningar.

Under 2014 ombildades 4 824 lägenheter. Det är det en minskning med 24,4 procent jämfört med förra året då 6 381 lägenheter ombildades. Det främst i Stockholm i allmännyttiga bostadsföretag ombildningarna minskat.

Läs mer på: hittabrf.seHSB Malmö köper tre hyresfastigheter i Trelleborg

2015-02-02 | Ekonomi

Alla tre fastigheterna ligger centralt i Trelleborg: Haren 29 vid tågstationen, Delfinen 38 vid färjeläget/stationen och Kvadraten 66 mittemot Söderslättsgymnasiet.
- Vi har under flera år vuxit som hyresvärd i Malmö, men hela tiden också arbetat hårt för att hitta bra hyresfastigheter inom resten av vårt geografiska område. Vi vet att våra bosparare efterfrågar det. Därför är det extra roligt att vi lyckades förvärva de här mycket fina fastigheterna, som alla tre ligger på bästa läge i Trelleborg, säger HSB Sundsfastigheters chef Petra Sörling.
- Nu ser vi fram emot att växa ytterligare under 2015, i såväl Trelleborg som resten av våra fem kommuner.

I samband med tillträdet etablerar HSB Sundsfastigheter AB även ett kontor i Trelleborg, det förläggs i Haren 29.

Läs mer på: HSB på mynewsdeskFyra av tio bolåntagare okunniga om effekterna av slopat ränteavdrag

2015-01-29 | Ekonomi

Många vet inte hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka deras privatekonomi, trots att de tillfrågade sitter med stora bolån. Det visar en undersökning som gjorts av Länsförsäkringar. Ett slopat ränteavdrag skulle innebära 36 000 kronor i ökade boendekostnader per år för den som har ett lån på 3 miljoner kronor och räntan är 4 procent. Länsförsäkringar har frågat 5 000 svenskar om hur avdraget skulle påverka dem och undersökningen visar att det finns stora regionala skillnader.

- Lite förvånande att det är så pass många bolåntagare som svarar att de inte vet hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka privatekonomin. I Åldersgruppen 25-39 år har många relativt stora lån och hela 30 procent av dem uppger att de inte känner till vilken påverkan ränteavdraget har. Ränteavdraget med dagens regler innebär att 30 procent av räntekostnaden får man tillbaka på räntekostnader upp till 100 000 kronor per år. Kostnader över 100 000 ger 21 procent tillbaka, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar till Statskoll.

Läs mer på: StatskollTips om förbättrad årsredovisning för bostadsrättsföreningar

2015-01-26 | Ekonomi

FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC har tillsammans tagit fram en idéskrift med konkreta tips om hur man kan göra årsredovisningar i bostadsrättsföreningar mer informativa och bättre som beslutsunderlag, allt inom ramen för nuvarande lagstiftning och normgivning.

Bakgrunden till idéskriften är debatten om redovisningen i bostadsrättsföreningar och Bokföringsnämndens beslut att inte tillåta progressiva avskrivningar vid tillämpning av redovisningsregelverket K2

Läs mer på: riksbyggen.seBostadsbyggandet i Linköpings nya stadsdel Folkets Park startar

2015-01-23 | Ekonomi

I veckan togs det första spadtaget för brf Rotundan, i Linköpings nya stadsdel Folkets Park. Det är den första etappen och den innefattar 42 lägenheter. Stadsdelen Folkets Park köptes av HSB Östergötland för flera år sedan och totalt ska det byggas totalt ca 330 bostäder i form av fem
bostadsrättsföreningar och egenägda hem. Försäljningen i brf Rotundan som påbörjades i början av oktober förra året har gått bra enligt HSB. Redan nu är 12 lägenheter sålda och ett flertal reserverade.

Läs mer på: mynewsdesk.comwebbnyhet

Mäklarnas utropspris på bostadsrätter till har de senaste sju åren stigit med över 50 procent salu i Stockholm och Göteborg.

2015-01-19 | Ekonomi

Från januari år 2008 till och med december år 2014 har annonsprisindex för bostadsrätter stigit med 56,8 procent i Stockholm, 53,9 procent i Göteborg och 5,5 procent i Malmö.
- Annonsprisindex är branschens prissättning på bostadsrätter, säger Peter Rydås, vd på Bovision.
I Stockholm och Göteborg har priset på utannonserade bostäder till salu under denna sjuårsperiod stigit med drygt femtio procent medan utropspriset i Malmö legat på en mer normal nivå. Det visar Bovision och Valueguards januarirapport på det ”utropspris” som fastighetsmäklarna sätter på bostadsrätter till salu i landets tre största städer då bostaden har annonserats ut till försäljning.

Under år 2014 steg annonsprisindex för bostadsrätter med 9,1 procent i Stockholm, 10,2 procent i Göteborg och 2,6 procent i Malmö. Det kan jämföras med försäljningspriset på i de tre storstäderna. Under är år 2014 steg försäljningspriserna för bostadsrätter med 14,7 procent i Stockholm, 14,9 procent i Göteborg och 8,2 procent i Malmö. Försäljningspriset låg under det gångna året lite högre än utannonserat pris. Men både försäljningspris och utannonserat pris har legat mycket högre än pristegringen på flertalet andra varor och produkter.

LÄS MER PÅ: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/maeklarnas-utropspris-paa-bostadsraetter-till-salu-i-stockholm-och-goeteborg-har-stigit-med-oever-50-procent-under-de-senaste-sju-aaren-1106973
webbnyhet

Ökning av antalet nya bostadsrättsföreningar

2015-01-12 | Ekonomi

Förra året ökade antalet nyregistrerade bostadsrättsföreningar med 18 procent. Det visar Hittabrf.se senaste undersökning. Totalt nyregistrerades 907 bostadsrättsföreningar 2014 vilket är en uppgång jämfört med 2013 då 769 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Ökningen beror framför allt på att det skett en stor nyproduktion av bostadsrättslägenheter förra året. Däremot är när det gäller ombildningar är ökningen endast marginell.

Läs mer på: hittabrf.seFler byggprojekt nyregistreras

2014-10-06 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att allt fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar är byggprojekt. Mellan juli och september nyregistrerades totalt 216 bostadsrättsföreningar varav 163 avser kommande nyproduktion.


Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Vinnare och förlorare på bostadsmarknaden 2009-2014

2014-09-25 | Ekonomi

Just nu är bostadsmarknaden i Sverige het med stigande priser och fördel för säljarna. Boende i Norrbottens län är de största vinnarna med en uppgång på hela 198 % på bostadsrätter och 42 % på villor. Sämst utveckling ser man på villor i Skåne län där priserna endast gått upp med 2 %. På kommunnivå är det invånarna i Piteå som haft störst värdeökning på sina bostadsrätter. Kiruna är den kommun där villorna stigit mest i värde. Det visar Fastighetsbyråns undersökning, där man bett Mäklarstatistik jämföra kvadratmeterpriser på villor och bostadsrätter från januari till juli 2009 jämfört med samma period 2014. Siffrorna nedan visar procentuell ökning utifrån kvadratmeterpriser. Snittökningen i landet sedan 2009 är 46 % på bostadsrätter och 15 % på villor. Boende i Norrbottens län är de största vinnarna med en uppgång på hela 198 % på bostadsrätter och 42 % på villor. Trenden att bostadsrätter stiger mer än villor ökar.
- Endast ett fåtal kommuner har haft prisnedgångar på lägenheter medan det är vanligare på villasidan, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Läs mer : http://news.cision.com/se/fastighetsbyran/r/vinnare-och-forlorare-pa-bostadsmarknaden-2009-2014,c9649040
Nyhet

Mellan 18 033 och 75 488 kronor per kvm för en bostadsrätt i Stockholms län

2014-09-23 | Ekonomi

I veckan kom siffror från Svensk Mäklarstatistik om senaste tidens utveckling på bostadsmarknaden i Sverige. Mest kostar bostadsrätten på Norrmalm, 75 488 kronor, och minst i Nynäshamns kommun, där genomsnittspriset ligger på 18 033 kronor per kvadratmetern.
- Litet utbud, låga räntor och stark inflyttning präglar Stockholms bostadsmarknad för närvarande. Till viss del påverkar även bolånetaket, kontantinsatsen gör att en del människor söker sig längre ut, till områden med lägre kvadratmeterpriser. Det har varit hög aktivitet på bostadsmarknaden trots att det varit val, och det är ännu för tidigt att se några eventuella effekter på bostadsmarknaden i och med regeringsskiftet, säger Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset.


18 procent fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar

2014-08-08 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 413 bostadsrättsföreningar nyregistrerats under årets första halvår vilket är en uppgång med 18,6 procentenheter jämfört med första halvåret 2013. Det är främst fler byggprojekt som registreras medan ombildningar ligger på en stabil nivå.

Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretagen föreslår gynnat bosparande för unga

2014-06-10 | Ekonomi

I andra länder får unga hushåll hjälp att skaffa en första bostad genom bosparstimulans eller förmånliga lån. Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretagen föreslår i en rapport att Sverige borde införande liknande stöd för att uppmuntra unga vuxna att spara till sitt första boende. Ett sätt att rusta hushållen och förmå fler att spara mer kan vara en statlig bosparstimulans till unga. I riksdagen finns redan ett starkt stöd för detta, men inga initiativ har tagits. Rapporten presenteras vid ett seminarium den 11 juni i Stockholm.
1 111 lägenheter ombildades kvartal 1 - 2014

2014-05-08 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 48 Brf:er med 1 111 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets första kvartal. Sett till antal lägenheter är det en minskning med ca 30 procent jämfört med tidigare kvartal då 1 572 lägenheter ombildades. Sedan 2012 har 529 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 14 259 lägenheter.

Läs mer på: hittabrf.seAllt fler nyregistrerade Brf:er är byggprojekt

2014-04-02 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 217 bostadsrättsföreningar nyregistrerats de senaste tre månaderna vilket är marginellt färre än förra kvartalet då 225 föreningar nyregistrerades.

Av de 217 nyregistrerade Brf:erna utgör 160 stycken framtida byggprojekt vilket är en stor uppgång jämfört med tidigare kvartal. Under 2012 registrerades det i snitt 115 byggprojekt per kvartal. Totalt finns det idag 28 884 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är kring 23 271 aktiva, d.v.s. bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter.

Läs mer på: http://www.hittabrf.seWebbnyhet

Antalet nyregistrerade bostadsrättsföreningar ökar

2014-01-15 | Ekonomi

Antalet bostadsrättsföreningar ökar stadigt. Enligt hittabrf.se nyregistrerades 2013 totalt 762 bostadsrättsföreningar vilket är en uppgång med 21 procent jämfört med föregående år då 630 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Uppgången gäller såväl nyproduktion som föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Läs mer på: hittabrf.se
Sida:   1 2 3

Bara fördelar med egen förvaltning

2011-05-10
I centrala Göteborg ligger Sveriges största bostadsrättsförening. Den har under många år haft egen anställd personal och ett eget förvaltningskontor.

- Fördelen med att ha ett eget professionellt och väl fungerande områdeskontor är att styrelsen oftast slipper brottas med mindre frågor som gäller servicen, säger Ingemar Albertsson, ordförande i Brf Masthugget.


» Bara fördelar med egen förvaltningHyresförhandling – nu gäller nya regler

2011-03-10
Från och med den första januari är det inte längre enbart de kommunala bostadsföretagens hyresnivåer som styr hur hög en hyra får vara. Hyreslagen har ändrats och numera kan även hyror hos en privat fastighetsägare användas som jämförelsematerial.

Hyresförhandling – nu gäller nya reglerBankerna gör miljardvinster samtidigt blir bolånen dyrare

2011-02-17
Gapet mellan Riksbankens reporänta och bolåneräntorna fortsätter att öka. Det skriver e-24 efter att de, tillsammans med Aftonbladet granskat de svenska stora bankernas affärer. Bankernas miljardvinster beror på att de lånar pengar billigt, till låg ränta. De lånas sedan ut till en avsevärt högre ränta.

Läs mer på: e24.seMiljoner i skatteåterbäring till bostadsrättsföreningar efter vägledande domslut

2011-02-07
En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) slår fast att bostadsrättsföreningar inte behöver skatta för sina ränteintäkter. Skatteverket har tolkat lagen fel, och därmed kan landets bostadsrättsföreningar få tillbaka miljontals kronor i felaktigt inbetald skatt.

- Detta är en efterlängtad och positiv nyhet för bostadsrättsföreningar som innebär minskade kostnader. En skattekostnad som sannolikt skulle ha ökat med tiden, då bostadsrättsföreningarnas underskottsavdrag minskar varje år, säger Charlotte Axelsson, vd i HSB Stockholm.

Miljoner i skatteåterbäring till bostadsrättsföreningarTryggt och snyggt med samarbetsprojekt - Gamlestaden

2010-12-06
En bostadsrättsförening kan tjäna mycket på att samarbeta med sina grannar. Trots det är organiserat samarbete mellan fastighetsägare i bostadsområden med blandade ägarformer ovanligt. "Fastighetsägare i Gamlestaden" är ett projekt som lyckats.
- Syftet var att göra Gamlestaden tryggare med fokus på den mörka delen av dygnet. Vi tittade bland annat på hur vägar, parker och bostadsgårdar kan göras tryggare, säger projektledaren Lena Tunborn.

» Tryggt och snyggt med samarbetsprojektSTOR SPECIAL:

Välj rätt försäkring

2010-09-24
Ökad konkurrens på försäkringsmarknaden gör det extra fördelaktigt att se över föreningens försäkringsskydd just nu. Men det finns många fällor på vägen. Så här hittar du rätt i försäkringsdjungeln.

» Så hittar ni rätt i försäkringsdjungel
» Bättre anpassad fastighetsförsäkring
» Plus och minus för nya tillägget
» Skadan vållade tvist i föreningenAuktorisation av fastighetsförvaltare

2010-09-06
Den 15 september i år startar den första valideringen för auktorisation av fastighetsförvaltare. Det är Aff - Forum för förvaltning och service som står bakom och utvecklat den nya licensen. Från och med årsskiftet kommer det att genomföras två valideringar per år.

» Auktorisation av fastighetsförvaltare


Många bostadsrättsföreningar slarvar med att skicka in energideklarationen

2010-09-03
Av 21 186 bostadsrättsföreningar i Sverige är det hela 5 285 som ännu inte har skickat in sin energideklaration. Detta ger ett snitt på cirka 25 procent. Statistiken är ett resultat av en lista från Boverket som har samkörts med de egna registren på Hittabrf.se.

» Många bostadsrättsföreningar slarvar med att skicka in energideklarationen


Nyregistrerade bostadsrättsföreningar ökar med 86 %

2010-08-25
2010 ser ett starkt uppsving i antalet nyregistrerade bostadsrättsföreningar. Data som Hittabrf.se sammanställt från Bolagsverket visar en slående ökning vilket tyder på att intresset för nybyggnation och ombildning har fått ny fart sedan finanskrisen 2008/2009.

» Nyregistrerade bostadsrättsföreningar ökar med 86 %


Bakom känslomurar och okunskapsväggar - sanningen om ombildningar

2010-06-21
Politiskt sett råder det ingen större oenighet. Nästan alla politiker anser att det är önskvärt att ett bostadsområde inte helt domineras av en bostadstyp och en upplåtelseform.

» Sanningen om ombildningar


Partiernas besked inför valet

2010-05-30
Utifrån de stora bostadsrättsorganisationerna (SBC, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna) har vi ställt frågor till de politiska partierna. Här hittar du de fullständiga frågorna och svaren från genomgången i papperstidningen.

» Partiernas besked inför valet


Ny motpart i föreningstvister

2010-03-20
Nybildade Bostadsägarna ska företräda medlemmarna i tvister med den egna föreningen. Organisationen, som drivs i ett aktiebolag, ska finansieras av medlemsavgifter.

» Ny motpart i föreningstvister


Ris och ros för rödgrön bostadspolitik

2010-02-03
Rot-avdrag även för bostadsrättsföreningar, med en klimatbonus för energieffektivisering, är ett av förslagen i den rödgröna alliansens bostadspolitiska uppgörelse. Ett ökat bostadsbyggande, minskad segregering och klimatomställning ligger i fokus.

» Ris och ros för rödgrön bostadspolitik


SBC renodlar verksamheten

2010-01-22
SBCs projektutveckling för bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB har länge varit ett sorgebarn. Nu överlåter man merparten av affärsområdet Projektutveckling till ett av JM och SBC gemensamägt bolag, SBC Bo. Meningen är att skapa ett mer fokuserat SBC, där kärnverksamheten består av ett rikstäckande utbud av förvaltningstjänster till bostadsrättföreningar.

» SBC renodlar verksamheten


STOR SPECIAL:

Ekonomisk förvaltning

2009-11-10
Det pris bostadsrättsföreningar betalar för sin förvaltning skiljer sig en hel del åt. Prisskillnader på över 60 procent för jämförbara föreningar kan inte enbart förklaras utifrån skillnader i tjänsteutbud.

Låt inte ett slentrianmässigt förhållande belasta föreningens ekonomi.


» Ekonomisk förvaltning - del 1
» 387 procents skillnad i förvaltningskostnad - del 2
» MEST förvaltning för pengarna - del 3Rörlig eller tremånaders – här är experternas råd

2009-09-23
De större bankerna i Sverige fasar ut den rörliga räntan för att i framtiden enbart använda sig av sin tremånadersränta. Bör man som bostadsrättsförening nappa på erbjudandet att övergå till den idag förmånligare tremånadersräntan? Vi har frågat experterna.

» Experternas råd


Brf Lysbomben på Kungsholmen i Stockholm - Årets bostadsrättsförening 2009

2009-05-28
Bostadsrättsföreningen Lysbomben på Kungsholmen i Stockholm har utsetts till Årets bostadsrättsförening av Fastighetsägarna Stockholm. Många känner huset som Erlanderhuset eller Dragspelshuset.


» Årets bostadsrättsförening 2009


SPECIAL:

Så hanterar ni det nya ränteläget – experternas bästa tips.

2009-05-13
Den rörliga räntan är just nu extremt låg och enligt flera prognoser kommer den rörliga räntan ligga kvar på en låg nivå fram till och med hösten 2010.
Den låga räntan medför att många föreningar får betydligt lägre räntekostnader och krav kan komma från medlemmar att tillfälligt sänka avgiften.

» Så hanterar ni det nya ränteläget – experternas bästa tips.S driver på om konkurrens på fjärrvärmenätet

2009-05-12
På fjärrvärmenäten råder fortfarande monopol. Men en utredning om förutsättningarna för ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har utlovats.

Enklare kan det uttryckas: Man ska reda ut hur det ska bli möjligt för alla som vill sälja sitt kokande vatten till dem som värmer sina hus med det. Utredningen är utlovad att vara klar senast den 30 april 2010.

» S driver på om konkurrensROT-avdrag – det här gäller!

2009-04-28
Vi har granskat reglerna och listat vilka arbeten som berättigar till ROT-avdrag. Oavsett om du är bostadsrättsinnehavare i flerfamiljshus (hyreshus) eller småhus så gäller samma regler.

Men det finns risk för fällor. Skatteverket skriver på sin hemsida t. ex att ”arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion." Detta gäller inte boende i småhus med bostadsrätt då det är föreningen som äger fastigheten.

» Läs mer - ROT-avdrag – det här gäller!
Bostadsrättsförening bildad i Turning Torso

2009-04-03
En bostadsrättsförening är bildad i HSB Malmös prestigebygge Turning Torso. Det var under en rutinkörning av Boverkets register som Bo bättres samarbetspartner Hittabrf.se hittade Bostadsrättsföreningen T.T i Malmö.

Turning Torso var från början tänkt som en bostadsrättsförening, men upplåts nu alltså som hyresrätt, men enligt Michael Carlsson, vd HSB Malmö, är dock någon försäljning inte aktuell.

» Läs mer - Bostadsrättsförening bildad i Turning Torso
Stor undersökning:

Finanskrisen berör inte bostadsrättsföreningarna

2009-03-17
Den finansiella krisen påverkar landets bostadsrättsföreningar i mycket liten grad. Tvärtom ser många istället att kristiderna leder till många fördelar. Det visar den enkät som Bo bättre låtit genomföra.

Av de 234 bostadsrättsföreningar som besvarat Bo bättres enkät är det bara 12 (5,1 procent) som avser att skjuta upp en planerad underhållsåtgärd eller investering till följd av den finansiella krisen.

» Undersökning - Finanskrisen berör inte bostadsrättsföreningarnaÄgarlägenhet i nybyggda hus bara första steget

2009-03-17
• Det ska bli möjligt att ombilda brf till ägarlägenheter.
• Det finns inga planer på att införa enkel majoritet vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
• Någon utvidgning av ROT-avdraget är inte aktuell.

Det är några av de besked som kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell ger i en stor Bo bättre-intervju.

» Läs intervjun i sin helhet.Nu kommer reaktionerna på förslaget om ett nytt ROT-avdrag

2009-02-16
Nu kommer reaktionerna på departementspromemorian "Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder" Fi2009/346, eller enklare utryckt förslaget om ett nytt ROT-avdrag.

» Krav på ROT-avdrag även för brf


Vissa oklarheter kring reglerna för ROT-avdraget

Från och måndagen den 8 december kan den som vill låta bygga om sin bostad dra av halva kostnaden för arbetet. ROT-avdraget som regeringen beslutat införa inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster.

» Vissa oklarheter kring reglerna för ROT-avdraget


Kritiska röster om bopriser

Senaste statistiken från Mäklarstatistik har gett upphov till kritiska röster om hur läget egentligen är. Bjurfors vd Anders Thorell säger till e24.se:
 - Prisbilden ligger tre till fyra månader efter. Vi ser ju hur priserna har fallit nästan med det fyrdubbla sedan före sommaren. Claudia Wörmann, utredare på Mäklarsamfundet, som håller i Mäklarstatistik svarar:
 - Statistiken släpar efter en månad, inte mer. Vi måste ha ett visst antal försäljningar i databasen för att kunna bryta statistiken i mindre områden, det kan ske förändringar där som vi inte fångar upp i databasen.

» Läs mer


Bättre och billigare förvaltning – här är expertens bästa råd

Förvaltningskostnaderna utgör ofta en stor del av en bostadsrättsförenings budget. Med en ordentlig upphandling kan priset oftast pressas rejält. Och än viktigare är att få på pränt vad som man faktiskt betalar för.

» Läs mer


Tjäna på att amortera – vi berättar hur mycket!

Nya skatteregler gör det lönsammare än någonsin att amortera föreningens lån. Schablon- intäktsbeskattningen för ”äkta” bostads- rättsföreningar är avskaffad för verksamhetsår med start den 1 januari 2007 eller senare. Intäktsräntan ska dock även i fortsättningen tas upp till beskattning. Detta innebär att det är mycket ogynnsamt för föreningar att ha pengar på banken.

» Läs mer


Mycket pengar i sjön - då bytte Årstaterrassen förvaltare

Brf Årstaterrassen, en av Stockholms största bostadsrättsföreningar, bytte till en mindre leverantör av såväl teknisk som ekonomisk förvaltning.
Nu betalar man mindre och får ut mer.

» Läs mer


Efter ombildningen - Brf Stenbrottet 5 kopplade greppet

Med ett ordentligt grepp om ekonomi och kommande renoveringsbehov går det att undvika fallgroparna efter köpet av fastigheten. Brf Stenbrottet 5 i Sundbyberg har gjort stora renoveringar sedan övertagandet för två år sedan. I nästa års budget räknar man med ett plus.

» Läs mer

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera