Senaste nummer av Bo bättre Senaste nummer av Bo bättre
Hem
Sök bland Sveriges 27 800 bostadsrättsföreningar
 
Malmö | Göteborg | Stockholm
 Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - 2014

Färre lägenheter ombildades kvartal 3 - 2014

2014-11-25 | Webbnyhet

Hittabrf.se senaste statistik visar att bara 49 Brf:er med 765 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets tredje kvartal. Sett till antal lägenheter är det en stor minskning jämfört med tidigare kvartal då 1 767 lägenheter ombildades. Bland de Brf:er tillkommit genom ombildning återfinns 16 i Stockholms län, 5 i Jämtlands län och 6 i Västra Götalands län.

Sedan årsskiftet har 155 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 3 643 lägenheter.


Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Risk att legionellatragedin upprepas i Sverige

2014-11-21 | Miljö

233 personer i en förort till Portugals huvudstad Lissabon har på mindre än en vecka insjuknat i den livshotande sjukdomen legionella.

38 personer har lagts in på sjukhus för intensivvård och fem har avlidit.

Världshälsoorganisationen WHO kallar utbrottet för en nödsituation för folkhälsan.

– Det hade tyvärr kunnat inträffa i Sverige, säger Fredrik Runius, tekniskt ansvarig på Säker Vatten AB som auktoriserar svenska VVS-företag.

I Sverige rapporteras varje år över hundra fall av legionella och en handfull av dem avlider. Det verkliga antalet fall anses vara tio gånger större. Smittkällan är ofta den drabbades egen dusch. Många av dem som blir allvarligt sjuka får olika former av funktionsnedsättningar flera år efter händelsen.

Legionella uppfattas som ett problem för åldringar med kraftigt nedsatt hälsa. Det är inte hela sanningen enligt Caroline Schönning, mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Enligt WHO är risken även förhöjd från 40 års ålder. De flesta antalet fall i Sverige är män i åldern 60-70 år., säger hon.

Legionella förekommer naturligt i vatten, men i mycket låga halter. Bakterierna växer till i bland annat kyltorn och i felaktigt konstruerade eller dåligt skötta VVS-anläggningar. Infektionen sker genom att bakterierna andas in vid t ex duschning.

– Därför har vi ett helt avsnitt i våra branschregler om legionella. Här framgår hur vatteninstallationerna ska konstrueras och installeras, säger Fredrik Runius på Säker Vatten vilka även utformar reglerna och utbildar landets VVS-montörer och arbetsledare.


webbnyhet

Stor besparingspotential med varmvattenmätning i lägenheter visar SABO:s analys

2014-11-21 | Miljö

En kartläggning från SABO visar att normalförbrukningen av varmvatten i flerbostadshus. Statistik från ett flertal fastighetsbolag där varmvattenmätning införts visar att förbrukningen minskat ordentligt i samtliga fall. Förbrukningen minskade med 25-40 % efter ett införande av mätning och debitering av varmvatten.

Läs mer på: sabo.sewebbnyhet

Bostadsrättsmässan i Göteborg öppnar idag!

2014-11-21 | Webbnyhet

Nu öppnar BostadsrättsMässan i Göteborg!
Förutom 140 olika utställare kan besökarna också välja mellan 26 kostnadsfria programpunkter som består av olika seminarier. På scenen i Göteborg är det journalisten och programledaren Harald Treutiger som håller i rodret. Mässan arrangeras i samarbete med HSB, SBC och Riksbyggen.

Mer information, program och fribiljetter finns på:http://www.bostadsrattsmassan.se

Webbnyhet

Sista BostadsrättsMässan för i år!

2014-11-16 | Webbnyhet

Den 21-22 november öppnar BostadsrättsMässan i Göteborg!
Förutom 140 olika utställare kan besökarna också välja mellan 26 kostnadsfria programpunkter som består av olika seminarier. På scenen i Göteborg är det journalisten och programledaren Harald Treutiger som håller i rodret. Mässan arrangeras i samarbete med HSB, SBC och Riksbyggen.

Mer information, program och fribiljetter finns på:Läs mer på: bostadsrattsmassan.sewebbnyhet

Elhandlaren 220 Energi riskerar böter - 200 000 kronor för felaktiga fakturor

2014-11-05 | Energi

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal. Företaget har anmälts för att de tecknar avtal med förskottsbetalning som utgår från kundens genomsnittliga månadsförbrukning under föregående år. Det har inneburit att kunder under vissa månader har fått betala för mer än de förbrukat. De har också fått klagomålen på att företaget de tar ut en avgift för att skicka pappersfakturor samt saknar också rutiner för klagomålshantering. Ei kräver nu i ett beslut att 220 Energi omedelbart rättar till dessa brister. Kravet är förenat med ett sammanlagt vite på 200 000 kronor för varje påbörjad månad som beslutet inte följs.
- Det är viktigt att kunderna vet vad de betalar för och att de kan lita på att företagen följer de lagar och regler som finns. 220 Energi har brutit mot ett flertal regler och för att kunderna inte ska bli vilseledda väljer vi också att tillfälligt ta bort 220 Energi från vår prisjämförelsesajt elpriskollen.se , säger Sara Sundberg chef för avdelningen för konsumenträtt på Ei.

Bakgrund

Förbudet mot förskottsbetalning och fakturaavgifter gäller alla nya avtal som tecknas efter 1 juni 2014 och syftar till att göra alla elkonsumenter mer medvetna om sin egen energiförbrukning.

webbnyhet

Boverket säger nej till lagkrav på individuell energimätning i lägenheter

2014-11-05 | Energi

Boverket går nu mot riksdagens om lagkrav om energimätning i lägenheter. Myndigheten anser efter sin slutförda utredning att det inte är tillräckligt kostnadseffektivt att installera individuella mätsystem när det byggs nya eller vid renovering av lägenheter. Boverket skriver i sin slutsats att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. De föreslår därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.
Stockholmarna säger nej till marknadshyror!

2014-10-27 | Webbnyhet

I en undersökning av TNS Sifo, som genomförts på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm har kommuninnevånare fått svara på frågan ”Vilket tycker du är det bästa systemet för fastställande av hyresnivåer på hyreslägenheter?
A) Att hyressättningen går till som idag, med kollektiva förhandlingar utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen, som säger att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra. B) Att hyran förhandlas individuellt och sätts genom överenskommelser mellan en hyresvärd och en enskild hyresgäst där den som är beredd att betala mest bestämmer hyresnivån, så kallade marknadshyror.”

84 procent av de som bor i hyresrätt svarar att de tycker att det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning. 8 procent svarar ”B” (övriga vet ej) 70 procent av de som bor i annan upplåtelseform än hyresrätt svarar att de tycker att det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning. 19 procent svarar ”B” (övriga vet ej)

Stockholmarna, oavsett vilken upplåtelseform de bor i, tycker att bruksvärdessystemet, den svenska modellen för hyressättning, är det bästa systemet. Stockholmarna säger alltså nej till att marknaden och bostadsbristen sätter hyran och ja till att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyror.
webbnyhet

Historiskt lågt utbud på bostadsmarknaden!

2014-10-27 | Webbnyhet

Trots ett historiskt lågt utbud bedömer Sveriges fastighetsmäklare att utvecklingen på bostadsmarknaden som helhet förblir stabil, det framgår i Mäklarinsikt för det fjärde kvartalet 2014. Ränteläget och bankernas hårdare granskning av bolånekunder utanför tätort eller utan traditionell fast anställning bedöms vara faktorer som i stor utsträckning påverkar marknaden.

Rekordlågt utbud
Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu enligt Sveriges fastighetsmäklare. För småhus bedömer 71 procent att det låga utbudet har stor påverkan just nu, och för bostadsrätter är motsvarande siffra 70 procent. Aldrig tidigare i Mäklarinsikts historia har den andelen varit så hög.

Bankernas påverkan
Andelen mäklare som uppger att bankernas restriktiva utlåning påverkar mycket har minskat under de senaste två åren, från 87 procent till 60 procent idag. Trots att andelen har minskat visar undersökningen att bankernas krav har ökat på vissa grupper på bostadsmarknaden. 93 procent av de tillfrågade mäklarna svarar att bankerna bedömer den som saknar en traditionell fast anställning hårdare i sin kreditprövning.
webbnyhet

Regeringens budget får både ros och ris från organisationerna

2014-10-27 | Webbnyhet

Det råder olika uppfattningar om regeringens budget när det gäller bostadsfrågorna i regeringens budget.

SABO är positiva och skriver i sitt pressmeddelande Regeringen väljer i sin budget att anslå pengar till renovering. 1,7 miljarder ska gå till energieffektivisering av bostäder, speciellt energieffektivisering i samband med renovering av miljonprogrammet.
- Det är bra men för bästa möjliga effekt bör pengarna gå till sådant som idag inte blir genomfört eftersom det inte är företagsekonomiskt försvarbart, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO .

Riksbyggen är odelat positiva till budgeten medan exempelvis HSB är kritisk till att det inte finns konkreta förslag för hur löftet om hur 250 000 bostäder ska uppfyllas.
- Förutom det välkomna stöd för energieffektivisering av miljonprogrammet som presenterades tidigare i veckan är det oroande att det inte finns mer konkreta bostadsförslag i regeringens budget. Det behövs tydligare beskrivningar om hur löftet om 250 000 bostäder till 2020 ska gå till, säger Anders Lago.

Hyresgästföreningen välkomnar också förslaget att det anslås pengar till energieffektivisering av bostäder.
-1,7 miljarder under fyra år är ett första steg men fortfarande långt ifrån de 14 miljarder som staten årligen satsat på ROT hittills, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.. En halv miljard kronor per år är drygt 3 procent av det som årligen satsas på ROT i egnahem och bostadsrätter. Det kan knappast betecknas som en storsatsning. Varför inte i stället omfördela delar av ROT så att det även omfattar hyresrätten.
Fler byggprojekt nyregistreras

2014-10-06 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att allt fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar är byggprojekt. Mellan juli och september nyregistrerades totalt 216 bostadsrättsföreningar varav 163 avser kommande nyproduktion.


Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Mehmet Kaplan har utsetts till ny bostadsminister

2014-10-06 | Webbnyhet

Miljöpartisten Mehmet Kaplan blir den nye bostads- och stadsutvecklingsministern. Det meddelade statsminister Stefan Löfven under fredagsmorgonen. Kaplan är sedan 2003 ledamot i Miljöpartiets partistyrelse och blev invald i Riksdagen 2006. Han kommer även att ha ansvar för IT-frågor, men kommer att tituleras ”Bostads- och stadsutvecklingsminister”. Han kommer även att ha ansvar för IT-frågor.
webbnyhet

Få krav på den som besiktigar lekplatser

2014-10-06 | Webbnyhet

Lekparker som inte håller måttet och som direkt orsakar skador hos lekande barn är något som lätt kan undvikas av en ansvarsfull fastighetsägare. Men nu kritiseras myndighetskraven som ställs på de som utför besiktningarna för att vara otillräckliga.
- Den som äger anläggningen har ansvar för att se till att lekplatsen är säker. Men till skillnad från exempelvis besiktning av hissar räcker det med ett certifikat eller utbildningsbevis för att visa att den som utför besiktningen har erforderlig kompetens men det ställs inget krav på att organisationen ska vara ackrediterad, säger Bertil Forsberg, teknisk expert på Inspecta.

- Det handlar främst om ruttna träplankor på lekställningar och slitna kedjor på gungor. Men det finns många aspekter som man måste vara medveten om, till exempel att sanden under gungor eller rutschkanor är av rätt sort och inte för hårt packad, säger Bertil Forsberg.

Trots att det finns problem med slitage på lekplatserna och att det ofta rör sig om mycket små barn som leker där är myndighetskraven än så länge betydligt lägre för de som utför besiktningarna på lekplatser än för andra typer av anläggningar.


webbnyhet

Första spadtaget för nytt seniorboende i Jönköping

2014-09-25 | Webbnyhet

Nu startar byggandet av det nya seniorboendet på Aspholmen en av Kålgårdens äldsta och mest omtyckta platser. Boendet, som kommer att heta Brf Aspholmen, är till för personer över 55 år som vill leva ett aktivt liv i ett centralt läge. Det är Riksbyggens verksamhet för seniorer, Bonum, som tar hand om all förvaltning och erbjuder en mängd tjänster för att göra vardagen för de boende tryggare, bekvämare och trivsammare, exempelvis skötsel av byggnaden, gräsklippning, snöröjning, fönsterputsning och montering av möbler.


webbnyhet

Vinnare och förlorare på bostadsmarknaden 2009-2014

2014-09-25 | Ekonomi

Just nu är bostadsmarknaden i Sverige het med stigande priser och fördel för säljarna. Boende i Norrbottens län är de största vinnarna med en uppgång på hela 198 % på bostadsrätter och 42 % på villor. Sämst utveckling ser man på villor i Skåne län där priserna endast gått upp med 2 %. På kommunnivå är det invånarna i Piteå som haft störst värdeökning på sina bostadsrätter. Kiruna är den kommun där villorna stigit mest i värde. Det visar Fastighetsbyråns undersökning, där man bett Mäklarstatistik jämföra kvadratmeterpriser på villor och bostadsrätter från januari till juli 2009 jämfört med samma period 2014. Siffrorna nedan visar procentuell ökning utifrån kvadratmeterpriser. Snittökningen i landet sedan 2009 är 46 % på bostadsrätter och 15 % på villor. Boende i Norrbottens län är de största vinnarna med en uppgång på hela 198 % på bostadsrätter och 42 % på villor. Trenden att bostadsrätter stiger mer än villor ökar.
- Endast ett fåtal kommuner har haft prisnedgångar på lägenheter medan det är vanligare på villasidan, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Läs mer : http://news.cision.com/se/fastighetsbyran/r/vinnare-och-forlorare-pa-bostadsmarknaden-2009-2014,c9649040
Europas största solcellsanläggning invigs i Lund

2014-09-23 | Webbnyhet

Nu invigs Europas största solcellsanläggning med högeffektiva solpaneler från LG på campus LTH i Lund. Projektet är ett samarbete mellan Akademiska Hus och Kraftringen och anläggningen beräknas producera runt 150 000 kWh per år, vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för 30 villor.
-Det sker en spännande utveckling av solceller och jag är stolt över att vi har Europas största anläggning med högeffektiva paneler. Det visar på att Akademiska Hus är ett företag i framkant. Nu kommer vi att utreda möjligheten att utöka vårt bestånd av förnybar energi på campus i Lund, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör Akademiska Hus.


Nyhet

Mellan 18 033 och 75 488 kronor per kvm för en bostadsrätt i Stockholms län

2014-09-23 | Ekonomi

I veckan kom siffror från Svensk Mäklarstatistik om senaste tidens utveckling på bostadsmarknaden i Sverige. Mest kostar bostadsrätten på Norrmalm, 75 488 kronor, och minst i Nynäshamns kommun, där genomsnittspriset ligger på 18 033 kronor per kvadratmetern.
- Litet utbud, låga räntor och stark inflyttning präglar Stockholms bostadsmarknad för närvarande. Till viss del påverkar även bolånetaket, kontantinsatsen gör att en del människor söker sig längre ut, till områden med lägre kvadratmeterpriser. Det har varit hög aktivitet på bostadsmarknaden trots att det varit val, och det är ännu för tidigt att se några eventuella effekter på bostadsmarknaden i och med regeringsskiftet, säger Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset.


webbnyhet

Bostadsbrist och höga priser stoppar önskad flyttkarusell

2014-09-23 | Webbnyhet

Varannan Stockholmare, Malmöbo och Göteborgare vill flytta. Men bristen på bostäder och höga priser stoppar många flyttdrömmar. Det visar en färsk studie som undersökningsföretaget United Minds gjort på uppdrag av NCC.
– Många vill flytta, inte bara unga och de som hyr i andra hand, utan även äldre och de som har ett hyreskontrakt eller egen bostad. Men flera av de tillfrågade säger att tillgången på bostäder är för liten och att det är för dyrt. NCC och byggbranschen kan bidra till att öka rörligheten och konkurrensen genom att bygga ännu fler och prisvärda bostäder, säger NCC:s vd Peter Wågström.

Läs mer på: mynewsdesk.comHöstens nummer av Bo Bättre

2014-09-19 | Webbnyhet

Nu är Bo bättre nummer 3 på väg ut i brevlådorna. Även denna gång fullspäckad av nyheter! Här är några smakprov på teman!

TEMA Bergvärme
Guldet i berget! Nu ökar åter försäljningen av värmepumpar framför allt bergvärmepumpar. Allt fler bostadsrättföreningar vill sänka sina värmekostnader och samtidigt satsa på mer miljövänligaalternativ. Bostadsrättsföreningen Tinget i Nacka i Stockholm är en av dessa.


TEMA Bil
Marknaden är redo för elbilar. Efterfrågan och intresset för elbilar har ökat under 2014. En färsk statlig utredning pekar nu på elbilar som ett sätt att minska klimatgaser och biltillverkarna satsar mer genom att lansera fler modeller.


TEMA Tak
Tänk på taket när vintern närmar sig. Framförallt dags att ta en titt på de nya taksäkerhetsreglerna som kan bli ett moment 22. Den förening som inte har rätt säkerhet riskerar att företagen som sköter takskottningen vägrar att gå upp på taket.

Läs mer på: Höstens nummer av Bo Bättre18 procent fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar

2014-08-08 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 413 bostadsrättsföreningar nyregistrerats under årets första halvår vilket är en uppgång med 18,6 procentenheter jämfört med första halvåret 2013. Det är främst fler byggprojekt som registreras medan ombildningar ligger på en stabil nivå.

Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Bobättre - sommaruppehåll!

2014-07-21 | Webbnyhet

Bästa läsare just nu har Bo bättre sommaruppehåll! Vi öppnar redaktionen åter i mitten av augusti. Ha en härlig sommar och välkomna åter!
webbnyhet

Dax att börja planera för åter bostadsrättsmässa!

2014-06-26 | Webbnyhet


I år arrangeras bostadsrättsmässan i Malmö och Göteborg. Förutom mängden av utställare bjuds besökarna också på en mängd roliga och intressanta seminarier. På scenen i Malmö kommer komikern Johan Wester, känd från Hipp Hipp! att vara programledare och i Göteborg är det Harald Treutiger som håller i rodret.
Mässan arrangeras i samarbete med HSB, SBC och Riksbyggen.
Mer information, program och fribiljetter finns på:http://www.bostadsrattsmassan.se/
webbnyhet

HSB bygger 60 lägenheter i Fyrklövern

2014-06-26 | Webbnyhet

Upplands Väsby kommun har träffat ett avtal med HSB om byggande av nya bostäder i Fyrklövern i centrala Upplands Väsby. Avtalet innebär att HSB kan bygga cirka 60 lägenheter med preliminär byggstart under 2017.
- Vårt fokus är att bygga med hög och långsiktigt hållbar kvalitet. Vi vill också möta förväntningarna på att Fyrklövern ska vara nyskapande och annorlunda och ser fram emot att utveckla detta med kommunen och övriga byggare i området, säger Håkan Berg, vd HSB Norra Storstockholm.
Fyrklövern är ett stort område söder om Väsby Centrum. Genom rivning av gamla gymnasieskolan samt smartare utnyttjande av ytor skapas utrymme för bland 1 600 nya bostäder,arbetsplatser och nya gröna ytor. De nya invånarna får välja ur ett brett utbud av olika bostäder och upplåtelseformer.
Närmare 1 000 personer har hittills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang. Allt från skolbarn, studenter och andra invånare, till arkitekter, byggare och internationella experter inom olika områden.
webbnyhet

Nu startar Riksbyggen byggandet av Dalbys seniorboende i Lund

2014-06-13 | Webbnyhet

På tisdag den 17 juni tas det första spadtaget för ett nytt seniorboende i Dalby. I Brf Anemonen planeras för tre hus med sammanlagt 41 lägenheter. Bakom byggandet står Riksbyggens Bonum Seniorboende.

– Det känns roligt att kunna berätta om något positivt i Dalby, säger Alexandra Gedda, på Bonum som är sälj- och marknadsansvarig
. Att kommunen upplåtit mark till Riksbyggen och vårt Bonumkoncept är en viktig fingervisning för de äldre i kommunen att man bryr sig och tänker hållbart.
Skåne står inför en markant förändring i åldersstrukturen under den närmaste tioårsperioden. Gruppen 65-74-åringar kommer att öka kraftigt. Det är de stora födelseskarorna från 1940-talets slut som kommer upp i pensionsåldern i slutet av detta årtionde. Stora delar av Skåne har en hög andel äldre. Enligt Boverket har äldre ofta svårt att få bostad. Det handlar framförallt om behovet av bostäder för pensionärer eller personer i övre medelåldern som vill flytta till en mindre bostad. Bostäder för äldre är och kommer framöver att vara en mycket aktuell fråga. En allt större andel av befolkningen är över 55 år och många bor kvar i sina villor längre upp i åldrarna. Boendeplanering för äldre kommer, enligt Boverket, således bli en allt mer angelägen fråga att hantera för landets kommuner.

webbnyhet

Hemnet presenterar första heltäckande marknadsandelsstatistiken

2014-06-13 | Webbnyhet

En ny tjänst för marknadsandelsstatistik lanseras nu. Tjänsten baseras på antalet objekt till salu på Hemnet och riktar sig främst mot fastighetsmäklarföretag och byggbolag. Många aktörer på bostadsmarknaden har efterfrågat en snabbare och mer lättanvänd statistiktjänst för konkurrentanalys. Därför lanserar nu Hemnet tjänsten andelsstatistik där mäklare och andra intressenter över hela Sverige snabbt kan se sin marknadsposition och hur den utvecklas över tid. Tjänsten paketerar och visualiserar information om bostadsutbudet som kan filtreras och anpassas utifrån region och tidsperiod.
- Att få koll på hur man ligger till på den lokala marknaden är idag ganska tidskrävande för mäklarna eftersom man ofta går in på Hemnet och räknar objekten manuellt. Efterfrågan på en ny andelstjänst har varit mycket stor och vi har fått en fantastisk respons hittills från de mäklare som testat verktyget, säger Sofia Dalmalm, mäklarkommunikatör på Hemnet.
webbnyhet

Ny undersökning: Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år

2014-06-13 | Webbnyhet

Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder per år. Det framgår av en ny undersökning från Svensk Byggtjänst där 240 chefer inom hela byggprocessen tillfrågats. Störst förbättringspotential finns hos byggherrarna. Den nu aktuella undersökningen har genomförts under våren 2014 och är nu sammanställd till en rapport. Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Undersökningarna har genomförts med telefonintervjuer baserade på ett urval med 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter.
– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsvarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer. De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.


Bostadskrisen förvärras med Företagsskattekommitténs förslag

2014-06-13 | Webbnyhet

HSB varnar för att Företagsskattekommitténs förslag som presenterades idag får mycket svåra följder för bostadsmarknaden och förvärrar den kris som redan finns när det gäller bristen på bostäder eftersom det blir svårare att bygga nya bostäder och att boendekostnaderna ökar.

- Jag har förståelse för principen att eget kapital får en starkare ställning vid investeringar och att man på det sättet får bort oönskad skatteplanering och räntesnurror, men samtidigt blir konsekvenserna för bostadsbranschen helt orimliga och vi kan inte bota sjukdomsproblem med mediciner som har helt oöverstigliga biverkningar. Det säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar till Företagskattekommitténs betänkande som överlämnades idag.

Den vill begränsa ränteavdragen för bolag. Syftet är att eget kapital ska bli mer gynnsamt i förhållande till lånat kapital för finansiering i investeringar. Fastighetsbolag behöver mycket kapital för att bygga eller köpa fastigheter och därför är det vanligt i hela branschen med en hög belåningsgrad jämfört med andra verksamheter. En begränsning av ränteavdragen får därför stora effekter för bostadsbranschen.

-HSB har över 26 000 hyresrätter och vi har översiktligt gått igenom hur ett sådant här förslag skulle påverka vårt bestånd och möjligheterna att bygga bostäder och kommit fram till att det skulle få mycket påtagliga konsekvenser, säger Anders Lago.

Han pekar på att det redan är en stor kris på bostadsmarknaden med brist på bostäder och att en höjning av kostnaderna är kontraproduktivt om man vill lösa det problemet. Det slår både mot förutsättningarna för bostadsbyggandet och mot beståndet av bostäder där kostnaderna ökar, vilket leder till att färre aktörer vill investera i bostäder och att hyrorna kan höjas mycket kraftigt.


webbnyhet

Rikshem bygger 2500 hyresrätter

2014-06-10 | Webbnyhet

Rikshem satsar på nybyggnation av 2 500 hyreslägenheter. Den första ordern om över 2 miljarder kronor går till Lindbäcks bygg i Piteå. Det avtalet omfattar en beställning av 2 000 hyreslägenheter som ett första steg och kan utökas med ytterligare 500 lägenheter.
– Att investera 2 miljarder kronor i Norrland i dessa tider när människor är oroliga för jobben känns bra och visar vår framtidstro. Vi hoppas att vi kan fortsätta det viktiga arbetet med att bygga fler bostäder och att det inte kommer nya pålagor från politikerna som hindrar fortsatt bostadsbyggande och förutsättningar för nya svenska jobb, säger Rikshems vice vd Ilija Batljan.

webbnyhet

Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretagen föreslår gynnat bosparande för unga

2014-06-10 | Ekonomi

I andra länder får unga hushåll hjälp att skaffa en första bostad genom bosparstimulans eller förmånliga lån. Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretagen föreslår i en rapport att Sverige borde införande liknande stöd för att uppmuntra unga vuxna att spara till sitt första boende. Ett sätt att rusta hushållen och förmå fler att spara mer kan vara en statlig bosparstimulans till unga. I riksdagen finns redan ett starkt stöd för detta, men inga initiativ har tagits. Rapporten presenteras vid ett seminarium den 11 juni i Stockholm.
webbnyhet

Hyresgäster i allmännyttan får betala tre gånger mer för sitt bredband jämfört med boende i bostadsrätt

2014-05-22 | Webbnyhet

Internetoperatören Bahnhof slår larm om att hyresgästerna hos Allmännyttan i Stockholms Stad betalar mångdubbelt överpris för sitt bredband. Överskottet fördelas mellan hyresvärdarna och de privata så kallade Kommunikationsoperatörerna.
– Våra siffror visar att boende i BRF:er och hos privatvärdar får betala långt mindre för sitt bredband än Allmännyttans hyresgäster, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof och fortsätter: Hushåll i miljonprogrammen tvingas betala mångdubbelt jämfört med en BRF. Det är en orättvisa som slår nedåt.
Det var när Bahnhof nyligen undersökte villkoren för att leverera bredband till privata hyresvärdar i Stockholm som skillnaderna blev tydliga.
– Sedan tidigare visste vi att det fanns ett glapp mellan bostadsrättsföreningar och Allmännyttan. Bredband till en BRF kostar runt en hundralapp per hushåll för 100 Mbit, medan priset för hyresgästerna hos de allmännyttiga bolagen ligger nästan tre gånger så högt, trots att vi levererar samma tjänst dit.
– Den stora skandalen är att skillnaden i pris har uppstått helt i onödan. Allmännyttan i Stockholm har ingått ett katastrofalt avtal som skadar deras egna hyresgäster, säger Jon Karlung och tillägger: I förlängningen är det naturligtvis politikernas ansvar. Stadshuset har i praktiken infört en bredbandsskatt inom Allmännyttan.

Överskottet fördelas mellan hyresvärdarna (i första hand Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder) samt deras privata så kallade Kommunikationsoperatörer. Dessa bolag är uppläggets vinnare. Förlorare är Allmännyttans hyresgäster.

Avtalet mellan Allmännyttan och Kommunikationsoperatörerna ingicks 2013 och har en löptid på sju år. Enligt Bahnhofs beräkningar förlorar ett hushåll i allmännyttan cirka 180 kr/mån vid 100 Mbit/s – alltså över 2000 kr/år.

Växande problem

När utvecklingen driver bredbanden mot högre hastigheter ökar samtidigt de orättvisa prisskillnaderna. Nyligen förhandlade Fastighetsägarna i Stockholm med Hyresgästföreningen om ett hyrespåslag på 225 kronor per hushåll för minst 700 Mbit/s bredband hos privatvärdar. I praktiken kommer många operatörer att leverera 1000 Mbit/s för det priset. Om en hyresgäst i Allmännyttan vill ha samma hastighet kostar det cirka 990 kronor – nästan fyra gånger så mycket. Skillnaden blir nära 800 kr/mån per hushåll. Det blir snabbt stora summor.
– Hyresgästföreningen gjorde en bra förhandling med privatvärdarna och fick ett marknadsmässigt pris, säger Jon Karlung. Men frågan är hur det gick till när Allmännyttan låste in sina hyresgäster i usla avtal med lång löptid, som även vi internetoperatörer men framför allt de boende förlorar på. Det är skandalöst, säger Jon Karlung.
Läs mer: http://news.cision.com/se/bahnhof/r/boende-i-allmannyttan-betalar-mangdubbelt-for-bredbandet---i-onodan,c9589468

Webbnyhet

Malmö vill satsa på stationsnära bostäder

2014-05-21 | Webbnyhet

Med ambitionen att det ska byggas fler bostäder i Malmö och att staden ska byggas samman presenteras nu en rad förslag som bland annat syftar till att skapa fler bostäder i stationsnära lägen.
– Malmö växer så det knakar och vi behöver fler bostäder som möter det Malmöborna vill ha och behöver. Vi vet att stationsnära lägen är intressanta att bygga på och vi vet att många uppskattar att bo så att det är enkelt och smidigt att transportera sig i förstahand kollektivt. Vi vill också tillsammans med branschen se över vad som mer går att göra för att öka tempot i byggandet och jag har uppfattat att branschen ser väldigt positivt på att vi tillsätter en lots som ska underlätta processerna. Detta är en viktig fråga i skapandet av en hållbar, attraktiv och hel stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande.


webbnyhet

Paint the City i Lindesberg: Dags för omröstning

2014-05-21 | Webbnyhet

Flera tråkiga fasader i centrala Lindesberg kommer att förändras radikalt i sommar genom Paint the City. Tävlingen Paint the City är ett projekt om syftar att få sätta färg på staden och låta så kallade skamfläckar bli något folk kan glädjas av istället. Vinnarna till vardera vägg som fått flest antal röster utses av en jury. Tävlingen genomförs med stöd av Lindenytt.com.
Läs mer på: http://www.mynewsdesk.com/se/kulturstad_lindesberg/news/paint-the-city-i-lindesberg-dags-foer-omroestning-85068

webbnyhet

Gröna obligationer kan bidra till lägre hyror

2014-05-21 | Webbnyhet

Gröna obligationer ger företag möjlighet att låna upp pengar till projekt med miljöprofil och kanske även till bättre villkor, vilket kan ge lägre hyror. Gunnar Nordfeldt, delägare i Byggvesta och styrelseledamot i Grön Bostad AB, ser också en framtid i gröna obligationer. Tillsammans med Realkredit Danmark, som är landets största långivare till bygg- och fastighetsbranschen, har Grön Bostad gett ut en grön obligation i Danmark.
­‒ Certifieringen fungerar som en extra kvalitetskontroll och säkerhet eftersom fastigheten värderas högre, bland annat tack vare lägre driftskostnader. Det innebär att långivaren därmed kan erbjuda lägre räntor, vilket gynnar både oss och våra hyresgäster, säger Gunnar Nordfeldt och fortsätter:
‒ Om fler fastighetsägare finansierade bygget av nya hyreslägenheter med gröna obligationer skulle hyrorna kunna sänkas med 50-75 kronor per kvadratmeter och år.


Fakta om Gröna obligationer

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till den som har gett ut obligationen. Obligationer ges oftast ut av stat och kreditinstitut. Företag kan ge ut så kallade företagsobligationer. Världsbanken har sedan 2008 gett ut så kallade gröna obligationer, som stöder investeringar som minskar miljöbelastning och uppmuntrar hållbar utveckling. I fjol gavs flera gröna obligationer ut i Sverige och Vasakronan gav ut sin första gröna företagsobligation. I år har även SCA och Skanska gett ut gröna företagsobligationer.
Webbnyhet

I år delas 23,7 miljoner kronor ut för energibesparande åtgärder i samlingslokaler

2014-05-21 | Webbnyhet

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. Sammanlagt cirka 23,7 miljoner kronor går till energibesparande åtgärder och åtgärder för minskad miljöpåverkan samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Föreningar som får bidrag finns från Arjeplog i norr till Kristianstad i söder och de enskilda bidragen varierar från 12 000 kronor till tre miljoner kronor.
Läs mer: http://news.cision.com/se/boverket/r/cirka-24-miljoner-kronor-till-allmanna-samlingslokaler,c9589488
webbnyhet

Försäljning av stadsradhus tidgareläggs

2014-05-17 | Webbnyhet

Försäljningen av 31 stadsradhus i Valsätra i Uppsala tidgareläggs på grund av det stora intresset. I det uppvuxna området kring Bernadottestigen i Valsätra ska radhusen byggas. De kommer att finnas två typer, ett mindre på 122 kvm i två plan och ett större treplanshus på 160 kvm med takterrass.
- Det är otroligt roligt att vår premiär på bostadsmarknaden i Uppsala blir så här positiv, säger Malin Hart Randes, försäljningschef på Veidekke Bostad. Vi har ytterligare två bostadsprojekt som skall säljstarta efter sommaren. Det är också roligt att få bekräftat att vårt tänk kring att utveckla bostäder i dialog med kunderna ger resultat. Det blir populära bostadsområden, där många vill bo, när man lyssnar på vad kunden vill ha, avslutar Malin.
Byggstart är planerad till hösten 2014 och radhusen beräknas vara klara för inflyttning från sommaren 2015.
webbnyhet

Nytillskott i Riksbyggens styrelse

2014-05-17 | Webbnyhet

Vid Riksbyggens fullmäktige i maj valdes Pia Carlsson Thörnqvist (Folksam) och Tommy Ohlström (Kooperativa förbundet) in i styrelsen. Övriga ledamöter, inklusive ordförande Johan Lindholm (Byggnads) som valdes vid fullmäktige 2013, sitter kvar. 36 procent av Riksbyggens ordinarie styrelse utgörs nu av kvinnor och 64 procent av män.
webbnyhet

Dolda fel i bostadsrätt – så här gör du!

2014-05-17 | Webbnyhet

Nu går juristpunkten ut med råd till landets bostadsrättsköpare. I ett nyhetsbrev skriver de:
Trots att bostadsrätter idag ofta kan kosta lika mycket eller mer än många fastigheter så är regelverken som tillämpas på köpen inte desamma. Man kan tycka att det inte borde vara någon större skillnad mellan att köpa hus och bostadsrätt, de är båda bostäder och ofta till likvärdiga priser i storstadsregionerna. Skillnaderna är dock betydande och regleras i två helt skilda lagar, jordabalken och köplagen.
All egendom som inte är fast egendom enligt jordabalkens definition är lös egendom. Köp av lös egendom regleras i köplagen och konsumentköplagen i de fall en privatperson köper något från en näringsidkare. När privatpersoner köper och säljer till varandra är det således köplagen de har att förhålla sig till. Eftersom ett bostadsrättsköp i egentlig mening är ett köp av andelar i en förening vari man får nyttjanderätten till en lägenhet belägen i en av föreningens byggnader är det således lös egendom som köps.

Föreningen är ägare av fastigheten och alla lägenheter och upplåter nyttjanderätt till sina medlemmar. Detta innebär att föreningen är ansvarig för alla byggnader, dess konstruktion samt allt yttre underhåll. Föreningen skall hålla byggnaderna i skick, du själv ansvarar bara för det så kallade ytskiktet, det vill säga tapeter målarfärg, lister, dörrar mm. Det är ovanligt med besiktning av bostadsrätter idag. Det som inland kan vara värt att låta en fackman kontrollera är själva badrummet, att ledningar för vatten, avlopp installerats korrekt samt fasta elinstallationer och elcentral.

Tre av de viktigaste skillnaderna mellan köp av bostadsrätt och fastighet är köparens undersökningsplikt, reklamationstid och reglerna om felavhjälpande. Vad avser undersökningsplikt så föreligger inte någon sådan, bedömningen utifrån den faktiske köparens förutsättningar och faktiska göranden. Det står således köparen fritt att avgöra huruvida man vill företa en undersökning eller inte. Har någon undersökning inte företagits har köparen således inte kunnat upptäcka några av de eventuella felen, normalt skyddar sig dock säljare genom en uppmaning till undersökning varvid undersökningsplikt därefter föreligger. Gällande undersökning av objektet gäller dock principiellt detsamma som vid fastighetsköp men avseende lägenhetens inre ytskikt. De fel som vid en besiktning av ytskikten är upptäckbara är inte möjliga att åberopa mot köparen. Om säljaren lämnat utfästelser eller garantier föreligger, precis som vid fastighetsköp, inget behov av undersökning i de delarna.

När det gäller reklamation av ett fel så har bostadsrättsköparen endast två år på sig från tillträdesdagen emedan den som köpt en fastighet har tio år. Vad man måste tänka på i sammanhanget är den ansvarsskillnad som föreligger mellan de båda boendeformerna. En fastighetsägare är ensam ansvarig för hela fastigheten, dvs tomten samt hela huskonstruktionen. En bostadsrättsinnehavare å sin sida är endast ansvarig för ytskiktet i lägenheten, inte själv konstruktionen, det finns dock undantag för det fall föreningen har ett kraftigt underskott. Det viktigaste att undersöka i en bostadsrätt är, årsredovisningen samt badrum och kök, vattenskador kan kosta åtskilligt att åtgärda resten är mest kosmetiskt.

Badrum – det är viktigt att efterfråga kvalitetsdokument eller andra handlingar som utfäster att arbetet är fackmannamässigt utfört. Det är alltid bra att försäkra sig om att det är korret utfört, skulle det trots allt uppdagas ett fel efter en grundlig kontroll så kan det lätt påvisas att detta inte var upptäckbart och därför ett fel som är prisnedsättningsgrundande.

Kök – den största kostnaden i köken är ofta vitvarorna samt köksstommarna. Det kan vara klokt att förvissa sig om hur gammalt allt är och på så vis bilda sig en uppfattning om när utbyte kan behövas. Man kan inte räkna med att köksutrustning håller mer än mellan 10-15 år.

Årsredovisning - det är viktigt att kontrollera föreningens ekonomi samt huruvida föreningen har en underhållsplan och faktiskt utfört underhåll inom rätt intervall och därmed hållit byggnaderna i skick. Det är viktigt att föreningen har en sund ekonomi, det måste finnas kapital att använda för underhåll utan att ständigt ta lån. Höga lån för föreningen innebär en högre avgift för dig som medlem då föreningens räntekostnader tas ut från medlemmarna. Är det så att föreningen går med kraftiga underskott och är överblånade så kan medlemmarna bli ansvariga för underskottet och i slutändan ansvariga för de reparationer som krävs. Vid dålig ekonomi och efterkommet underhåll kan fel i föreningens byggnader komma att bli lika kostsamt som för det fall man köpt ett felaktigt hus.

Vid ett fel i bostadsrätten gäller detsamma vad avser reklamation och konstaterande av fel som beskrivits i en tidigare artikel om upptäckt av dolda fel. Viktigt att komma ihåg är dock att man inte omedelbart har rätt att kräva prisavdrag för felet. Säljaren har rätt att få möjlighet att avhjälpa felet. Först om säljaren avböjer sin möjlighet att avhjälpa felet eller vägrar acceptera att fel föreligger kan prisavdrag krävas. Man kan i det fallet själv åtgärda felet och kräva ersättning av säljaren.

Vid nyproducerade lägenheter som säljs för första gången förhåller det sig lite annorlunda än vad som sagts ovan. Föreningen är då den avtalspart som är skyldig att tillse att lägenheten motsvarar vad som avtalats. Vid felaktigheter finns det garantier som föreningen kan åberopa gentemot byggherren.
1 111 lägenheter ombildades kvartal 1 - 2014

2014-05-08 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 48 Brf:er med 1 111 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets första kvartal. Sett till antal lägenheter är det en minskning med ca 30 procent jämfört med tidigare kvartal då 1 572 lägenheter ombildades. Sedan 2012 har 529 bostadsrättsföreningar tillkommit genom ombildning som tillsammans förvaltar 14 259 lägenheter.

Läs mer på: hittabrf.sewebbnyhet

Bostadsrättsorganisationerna slår larm om förbudet mot progressiva avskrivningar

2014-04-30 | Webbnyhet

Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC som företräder hälften av landets bostadsrättsföreningar går nu ut med en gemensam protest mot förbudet mot progressiva avskrivningar. De är överens om att förändringar i metoderna för avskrivning riskerar att ge köpare av bostadsrätter och boende mer svårbegripliga årsredovisningar, ökade kostnader och minskade förutsättningar för nyproduktion.

Sedan årsskiftet när de nya reglerna trädde i kraft ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta årsredovisningar enligt de nya K-regelverken. Landets bostadsrättsföreningar är oroliga att de nya reglerna innebär att progressiva avskrivningar blir olagliga. Frågan är visserligen ännu inte avgjord, utan granskas för närvarande av jurister på statliga Bokföringsnämnden.

Tanken med avskrivningar är att fördela kostnaden över bedömd nyttjandetid. Men bostadsrättsfastigheter har normalt en nästintill obegränsad nyttjandetid och en etablerad praxis kring underhåll. Bostadsrättsföreningar bedrivs som bestående verksamhet utan vinstsyfte, som varken säljs eller omvandlas. Syftet är att ”utan begränsning i tiden” låta hus stå i gott skick. Då finns inte heller behov att göra avskrivningar efter samma absoluta princip som i en affärsverksamhet där tillgångar över tid minskar i värde.

Sker ingen förändring kan de nya reglerna slå hårt mot många av landets bostadsrättsföreningar särskilt nyproducerade som kan tvingas till avgiftshöjningar.
Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC kräver nu att bostadsbranschen tillsammans med Bokföringsnämnden och branschorganisationen för redovisningskonsulter FAR ska inleda en gemensam översyn av regelverken och arbeta för att hitta en lösning som är anpassad för bostadsrätter.
webbnyhet

Barnvangsmarsch i dag 13.00 i flera av landets kommuner!

2014-04-23 | Webbnyhet

Barnvagnsmarschen är en protest mot att 800 kvinnor och flickor dör var dag för att de saknar tillgång till preventivmedel, säker abort och mödrahälsovård. 99 procent av de som drabbas lever i fattiga länder och situationen är särskild svår för tonårsflickor i dessa länder. Barnvagnsmarschen arrangeras varje år av RFSU. Läs mer på: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Barnvagnsmarschen/Nytt-datum-for-Barnvagnsmarschen-2014/

webbnyhet

Rutavdraget minskar den svarta marknaden med 70 procent

2014-04-23 | Webbnyhet

Vit hemstädning och andra Rut-tjänster har gått från cirka 50 000 köpare till 540 000 köpare på sju år. Från att den svarta marknaden dominerat marknaden vid Rutavdragets råder numer ett omvänt förhållandet. Det visar en analys som gjorts av företaget About Time. Den svarta marknaden har minskat från drygt 70% till 12%. Den postitiva utvecklingen och bekräftas Lars Jagrén, Företagarnas chefsekonom, som studerat underlaget till analysen.
- Rutavdraget har kraftigt minskat svartarbetet och det kostar netto inte en krona för statsmakterna. Kort sagt, det har varit en vinstaffär för alla inblandade och för ekonomin totalt, säger Lars Jagrén.
Antalet företag som sökt Rutavdrag är nu uppe i över 17 000 och konkurrensen hårdnar. ”Den svarta marknaden är inte längre ett problem för Rut-företagen utan det råder idag en hälsosam men tuff konkurrens i branschen.
webbnyhet

Ny rapport - Långa bostadsköer i hela landet

2014-04-23 | Webbnyhet

Rapporten ”Ett land fullt av bostadsköer” som Hyresgästföreningen nu publicerar visar att
kötiderna är för långa i alla delar av landet. men om du dessutom bor i en ort som växer får du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna genomsnitt nästan fyra år och för exempelvis en fyrarummare. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län. Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har mer än 3 000 personer i sina bostadsköer. Samtidigt har de en uthyrningsgrad på 99-100 procent. Och många av dessa bolag finns i gruppen som svarat att de har kapacitet att bygga mer. Den stora frågan blir då: Varför bygger man inte mer?
-Bristen på tillgängliga hyresrätter är en stoppkloss på bostadsmarknaden som får konsekvenser för både arbetsmarknad och tillväxt. Staten och kommunerna behöver ta stora kliv framåt. Det behövs statliga stimulanser och politisk beslutsamhet för att drastiskt minska köerna. Har man 3 000 personer i kö så är det ett tydligt tecken på att det behöver byggas mer. Många bostadsföretag skulle kunna bygga mer, men har inte ett tydligt uppdrag från politiskt håll, säger Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och ansvarig för rapporten.

Läs mer på: härkanduköa.nu och se hur långa köerna är i respektive del av landet.

Rapporten i sammandrag:

• Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet med ett rum och kök är 32 månader.

• För en tvårumslägenhet är kötiden strax under tre år.

• För den som behöver en fyra är kötiden i Sverige 41 månader, alltså cirka 3,5 år.

• Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har en kötid på över två år för enrumslägenheter.

• Längst är köerna i Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbottens län.

• Av de kommunala bostadsförmedlingarna har Stockholm, Värmdö och Haninge längst köer.

• Nästan vart tredje bostadsbolag har fler än 3 000 personer i sina köer.

• 6 av 10 allmännyttiga bostadsföretag anger att de i dagsläget har hyrt ut 99-100 procent av sina bostäder. 8 av 10 hyr ut 97-100 procent av sina bostäder.

• Kunskapen om hur många i köerna som är akuta ärenden eller ärenden där småbarn finns i

familjen är mycket låg hos bolagen.

• 78 procent av bostadsbolagen har inte några uppgifter om hur många av deras köanden som har akuta behov.

• 246 kommuner, eller 86 procent, av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist på hyresrätter. 86 kommuner har även brist på bostadsrätter.

• På tre år har antalet kommuner som uppger brist på hyresrätter ökat från 220 till 246. Det är en ökning med 12 procent.
Webbnyhet

Ny forskning - Städer mår bra av att växa på höjden

2014-04-14 | Webbnyhet

Det saknas perspektiv i den svenska stadsplaneringsdebatten. Det visar en ny doktorsavhandling av Johan P Larsson doktorand på Handelshögsskolan I Jönköping. Han har undersökt sambandet mellan befolkningstäthet och produktivitet i svenska städer och komit fram till att produktiviteten ökar om människor och arbetsplatser kommer närmare varandra, och om det bor fler människor i stadskärnorna.
– Vi har en föreställning i Sverige att det ska vara svårt att bygga på höjden. Folk tycker att höga hus är fula, helt enkelt. Men det finns ganska väl underbyggda forskningsresultat både från Sverige och från andra platser som visar på stora fördelar med att bygga på höjden. Som jag upplever det är stadsplaneringsdebatten i Sverige oinformerad om täthetens fördelar, och ofta saknas ett perspektiv på varför städer växer sig täta, säger Johan P Larsson.
Johan P Larsson menar också att de teorier och sätt att mäta städers utveckling är förlegad.
– Ekonomisk täthet går att mäta på många olika sätt, exempelvis antal människor per kvadratkilometer. Vi har en teoribildning som är mer än hundra år gammal om varför människor som bor på samma landplätt blir mer produktiva.

För mer information besök www.jibs.hj.se.

Webbnyhet

DNA-märkning av hushåll

2014-04-10 | Webbnyhet

Totalt har 500 hushåll i Tensta fått möjlighet att DNA-märka upp värdesaker i sina hem, i syfte att minska antalet inbrott i området. De aktuella hyresgästerna bjöds in till en informations- och utbildningsträff där varje hyresgäst kostnadsfritt fick ett DNA-märkningspaket. Det är allmännyttiga bostadsföretaget Svenska Bostäder som i samverkan med Västerortspolisen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning vill minska antalet bostadsinbrott. I projektet, som pågår hela 2014, introduceras DNA-märkning i Tensta. Märkningen innebär att en fluorescerande färg, osynlig för blotta ögat, men synlig med hjälp av UV-ljus, appliceras på det som ska märkas. Varje märkning har ett unikt DNA som går att spåra internationellt och är omöjligt att avlägsna, då minsta partikel av blandningen innehåller en unik kod, Alla polisbilar i länet ska utrustas med UV-lampor för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods, dessa är finansierade av Stöldskyddsföreningen.

Webbnyhet

Så skiljer sig Hemnet, Blocket Bostad och Booli.se åt

2014-04-10 | Webbnyhet

I och med de senaste dagarnas turbulens bland de största bostadssajterna går nu Booli ut och förtydligar vad som skiljer Sveriges största bostadssajter åt. Hemnet, Blocket Bostad och Booli.se har alla olika ägarförhållanden och är uppbyggda på olika sätt.

Fakta Hemnet. Ca. 1 700 000 unika besökare i veckan

Hemnet startade 1998 som en annonsplats av och för mäklare. Hemnet ägs av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån samt Svensk Fastighetsförmedling. Sidan är en annonsplats där fastighetsmäklare kan annonsera de objekt man förmedlar. Privatpersoner får inte annonsera. Det kostar 600kr för säljaren att via sin mäklare publicera annonsen på Hemnet. Då i stort sett alla mäklare varit anslutna till Hemnet har de haft ett nästintill heltäckande utbud av mäklade annonser.

Fakta Blocket Bostad. Ca. 700 000 unika besökare i veckan

Blocket är en av Sveriges största köp- och säljsajter och har funnits sedan 90-talet och ägs av mediakoncernen Schibsted. Det har sedan tidigare gått att sälja sin bostad privat på Blocket men större delen av annonserna har varit andrahandsuthyrningar. Sedan 2012 är det möjligt för mäklare att lägga upp sina bostadsannonser på Blocket Bostad. Blocket är därmed en annonsplats där både privatpersoner och mäklare kan annonsera. Nytt är att några utvalda mäklarbyråer kommer att publicera sina annonser på Blocket Bostad tre dagar före de publicerar på Hemnet. Blocket säger själva att åtta av de tio största byråerna annonserar hos dem. Då inte Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling annonserar på Blocket betyder det i praktiken betyder att de har runt 50-60% av de mäklade objekten.

Fakta Booli.se. Ca. 230 000 unika besökare i veckan

Booli.se startade 2007 och ägs av medarbetarna och privata investerare. Det gör Booli.se till en oberoende tjänst, utan ägarkopplingar till mäklarorganisationer eller enskilda mäklarfirmor. Booli.se är inte, till skillnad från Hemnet och Blocket Bostad, en annonsplats utan en sökmotor som indexerar innehåll på internet – ungefär som google men enbart för bostäder och bostadsinformation. Booli.se är inte beroende av att någon aktivt publicerar en bostad på Booli.se för att objektet ska vara sökbart, det räcker att mäklaren publicerar annonsen på sin egen hemsida för att Booli.se ska kunna hitta det, vilket ger en mycket hög täckningsgrad. På Booli.se finns också privatsålda objekt från BoDeal, Privatmäklaren och Lokus. Booli.se har även flest nyproducerade bostäder samt objekt från Fortifikationsverket och Kronofogden.

- Vi tror på en schysstare bostadsmarknad där öppen information vinner över taktiker och säljknep. Vi vill ge trygghet i vad som ofta är ett av livets största beslut avslutar Anders Kyhlstedt, VD Booli.se


Webbnyhet

Vägglöss och kackerlackor ökar i Sverige

2014-04-08 | Webbnyhet

Antalet vägglussaneringar i Sverige har under de senaste tio åren ökat från ett fåtal till tiotusentals per år. Vägglusen var under lång tid nära nog utrotad i Sverige. Nu fortsätter de senaste årens invasion av vägglöss i våra hem med oförminskad styrka.
- Det blir en ren katastrof om det här fortsätter, säger Håkan Franzén på försäkringsbolaget Trygg Hansa.
Saneringsbolaget Nomor räknar med att deras vägglussaneringar kommer att landa på ungefär 12 000 stycken i år, vilket skulle innebära en ökning med 35 procent jämfört med året innan. Även Anticimex räknar med fler saneringar i år än tidigare.
Resor, okunskap kring saneringar samt krypens ökade resistens mot bekämpningsmedel är bakomliggande faktorer som kan minska i omfattning om boende informeras.


Webbnyhet

Endast tre procent av bostadsinbrotten klaras upp

2014-04-07 | Webbnyhet

Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If gjort över Brås statistik för uppklarade brott. Nära nio av tio vardagsbrott klaras aldrig upp. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott - tre procent blev personuppklarade under 2013, vilket är något färre än under 2012. Under 2013 anmäldes totalt 40 649 bostadsinbrott, inklusive inbrott i källare, vind och fritidshus.
– För den som blivit berövad tryggheten i sitt eget hem är det viktigt att gärningsmannen tas fast och får ta konsekvenserna av sina handlingar. Vi får hoppas att den nya polisorganisationen arbetar mer effektivt mot den här typen av brott, säger Göran Kellner på If.Webbnyhet

Nya branschkrav ska sätta stopp för fukt i fasader

2014-04-02 | Webbnyhet

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening vill sätta stopp för fukt i fasader.
- Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid drabbats av fuktskador i sina putsade fasader ser vi oacceptabelt. Vi måste helt enkelt komma till rätta med branschproblem såsom tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete, säger Gino Carinci ordförande i SPEF.
Vi tar detta branschinitiativ för att återupprätta förtroendet för puts som fasadmaterial.
Kvalitetskraven som går under benämningen "Säker fasad" innebär att det valda fasadsystemet ska vara certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Putsentreprenaden ska vara utförd av ett certifierat putsentreprenadföretag och en tredjepartskontroll ska genomföras före, under och efter entreprenadarbetet och vara godkänd för att fasaden ska klassas Säker fasad. En tioåring funktionsgaranti på fasaden följer med den nybyggda fastigheten för att skapa trygghet för hus- och fastighetsägare.


Allt fler nyregistrerade Brf:er är byggprojekt

2014-04-02 | Ekonomi

Hittabrf.se senaste statistik visar att 217 bostadsrättsföreningar nyregistrerats de senaste tre månaderna vilket är marginellt färre än förra kvartalet då 225 föreningar nyregistrerades.

Av de 217 nyregistrerade Brf:erna utgör 160 stycken framtida byggprojekt vilket är en stor uppgång jämfört med tidigare kvartal. Under 2012 registrerades det i snitt 115 byggprojekt per kvartal. Totalt finns det idag 28 884 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är kring 23 271 aktiva, d.v.s. bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter.

Läs mer på: http://www.hittabrf.seWebbnyhet

Mer populärt att binda bolåneräntan på något års sikt

2014-04-02 | Webbnyhet

Under mars valde de flesta bolåntagarna liksom tidigare den kortaste räntebindningstiden, tremånadersränta. Bindningstider på ett till fyra år ökade dock i popularitet till en andel på 28 procent, vilket är den högsta noteringen sedan 2012. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner under mars 2014. Totalt valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån.
- Räntebindningstiderna som ligger mellan ett och fyra år ökar i popularitet på bekostnad av både kortare och längre räntebindningstider. Räntebindningstider på fem år och längre är nu väldigt ovanligt, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Läs mer på: SBABWebbnyhet

Ny rapport visar att Stockholm bygger för dyrt

2014-04-02 | Webbnyhet

I en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län fastslås att marknaden ”bygger för målgrupper som har råd att efterfråga en ny bostad. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar däremot omfattar samtliga invånare. De bredare behov kommunen ser löses inte alltid av byggande på den fria marknaden. Många av de som är i behov av en bostad har svårigheter att betala dagens marknadspriser i nyproduktionen”. Det hävdar Vänsterpartiet som vill ställa krav på byggherrarna att garantera vissa hyresnivåer om de ska få markanvisningar.
Läs mer på: Ladda hem rapportenWebbnyhet

Vattenskador i kök ökar

2014-04-02 | Webbnyhet

Ny statistik från VVS företagen visar att vattenskador kostar fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år.
-Vi ser en ökning av vattenskador i kök sedan 2009, troligen på grund av fler vattenanslutna vitvaror i våra kök, säger Rolf Kling som är teknisk chef på VVS Företagen.
Tre huvudskadetyper
Skadematerialet är indelat i tre skadetyper av olika karaktär:
-Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp.
- Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från installerad utrustning, t ex disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys.
- Skador orsakade av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.
Läs mer på: Läs hela rapporten härWebbnyhet

Fastighetsmäklares service förbättras succesivt!

2014-04-01 | Webbnyhet

Det visar en undersökning genomförd av ServiceScore. Mätningen som genomförs för tredje året i rad mäter bygger på över 3000 svenska konsumenters svar på hur olika företag ger dem service eller bemöter dem som kunder och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar! Skillnaderna mellan de tre stora mäklarfiretagen är hårfin, i topp ligger Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar och Fastighetsförmedling.


SCB statistik felaktig

2014-03-18 | Webbnyhet

Växjö kommun klagar nu på att Statistiska Centralbyråns, SCB, nybyggnadsstatistik stämmer inte med kommunens inrapporterade. Och nu agerar kommunen i frågan med en skrivelse till SCB.

- Vi riskerar att få ett trovärdighetsproblem för dels kommunen som uppgiftslämnare och dels SCB som central myndighet, förklarar kommunalråd Bo Frank (M) skrivelsen. Vid varje kalenderårs början sammanställs statistik över nybyggnationen av bostäder i Växjö kommun för föregående år. Detta görs utifrån de slutbesked av färdigställda byggnationer som byggnadsnämnden får in och sammanställer.

Materialet utgör både kommunens och SCB:s underlag för nybyggnadsstatistiken som publiceras varje år. Samma material alltså men trots detta avviker SCB:s statistik från kommunens egen sammanställning. Bakgrunden till den felaktiga statistiken hos SCB är för Växjö kommun oklar. Statistiken som SCB publicerar inhämtas direkt från kommunen.
- Det bör därför vara samma statistik som presenteras eftersom uppgifterna kommer från kommunen och ingen annan. Det här vill vi ha klarhet i, säger Bo Frank

Regeringen föreslår åtgärder för energieffektivisering

2014-03-17 | Energi

De åtgärder regeringen föreslår ska träda i kraft redan i juni i år. En av åtgärderna är bland annat ett stopp för elhandlarföretagen att kunna ta ut avgifter som saknar samband med förbrukningen.

Ett annat viktig del i förslaget som påverkar bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare är kravet på nya och tydligare krav på energimätning på lägenhetsnivå i byggnader. Med anledning av detta har regeringen idag även uppdragit åt Boverket att utreda och ange i vilka fall det vid nybyggnation och ombyggnation respektive i befintlig bebyggelse ska krävas att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet.

I ett fjärde förslag i propositionen föreslår regeringen också skärpta krav när det gäller utformningen av fakturor och debiteringen av kunderna. Förslaget innebär ett förbud för elhandlare att ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Fakturan ska innehålla tydlig information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella priserna.
Genom förslaget kommer den enskilde kunden att få tydligare information om sin faktiska energiförbrukning och vad den kostar. På så sätt ges bättre förutsättningar för den enskilda konsumenteten att öka medvetenheten om sin energianvändning, och därmed att påverka den.
Halmstad kommun erbjuder 100 vana bilister att testa nya elcyklar

2014-03-17 | Miljö

Erbjudandet ingår i Halmstads kommuns nya cykelprojekt som innebär att 100 bilister som vill får låna och testa en elcykel under ett halvår. Syftet med projektet Elcyklist är att få fler att välja cykeln framför bilen.

– Elcykeln kan i många fall ersätta bilen. Projektet Elcyklist vänder sig till dem som av olika skäl drar sig för att börja cykla. Kanske bor man långt ifrån arbete, affärer och fritidsaktiviteter, kanske vågar man inte riktigt lita på att man orkar cykla i uppförsbackarna. Då underlättar det att sätta på elmotorn för att få hjälp, säger Marianne Olovson på samhällsbyggnadskontoret.

Deltagarna får låna elcykel och hjälm och får dessutom coachning hela vägen. I gengäld åtar sig deltagarna att cykla minst tre kilometer, minst tre gånger i veckan. Startskottet för elcyklisterna går den 20 april, målgång blir det den 19 oktober. Den som vill delta i projektet anmäler sitt intresse senast den 6 april.

Räddningstjänsten varnar för gräsbränder

2014-03-17 | Webbnyhet

Just nu råder stor risk för gräsbränder i stora delar av landets kommuner. Orsaken är att det finns mycket torrt fjolårsgräs som lätt kan börja brinna. Allt eftersom nytt gräs växer upp minskar brandrisken. Räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet och hänsyn vid gräseldning.

Att tänka på vid gräseldning
- Det är svårt att elda gräs, vinden kan lätt sprida branden snabbt.
- Var observant på vädret, följ MSB:s och SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker.
- Håll avstånd från annat brännbart
- Begränsa ytan genom att vattna marken runt omkring.
- Bränn bara små ytor åt gången.
- Ha alltid tillgång till vatten.
- Undvik att elda när det är mörkt för att inte andra som ser lågorna ska larma räddningstjänsten i onödan.

För mer information kontakta Räddningstjänsten eller besök SMHI:s hemsida via länken nedan.Läs mer på: SMHI:s hemsida och karta över brandrisk i SverigeDricksvattnet i Örebro kan ge magsjuka

2014-03-17 | Webbnyhet

Nu uppmanas innevånarna i Örebro kommun att koka allt dricksvattnet innan det används till matlagning. Detta efter att det häromdagen upptäcktes att avloppsvatten runnit ut och förorenat kommunens dricksvatten.
Enligt kommunens är det inte farligt att dricka vattnet men det kan ge magsjukeliknande symtom eftersom det innehåller tarmbakterier.


Läs mer på: Örebro kommunWebbnyhet

Byggandet ökar

2014-03-06 | Webbnyhet

En ljusning är att vänta på den svenska byggmarknaden 2014-1015. Efter ett par år med svag ekonomisk tillväxt har en tydlig återhämtning inletts. Hushållen är optimistiska och med stigande realinkomster stärks efterfrågan på nya bostäder.
- En byggboom är att vänta – åtminstone i vissa delar av landet, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.
I år är det främst bostadsbyggandet som driver på.
- Det är främst i Stockholm och i universitetsstäderna som det byggs mycket bostäder.
Uppgången i byggandet är relativt ojämnt fördelad över landet. I de allra nordligaste länen är det hög aktivitet, vilket hänger samman med expansionen inom gruvnäringen.
I Stockholm och Mälardalen är det främst tack bostadsbyggandet som står för ökningen. Även i Göteborgsregionen stärks nu bostadsbyggandet, och dessutom bidrar infrastruktursatsningarna inom västsvenska paketet till uppgången. I Skåne går det däremot lite trögare. Det beror på att bostadsbyggandet inte vill komma igång, och att inga stora infrastrukturprojekt är på gång heller.

Webbnyhet

Stockholms största råvind såld

2014-03-06 | Webbnyhet

Råvinden som ligger i brf Bäverns fastighet är osedvanligt stor drygt 2 000 kvm med ett unikt läge på Östermalm. Slutlig köpare blev bygg- och utvecklingsbolaget Savana Invest AB. En etablerad aktör med god erfarenhet av vindsvåningsprojekt i Stockholms innerstad. Köpeskillingen offentliggörs i samband med byggstartenska omvandlas till attraktiva bostäder.
- Vindsinredningen kommer bli tekniskt avancerad, men detta var inget hinder för intressenterna. De värdesatte däremot styrelsens beslutshantering vid försäljningen, i en förening med 200 lägenheter, säger Sven-Olof Johansson på DTZ, som var rådgivare vid transaktionen tillsammans med advokat Magnus Odin vid Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Webbnyhet

Ny rapport visar hur elnätsföretag lurar kunder

2014-02-25 | Webbnyhet

Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen (Ei) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Ei kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna. Kunder som inte själv väljer en elhandlare anvisas en elhandlare av sitt elnätsföretag. Ofta placeras kunderna på avtal som är onödigt dyra. Enligt ellagen ska elnätsföretagen informera kunderna om anvisningen på ett tydligt sätt. Av informationen ska det framgå att kunderna har möjlighet att välja andra elavtal och elhandlare. Kunderna ska informeras utan dröjsmål.
- Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt sätt och inom rimlig tid, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarkandsinspektionen. De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar.
I rapporten ”Anvisade elavtal- nuläget och framtida utveckling” konstaterade Ei i november 2013 att nära var sjätte kund har ett elavtal de själva inte valt. Dessa avtal är i genomsnitt 20-30 procent dyrare än andra avtal. Ei:s beräkningar visar också att enbart under perioden november 2012 till oktober 2013 förlorade elkunder som inte själva valt elavtal 1,3 miljarder kronor jämfört med om de istället hade haft ett rörligt avtal.

De utpekade företag uppfyller varken informations- eller tidskraven
webbnyhet

Lagändring ska göra det enklare att bygga bostäder åt ungdomar och studenter

2014-02-25 | Webbnyhet

Regeringen förslår en lagändring som innebär att det ska kunna göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet ska få göras vid inredning av en bostad på högst 35 kvadratmeter på en vind. En annan del i förslaget är också att den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov ska förlängas till femton år. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
Webbnyhet

Förbundsanställd lurade till sig bostadsrätt

2014-02-24 | Webbnyhet

Ett man misstänks ha lurat till sig en bostadsrättslägenhet som en kvinna testamenterat till det idrottsförbund där mannen arbetar. Förbundet har nu stämt mannen ock krävt att lägenheten ska återlämna. Mannen som har haft en ledande position i förbundet anklagas för att ha gått bakom ryggen på styrelsen och köpt lägenheten för 1,5 miljoner kronor, ett pris han själv bestämt. Mannens position gjorde att han i egenskap av styrelsens ordförande själv kunde signera och godkänna köpet. När mannen avslutade sin anställning förra året tillträde en ny styrelse och i samband med en revision uppdagades det misstänkta bedrägeriet.

Bostadsrättförening döms att betala tillbaka 54 000 för felaktig hyra

2014-02-24 | Webbnyhet

En bostadsrättsföreningen tvingas nu att betala nästan 70 000 kronor för ha tagit ut en felaktig hyra av till tre hyresgäster. Föreningen ska betala tillbaka 54 000 kronor till hyresgästerna och 15 000 till hyresgästföreningen i skadestånd. Bostadsrättsföreningens styrelse försvarar sig med att hyrorna inte höjts under flera år. Enligt en förhandlingsöverenskommelse skulle hyrorna stegvis höjas hyror från 2010 med vissa procent. Trots överenskommelsen höjde föreningen mer än vad som avtalats vid förhandlingen. När hyresgästerna påtalade felet vägrade föreningen att rätta till det. Skälet angav man vara dålig ekonomi och att man tidigare sagt upp den förhandlingsordning som fanns med hyresgästföreningen.

Webbnyhet

Rot- och Rutavdrag granskas av Skatteverket

2014-02-24 | Webbnyhet

Skatteverket kommer i år att specialgranska ett antal områden där det finns en ökad risk för felaktiga Rot- och Rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar och läxhjälp. Detta är områden där Skatteverket bedömer att det finns en ökad risk för felaktiga Rot- och Rutavdrag. Bostadsrättföreningar kommer också att granskas särskilt under året.
– Regelverket för utförda arbeten i bostadsrätter är inte helt enkelt. Man kan bara få skattereduktion för rotarbeten som utförs i lägenheten. Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsen för arbeten inne i lägenheten går, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Områden där det oftare blir fel är arbete med eldstäder, ventilationsarbeten och fönster och dörrar där arbete utförs i lägenheten men också utanför lägenheten.
– Det handlar alltså om att man begärt utbetalning för arbeten som inte ger skattereduktion. Det är viktigt att utföraren och kunden säkerställer att det utförda arbetet ger rätt till skattereduktion, säger Cajsa Toresten.
Webbnyhet

Energideklarationen får ny utforming

2014-02-24 | Webbnyhet

Från den 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.
Den nya sammanfattningen av deklarationen innehåller en skala med sju energiklasser från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. För de byggnader som deklareras framöver och som därmed får en energiklass, så är det just energiklassen som ska anges i annonserna. Det kommer även att ske andra ändringar i reglerna om energideklaration.

Läs mer på Boverkets webbplats 1 januari 2014, men kan redan nu hitta svar på några vanliga frågor här. Det kommer även att ske andra ändringar i reglerna om energideklaration 1 januari 2014
Webbnyhet

Fler bostadsköpare anser att HSB är att lita på enligt ny mätning

2014-02-24 | Webbnyhet

Enligt en ny mätning har HSB ökat sin pålitlighet bland bostadsköparna under 2013. Det är för femte året i rad som Prognoscentret mätt och analyserat kundnöjdhet bland bostadsköpare på uppdrag av de ledande bostadsutvecklarna. I Prognoscentrets rapport presenteras nöjdheten för hela branschen och vilket bolag som har nöjdast kunder.
- Vårt samarbete med de regionala föreningarna är en enorm styrka och denna framgång är mycket tack vare den tajta samverkan vi har med dem, säger HSB ProjektPartners vd Matias Lindberg
Detta arbete har gett resultat hos bostadsköparna som upplever HSB som en pålitlig bostadsutvecklare, vilket har bidragit till att öka medelvärdet av NKI för hela branschen.


Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/fler-bostadskoepare-anser-att-hsb-aer-att-lita-paa-enligt-ny-maetning-963872?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=
Webbnyhet

Regeringen vill göra det lättare att bygga i bullriga miljöer

2014-02-24 | Miljö

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Det föreslås därför att prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) ska samordnas. Förslaget medför nya krav i PBL. Vid planläggning och bygglovsprövning ska bullervärden redovisas. Miljöbalken reglerar tillsynen av buller i en bostadsbyggnads omgivning. Men enligt regeringens förslag ska tillsynsmyndigheten inte längre få förelägga eller förbjuda om omgivningsbuller som inte överskrider de bullervärden som anges i detaljplanens planbeskrivning eller bygglovet anger.

Regeringen föreslår att lagstiftningen träder i kraft den 2 januari 2015.
Webbnyhet

Ny hisslösning för trånga trapphus

2014-02-19 | Webbnyhet

Ny hiss för små hisslösa trapphus lanseras nu. Hissen är framtagen för att kunna erbjuda hiss i hisslösa fastigheter. Lösningen är extremt yteffektiv och har ett självbärande schakt som gör att den kan installeras utan stora förändringar av byggnadens konstruktion på mycket kort tid. I Sverige finns många hisslösa flerbostadshus. Totalt handlar är det 70 000 trapphus som helt saknar hiss.
- behövs bara ett trapphus på totalt 2,4 meter för att rymma både en hiss på 0,8 meters korgbredd och trappa, säger Juha Mennander, VD KONE Scandinavia.
DEn nya hissen är också mycket energieffektiv, tack vare den låga strömförbrukning och låga säkringskraven.

Webbnyhet

Tio nya laddningsstolpar i Stockholm

2014-02-19 | Webbnyhet

I takt med att antalet elbilar ökar i ökar också behovet av snabbladdning. Det finns redan idag mer än 300 platser med någon form av laddningsmöjlighet på ett 40-tal olika platser i Stockholm. Nu planeras ytterligare tio nya snabbladdningsstationer i Stockholm. Den första öppnas i Roslagstull och har en kapacitet att ladda 80 procent av batteriet på bara 25 minuter.
-Vi fortsätter att vidareutveckla Charge & Drive och tillsammans med Stockholm stad så tar vi ett viktigt steg mot framtidens elbilssamhälle. Med Charge & Drive lösningen blir det inte bara enkelt för dig som kör en elbil, det underlättar även för dem som vill erbjuda laddning för elbilar, säger Markus Hökfelt, på Fortum.

Tekniska fakta
Laddningsstationerna klarar snabbladdning med likström och ger ca 50 kW. Det innebär att ett fordon som laddas upp till 80 % under ca 25 minuter kan köra ytterligare ca 15 mil. Snabbladdningsstationen fungerar för både CHAdeMO respektive Combo-standard .

Webbnyhet

Svag uppgång på bostadsmarknaden i januari

2014-02-19 | Webbnyhet

Mäklarnas utannonserade utgångspriser, steg svagt den senaste månaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar Bovisions och Valueguards genomgång. För bostadsrätter steg utannonserat pris i Stockholm med 1 procent, i Göteborg med 3,3 procent och i Malmö med 0,5 procent senaste månaden. Undersökningen visar dock att under den senaste tolvmånader perioden så är prisstegringarna kraftigare än tidgare. Under det senaste året har utannonserat pris på bostadsrätter stigit med 9,3 procent i Stockholm och med 8,6 procent i Göteborg och 5,1 procent i Malmö.
- Bostadsbristen i storstäderna driver upp priserna. Med en inflationstakt som i december bara var 0,1 procent skall man kanske vara lite orolig över prisbilden för bostadsrätter även om prisutvecklingen den senaste månanden varit svag, säger Peter Rydås, vd för Bovison.Webbnyhet

Boende acceptera att grannarna röker på balkongen

2014-02-19 | Webbnyhet

Nu fastslår hovrätten att den som bor i ett flerfamiljshus måste acceptera grannar röker på sin balkong. Det har ingen betydelse att röken gör att övriga boende inte kan vistas på sina balkonger. Fallet startade i hyresnämnden då en kvinna begärde att hennes hyresvärd skulle åläggas att se till så att hennes grannar slutade att röka på balkongen. Kvinnan att begärde en hyressänkning om hon fortsättningsvis inte skule kunna använda sin balkong på grund av röken. Hyresvärden bestred kvinnans yrkande eftersom han ansåg att det inte går att förbjuda hyresgäster att röka på sina balkonger. Hyresnämnden avslog kvinnans yrkanden. Hon överklagade till Svea hovrätt men förlorade.

Webbnyhet

Bostadsrättsföreningar undantas från nya redovisningsregler

2014-02-17 | Webbnyhet

Nu undantas bostadsrättsföreningarna från att tillämpa de nya redovisningsreglerna. Bokföringsnämndens nya regler som gäller från årsskiftet ändras nu enligt ett pressmeddelande från FAR, som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. Man har lyssnat på bostadsorganisationers gemensamma kritik mot reglerna. Enligt Anders Lago på HSB säger är det orimligt att en bostadsrättsförening först i efterhand ska få veta om de gjort rätt eller fel, eftersom det funnits så många olika tolkningar om vad de nya reglerna innebär.
Webbnyhet

Regeringen föreslår rätt till tillträde till fjärrvärmenäten

2014-02-17 | Webbnyhet

Regeringen föreslår att nya aktörer ska få rätt att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Samtidigt meddelas att man kommer att avvakta med att ta ställning till att införa förslaget om en så kallad prisförändringsprövning för fjärrvärmen. Fjärrvärmeföretagens dominerande ställning på de lokala marknaderna leder till att tröskeln för nya aktör komma in på fjärrvärmemarknaden är för hög, vilket exempelvis leder till att spillvärme får industrin som skulle kunna tas till vara i fjärrvärmen år förlorad. Tanken är att förändringen ska leda till ökad konkurrens och bidra till att fjärrvärmenäten utnyttjas mer samhällseffektivt. Något som i förlängningen ska gynna konsumenterna. I samband med förslaget avvaktar regeringen med att ta ställning till det förslag Energimarknadsinspektionen lagt om att införa en så kallad prisförändringsprövning när det gäller fjärrvärmepriserna.
Webbnyhet

Värmdö kommun inför expressbygglov

2014-02-17 | Webbnyhet

Från och med den 1 mars ska den som lämnat in en bygglovsansökan till Värmdö kommunhus före klockan nio på morgonen och kunna få ett besked innan arbetsdagens slut. De som lämnar ansökningar senare ska få besked dagen efter. Den snabbare hanteringen ska inte medföra något extra kostnad för kunden. Syftet med tjänsten är att effektivisera bygglovsarbetet ytterligare.
- Vi har uppnått flera av våra förbättringsmål och det är med glädje vi konstaterar att ansökningarna nu ligger inom tidsramen för plan- och bygglagen, säger Carina Molin, kontorschef på Bygg- och miljökontoret.
För att en ansökan ska kunna hanteras som ett expressbygglov måste den dock uppfylla vissa kriterier. Fastigheten ska ligga inom planlagt område, åtgärden ska vara planenlig och byggnationen får inte påverka vatten eller avlopp. Ansökan måste också vara komplett.
Webbnyhet

Bilister får betala bostadsutbyggnad

2014-02-12 | Webbnyhet

Regeringen föreslår en kraftig höjning av trängselskatten i Stockholm. De nya taxorna som ska genomföras 2016 kommer att ge 640 miljoner kronor extra per år. Pengarna ska användas till en utbyggnad av tunnelbanan och bostadsbyggande i Stockholmsområdet. Taxehöjningarna kommer att innebära att det kan bli flera tusen kronor per år för den som åker bil till jobbet. Enligt förslaget ska höjningen av trängselskatten börja gälla från och med den 1 januari 2016 med upp till 75 procent. Det ska också inrättas fyra nya betalstationer på Essingeleden, vilket innebär att även där införs trängselskatt.

Läs mer: http://rod.se/bilister-betalar-bostadsutbyggnadWebbnyhet

Riksbyggen slår larm om risker för höjda avgifter

2014-02-12 | Webbnyhet


Nu varnar Riksbyggen internt för att de nya som reglerna som gäller progressiv avskrivning kan leda till att föreningar med nyproducerade bostadsrätter tvingas höjas avgifterna med cirka 30 procent. Något som kan leda till att ett stort antal föreningar riskerar att få dras med ständiga minussiffror i sin budget.
Skälen till att situationen uppstått är främst att det statliga organet Bokföringsnämnden skapat nya regler som börjar gälla från och med i år. De innebär att bostadsrättsföreningar inte längre får göra ”progressiv avskrivning”. Något som enligt Riksbyggen kan leda till att månadsavgifterna för flertalet nya bostadsrätter måste höjas med upp till cirka 30 procent vilket kan innebära upp till 2000 kronor i avgiftshöjning för de föreningar som drabbas. HSB och Bostadsrätterna (tidigare SBC) är inte lika oroliga för de ändrade reglerna. Bostadsrätterna skriver i exempelvis sitt senaste nyhetsbrev till sina medlemmar att bostadsrättsföreningarna ska kunna fortsätta att tillämpa sina avskrivningsplaner, samt att ingen ska behöva slopa dessa mot sin vilja. Det pågår dock ett samarbete mellan de tre stora organisationerna samarbetar för att se över och kartlägga konsekvenser och tolkning av de nya regler

Webbnyhet

Ombildningarna fortsätter att öka

2014-02-12 | Webbnyhet

Ombildningar fortsätter att öka. Det visar en undersökning från hittabrf.se. Förra året tillkom 217 nya bostadsrättsföreningar. Totalt tillkom 6 403 nya lägenheter genom ombildning under 2013. Sett till antal lägenheter är det ökning med 16 procentenheter jämfört med tidigare år då 5 501 lägenheter ombildades. Stockholm toppar fortfarande statistiken och följt av Luleå, där nyligen 483 lägenheter ombildades.

Läs mer på: Läs hela undersökningen härWebbnyhet

Sju av tio sambor utan skydd vid separation eller dödsfall

2014-02-12 | Webbnyhet

Av de 1,4 miljoner svenskar som idag lever i ett samboförhållande saknar sju av tio juridiskt skydd i form av ett samboavtal eller testamente. Det visar Avtalsbarometern 2014, en ny undersökning om svenskars inställning till juridiska avtal. I undersökningen svarade 76 procent av de tillfrågade som var sambo att de inte har skrivit samboavtal och 79 procent saknar också testamente. Det innebär att en miljon människor riskerar att inte själva få bestämma vad som händer med deras ägodelar om de separerar eller om en av dem dör. Enligt Avtal24:s jurister känner många inte till att även sambor kan kräva bodelning om de separerar. Det betyder att en sambo kan kräva att den gemensamt köpta bostaden med de möbler som tillkommit ska delas lika - oavsett vem av samborna som betalat.

Avtalsbarometern är den enda undersökning som gjorts i Sverige som visar hur många av de som idag lever i samboförhållanden som har skrivit ett samboavtal eller upprättat testamente. Undersökningen visar också hur fördelningen ser ut över de olika länen beräknat utifrån en schablon för hela riket.
Läs mer: www.avtalsbarometern.se.

Webbnyhet

Fuktskadade hus blir fall för HD

2014-01-28 | Webbnyhet

Nu ska Högsta domstolen pröva och om det var fel av Myresjöhus att bygga villor med tekniken enstegstätad fasad. Prövningen kommer att leda till en prejudicerande dom som kan komma att få få stor betydelse för andra liknande rättsfall.
När tvisten startade förlorade Myresjöhus tingsrätten, vilket innebar att de dömdes att betala reparationskostnaderna åt 23 fastighetsägare i Svedala som drabbats av mögel och fuktskador på grund av att företaget använt enstegstätad fasad. En byggteknik som numera dömts ut av bland annat Boverket. Domen ändrades sedan av Göta hovrätt upp tingsrättens dom som friade Myresjöhus och menade att tekniken var godkänd när husen byggdes. Husägarna överklagade domen och nu har Högsta domstolen (HD) beslutat att pröva fallet. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson som stödjer husägarna i tvisten mot Myresjöhus och ställer dessutom upp med advokathjälp för att få målet prövat.
– Jag välkomnar HD:s beslut. Frågan har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i högsta instans. Kan verkligen en entreprenör ducka för allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig. Det är det vi nu hoppas få ett svar på, säger Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.


Webbnyhet

Experter oense om utbudet på bostadsmarknaden.

2014-01-28 | Webbnyhet

Mäklarföretaget Bjurfors hävdar att många experter på bostadsmarknaden påstår att utbudet är lågt trots att det i dagsläget är lika stort som det var i januari för ett år sedan.
-Trycket från spekulanterna är mycket stort, säger regionchef Sven-Erik Kristensen på Bjurfors i Göteborg. Våra mätningar visar att cirka 70 procent av spekulanterna som är ute och letar bostad nu inte letade bostad i höstas, vilket är ovanligt mycket. Det är många faktorer som gör att trycket så högt. Räntorna är låga och verkar så förbli under överskådlig tid, konjunkturen är stark och människor har positiv framtidstro.

Energi

"SMARTA" Fönster kan minska byggnaders energianvändning med 20 procent

2014-01-28 | Webbnyhet

Energiförbrukningen i en genomsnittlig lägenhet i Sverige är cirka 12 000 kWh per år och i en genomsnittlig villa cirka 25 000 kWh per år. Ett konsortium bestående av europeiska tillverkare och leverantörer, av fönster och ventilationssystem från Danmark, Tyskland, Irland och Portugal har nu tagit fram en ny teknik för energieffektiva, värmebesparande fönster som kan sättas in vid renovering av bostäder och kontor.
-Fönster är en stor källa till värmesvinn i byggnader. Vår uppfinning är i praktiken ett passivt värmeåtervinnande ventilationssystem, säger Brian O’Brien, från Solearth Ecological Architecture.

Webbnyhet

Antalet nyregistrerade bostadsrättsföreningar ökar

2014-01-15 | Ekonomi

Antalet bostadsrättsföreningar ökar stadigt. Enligt hittabrf.se nyregistrerades 2013 totalt 762 bostadsrättsföreningar vilket är en uppgång med 21 procent jämfört med föregående år då 630 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Uppgången gäller såväl nyproduktion som föreningar där de boende vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Läs mer på: hittabrf.seWebbnyhet

Allt fler hyr ut bostaden

2014-01-13 | Lag och rätt

I hela landet växte marknaden för andrahandsboende med cirka 11 procent under 2013. Det visar statistik från på Blocket, Sveriges tredje största sajt. Enligt de senaste siffrorna ligger Stockholm stad högst. Där ökade antalet andrahandsannonser förra året med 26 procent. Tätt följt av Malmö stad som ökat med 13 procent, vilket motsvarar över 4 600 boenden ut i i Malmö varav ettor och tvåor står för majoriteten av annonserna. På tre år har andelen bostadsrätter som hyrs ut i andra hand i Malmö gått från 43 procent till 51 procent. Varje år ökar antalet bostadsrätter som hyrs ut i andra hand med cirka 300 annonser i kommunen.
– Under 2013 var det för första gången fler bostadsrätter som hyrdes ut än hyresrätter. Det här är en trend som vi ser i flera städer och sedan flera år tillbaka och hör säkert ihop med att det ombildas eller byggs allt fler bostadsrätter i Malmö, säger Robin Suwe.

Läs mer på: mynewsdesk.comWebbnyheter

Avskaffa fastighetsavgiften på hyresbostäder

2014-01-13 | Ekonomi

Det föreslår Bostadsbeskattningskommittén i sitt slutbetänkande, som idag överlämnats till regeringen, att fastighetsavgiften på hyresbostäder avskaffas. Det är ett välkommet steg mot en mer rättvis beskattning av hyreslägenheter anser Fastighetsägarna.
– Hyresrätten är i dag skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätter och eget ägt boende. Att avskaffa fastighetsavgiften är därför ett steg i rätt riktning mot en mer rättvis beskattning, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.
Borttagandet av fastighetsavgiften beräknas av branschen påverka nybyggnadskostnaden med endast 0,7 procent. Det gör att förslaget kommer ha begränsad effekt på byggandet av fler hyreslägenheter. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som länge drivit frågan om slopandet av kommunal fastighetsavgift eftersom den i kombination med bolagsskatten innebär en dubbelbeskattning av hyresrätter är dock missnöjda med förslaget.
- Det är ett steg i rätt riktning. Men kommitténs förslag minskar bara obalansen mellan upplåtelseformerna marginellt, eftersom fastighetsavgiften är så låg och den inte betalas de första 15 åren i nyproduktion. Mer måste därför till för att jämställa skattevillkoren, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Läs mer på: sabo.seEkonomi

Bostadsrättsföreningarna mindre rädda för stigande räntor

2014-01-13 | Ekonomi

Enligt SBABs kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar fortsätter andelen lån med korta räntebindningstider att öka. Vid nyteckningar väljs numera korta räntebindningstider som ligger under 1 år för mer än hälften av lånen. I slutet av december hade 22 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, vilket innebär bindningstider under 12 månader. Det är en ökning med två procentenheter sedan slutet av september. Tre månader är den bindningstid som ökat mest.
– Fortfarande har bostadsrättsföreningarna större delen av sina lån bundna på långa och medellånga räntebindningstider. Andelen korta räntebindningstider ökar dock snabbt. Det betyder att föreningarna exponerar sig för mer ränterisk, säger Tor Borg chefsekonom på SBAB Bank.
De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är dock den treåriga och den femåriga med en andel på 20 procent följda av tremånadersbindning med 19 procents andel.
Energi

Höjda nätavgifter ger elbolagens miljardintäkter

2014-01-08 | Webbnyhet

Nyligen föll domen i förvaltningsrätten om hur mycket nätavgifterna på våra elräkningar ska höjas de kommande fyra åren. Energimarknadsinspektionen, som förordat en tioprocentig höjning förlorade. Elbolagen kan därmed öka sina intäkter med upp till 40 procent, vilket innebär att de får höja sina nätintäkter med 50 miljarder 2012 - 2015.
– Domen slår hårt mot de boende. Elnätsavgifterna har ökat kraftigt under många år. Med dagens dom får konsumenterna en ännu svagare ställning på denna monopolmarknad, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund.
Nils Holgerssongruppen som består av HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO, har gjort undersökningar av elnätpriserna i landets kommuner. De visar på drastiskt höjda elnätspriser år efter år. De fem senaste åren har elnätsbolagen höjt priserna med drygt 30 procent.
Bygg

Ny detaljplan för byggande av framtidsbostäder

2014-01-08 | Webbnyhet

Detaljplanen för projekt Positive Footprint Housing® antogs den 17 december av Göteborgs Byggnadsnämnd. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för Riksbyggen att uppföra cirka 100 lägenheter i bostadsrättsföreningen Viva vid Dr Allards gata inom stadsdelen Södra Guldheden i Göteborg.

Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park och Göteborg Energi. Med ett hållbarhetsperspektiv växer bostadsrättsföreningen Viva fram. Det handlar om att ta tillvara på den senaste kunskapen om utformning, energianvändning, materialval samt byggmetoder och samtidigt finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar för en hållbar livsstil.
-Med det här projektet vill vi visa vägen för nya innovationer och tekniska lösningar i våra nybyggnationer, men även hur Riksbyggen kan verka för en mer hållbar bostads- och stadsutveckling. Vår långsiktiga ambition är att utveckla boendemiljöer samt att möjliggöra en livsstil som inte systematiskt förstör planetens naturliga kretslopp, säger Charlotta Szczepanowski, Riksbyggens hållbarhetschef.
Forsknings- och bostadsprojekt genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i full skala. År 2016 ska det första bostadshus vara klart.

EU

Nya hårdare EU-krav för ventilationsprodukter

2014-01-08 | Webbnyhet

EU har nu beslutat att det ska ställas nya ekodesign- och energimärkningskrav för ventilationsprodukter. Målet är att energianvändningen ska ha minskats med 20 procent i EU-länderna år 2020. De nya kraven införs i två steg, 1 januari 2016 och 1 januari 2018. Energimärkningen kommer att visa produktens energiprestanda, men även hur mycket som sparas på värme på grund av ökad styrning. Dessutom tydliggör märkningen fördelen med FTX-aggregat.
- De här kraven leder till stora energibesparingar med förbättrad ventilation i EU, eftersom det blir fler effektiva kontrollerade ventilationsaggregat och aggregat med värmeåtervinning på marknaden, säger Lina Kinning, handläggare på Energimyndigheten.
Webbnyhet

Riksbyggen utökar sponsring av läxhjälp för elever

2014-01-08 | Webbnyhet

Riksbyggen har utökat sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen och blir nu en av stiftelsens huvudpartners. Riksbyggen investerar i regelbunden läxhjälp till elevgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har tidigare stöttat en grupp elever i Malmö.
- Jag är stolt över att Riksbyggen sponsrar den mycket angelägna verksamhet som Stiftelsen Läxhjälpen bedriver. För mig är det viktigt att Riksbyggen tar samhällsansvar och det gör vi genom att eleverna får möjlighet till kostnadsfri hjälp med sina studier på ett strukturerat sätt, säger Leif Linde, VD Riksbyggen
Bygg

Byggstart för Göteborgs första gröna takterass

2014-01-08 | Webbnyhet

I Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken påbörjas nu byggandet av det unika projektet Brf Klätterträdet som ska bestå av 81 miljösmarta bostadsrätter med en gemensam grönskande terrass på taket. Med inspiration från bland annat New York, Köpenhamn och Rom har Veidekke Bostad bestämt sig för att ta trenden till Göteborg och bygga stadens första gröna tak. Takterrassen på Brf Klätterträdet kommer att bli cirka 400 kvm stor och vara en plats för umgänge, avkoppling och odling.
- Takodling är en ny trend som breder ut sig hos stadsbor med en längtan till landet och ett grönare och enklare liv. Nu tar vi odlingstrenden till Göteborg och involverar köparna i terrassens utformning och innehåll, säger Olof Olausson, Regionchef på Veidekke Bostad.
De första bostadsrättshavarna beräknas få flytta in sommaren 2015.

© 2006 - 2019 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera