Senaste nummer av Bo bättre Senaste nummer av Bo bättre
Hem
Sök bland Sveriges 27 800 bostadsrättsföreningar
 
Malmö | Göteborg | Stockholm
 Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Temaartiklar - 2012

Bostadsrättshavare ska fritt få sätta hyran vid andrahandsuthyrning

2012-12-20 | Lag och rätt

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat att bostadsrättshavara som hyr ut sin bostad i andra hand fritt ska få sätta hyran. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 februari.

Det innebär att den som köper en bostadsrätt även ska kunna ta ut hyra som täcker lånekostnaderna. Enligt nuvarande lagstiftning kan den som hyr ut sin lägenhet i andra hand endast kunnat ta ut en hyra som motsvarar hyreskostnaden för en likadan hyresrätt. Något som gjort att adrahandshyresgäster fram till nu kunnat begärt att få hyran prövad och fått tillbaka pengar retroaktivt om den avtalade hyran visat sig vara för hög.

Trots kritiken från bostadsrättsorganisationenerna föreslog regeringen även att regeln att bostadsrättshavaren måste ha tillstånd från bostadsrättsföreningen att hyra ut i andrahand skulle tas bort. Men eftersom Sverigedemokraterna valde att inte stödja den delen av förslaget gick förslaget inte igenom vid omrösningen i riksdagen.
Målet för energieffektivisering nås inte

2012-12-14 | Miljö

Konjunturinstitutet skriver i sin senaste rapport att Sverge kommer att missa energieffektiviseringsmålet till 2020 såvida det inte görs fler åtgärder. Ett av de viktigaste styrmedlet har hittills varit energiskatten.

Nu rekommenderar institutet en ökning av koldioxidskatten som ett sätt att nå målet. Däremot tror man inte att rejält ökade subventioner till energieffektivisering kommer är rätt väg att gå. De totala utsläppen i Sverige har dock minskat sedan 2010 med 6 procent. Något som bidragit till de minskade utsläppen är den ökade användningen av biobränslen som drivmedel till personbilar.

Ordförande i bostadsrättsförening frias i hovrätten

2012-12-13 | Lag och rätt

Hovrättten följer tingsrättens dom och friar ordförande för en bostadsrättsförening som åtalats för vållande av kroppskada efter ett snöras. Domen överklagades i hovrätten av åklagaren men även denna anser att ordföranden inte kunde hållas ansvarig för snöraset.

Ordföranden som var ny vid tillfället för olyckan försvarade sig med att han inte blivit informerad om risken för snöras som fanns på grund av att taket var fackt. Tingrätten menade att olyckan berodde på en kombination av väderförhållanden och varmluftläckage från en taklucka. Hovrätten som delar tingsrättens bedömning skriver också i sin dom att det inte bevisats att raset kom från bostadsrättföreningens fastighet.

Enhetliga byggkrav i kommunerna ska öka bostadsbyggandet (SOU 2012:86)

2012-12-13 | Webbnyhet

Möjligheten för kommunerna att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet ska slopas. Genom mer enhetliga regler för bostadsbyggandet ska kostnaderna för bostadsbyggandet minska.

Det föreslår utredaren Björn Hedlund som idag lämnar byggkravsutredningens betänkande till regeringen.Syftet med utredningen har varit att kartlägga skillnader i kommunernas tillämpning av de tekniska egenskapskraven och hur detta påverkar byggkostnaderna, i syfte att förenkla bostadsbyggandet. Utredningen har funnit att många kommuner ställer tekniska särkrav som går utöver byggreglerna.

Dessa särkrav varierar från kommun till kommun. Särkraven leder till ökade byggkostnader och osäkerhet om byggnadernas kvalitet i andra avseenden.Särkraven är vanligast i de större kommunerna där det även byggs flest bostäder. Utredningen har även gjort en kompletterande studie utförd av KTH som visar att byggkostnaden ökar i ett hus byggt med särkrav enligt principerna för passivhus jämfört med ett hus enligt byggreglerna. I utredningen föreslås även att länsstyrelsen inte längre ska vara första överklagandeinstans vad gäller detaljplaner och områdesbestämmelser.

Denna uppgift flyttas till mark- och miljödomstolen. Därmed kan instanskedjan förkortas. Länsstyrelsen får därmed en renodlad roll med tillsyn och rådgivning gentemot kommunerna under planarbetet.

Läs mer på: Läs hela betänkandetHöjda parkeringsavgifter i Malmö ska ge fler lediga platser och bättre miljö

2012-12-13 | Miljö

Kostnaden för att parkera i Malmös parkeringshus samt gator höjs nu från till 25 kronor i timmen. Höjningen ska leda till att fler åker kollektivt eller väljer att parkera i parkeringshus samt ett minskat utsläpp av kväveoxid.
-I några av de centrala områdena har vi i dag en låg omsättning på parkeringsplatser, få lediga platser och en rundkörning i jakt på billigare gatuparkeringar. Så ska det inte vara, därför är det nödvändigt att priset höjs för dessa områden, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.
Nytt sökindex som mäter intresset för bostäder till salu

2012-12-12 | Ekonomi

Hemnet börjar publicera ett nytt sökindex som mäter hur stort intresset är för bostäder till salu runtom i Sverige. Den första mätningen genomfördes i oktober 2012 och visar att Göteborg, Linköping och Luleå ligger i topp på kommunnivå. Hemnet sökindex kommer att uppdateras månadsvis.
- Hemnet sökindex ger en spännande bild av intresset för bostäder runtom i Sverige. Indexet gör det möjligt att följa och jämföra olika regioners utveckling över tid för att se om intresset för bostäder ökar eller minskar, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Eftersom antalet klick ställs i relation till antalet objekt är det inte nödvändigtvis de mest folkrika områdena som placerar sig högst i rankingen.
På kommunnivå har exempelvis Luleå, som är Sveriges 27:e största stad, det tredje högsta söktrycket på bostäder.

Hushållen ser mer pessimistiskt på bostadsmarknaden

2012-12-11 | Ekonomi

Färre tror på stigande bostadspriser framöver medan fler räknar med priserna kommer att falla. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2012. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,3 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Av tillfrågade hushåll svarar 35 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 42 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 33 procent, att jämföra med 27 procent förra månaden.

Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden. Hushållen tror fortfarande inte på någon reporäntesänkning.

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 27 november till 5 december 2012.

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys.
Ny metod säljer bostäder utan annonser

2012-12-11 | Ekonomi

Bostadssajten HittaHem.se har lanserat en ny försäljningsmetod där alla fastighetsmäklare kan koppla ihop säljare och köpare via HittaHem.se’s uppdaterade, interaktiva spekulantregister. Metoden kallas ”Snart till Salu” och möjliggör snabbare försäljningar utan annonsering. HittaHem.se räknar med att en stor del av alla bostäder kommer säljas enligt metoden vilket ger minskade kostnader och kortare försäljningstider.
- ”Det HittaHem.se gör är inte konstigare än att vi kopplar ihop bostäder med spekulanter som har specifika önskemål.

De intresserade spekulanterna får möjlighet att agera direkt till mäklaren för att boka VIP-visningar. För att få tillgång till VIP-visningar behöver man bara skapa en bevakning på HittaHem.se. Om det inte görs affär efter VIP-visningen har säljaren och mäklaren möjlighet att gå ut med annonser som vanligt”, säger Calle Håkansson, marknadschef och medgrundare på HittaHem.se

Långa försäljningstider har länge varit ett problem och därför gett en bromsande effekt för många som går i säljtankar. Vissa vill inte heller skylta öppet med att man ska sälja sin bostad. Försäljning utan annons är mer diskret för säljaren och endast de riktigt intresserade spekulanterna får information om objektet.

”Snart till Salu” är tillgängligt för alla fastighetsmäklare och alla deras kunder. Just nu arbetar HittaHem.se med att koppla upp mäklare runt om i landet. Erik Olsson Fastighetsförmedling är första partnern att ansluta sig och de har redan lagt ut flera objekt som ”Snart till Salu” på HittaHem.se
Snöröjares körtider mjukas upp

2012-12-10 | Renovera/Underhåll

Transportstyrelsen är nu beredd att mjuka upp sin tolkning av kör- och vilotidsreglerna till förmån för effektivare snöröjning.

- Vi är glada över att Transportstyrelsen nu ser det möjligt att bedöma
kör- och vilotidsreglerna så att de inte hindrar att snön kan röjas när det behövs, kommenterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har erfarit att Transportstyrelsen avser att ändra förordningen om kör- och vilotider för att lösa frågan. Tills vidare avvaktar Transportstyrelsen med sanktionsavgifter som rör överträdelser i samband med vintervägunderhåll.

- Det är positivt att transportstyrelsen nu tar sitt förnuft tillfånga, säger Johan Lindström. Vi ser det som en framgång att juridiken inte tillåts hindra verklighetens behov.
Dags att skotta taket

2012-12-08 | Renovera/Underhåll

För ett par vintrar sedan rasade tak under tunga snömassor runt om i hela landet. Efter de senaste dagarnas intensiva snöoväder riskerar det att hända igen. För husägare gäller det att se upp när det samlas för mycket snö på taket. En meter snö på ett normalt hus motsvarar vikten av 12 personbilar, varnar försäkringsbolaget If.

Det intensiva snöfallet i stora delar av landet leder till att många hus ser ut som idylliska pepparkakshus med vita tak. Men det är viktigt att man som husägare är observant på snötrycket. Nu är snön som fallit relativt lätt och fin, men då det blir något mildare så blir snön på taken också betydligt mer kompakt.

– Hör du knarrande och smällar från konstruktion, eller känner att fönster och dörrar är svårare att få upp är det är hög tid att reagera, säger Mats Larsson, expert på byggskador på If.

Villaägare har inte något krav på sig att skotta bort snön från taken för att få ersättning från försäkringen. Villaförsäkringen gäller om taket till bostaden bryter samman på grund av snötryck, under förutsättning att huset är byggt enligt byggnormen. Däremot täcker försäkringen inte balkongtak, lekstugor och liknande.

För bostadsrättsföreningar gäller andra regler än för villor.

– Bor man i bostadsrätt har föreningen krav på sig att skotta taken, annars får man ingen ersättning om taket skulle braka av snötrycket. Dessutom kan föreningen bli skadeståndsskyldig om någon skulle skadas, säger Mats Larsson.
Mer än hundra företag sanerar asbest utan tillstånd

2012-12-07 | Renovera/Underhåll

Arbetsmiljöverket genomför nu en stor tillsyn av asbestarbeten. Av 117 inspekterade företag hittills i år fick 21 sanktionsavgifter på 50 000 kronor var för att de inte haft tillstånd att sanera asbest. Förutom dessa har asbestarbete stoppats vid nästan 10 procent av de kontrollerade arbetsplatserna. Tillsynen visar att säkerhetsbrister fanns vid 60 procent av asbestarbetena. Verket går nu vidare och skärper kontrollen av de drygt
400 företag som i dag har tillstånd att asbestsanera.

– Det vi hittills sett är allvarligt. Asbest som totalförbjöds 1982 har seglat upp som ett stort problem nu när vi river och bygger om gamla hus, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Trots förbudet att vid nyproduktion använda asbest beräknar man att det finns cirka 400 000 ton av materialet kvar i äldre byggnader. Det asbesthaltiga damm som kan skapas när ett gammalt hus rivs består av nål- och trådformiga fibrer som tränger ner i lungorna. Det kan leda till lungcancer, asbestos eller mesoteliom, en elakartad tumör som kan sätta sig i lungsäcken och i bukhinnan. Tumören skördar årligen omkring 100 liv.


Asbest – en värmetålig och isolerande fiber Asbestfibern finns i brandskyddsisolering, ventilationsanläggningar, som isolering i rör och värmepannor och som armering i underskikt till plastmattor, samt i fix och fog till kakel. Eternit – en blandning av asbest och cement – användes förr i stor utsträckning till takbeklädnad, väggbeklädnad och i ventilationskanaler. Riskutsatta yrkesgrupper är rivningsarbetare, VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal, fastighetsskötare och underhållspersonal i processindustrin.
Stockholm, Skåne och Västra Götaland står för över 57 procent av byggandet

2012-12-06 | Renovera/Underhåll

Ny statistik från Sverige Bygger visar att Stockholm, Skåne och Västra Götaland tillsammans står för mer än 57 procent av de byggstartade och upphandlade projekten mellan 1–500 miljoner kronor, januari–november 2012.
– Räknar vi även in de största projekten, över 500 miljoner kronor, står de tre storstadslänen för en ännu större andel, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger, i ett pressmeddelande.
Kalmar län är hett med ett byggstartsindex på över 100 procent. Men volymen är blygsam jämfört med storstadslänen och andelen är knappt 3 procent av alla projekt än så länge i år.

HSB köper 395 lägenheter i Borås

2012-12-06 | Ekonomi

HSB har köpt ett bestånd om 40 hyreshus med sammanlagt 395 lägenheter i Borås.
- De flesta fastigheterna ligger inom områdena Salängen, Lugnet och Norrmalm. En stor andel av bostäderna har attraktiva och centrala lägen vilket mycket väl kompletterar vårt tidigare bestånd i Borås, säger Henrik Zäther, vd på HSB Göta.
HSB:s hyresbestånd i Borås uppgår efter detta förvärv till närmare 900 hyreslägenheter.

Sverige bygger – men inte för alla

2012-12-04 | Renovera/Underhåll

Det byggs fler bostäder – men otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan bli resultatet efter Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder och smålägenheter. Handikappförbunden riktar nu skarp kritik mot regeringen som man tycker ställer grupper mot varandra.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över alla de regler som påverkar byggandet av studentbostäder och andra lägenheter med en boarea på maximalt 35 kvadratmeter. Översynen ska bland annat omfatta tillgänglighetskrav och bullernormer – allt med ambitionen att motverka bostadsbristen bland unga.
- Vi tycker det är bra att regeringen vill åtgärda bostadsbristen, men det är fel att ställa två grupper mot varandra: personer med funktionsnedsättning och bostadslösa unga. Vi löser inte bostadskrisen genom att slopa regler som ökar delaktigheten i samhället, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Handikappförbunden menar att det behövs större statliga ekonomiska satsningar för att öka bostadsbyggandet i dag, inte bara färre regler. Sverige har halkat efter övriga Europa med en byggnadstakt som inte ens är hälften av övriga länders och har aldrig investerat så lite i infrastruktur och bostadsbyggande som nu.
- Vi måste bygga mer, men det betyder inte att vi ska smälla upp enkla, billiga bostäder utan långsiktig hållbarhet. I så fall riskerar vi att göra misstag i stil med dem som gjordes under miljonprogramsbyggena på 70-talet, hävdar Ingrid Burman.

Läs mer på: http://www.handikappforbunden.se/Material/Elbranschen vill se ny lagstiftning för mer aktiva kunder

2012-11-28 | Energi

Elbranschen vill förenkla för kunderna. Hushållen ska kunna få tillgång till sina egna mätvärden i realtid. Det ska också gå att kvitta sin egen elproduktion mot sin elanvändning. Med ett regelverk som leder dit kan vi få aktiva elkunder som kan tjäna på sitt beteende.

Det politiska beslutet som trädde i kraft den 1 oktober betyder att elkunden har möjlighet att ingå ett timbaserat elavtal med ett elhandelsföretag. Det innebär att elpriset varierar mer än månadsvis, till exempel från timme till timme eller att elpriset är olika på dagen och på natten. Efter två månader har drygt tusen svenska kunder bytt till timbaserade avtal.

– Egen elproduktion förstärker kundernas känsla av egen kontroll och höjer medvetenheten om såväl värdet och vikten av tillgång till el, som det egna energibeteendet. Med framtidens behov av energieffektivisering ser vi att detta är en bra utveckling som vi vill stötta, säger Svensk Energis el- och samhällsanalytiker Helena Olssén.

Elbranschen jobbar tillsammans med sina kunder gentemot politikerna för möjligheten att kunna kvitta kundens egen elproduktion mot elanvändningen. På så sätt skulle det bli mer lönsamt för den som vill göra sin egen el. Vi hoppas att vi snart får se en ändring i lagen.

Brist på bygglovsgranskare och inspektörer

2012-11-28 | Renovera/Underhåll

Det råder brist på bygglovsgranskare och byggnads- och vvs-inspektörer i landets kommuner. Det redovisar Boverket i sin senaste rapport som bygger på en undersökning av kommunernas kompetensbehov. Bristen är omfattande i hela landets kommuner. Det handlar om hundratals tjänster som inte kan fyllas.

Ett skäl till att bristen uppstått är att den nya plan- och bygglagstiftningen kräver mer resurser Flertalet kommuner har också haft stora pensionsavgångar vilket bidragit till att ytterligare förvärra situationen. I dagsläget är det svårt att förändra situationen eftersom flesta av landets kommuner har svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.
Storsatsning på säker takskottning - över 1000 takskottare redan licensierade

2012-11-27 | Renovera/Underhåll

Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Branschen har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet Skotta säkert och licenskrav ska ge säker takskottning. Från och med oktober i år har även PLR och Fastighetsägarna skärpt kraven i ett nytt gemensamt avtal för snöskottning.

Försäkringsbolagen drar också sitt strå till stacken och allt pekar på att de flesta försäkringsbolag till årsskifte 2013/14, kommer att ställa krav på att fastighetsägare enbart anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Allra störst har intresset varit i Stockholmsområdet där över 100-talet företag redan har utbildat och licensierat sina medarbetare enligt Skotta säkert.

Torbjörn Andersson, Fältet Plåtslageri i Stockholm, har licensierat sina 14 medarbetare samt de extra arbetare han kommer att anlita vid en eventuell snörik vinter. Han välkomnar licensieringen och tydligare krav.
– Vi har vid flera tillfällen blivit kontaktade av fastighetsägare som har fått sina tak förstörda av takskottare som har använt fel verktyg och metoder. Licenseringen kan förhoppningsvis göra så att dessa aktörer försvinner från marknaden, säger Alexander Iliev, utbildare och handledare i Skotta säkert hos PLR.
Ett stort tack till alla er besökte oss i Malmö och Göteborg

2012-11-26 | WebbnyhetNu är årets Bostadsrättsmässa i Göteborg och Malmö över. Många av Bo bättres läsare trotsade höstkylan och besökte Bo bättres monter både i Göteborg och i Malmö.
- Det är alltid lika viktigt för oss att få träffa läsare och få synpunkter på tidningen, säger Karin Rutström, redaktör för Tidningen Bo bättre. Jag blev glatt överraskad över det härliga engagemang och intresse många visar. Tanken med tidningen är att den ska vara till nytta för de som är ledamöter i bostadsrättsföreningarna. Många även hört av sig efter mässorna. Vi har både fått beröm och tips. Och det känns jättekul.

Det blev intensiva dagar fyllda med intressanta och engagerande diskussioner.
- Vi vill förstås rikta ett varmt tack till alla de som besökte oss, säger Karin Rutström. Tyvärr kunde jag inte vara med alla dagar men alla vi som arbetat med mässorna har fått en härlig kick att fortsätta vårt arbete i samma anda.
HSB Malmö söker pantambassadörer till Julmusthjälpen

2012-11-26 | Miljö

HSB Malmö söker personer som vill hjälpa till att sprida lite extra glädje i jul. På uppdrag av Kooperation Utan Gränser och HSB ska ”Pantambassadören” engagera sina grannar att samla in pant från årets julmustflaskor, till förmån för människor i världens fattigaste länder.

– Varje jul dricker vi svenskar julmust med ett pantvärde om uppåt 100 miljoner kronor. Bara en bråkdel av det kan ge ett bättre liv för tusentals människor i fattiga delar av världen, säger Mia Gustafson på HSB Malmö.

Idén kom först från HSB-medlemmen Britt i Härnösand. Hon tröttnade på att hennes grannar slängde flaskor och burkar i den vanliga återvinningen och bad fastighetsskötaren att sätta upp en behållare för pantflaskor. Nu tar hon panten till Coop och trycker på Biståndsknappen. På bara några månader har hon samlat in 1 700 kronor.
Den pantambassadören som samlar in mest pant per boende får besöka ett av Kooperation Utan Gränsers biståndsprojekt. Uppdraget går ut på att sätta upp en behållare i en HSB-förening där grannarnas pant kan samlas, flaskor och burkar som ofta slängs i den vanliga återvinningen. Pantambassadören tar sedan panten till närmsta Coopbutik, och trycker på Biståndsknappen senast 31 januari. Kvittot redovisas till Kooperation Utan Gränser.
Bostadsbristen får allt allvarligare konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

2012-11-23 | Ekonomi

Inför 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. SKR presenterar nya siffror och kommentarer från kvinnojourer i hela landet.

På grund av bostadsbristen tvingas många våldsutsatta kvinnor och barn bo på kvinnojourerna i månader. En stor del av SKR:s kvinnojourer upplever att problemet blir värre och värre. Konsekvensen är fulla boenden och att jourerna tvingas tacka nej till kvinnor och barn som akut söker stöd och skydd. Bland flera av SKR:s kvinnojourer märks en markant ökning av antalet avvisningar av kvinnor och barn.

– Att bo på en kvinnojour är inte en långsiktig lösning för någon, allra minst för ett barn. I det akuta skedet erbjuder kvinnojouren en trygg fristad från våldet, men att bli kvar där i månader och missa både skola och umgänge med kompisar försvårar barnets läkningsprocess. Här har kommunerna hela ansvaret, bostadsbrist ska inte stå i vägen för barns rättigheter, säger SKR:s ordförande Carina Ohlsson. Risken finns förstås att kvinnan och barnen till slut tvingas flytta tillbaka till den våldsamma partnern.

Våtrumsintyg en värdehandling

2012-11-23 | Renovera/Underhåll

Se till att få ett våtrumsintyg när du renoverar badrummet och spara det sedan på en säker plats. Intyget kan bli en ren värdehandling i bostadsaffärer och vid ett eventuellt försäkringsärende. Fler och fler mäklarfirmor använder våtrumsintyget som säljargument och i försäkringsfrågor kan intyget vara skillnaden mellan en ekonomisk smäll eller att klara sig hyggligt igenom en jobbig vattenskada.

-Anlita alltid en auktoriserad fackman vid våtrumsarbete, så får du som kund det förmånligaste avtalet med ditt försäkringsbolag, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar.

-Badrummet är det mest komplicerade utrymmet i ett hus, där det lätt uppstår fuktskador. Statistik visar att medellivslängden på ett badrum idag är under
10 år. Uppstår en skada under dessa år kommer 90 procent av problemen från ett felaktigt utfört arbete. Det handlar oftast inte om fusk utan om okunskap. Med tanke på detta är det självklart för försäkringsbolagen att premiera kunder som kan visa ett intyg på att våtrumsarbetet är fackmannamässigt utfört samt att man har följt tillverkarens monteringsanvisningar, avslutar Peter Bratt.

Ett våtrumsintyg visar att arbetet utförts enligt gällande branschregler samt innehåller uppgifter om entreprenören, när våtrumsarbetet gjorts, på vilket sätt och med vilka material. Om kunden vill ha en annan lösning än
bygg- och branschregler föreskriver ska detta också anges. På så vis blir våtrumsintyget en värdehandling även för entreprenören.

I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR
Ramavtal för hyrorna 2013 klart

2012-11-20 | Ekonomi

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har kommit överens om ett ramavtal för hyrorna 2013. Avtalet innebär att hyrorna höjs mellan 1,05 och 2,7 procent beroende på nuvarande hyra, byggår/ombyggnadsår, område, standard och förvaltningskvalitet.

Vi har lyckats få igenom en överenskommelse som inte bara utgår ifrån områdesfaktorn vilket Fastighetsägarna ursprungligen begärde. Nu räknas även nuvarande hyra och standard in vilket ger en mer rättvisande hyresjustering, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Det ursprungliga yrkandet från Fastighetsägarna låg på mellan 2,3 och
4,2 procent beroende på läge.

Hyreshöjningen ser i grova drag ut så att innerstaden får mellan 1,05 och 2,7 procent i hyreshöjning. Inre ytterstaden får mellan 1,35 och
2,35 procent medan yttre ytterstaden får mellan 1,25 och 1,6 procents höjning.

Vi är speciellt nöjda med att vi har fått igenom att dålig förvaltningskvalitet kan ge avdrag. Det är viktigt för oss eftersom det blir ett redskap för att se till att alla hyresgäster har ett bra boende. De fastighetsägare som missköter sig kommer inte att få ta ut full hyreshöjning, säger Terje Gunnarson.

Avtalet innebär att Fastighetsägarna Stockholm nu kommer att uppmana sina medlemmar, de enskilda fastighetsägarna, att komma in med yrkanden som ligger i linje med ramavtalet till Hyresgästföreningen region Stockholm.
Kraven på detaljplan och bygglov ses över för att skapa enklare byggprocesser

2012-11-19 | Lag och rätt

Regeringen vill göra det enklare att bygga nya bostäder. Därför har regeringen idag beslutat att ge utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.
- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. Systemet slår också effektivt ut många små byggföretag från marknaden, för de har inte råd att köpa mark och sedan vänta i tio år på att börja bygga och få in intäkter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

För att genomföra ett bostadsprojekt i Sverige krävs i regel två prövningar - en för detaljplan och en för bygglov. Båda besluten kan överklagas i flera instanser. Det innebär att processen innan bygget kan påbörjas kan ta åtskilliga år. I utredningsuppdraget ingår att studera om dessa krav är utformade på ett ändamålsenligt sätt eller om det i vissa lägen ska gå att göra undantag från kraven. Flera andra europeiska länder, till exempel Tyskland och Storbritannien, har en betydligt snabbare process när ett byggprojekt ska förverkligas, bland annat för att myndigheternas prövning av ett bygge ofta fokuseras till ett tillfälle.

- Många gånger när man prövar en detaljplan är förslagen väldigt lika de hus som redan byggts i närheten, till exempel i husens höjd, takutformning och färgsättning. I de fallen kanske man kan överväga att byggprojektet bara prövas i samband en gång, i och med ansökan om ygglov, säger Stefan Attefall.

Utredaren kan också föreslå andra regelförenklingar för att förenkla och förkorta tiden för att genomföra bostadsprojekt. Det gäller bland annat att studera förutsättningarna för att i ökad utsträckning använda ett så kallat enkelt planförfarande och att ge ökade möjligheter för kommunfullmäktige att delegera rätten att fatta beslut om antagande av detaljplaner.
Prisdialogen ska stärka relationen mellan kunderna och fjärrvärmeföretagen

2012-11-16 | Energi

2011 presenterade SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme ett samarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen för samarbetet är nu klar och har fått namnet Prisdialogen.
- Det nya namnet speglar väl det utvecklade samarbete som vi nu landat i, säger Per Holm, SABOs representant i arbetsgruppen.

Det handlar dels om att skapa förutsättningar för att pröva prisförändringar på fjärrvärme men också ge möjlighet för kunderna att ställa krav på att den lokala fjärrvärmeleverantören bedriver sin verksamhet effektivt och att leverantören förklarar för sina kunder hur de sätter sitt pris. En bra dialog är ett effektivt sätt att få två parter att bättre förstå varandra.
Jag är övertygad om att Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer, kommer att leda till detta och samtidigt öka våra medlemsföretags inflytande över prissättningen.

Idag öppnar bostadsrättsmässa i Malmö

2012-11-15 | Webbnyhet

Den nya moderna MalmöMässan slår nu upp dörrarna inför tre på fullspäckade dagar med kostnadsfria seminarier, heta debatter, engagerade diskussioner och spännande aktiviteter.
Sveriges främsta experter är på plats och ni har också möjlighet att träffa 110 utställare. Det är gott om tävlingar och underhållning, komikern Anna-Lena Brundin kommer på lördagen att underhålla mässbesökarna, 12.30 på stora scenen.
Vamt välkomna!

Evenemang: Bostadsrättsmässa i Malmö 2012
Datum: 15/11-17/11
Plats: Malmömässan
Intresset för brandskydd ökar!

2012-11-13 | Lag och rätt

För ett år sedan började Boverkets reviderade brandsskyddsregler att gälla
(1 oktober 2011). Revideringen är den mest omfattande sedan Boverkets byggregler (BBR) infördes 1994. Kravnivåerna är förtydligade och grundtanken är att öka brandsskyddet i Sverige.

Genom de nya reglerna ökas kraven på brandskydd i offentliga lokaler. Förändringarna i de nya brandskyddsreglerna innebär bland annat förbättringar av brandsskyddet för utsatta grupper i samhället. Nya krav ställs bland annat på utrymningsplatser för personer med nedsatt orientieringsförmåga och rörelseförmåga i anslutning till publika lokaler och automatiska brandlarm i vissa samlingslokaler. Något som kan påverka fastighetsägare som har samlingslokaler i anslutning till fastigheten.

-Vi har fått många förfrågningar om nödbelysningslösningar för handikapputgångar och beställningarna på brandsäker kabel, brandsäkra kopplingsdosor och brandlarmskabel har också ökat under hösten, säger Agne Zakrisson hos Malux.

Individuel mätning gav bättre resultat än väntat

2012-11-13 | Energi

Sedan ett år tillbaka har ett hundratal hushåll hos Väsbyhem kunnat påverka och ha kontroll över sin förbrukning av varmvatten. Resultatet har varit över förväntan med en besparing på hela 17%. De positiva resultaten ligger nu till grund för beslutet att ansluta ytterligare 1 530 hushåll.
- Detta ger våra hyresgäster möjlighet att spara energi, och ge sitt bidrag till en bättre miljö, samtidigt som de också sparar pengar, säger Jan Hedberg Fastighetschef på AB Väsbyhem.
Den 1 juni 2013 kommer 1 630 hushåll, av Väsbyhems totalt 4 400 hyreslägenheter, att vara anslutna till den individuella mätningen. Det innebär att varje enskilt hushåll får först en hyressänkning motsvarande kostnaden för snittförbrukningen av varmvatten. Därefter debiteras hyresgästen för sin egen faktiska varmvattenförbrukning.

Bygginfo utvecklas och byter namn till Omvärldsbevakning

2012-11-12 | Webbnyhet

Svensk Byggtjänst döper om Bygginfo till Omvärldsbevakning. Samtidigt delas tjänsten upp och får ett ökat fokus på konsekvensbeskrivning. Informationen blir dessutom månadsaktuell istället för kvartalsaktuell. Tjänsten Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst erbjuder omfattande bevakning av vad som sker i byggbranschen inom främst teknik och regelverk.
– Vi utvecklar nu tjänsten för att ännu effektivare och mer behovsanpassat kunna förmedla kvalificerad och aktuell kunskap. Det behöver våra kunder när den tekniska utvecklingen accelererar och lagar och regelverk blir allt mer komplexa – inte minst med tanke på EU-perspektivet, säger Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. De är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna uppmanar till lösning i frågan om andrahandsuthyrning

2012-11-12 | Lag och rätt

I ett gemensamt öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall uppmanar bostadsrättsorganisationerna Bostadsrätterna, Riksbyggen och HSB till en konstruktiv lösning i frågan om andrahandsuthyrning.I brevet skriver HSBs förbundsordförande Anders Lago, Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson och Bostadsrätternas vd Göran Olsson följande:

"Som företrädare för 12 000 bostadsrättsföreningar med drygt 700 000 bostadsrättshavare ser vi med stor oro på hur frågan om andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter utvecklats. Vi vill få till stånd ett konstruktivt samråd med regeringen om hur reglerna för andrahandsuthyrningar av bostadsrätter ska utformas. Det aktuella lagförslaget har forcerats fram i både utredande och i propositionsskrivning och nu hamnat i ett läge där regeringen inte har majoritet i riksdagen för samtliga delar av förslaget.
Vi är oroade över att bristerna i beredningen av ärendet i kombination med ett politiskt kompromissande kan leda till lagändringar som inte blir genomtänkta."

Läs mer på: mynewsdesk.comMer än varannan svensk använder julledigheten till byggprojekt

2012-11-10 | Renovera/Underhåll

Enligt en färsk undersökning från bygg- och trädgårdskedjan Hornbach tänker 54 procent av svenskarna ägna ledigheten åt att bygga eller renovera hemma. Det överlägset vanligaste projektet är målning och tapetsering. Många föredrar dock att vara klara före julledigheten.

Totalt angav 48,9 procent av undersökningsdeltagarna uppger att de hade ett pågående bygg- eller renoveringsprojekt som måste vara färdigt innan jul.

Topplistan: Svenskarnas bygg- och renoveringsprojekt under julledigheten 2012

Målning och tapetsering 32,8 %
Lägga nytt golv 15,7 %
Badrumsrenovering 8,9 %
Köksrenovering 8,4 %
Tilläggsisolera 5,1 %
Byta innerdörrar 5,0 %
Byta element 4,5 %
Annat projekt 19,6 %
Bergvärme har blivit effektivare och bullrar mindre

2012-11-08 | Energi

Ett normalstort hus med golvvärme kan spara upp till 80 procent av husets uppvärmningsbehov med rätt bergvärmepump. Energimyndighetens test visar att bergvärmepumparna utvecklats och blivit mer effektiva på senare år. Energimyndigheten har testat åtta bergvärmepumpar. Största besparingen ger bergvärmen i ett hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar i uppvärmning per år) och golvvärme.

– För hus med högt energibehov betyder det en stor besparing och att investeringen återbetalas på kort tid. säger Anders Odell, projektledare på Energimyndighetens Testlab som även ledde testet 2006.
Testerna visar också vikten av att dimensionera värmepumpen efter husets verkliga effektbehov.
– En för stor värmepump minskar årsvärmefaktorn och ökar kostnaden för värmepumpen, säger Anders Odell.

Läs mer på: energimyndigheten.seMarknadsdomstolen friar Gustavsberg

2012-11-07 | Webbnyhet

Marknasdomstolen fastlår att toalettstolenGustavsberg’s WC Nautic är inte en vilseledande efterbildning. Domen som kom idag bekräftar att Ifö’s stämning var ogrundad. I mars 2011 stämdes Gustavsberg av Ifö som hävdade att Nautic WC var en vilseledande efterbildning av deras WC Sign och SignArt. Ett påstående som nu har avvisats av Marknadsdomstolen. Gustavsberg överväger nu olika möjligheter att reagera på Ifö’s stämning och vad den har orsakat.
– Domstolens beslut är ett kvitto på att man kan lita på Gustavsbergs unika design. Gustavsberg är ett varumärke med innovativ nordisk designtradition i vilken Nautic har utvecklats, säger Stefan Ljung, produktchef, Villeroy & Boch Gustavsberg.

Läs mer på: marknadsdomstolen.seTiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

2012-11-07 | Renovera/Underhåll

Nu i början av november fick GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, in årets våtrumsanmälan nr 10 000. Det betyder att branschen följer reglerna på ett mycket bra sätt. En våtrumsanmälan görs i enlighet med GVKs allmänna villkor för auktoriserade företag till beställaren av varje våtrumsinstallation och är en bekräftelse på att tätskiktsarbetet blir rätt utfört.

De 10 000 anmälningarna representerar fler än 26 000 badrum och tvättstugor runtom i Sverige, eftersom en anmälan kan avse flera våtutrymmen. Alla våtrumsanmälningar registreras i en databas och kan bli föremål för stickprovskontroll av GVKs länskontrollanter.Anmälningarna utgör en bank med information som beställare, försäkringsbolag och branschen själv kan gå tillbaka till för att titta på vilka utföranden som eventuellt resulterar i vattenskador och vilka lösningar som fungerar väl över tid. Anmälningarna är en central del i GVKs kvalitetssystem.

I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Läs mer på: mynewsdesk.comVattenskador i kök ökar

2012-11-01 | Renovera/Underhåll

Köken är på väg om badrummen i antalet vattenskador. Det visar försäkringsbolagens statistik. En av orsakerna är felaktigt installerade köksmaskiner som inte klarar svenskt vattentryck. Tidigare fanns två vattenanslutningar i köket, vattenkranen och diskmaskinen. Idag kan det handla om över tio anslutningar, spridda över hela rummet. Det är dubbla diskbänkar, kaffemaskin, frys med ismaskin, ugn med vattenånga och så vidare.

– För VVS finns ett väl fungerande regelverk hur rörinstallationen skall utföras, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten AB. I praktiken fungerar samordningen dåligt och kunskapen hos hantverkare och leverantörer måste bli bättre för att få moderna kök vattenskadesäkrade.

Det är sällan VVS-företag som installerar maskinerna utan det görs av handlarnas personal och konsumenterna själva. Maskiner, slangar och kopplingar är inte alltid dimensionerade för svenskt vattentryck.
- Utrustning som inte klarar trycket och installatörer utan fackkunskap är en olycklig kombination, anser Thomas Helmerson.

Auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa branschreglerna. Men flertalet av övriga som installerar köksmaskiner saknar kunskap om vattensäkra installationer. Sverige har dessutom högre vattentryck än många andra länder.
– Vi fick bukt med vattenskadorna i tvättstugorna och är på god väg i badrummet. Vi kan vända utvecklingen med tydliga regler och kunniga installatörer, säger Thomas Helmerson.
Nu byggs Umeås högsta bostadshus

2012-11-01 | Webbnyhet

Peab och HSB bygger Umeås högsta bostadshus i den nya stadsdelen Sandåkern.
89 bostadsrättslägenheter fördelade i två punkthus byggs i en första etapp.Det 15-våningar höga huset blir med sina 52 meter Umeås högsta bostadshus.

Lägenheterna kommer att ha en boendeyta på cirka 55-118 kvadratmeter. Sandåkern ska även bli en grön stadsdel med mindre trafik och fokus på grönområden. De 89 lägenheterna byggs med hänsyn till miljö- och energieffektivisering. Inflyttningen kommer att starta hösten 2013.
Nu är bästa tiden att mäta radon i bostaden

2012-11-01 | Renovera/Underhåll

Nu har mätsäsongen för radon börjat. Säsongen varar till den 30 april nästa år. Uppskattningsvis finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger riktvärdet 200 Bq/m3. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Varje år drabbas cirka 500 personer. Risken ökar ju högre halterna av radon är i inomhusluften.
Allvarligast är radon för rökare.

– Det är helt klarlagt att det finns hälsorisker med att andas in en radioaktiv gas. Därför rekommenderar vi att alla fastighetsägare mäter radonhalten i inomhusluften, säger Emil Bengtsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Radon i inomhusluften ska mätas under eldningssäsongen från första oktober till sista april. För att få fram ett årsmedelvärde bör man mäta under två månader. Radonhalten förändras över tid, vilket innebär att man som fastighetsägare inte ska nöja sig med en gammal mätning. Radonmätningen får inte vara äldre än fem år och man får inte heller ha påbörjat några åtgärder innan bidragsansökan är gjord.

Radon i inomhusluften kommer från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Radon och så kallade radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen kan ge skador som leder till lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos från radonet, men risken är mindre. Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer utvecklas.

Läs mer på: www.radonguiden.seNytt nummer av Bo bättre!

2012-10-31 | Webbnyhet

Ombyggnad av råvinden
Råvinden kan vara rena kassakistan för föreningen. Nya lägenheter ger nya inkomster. Men vägen till färdig ombyggnad är lång och ibland krokig. Läs mer om hur ombygganden går till och vad man bör tänka på inför upphandlingen.

Ventilera rätt
Varannan timme ska luften i en bostad vara utbytt. Bra ventilation kan också minska uppvärmningskostnaderna. Träffa två bostadsrättsföreningar och läs om deras erfarenheter av ventilationsbyte. Läs om reglerna kring OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Kolla vår ventilationsguide.

Facebook, twitter och bambuser - så använder vi dem
Bostadsrättsföreningarnas närvaro i sociala medier ökar. Många samtalar med medlemmarna via Facebook och Twitter. Att direktsända möten från mobiltelefonen är nu helt möjligt och enkelt. Lagligt är det också. Vi berättar hur!
Slopat undantag skapar behov av nya experter

2012-10-31 | Energi

Det nya kravet på energideklaration i kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att kräva ny kompetens och kunskap vilket i förlängningen kan skapa nya jobb. Tidigare har byggnader med kulturhistoriskt värde undantagits kravet på energideklaration. Men sedan i somras har undantaget slopats vilket kommer att leda till att man snabbt behöver svara på en rad viktiga
frågor:
- Vi vill komma bort från att energideklarationen blir en skrivbordsprodukt med åtgärdsförslag som bara är anpassat för modern bebyggelse, säger Therese Sonehag som är projektledare för Co2olBricks i Sverige.
- Med rätt kompetens kan energiexperten föreslå anpassade, energisparande åtgärder som inte förstör kulturhistoriska värden. Då kan vi både säkra ett bevarande och fastighetsägaren får en energideklaration av högre kvalitet då den ligger närmare verkligheten, säger Therese Sonehag.

Riksantikvarieämbetet arbetar med olika projekt inom energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat EU-projektet Co2olBricks (Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments) som syftar till att finna lösningar på hur man kan minska miljöpåverkan och energianvändningen i dessa byggnader utan att förstöra deras kulturhistoriska värden.
Lönsamt att budgetrenovera innan bostadsförsäljningen

2012-10-30 | Renovera/Underhåll

En snabbrenovering strax innan försäljningen av en bostad kan löna sig.
Renoverade villor och bostadsrätter är de i särklass mest eftertraktade objekten på dagens bostadsmarknad. Men även mindre kostsamma renoveringar, som att måla väggarna vita, slipa golvet eller måla om fasaden kan höja slutpriset med upp till 100 000 kronor. Det visar en undersökning från SkandiaMäklarnas Mäklarforum, där mäklarna bland annat har uppskattat värdet av mindre renovering inför en bostadsförsäljning.

– Det råder en fragmenterad bostadsmarknad där vissa bostadstyper lockar oerhört många spekulanter. Framförallt är det nyrenoverade bostäder som lockar, men som undersökningen visar, betalar sig även mindre renoveringar, säger Andreas Mühlich, marknadschef på SkandiaMäklarna.

Läs mer på: www.skandiamaklarna.seFamiljer minskar avfall med upp till 70 procent

2012-10-29 | Miljö

Kloka val hemma kan ge stora miljöeffekter. Det är slutsatsen i Ecoration, ett gemensamt projekt mellan IKEA och Världsnaturfonden WWF. Under sex månader testade nio familjer i Kalmar att leva mer hållbart hemma. Alla familjer har med små medel och nya vanor gjort stora förändringar i sin miljöpåverkan. En minskning på upp till 70 procent av hushållsavfallet och sänkt elförbrukning i genomsnitt med 30 procent. Förutom rena miljövinster har familjerna dessutom sparat både tid och pengar.

– Tidigare blev det alltid proppfullt innan vi tog oss iväg till återvinningen. Oftast hade jag bilen full och när jag öppnade dörren trillade soporna ut, säger Carl Johan Löfgren, Kalmar som genom Ecoration-projektet nästan halverat sitt hushållsavfall.
En viktig insikt från projektet är att stora företag har en roll att spela i
att skapa förändringar som leder till en mer hållbar värld.

– Dagens miljöproblem går fortfarande att lösa, men det börjar bli bråttom.
Vi behöver fler aktörer, inte minst stora företag, som vågar gå före och radikalt ställa om sin marknad. Med smarta lösningar kan företagen inspirera sina kunder att agera mer klimatsmart, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Hyrsgästföreningen stämmer Östersundshem för tarmparasiter

2012-10-28 | Lag och rätt

Idag inleds rättegången mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen.
Tingsrätten ska pröva det krav som Hyrsgästförenignen ställt om återbetalning av hyra för den tid då det fanns tarmparasiter i vattnet och hyresgästerna inte kunnat använda vattnet för matlagning, dryck och tandborstning. Hyresgästföreningen anser att detta utgjort ett hinder i nyttjanderätten och kräver en sänkning av hyran med 15% av den totala hyressumman för den aktuella perioden.

Bostadsrättsförening bland de första att klara regeringens energimål för

2012-10-27 | Energi

Genom att sänka energianvändningen från 150 till 93 kilowattimmar per kvm och år blir bostadsrättsföreningen Nattugglan i Stockholm bland de första som med råge klarar regeringens energimål för 2020. Ny tätning, nya värmeväxlare, ny ventilation och nya energisnåla maskiner gör att föreningen med råge klarar målet på ”en 20-procentig energieffektivisering jämfört med användningen 1995”.

– Vi upplever ofta att föreningarna är intresserade av energieffektivisering, men att de behöver hjälp med analyser, underlag och goda exempel. Nu har vi hunnit en bit på vägen vad gäller dokumentation och förutom Nattugglan 18 jobbar vi systematiskt med goda exempel för att visa vägen för bostadsrättsföreningarna mot energimålen, säger Tord af Klintberg forskare på KTH.

Projektet delfinansieras av Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Cerbof, och har drivits sedan 2010 mellan Riksbyggen, KTH och det icke vinstdrivande forskningsbolaget Sustainable Innovation, Sust. Inom projektet har 12 stycken olika åtgärdspaket utvärderats. Dessa ska nu lyftas fram som goda exempel på renoveringar som möter energimålen.
Enligt projektledaren, Jan Kristoffersson på Sust, är goda exempel och ett bra beslutsstöd måsten för att få bostadsrättsföreningarna engagerade och fullt medvetna i besluten.

– Ett problem är att bostadsrättsföreningar inte får göra ROT-avdrag såsom villaägare. Det kan också kännas mer attraktivt att göra gården trevligare istället för att satsa på energiåtgärder. Så utan aktiva insatser kommer vi inte nå energimålen 2020, säger Jan Kristoffersson.
Bostadsrättsmässa i Malmö

2012-10-25 | Webbnyhet

Den 15 november öppnar Bostadsrättsmässan 2012 i den nya moderna MalmöMässan. Tre fullspäckade dagar med kostnadsfria seminarier, heta debatter, engagerade diskussioner och spännande aktiviteter. Sveriges främsta experter är på plats och ni har också möjlighet att träffa 110 utställare.

Evenemang: Bostadsrättsmässa i Malmö 2012
Datum: 15/11-17/11
Plats: Malmömässan

Hämta din biljett här!Läs mer på: bostadsrattsmassan.seRullande utställning för bättre luft

2012-10-24 | Webbnyhet

Dålig luftkvalitet har blivit ett problem för folkhälsan. I dag på knalletorget i Borås öppnar utställningen på som går på hjul. Besökrna får bland annat veta vad luften faktiskt innehåller. Utställningen arrangeras av Kompetenscentrum Luftfilter.
– Eftersom luften vi andas är viktig för alla vill vi passa på att sprida information om det till allmänheten, säger Emma Holmström, säger Emma Holmström, vid SP, som projektleder kompetenscentret.

Ren luft viktigt för alla
Utställningsbussen kommer att stå på Knalletorget onsdagen den 24 oktober och är öppen för allmänheten mellan kl. 9:00-11:00 och 12:45-17:00.

Fakta: Kompetenscentrum Luftfilter
Kompetenscentrum Luftfilter, som startades av Smart Textiles, SP och Swerea IVF 2011, vill samla luftfilterbranschen och öka samverkan bland företagen dels i regionen men också nationellt. Seminariet den 24 oktober är det andra som arrangerats inom kompetenscentret sedan start
Regerinen vill effektiviser hanteringen av bygglovsärenden

2012-10-24 | Lag och rätt

Regeringen ger idag länsrådet Anne-Li Fiskesjö i uppdrag att ta fram förslag för effektivare hantering av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. Det gäller ärenden om lov (bygglov, marklov och rivningslov samt förhandsbesked), dels ärenden om planer (detaljplaner och områdesbestämmelser). Utredningen ska vara klar den 28 mars 2013.

Byggstart för Stockholms första höghus i trä

2012-10-23 | Webbnyhet

Nu byggs Stockholms första höghus i trä börjat byggas på fabriker i Västerbotten. Totalt är det fyra höghus med bli åtta våningar som ska byggas. Mer än häften av bostadsrätterna i det första huset är redan sålda.
– Byggstart är satt till 27 november då jordbruksminister Eskil Erlandsson också kommer att finnas på plats. Dagen innan fraktar vi ner den första våningen av stommen till byggplatsen, säger Thomas Staflund, säljchef bostäder hos Martinsons.

Varje våning förväntas ta mellan två och tre veckor att montera och huset kommer att stå klart för inflyttning i maj och juni i nästa år. Husen som byggs i Strandparken är ritade av Gert Wingårdhs arkitekter och byggs i massivträ och med fasader av cederträ. Totalt kommer de fyra husen att rymma 124 lägenheter.

660 lägenheter planeras byggas i Malmö

2012-10-22 | Ekonomi

ÖresundStadsbyggnadsnämnden i Malmö har godkänt detaljplanen för 660 bostäder i kvarteret Spårvägen i Norra Sorgenfri. Ett besut som öppnar möjligheterna att bygga cirka 660 bostäder, varav 390 hyresrätter och 250 bostadsrätter. Förslaget ska nu remitteras till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs.

– Norra Sorgenfri ska visa att det går att omvandla ett gammalt industriområde till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart område.
Det blir också här man kommer att binda samman Malmös östra och västra delar till en hel stad där alla delar samverkar, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Brist på personal med kompetens inom fastighetsmarknaden

2012-10-22 | Webbnyhet

Efterfrågan av personal med kompetens kommer att öka inom de närmsta åren. En undersökning från Fastighetsägarna GFR visar att antalet arbetstillfällen inom fastighetsbranschen kommer att öka med 10 000 jobb kommer att finnas inom fastighetsbranschen de närmaste fem åren.

Bland de mindre fastighetsägare är det framförallt kompetens inom drift och underhåll och förvaltning av fastigheterna som efterfrågas. Bland de större företagen handlar det även om jobb inom främst förvaltning, ekonomi och administration. 64 procent av de företag som deltagit i undersökningen anser att det är svårt att hitta rätt kompetens.


Läs mer på: fastighetsagarna.seLäget stabilt för Nordisk kärnkraft

2012-10-18 | Webbnyhet

I dag mötte energiminister Anna-Karin Hatt representanter för de stora energibolagen inför den kommande vintern. Ministern ville framförallt ha besked om vilka slutsatser som dragits från föregående vinter och hur det påverkar planerna inför kommande vinter. Enligt företrädare för kärnkraften ser läget stabilt ut inför kommande vinter.

- Vi ser inga skäl att förvänta problem med kärnkraften i vinter. Dessutom ser situationen för vattenkraften bra ut med välfyllda magasin, säger Göran Hult som är Fortums ägarrepresentant.

Fortums uttalade mål, både i Finland och i Sverige, är att de kärnkraftreaktorer som man har ägarintressen i ska användas maximalt.
Fortums två reaktorer i Lovisa går båda på full effekt efter årets revisioner. Även de två reaktorerna i Olkiluoto, där Fortum är delägare, går med full effekt och vi förväntar oss att de skall göra det under hela vintersäsongen.

- I enlighet med de löften vi framfört till energiministern vid möten tidigare år har vi de senaste åren bidragit med runt 5000 mantimmars arbete per år i form av teknisk expertis, framför allt för att säkerställa att även erfarenheterna från den Finska kärnkraftsverksamheten nyttiggörs i Sverige, säger Göran Hult.
Bostäder slutsålda innan säljstart

2012-10-17 | Webbnyhet

Vid strandkanten, i Västerås nya stadsdel Öster Mälarstrand, ska de 11 energismarta radhus, som utformats av arkitekt Anders Holmberg i samarbete med företaget Derome Mark & Bostad. Husen beräknas vara klara i början av 2014. De planerade radhusen vid Öster Mälarstrand i Västerås kommer aldrig gå ut till försäljning på den öppna marknaden. Intresset var rekordstort och samtliga hus bokades när intressenter i bostadskön fick förhandsinformation.

- Vi har känt av ett stort intresse för att bo här ända sedan vi presenterade de första skisserna på området, säger Rickard Jacobsson, på Derome Mark & Bostad. Därför har vi också vågat ta vår grundtanke om snygg och unik arkitektur i kombination med klimatsmarta idéer hela vägen. Att försäljningen skulle gå så bra att vi nu får ställa in den planerade säljstarten till allmänheten vågade jag inte riktigt drömma om när bostadsmarknaden ser ut som den gör idag.

Extremväder på höst och vinter orsakar många vattenskador

2012-10-15 | Webbnyhet

Kalla vintrar leder till en 30-procentig ökning av antalet vattenskador. Det visar en ny analys Trygg-Hansa gjort av de senaste fem årens skadestatistik. Trygg-Hansa har samkört sin statistik på anmälda vattenskador de senaste fem åren med väderdata från SMHI och resultatet visar på starka samband mellan låga temperaturer och en kraftig ökning av antalet anmälda vattenskador.

Kalla vintrar som 2010 och 2011 registrerade Trygg-Hansa en 30-procentig ökning av vattenskador, jämfört med relativt milda vintrar som 2012 och 2007.

Läs mer på: Trygg Hansa på mynewsdesk.comBomässa i Borås

2012-10-12 | Webbnyhet

I helgen är det dags för årets stora bomässa i Borås som bjuder på ett fullspäckat program och många intressanta utställare inom hem och trädgård. Nyheter, trender, rådgivning och inspirerande föreläsningar ska locka besökarna till fjärde upplagan av Gör Ditt Boende Bättre mässan på Åhaga.

Kommande bo mässor:
Borås - 12 - 14 okt
Eskilstuna - 19 - 21 okt
Halmstad - 26 - 28 okt


Läs mer på: bomassa.seNy stadsdel i Linköping

2012-10-12 | Webbnyhet

Nu startar byggande av Linköping nya stadsdel. Det är Wahlbecks Företagspark och Östra Valla i Linköping som ska omvandlas. Totalt kommer det att byggas 460 lägenheter i området. Detaljplaneringen kommer att ske i samråd med de boende och näringslivet. Området ska utvecklas till en unik stadsdel med ett modernt systemtänk – från energi och transporter till social samvaro och kultur. Utgångspunkten är hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

– Målet med detta framtidsprojekt är dels att nya innovativa produkter och tjänster ska komma ut på marknaden tack vare samverkan mellan näringsliv och de boende, dels ser vi det som ett folkbildningsprojekt i hållbarhets- och livsstilsfrågor, säger Johan Kristianssonvd Sankt Kors Fastighets AB.

Sverige är bäst och sämst på solenergi

2012-10-10 | Energi

Sverige är världsledande på forskning och utveckling av solceller. Men dåliga på att omvandla forskningsresultaten till investeringar och nya jobb.
Samtidigt som satsningarna på solenergi växer snabbt i omvärlden står det närmast still i Sverige. På en månad installeras det fler solceller i Danmark än Sverige lyckats med på över tio år.

En av de viktigaste orsakerna till att utbyggnaden går långsamt i Sverige är att de svenska elpriserna fortfarande är relativt låga jämfört med genomsnittet i Europa. Men de länder som lyckats bäst med sin utbyggnad har också infört marknadssystem där producenter av solel garanteras ett pris för sin förnyelsebara produktion som stimulerat till investeringar.

– I Sverige har vi ett liknande system genom gröna elcertifikat. Men de stimulerar först och främst etablerade teknik som vindkraft och bioenergi där priserna är relativt låga redan idag. Solceller som är dyrare i dag men har potential att bli väsentligt billigare och betydelsefulla för energiproduktionen i framtidens stimuleras inte tillräckligt, säger Jan-Olof Dahlenbäck, professor i installationsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Som komplement till elcertifikaten har Sverige ett statligt investeringsstöd till solcellsanläggningar där man kan ansöka om att få närmare hälften av installationskostnaden betald. Bidraget har sänkts de senaste åren men ändå behållit en stor del av sitt värde genom att priserna på solceller samtidigt minskat. Stödet har dock inte räckt till alla intresserade och har varit för ryckigt för att ge skjuts på marknaden. Samtidigt som andra länder satsar miljardbelopp varje år för att få fart på investeringarna har den svenska satsningen begränsats till 25–60 miljoner kronor per år. Bara en bråkdel av de intressenter som vill satsa på solenergianläggningar har haft möjlighet att få bidragsansökningar godkända.

– De senaste åren har det dessutom varit osäkert långt in i det sista om det kommer att utgå något investeringsbidrag alls, säger Jan-Olof Dahlenbäck.
Årets anslag har liksom tidigare år fulltecknats långt innan budgetåret är slut. Och nästa år är det trots regeringens löften om att småskalig energiproduktion ska uppmuntras ännu ingen som vet om det anslås några nya medel.Marknaden behöver klara besked om vilka villkor som gäller. Innan vi levererar det kommer utbyggnaden att gå knackigt, säger Jan-Olof Dahlenbäck.

Läs mer på: mynewsdesk.comNy webbhandbok för bostadsanpassningsbidrag

2012-10-05 | Webbnyhet

Ny webbhandbok för bostadsanpassningsbidrag ”Bostadsanpassningsbidraget - en webbhandbok från Boverket” är ett digitalt verktyg både för yrkesverksamma och allmänheten. Boken uppdateras kontinuerligt med exempelvis aktuella rättsfall och annan information som rör bostadsanpassningsbidraget.

Den innehåller en guide för handläggare som också är användbar för dem som söker eller har sökt bidra för sig själva eller för en anhörig. Det finns även formulär som kan användas för att klaga på en kommuns handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med boken är att ge ett bra verktyg för den som på något sätt kommer i kontakt med bostadsanpassningsbidraget.

Läs mer på: Länk till webbhandbokenMedlemmar i bostadsrättsförening tvingas ta bort kamin

2012-10-03 | Lag och rätt

Två bostadsrättshavare tvingas nu ta bort en kamin de installerat efter att ärendet prövats i tingsrätten. Bostadsrättsföreningen menade att medlemmarna saknade tillstånd till installationen. Inledningsvis hamnade ärendet hos Kronofogdemyndigheten som gav föreningen rätt.

Men bostadsrättshavarna överklagade beslutet. De menade att enligt föreningens stadgar var åtgärden endast anmälningspliktig till styrelsen, vilket de också i god tid hade gjort. Enligt bostadsrättslagen kan väsentliga förändringar av en lägenheten undantas från tillståndsplikt genom stadgarna. Men även om rökgången kaminen var kopplad till endast var avsedd för den aktuella lägenheten menade tingsrätten att det ändå är tillståndspliktigt.

Främst eftersom ingreppet skett i delar som är kopplade till fastigheten inte bara till den aktuella lägenheten. Eftersom föreningens ansvarar för fastigheten och dess ventilation kräver åtgärden tillstånd. Kronofogdenmyndighetens beslut att kaminen skulle kopplas bort stod därmed fast.


Läs mer på: dagensjuridik.seKassör i bostadsrättsförening stal en halv miljon

2012-10-03 | Lag och rätt

Kassör i bostadsrättsförening stal en halv miljon av föreningens pengar Mannen döms nu av tingsrätten för grov trolöshet mot huvudman. Han har erkänt att han fört över 500 000 kronor av föreningens pengar till egna konton. Straffet som normalt är ett års fängelse blir dock villkorligt eftersom det är fyra år sedan brottet begicks. Mannen dömdes även till 240 timmars samhällstjänst.

Läs mer på: dagensjuridik.seÖkad risk för att köpare av bostadsrätter drabbas av byggfusk

2012-10-02 | Renovera/Underhåll

Den nya trenden att spekulera i bostäder ökar risken för att köpare riskerar att drabbas av byggfusk och vattenskador. Det menar Rickard Engström, forskare i fastighetsekonomi på KTH som nu efterlyser en kvalitetsstämpel på renoveringar av bostadsrätter som säljs.

– Begär alltid intyg om att renoveringen är fackmässigt utförd, säger Rickard Engström.
Rickard Engström är industridoktorand på halvtid och fastighetsmäklare. För sin avhandling har han intervjuat både köpare och säljare i en allt vanligare form av spekulationsaffärer. Han har som fastighetsmäklare stött på flera fall där köparen efter en tid insett att de blivit lurade. Tapeter lossnar, tätskikt saknas och vattnet läcker. Vid det laget är säljaren och dennes hantverkare omöjliga att få tag i.

Säker Vatteninstallation AB som auktoriserar VVS-företag uppmanar nu köpare att efterfråga kvalitetsdokument. Det ska finnas bevis om att elinstallatören är behörig, att tätskikt i våtrum gjorts enligt BKR:s och GVK:s branschregler samt att VVS-arbeten är utförda av ett auktoriserat VVS-företag enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

– Fråga alltid efter intyg när du köper en renoverad bostad, uppmanar Elin Ritter, på Säker Vatten AB som auktoriserar VVS-företag. Intyget är viktigt av flera skäl. Skulle det inträffa en vattenskada, har försäkringsbolagen enligt sina villkor rätt att helt eller delvis neka ersättning.

Läs mer på: mynewsdesk.comNya elregler kan spara tusenlappar

2012-10-01 | Energi

Ny lag om elköp per timme – kan göra att konsumenter sparar tusentals kronor.
Enligt den nya lagen som började gälla den 1 oktober kan el-kunder välja att elen mäts timme för timme. Lagändringen innbär att elhandelsbolagen är skyldiga att installera elmätare som mäter elen timme för timme i kundens hem om det begärs. Kunden kan sedan själv kontrollera när elen är billigast och istället köpa den per timme. Elanvändningen kan styras till de timmar på dygnet, vanligtvis nattetid när priserna är som lägst. Mest gynnsam är den nya lagen för de som bor i villa och eller radhus.

Läs mer på: aftonbladet.seExperter svarar på dina frågor

Nya frågor och svar!

2012-10-01 | Lag och rätt

Experter svarar på dina frågor är nu uppdaterad med med 5 nya frågor om bland annat Brf utan styrelse, tvist om buskar och motioner till stämman.

Läs mer på: Experter svarar på dina frågorStyrelseskolan

Svårt att neka medlemskap

2012-09-30 | Lag och rätt

När får man som bostadsrättsförening neka medlemskap? Att neka på felaktiga grunder kan innebära stora kostnader för föreningen och en besvärande situation för den som vill sälja eller köpa lägenheten.

Läs mer på: Svårt att neka medlemskapKraftig ökning av fjärrvärmepriset i Skåne

2012-09-25 | Energi

Det visar årets NilsHolgerssonrapport där bland annat fjärrvärmepriserna i landets kommuner varje år redovisas. Totalt har priserna för fjärrvärmen i genomsnitt ökat med 3,4 procent jämfört med förra året. Hårdast drabbade är fjärrvärmekunderna i Skåne. Landskrona där taxan höjts med 6,8 procent mellan år 2011 och 2012.

- Fjärrvärmemarknaden har en monopolliknande situation som innebär att konsumenten inte kan välja fjärrvärmeleverantör, säger Karin Gjörtler, platschef Helsingborg, Fastighetsägarna Syd. Uppvärmning är en stor utgift för hushållen. Därför drabbas konsumenterna i Landskrona hårt när fjärrvärmepriset skenar
Sedan 2003 har fjärrvärmepriserna i Sverige ökat i genomsnitt med 42 procent, vilket är betydligt mer än konsumentprisindex under samma period.
Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden.

- Utredningen ska vara klar våren 2013. Vi hoppas att konsumenterna i framtiden ska skyddas mot oskäliga höjningar av fjärrvärmepriset, säger Karin Gjörtler.
I Nils Holgerssonrapporten redovisas årligen fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Nils Holgersson Gruppen, består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Mäklarpanelen: Svårare att sälja renoveringsobjekt

2012-09-25 | Webbnyhet

Enligt Fastighetsbyrån är det svårare numera att sälja renoveringsobjekt på bostadsmarknaden. Och de rum som är mest lönsamt att renovera inför försäljning är kök och badrum.
I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån har företagets mäklare svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden och, den här gången, renovering och home styling. På frågan ”Hur är efterfrågan på renoveringsobjekt idag jämfört med två år sedan” svarade 61 % minskad efterfrågan, 28 % ingen skillnad och 11 % ökad efterfrågan.

- Den minskade efterfrågan på renoveringsobjekt hänger ihop med bolånetaket och att det helt enkelt är svårare att få loss pengar till större renoveringar. Det är färre som har råd att köpa en bostad och direkt ge sig på kostsamma åtgärder i till exempel kök och badrum. Därför kan det vara lönsamt för säljare att ge göra vissa förbättringar innan försäljningen. Och det gäller naturligtvis att göra det på ett sätt som tilltalar rätt och ofta en bredare målgrupp, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.


När och hur ska man renovera och home styla inför en bostadsförsäljning? Fastighetbyråns mäklare tipsar:
• Kök och badrum är generellt mest lönsamt att renovera – men det lönar sig inte alltid. För billiga bostäder, eller bostäder med stort renoveringsbehov i övrigt, kan det vara svårt att få igen pengarna. Det gäller även större home styling.
• Kök kan oftast ges en rejäl ansiktslyftning med enkla medel. Lämna t ex in köksluckorna på lackering och byt ut den gamla bänkskivan.
• Möblera och styla omöblerade bostäder. Tomma, ekande hem säljer dåligt.
• Har du en vanlig bostad och många liknade objekt på marknaden - styla för att sticka ut!
• Första intrycket är viktigt! Se till att alla ytskikt både inne och ute är fräscha.
• Måla vitt. Överallt. Speciellt gammal träpanel.
• Städa och rensa! Satsa på ett luftigt och rent intryck.


Läs mer på: www.cisionwire.se/fastighetsbyranRegeringen föreslår sänkt fastighetsavgift för bostadsrätter

2012-09-24 | Ekonomi

Regeringen föreslår sänkt fastighetsavgift för bostadsrätter För att öka utbudet av bostäder föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2013 sänkt fastighetsavgift för hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus. Något som tidigare aviserades i vårpropositionen. Nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggnation av bostäder förlängs från 10 år till 15 år för byggnader med värdeår 2012 eller senare.

Dessutom höjs schablonbeloppet vid uthyrning av privatbostad från 21 000 kronor till 40 000 kronor. Skatteförändringarna tillsammans med övriga reformer beräknas kosta cirka 0,65 miljarder kronor 2013.
Färre antal bostadsrätter och villor till salu

2012-09-19 | Webbnyhet

Antalet bostadsrätter och villor på Hemnet är nu lägre jämfört med förra året. Även antalet nyinkomna bostäder till salu ligger på en lägre nivå än förra året.
I Stockholms län och Västra Götalands län ligger antalet bostadsrätter och villor under förra årets nivåer för vecka 37.

I Stockholms län ligger antalet bostadsrätter 11 procent under förra årets siffror och i Västra Götaland minskade antalet bostadsrätter till salu med 13 procent. Tväremot Skåne län där istället det skett en ökning med nästan fem procent för antalet bostadsrätter till salu jämfört med förra året.

Läs mer på: www.hemnet.se/barometernSveriges dyraste lägenhet såld

2012-09-18 | Webbnyhet

Redan före visningen såldes den 10 kvadratmeter stora enrumslägenheten på Birkagatan i centrala Stockholm. Priset blev 1 350 000 kronor eller 135 000 kronor per kvadratmeter. Lägenheten var den dyraste lägenheten i Sverige som låg ute till försäljning på Hemnet sett till priset per kvadratmeter. Ändå såldes den redan en vecka innan den planerade visningen.

Piserna på bostadsrätter i Stockholms innerstad närmar sig rekordnivåerna från hösten 2010. Idag kostar en bostadsrätt i centrala Stockholm i genomsnitt 59 496 kronor per kvadratmeter jämfört med 59 805 kronor i november 2010.
– Små lägenheter i Stockholm är eftertraktade som övernattningslägenheter och ger alltid bra priser. Det i kombination med det låga ränteläget är den främsta förklaringen till den här rekordförsäljningen, säger Peter Eriksén på Mäklarhuset Innerstan i Stockholm.

Studier om relining och bisfenol har startat

2012-09-18 | Renovera/Underhåll

Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket har nu på regeringens uppdrag startat utredningen som ska undersöka om bisfenol A läcker ut från relinade tappvattenrör.
Arbetet inleds med en kartläggning av vilka produkter som används vid relining (Kemikalieinspektionen), den historiska användningen av relining som metod (Boverket) samt kemiska analyser av dricksvatten (Livsmedelsverket).

En referensgrupp som består av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, plasttillverkare och branschföreningar för de företag som utför relining av rör kommer att knytas till utredningen.
Uppdraget slutredovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 december 2013.


Läs mer på: vvsforum.seRiksbyggen utökar samarbetet med Svenska Bostadsfonden

2012-09-17 | Webbnyhet

Ett nytt avtal omfattar förvaltningen av 100 000 kvm i Svenska Bostadsfondens fastigheter i den östra regionen. Svenska Bostadsfonden förvaltar omkring 3 500 lägenheter fördelat på 17 orter

- Vi ser mycket fram emot ett utökat och idag redan mycket framgångsrikt samarbete med Riksbyggen på förvaltningssidan, säger Lars Swahn, vd i Svenska Bostadsfonden.

HSBs Living Lab- ett unikt forskningsprojekt för framtidens boende.

2012-09-13 | Webbnyhet

I höst går startskottet för det forskningsprojekt som Johanneberg Science Park, HSB, och Chalmers ”Homes of Tomorrow” har initierat. Planen är att uppföra 20-40 studentbostäder på Chalmers Campus Johanneberg.

- Det blir en win win- situation där studenter får tillgång till nya bostäder samtidigt som vi får möjlighet att forska om framtidens boendefrågor, säger Roger Sundbom, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling vid HSB Göteborg.

Nästa år sätts spaden i marken för Living Lab. Hur lägenheterna ska se ut, vad som ska hända i dem och vilka som ska bo där är några av alla frågor som nu ska få svar. Tanken är att studenterna som bor i lägenheterna kan få testa exempelvis vattenåtervinning, solcellslösning, smarta bokningssystem för tvättstugor och hållbara byggmaterial. Allt beror på vad som lyfts fram just då. Fakta och åsikter samlas sedan in via webbenkäter, sensorer och mätare i huset. Syftet med forskningsprojektet är för att främja utveckling och samtidigt öppna upp för dialog med HSBs medlemmar, intressenter och branschkollegor.

- Vi planerar en gemensam utställningslokal där resultaten visas upp och där vi kan dela med oss till intresserade, säger Roger Sundbom.

Fakta HSBs Living Lab
Vad: 20-40 studentlägenheter i tillfälliga och flyttbara moduler
Var: På Johanneberg Science Park, Chalmers Campus i Göteborg
När: Byggstart hösten 2013
Vem: Bosparande studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet
Hur: De boende får delta i undersökningar, testa nya material, lösningar och utvärdera idéer om det framtida boendet
Samarbete: HSB, Johanneberg Science Park och Chalmers forskningsprogram ”Homes of Tomorrow”
Regeringen satsar 120 Mkr på kortare handläggning

2012-09-10 | Webbnyhet

Länsstyrelsernas handläggningstider för att hantera överklagandeärenden av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen tar för lång tid. Det har lett till att Regeringens höstbudgeten avsatt 120 miljoner kronor till landets länsstyrelser för att snabba upp planprocessen
-Jag är mån om att korta tiden från idé till det att spaden sätts i jorden, säger Stefan Attefall i en intervju med Dagens industri.

Handläggningstiderna varierar kraftigt mellan de olika länsstyrelserna, från exempelvis 29 till 250 dagar. Resursbrist anges som en av de främsta orsakerna till de långa handläggningstiderna. Utöver satsningen som består av 30 miljoner kronor per år från 2013 och fram till 2016 kommer även regeringen i myndigheternas regleringsbrev för 2013 att sätta upp tydliga mål för länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen. Målen ska vara gemensamma för landets alla länsstyrelser.

Bostadsrättsförening i Stockholm har sina lägenheterna i Spanien

2012-09-10 | Webbnyhet

Nu säljs de första 78 nybyggda bostadsrätterna i Benalmadena vid spanska solkusten. Bostadsrättsföreningen är svensk och för föreningen är det svensk lag som gäller.
- Svensk bostadsrättslag gäller för dessa lägenheter. Det är en form som är bekant för många och där du som lägenhetsägare har insyn och möjlighet att påverka i vanlig ordning, säger Martin Berchtold, VD för projektören Ehrling & Partners.

Enligt mäklaren ökar fastighetens värde med upp till 25 procent om den ägs av en svensk bostadsrättsförening. I boender ingår en mängd tjänster bland annat receptionsservice, bevakning, pool och bar, svenska dagstidningar, trådlöst nätverk, städservice samt service för den som vill hyra ut i lägenhet i andra hand boende.

En form av livsstilsboende på liknande sätt som bostadsrättsföreningarna i Victoria park i Malmö erbjuder. Priset för en tvåa ligger på 85 000 euro och för en trea från 123 000 euro. Garageplats och förråd ingår.

Nytt förslag om förpackningsinsamling kan ge ökade kostnader för bostadsrättsföreningar

2012-09-08 | Miljö

Utredningens förslag att kommunerna helt ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar får skarp kritik från Fastighetsägarna och SABO.
Främst eftersom det innebär att kommunerna kan sätta upp regler och restriktioner att fastighetsägare måste inrätta och utrusta särskilda utrymmen för avfallshantering, vilket kan innebära ökade kostnader.

Hårdast kommer den typen av regler att drabba de som saknar utrymmen för att kunna bygga särskilda soprum eller har soprum som inte uppfyller kraven.
– Många frågor lämnas obesvarade i betänkandet. Det är otvivelaktigt så att förslaget kommer att ge fastighetsägare ökade kostnader och begränsad valfrihet. Förslaget visar inte hur det fastighetsnära insamlingssystemet skulle täckas av producentansvaret, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige.

HSB är däremot positiva till att kommunerna får huvudansvaret men ställer sig samtidigt kritiska till att de ska kunna sätta upp tvingande regler.
- Våra medlemmar och bostadsrättsföreningar upplever dagens situation som krånglig och besvärlig, där olika modeller gäller och där alla skyller på varandra för att det inte fungerar. Det är dock mycket viktigt att det blir rimliga villkor för fastighetsägarna, både när det gäller ekonomi och praktiska förutsättningar.

Vi är därför mycket tveksamma till utredningens förslag om att kommunerna ska kunna meddela tvingande föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. Många fastigheter saknar praktiska förutsättningar att genomföra en fungerande avfallshantering, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund, som fortsätter.
Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent

2012-09-07 | Ekonomi

Den oväntade sänkningen är en positiv nyhet för bostadsrättshavare med rörliga lån eftersom den innebär att räntan blir lägre. Enligt riksbanken är syftet att få igång tillväxten i svensk ekonomi och motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan kommer enligt Riksbankens prognos att ligga kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år.I takt med att konjunkturen förbättras och inflationstrycket kommer sedan räntan att gradvis höjas.
Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 12 september.

Läs mer på: riksbank.seVästerås största bostadsrättsförening säkrar sina framtida energikostnader

2012-09-07 | Energi

Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 23 säkrar sina energikostnader de närmaste åtta åren via ett komfortavtal med Mälarenergi Energitjänster.
Avtalet är ett helhetsåtagande där föreningen uppnår en god driftsekonomi samtidigt som energianvändningen optimeras, något som i sin tur leder till minskade kostnader.

- Det känns tryggt att Mälarenergi garanterar vår värme-, el- och vattenförbrukning under avtalstiden, säger Göran Winnergren, ordförande Västeråshus nr 23. Det känns även skönt att avtalet ger vår förening en kvalitetssäkrad drift och underhållsplan till en fast årskostnad. Vi är särskilt glada att avtalet förutom att sänkta kostnaderna även bidrar till en minskad miljöpåverkan avslutar Göran Winnergren.

Komfortavtalet innebär ett helhetsåtagande där Mälarenergi bland annat står för variationer i energiförbrukningen som beror på väderleken, samt de akuta och planerade underhållskostnader som kan uppstå på tekniska installationer.
I det aktuella avtalet ingår även jour och beredskap dygnet runt.

Bostadsmässa i Göteborg

2012-09-02 | Webbnyhet

Den 20 september öppnar Bostadsrättsmässan i Göteborg. Under mässdagarna kommer det att, förutom cirka 150 utställare, finnas flera intressanta gratisseminarier inom aktuella områden. I år kommer de juridiska frågeställningarna kring bostadsrättens villkor att få stort utrymme i programmet och det finns också goda möjligheter att få rådgivning.

Seminarieprogrammet kommer att finnas tillgänglig i september 2012.
Evenemang: Bostadsrättsmässa i Göteborg 2012
Datum: 20/9 - 22/9
Plats: Svenska mässan i Göteborg,
Färdguide: http://www.svenskamassan.se/for-besokare/hitta-hit/

Hämta din biljett här!

Läs mer på: Bostadsmässa i GöteborgDen 15 september kommer nästa nummer av Bo bättre.

2012-09-01 | Webbnyhet

Den 15 september kommer nästa nummer av Bo bättre. Där kan ni bland annat läsa det här:

Pumpa värme - Skruva ned kostnaderna med värmepumpar.
Värmepumpen är på frammarsch. Höga värmekostnader och de nya kraven på energieffektivisering gör att allt fler bostadsrättsföreningar börjar leta efter alternativ att sänka sin energiförbrukning.

Ny hiss i gammalt hus - A och O: service och besiktning av hissen.
Läs om hissbygge, besiktning, underhåll, och säkerhetsbestämmelser.

Dags att byta? - så blir den nya tvättstugan en sparbössa.
Brf Vidar i Malmö och Brf Vimpeln i Solna två föreningar som satsat på med moderna, effektiva maskiner och elektronisk bokning. Brf Vimpeln fick i våras HSBs miljöpris för sin renovering

När får bostadsrättsföreningen neka medlemskap?
Vi gör en genomgång av när föreningen har rätt att neka medlemskap och tar upp rättsfall där föreningen hamnat i domstol för att ha nekat blivande köpare medlemskap.
På fredag öppnar årets stora bomäsa i Linköping.

2012-08-30 | Webbnyhet

Det är femte gången mässan arrangeras i Cloetta Center och årets upplaga är den hittills största med över 125 utställande företag inom hem och trädgård.

Femte upplagan av Gör Ditt Boende Bättre i Linköping bjuder på ett större och bredare utbud än tidigare. I Cloetta Center finnas drygt 125 utställande företag som nu väntar på att få visa upp nyheter, produkter och tjänster inom hem och trädgård. Den som besöker mässan på lördag kan ta del av inspirerande föreläsningar inom solenergi och solvärme.

En av Sveriges främsta experter inom området, Lars Andrén gästar mässan och delar med sig av sin expertis. Han kommer även erbjuda kostnadsfri energirådgivning. På söndag kan man få se sitt hem från ovan. Utanför mässan står en helikopter redo att lyfta för den som vill ta sig en flygtur. Gör Ditt Boende Bättre mässan arrangeras i Cloetta Center 31 augusti - 2 september.Läs mer på: bomässa.seSnabb värdering i mobilen

2012-08-30 | Ekonomi

Nu lanseras en gratisapp för värdering av bostaden. Via appen fyller man i uppgifter om sin eller någon annans bostad och får en indikation om dess värde inom en arbetsdag. Appen som tagits fram av SkandiaMäklarna är gratis och fungerar både för Iphone och Android. En mäklare tar emot uppgifterna och värderar den inom en arbetsdag. Den ger en snabb indikation om bostadens värde utan hembesök av en mäklare eller några andra förpliktelser.

Inget ökat bostadsbyggande 2012

2012-08-30 | Ekonomi

Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet. Det är något färre bostäder än tidigare prognos. Med stöd av uppgifter från kommunerna beräknas 22 500 bostäder att påbörjas under 2012. Först under 2013 kan en viss ökning i bostadsbyggandet förväntas.

Energibesparing högsta prioritet

2012-08-30 | Energi

Att genomföra energibesparande åtgärder är viktigast när svenskarna rangordnar investeringar i sin bostadsrättsförening. På andra plats hamnar fönsterrenovering medan en upprustning av tvättstugan tar tredje platsen.
Svenskarna blir mer och mer miljömedvetna, även när det gäller sina egna hem. Det visar en undersökning från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. När svenska folket får välja fritt bland vilka investeringar som de helst vill göra i sin fastighet så nämner nästan var tredje, eller 27 procent, att energibesparande åtgärder är högst prioriterat.
I SBCs undersökning visar det sig också att mer lyxiga investeringar prioriteras lågt av svenskarna. Minst prioriterat är att inreda råvinden och att omvandla lokaler till bostäder vilket endast två procent anser är viktigast. Även takomläggning och montage av balkonger återfinns i botten av svenskarnas rankinglista med 4 respektive 6 procent.

Bankernas vinst på bolån ökade 15 procent

2012-08-29 | Ekonomi

Idag bekräftar Finansinspektionen Villaägarnas analys att bolånemarginalerna för närvarande är historiskt höga. Enligt Finansinspektionen ökade vinsten på ett genomsnittligt bolån på 1,5 miljoner kr från 6 000 kr till 6 900 kr per år, vilket är en ökning med 15 procent på ett kvartal.

- Trots att vi hade en kritisk diskussion i vintras har bankerna under året kunnat öka sina marginaler från en redan hög nivå. Det är uppenbart att regeringen måste se över regelverket eftersom bankerna nu visat att man kan komma undan med höga bolånemarginaler utan att något händer, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund.

Läs mer på: villaagarna.seRegeringen stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden

2012-08-27 | Ekonomi

I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen att presentera åtgärder som syftar till att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Det handlar bland annat om att underlätta såväl jämförelser av bankernas bolåneräntor som byte av bank.
- Jag vill stärka konsumenternas ställning och ge dem ökade förutsättningar att nå bättre villkor i sina kontakter med bankerna, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Ett av förslagen i budgetpropositionen är att ta fram en mer rättvis modell för beräkning av den så kallade ränteskillnadsersättningen. Syftet med detta är att kostnaden för konsumenter att lösa in bundna lån i förtid ska kunna minska.

Dessutom får Finansinspektionen i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra informationen kring utlåningsräntor och bankernas finansieringskostnader.

Nytt förslag om fastighetsskatt

2012-08-22 | Ekonomi

Regeringen ska nu ta ställning till det förslaget om ett helt nytt system för beskattning av fastigheter. Några kommentarer har regeringen ännu inte gett kring hur de ställer sig till de olika delarna i förslaget.

Enligt förslaget ska den nuvarande modellen som utgår från taxeringsvärdet slopas helt Istället ska beskattningen beräknas utifrån antal kvadratmeter. Landet kommer att delas in i tre zoner. Fastighetsavgiften blir högst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, något lägre i mellankommunerna och lägst i glesbygd. Det nuvarande taket för fastighetsavgiften på 6.825 kronor föreslås höjas till 10.000 kronor i storstadsregionerna.

I region två, utanför storstäderna, sätts taket till 9.600 kronor och i region 3, glesbygd, blir taket 6.450 kronor, något lägre än dagens tak. Utredaren förslår också exempelvis att möjligheten att skjuta upp reavinstbeskattningen vid arv, testamente och gåva samt på utländska privatbostäder slopas. Samt att den nuvarande frysningen av taxeringsvärdena slopas vid årsskiftet.


Förändringarna beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2014 ska kunna börja användas i samband med fastighetstaxeringen 2015.

Stabil bostadsmarknad i sommar

2012-08-21 | Ekonomi

Medelpriset för en bostadsrätt i Sverige har under det senaste året totalt stigit med tre procent. Men under de senaste tre månaderna sjönk dock medelpriset med tre procent. Men Mäklarsamfundet ser inte särksilt allvarligt på prisnedgången.
- Aktiviteten på bostadsmarknaden går ned i de allra flesta regionerna över sommaren, så även i år.

Vissa typiska semesterorter upplever ökad aktivitet över sommaren, men på de flesta håll är antalet försäljningar färre än normalt under sommaren, säger Ingrid Eiken, Vd för Mäklarsamfundet. Den som aktivt letar bostad har många bostäder att välja mellan då utbudet är stort. Samtidigt har bankernas krav skärpts, t.ex. med bolånetaket och det finns osäkerhet om hur den ekonomiska oron i vår omvärld ska utvecklas och kanske också påverka den svenska ekonomin . De psykologiska faktorerna spelar stor roll för bostadsmarknaden och det är bara att konstatera att aktiviteten på bostadsmarknaden är lite mer dämpad än vanligt och att det tar längre tid för köpare och säljare att mötas, avslutar Ingrid Eiken.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv kritiseras

2012-08-20 | Miljö

Europaparlamentet, energiministrarna och kommissionen har antagit ett förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv. EU:s mål är bland annat att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020, I EU ska användningen av förnybar energi ska öka till 20 procent. Det som bland annat kritiseras det minskade kraven på energibolagen. De ska enligt det förslag som antagits bidra med energibesparingar på motsvarande 1 procent av den årliga försäljningen istället för med 1,5 som tidigare föreslagit. Det som också retar kritikerna är de tillägget att tidigare och framtida besparingar kan räknas med och att Storbritannien fått igenom en mängd undantag när det gäller kraven på energieffektivisering av offentliga byggnader.
Världsnaturfonden, WWF är särskilt skarp i sin kritik.
– Uppgörelsen är särskilt svag när det gäller byggsektorn. Nu missar vi en stor potential i alla de hus som slösar med energi och ökar importkostnaderna på bränsle ytterligare. Det belastar ekonomin och vi riskerar att få färre gröna jobb, säger Stefan Henningson, klimatexpert på
WWF.
Med den nuvarande takten kan cirka 9 procents energi sparas till 2020.
Energieffektivisering ger minskade energikostnader och utsläpp, skapar gröna jobb och driver innovation.
De gamla direktiven kommer att börja gälla fram tills september eftersom de nya direktiven måste godkännas av fler Eu-instanser innan de är helt
antaget.
– Medlemsstaterna måste vakna upp och inse att energiimporten inte bara kostar klimatutsläpp för EU utan 488 miljarder euro i importkostnader förra året - sex gånger mer än 1999, säger Stefan Henningsson
Unga i riskzonen om bostadsmarknaden kraschar

2012-08-20 | Ekonomi

Svenskarna lånar pengar upp över takåsen. Sedan 2006 har den totala bolåneskulden fördubblats, och framför allt är det unga som är mest skuldsatta. Deras skulder är nästan tre gånger så stora som årsinkomsterna.
– Skulle det inträffa något oväntat, som till exempel arbetslöshet, sjukdom eller en kraftig höjning av räntan, leder det till en mycket tuff ekonomisk situation för den som drabbas. Många har inte tillräckliga marginaler och det skapar en enorm utsatthet, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.
Ny statistik som UC har tagit fram visar att bolåneskulden har ökat med 72 procent sedan 2006. Skuldsättningen har ökat med totalt 26 procent under samma period. Mest skuldsatta är personer mellan 18 och 35. Deras totala summa av skulder är i genomsnitt 2,7 gånger högre än årsinkomsten.
– På toppen av berget finner vi unga människor som bor i Stockholm och har lånat pengar till en bostadsrätt. De lånar nästan fyra gånger så mycket pengar som de tjänar. Uppdrivna bostadspriser och ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter är sannolikt orsaken, säger Roland Sigbladh.
Över hälften av de som lånar pengar till en bostadsrätt amorterar inte – endast 47 procent betalar av på lånen. När det gäller fastigheter är det 62 procent som amorterar på lånen.

Läs mer på: mynewsdesk.comNy märkning av kläder, elektronik och byggmaterial

2012-08-20 | Miljö

Från den 1 september 2013 måste exempelvis kläder, elektronik och byggmaterial som innehåller biocider måste märkas enligt en ny förordning som antagit av EU.

I bygg- och fastighetssammanhang används biocider för att skydda produkter från skadedjur och mikroorganismer. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, råttmedel, insektsmedel, antibakteriella medel, fungicider och desinfektionsmedel. Exempel på varor som behandlas med biocider är virke, textilmattor av ull, bänkskivor.. Det har inte funnits regler om biocider i varor tidigare. Den nya förordningen förstärker därmed möjligheten till ett förebyggande miljöarbete inom bygg- och fastighetsbranschen.


Läs mer på: www.sundahus.seDesignad brandsläckare ska öka säkerheten

2012-08-19 | Webbnyhet

Mer än hälften av de svenska hemmen saknar i dag brandsläckare. En siffra som kommer att förändras med Firephants lansering, hoppas GPBM Nordic som nu lanserar Firephant, en designad brandsläckare. Firephant som är formgiven av den prisade industridesignerduon Lars Wettre och Jonas Forsman belönades med red dot design award 2012r sin form och enkla, säkra funktion.

En prestigefull utmärkelse som året innan tilldelades Apples iPhone 4.
– Vi vet att många drar sig för att skaffa brandsläckare just för att den är svårplacerad, säger han. Historiskt har denna produkt inte sett så trevlig ut och därför inte alltid passat väl i sin miljö. Därmed har den inte heller blivit tillgänglig, vilket är helt avgörande om en brand startar.


Läs mer på:Malmöbor mest nöjda med boendeorten

2012-08-17 | Webbnyhet

65 procent av svenskarna trivs bra på den ort de bor på visar en ny undersökning som Fastighetsbyrån genomfört. Undersökningen visade att de som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är mest nöjda med sin boendeort. Av de tillfrågade var de bor i Malmö nöjdast. Missnöjet är störst bland de som bor på större orter med omkring 100 000 invånare.
- Det är positivt och något oväntat att se att malmöborna är mest nöjda med sin ort, med tanke på alla negativa skriverier som förekommit. Ibland hör man att stress och höga levnadskostnader ger lägre livskvalitet i storstäderna.

Vad som är livskvalitet är givetvis individuellet men undersökningsresultaten visar att det på det stora hela inte stämmer, eller vägs upp av andra fördelar i storstaden, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.
I helhet visar undersökningen att i Malmö, 73 %, som trivs bra. Motsvarande siffra för Stockholm är 72 % och för Göteborg 70 %. På mindre ort, färre än
95 000 invånare, trivs 62 % i hög utsträckning. På större ort, över 95 000 invånare, är det lägst andel som trivs bra med 58 %. Större ort har också störst andel som är missnöjda. Trivsel eller vänner och familj är de faktorer som gör att människor i första hand väljar att inte flytta.

Kort om Fastighetbyrån
Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer
Bostadsmässan 2012 invigs

2012-08-16 | Webbnyhet

Nu pågår bostadsmässan i Annedal Stockholm som invigdes den 16 och ska pågå fram till den 26 augusti. Mässan som bjuder på 11 inspirerande utställningsdagar vänder sig till bostadskonsumenter, stadsplanerare, arkitekter och bostadsföretag.

Tanken med årets utställning är att visa hur ett lågutnyttjat industriområde kan omvandlas till en attraktiv stadsdel för 5.000 nyinflyttade med goda kommunikationer och höga miljövärden. Annedal berör två städer på en gränslös bostadsmarknad. Det kommer att finnas 25 visningslägenheter och olika aktiviteter som arrangeras under utställningsdagarna.

I år har utställarna även satsat på roliga aktiviteter för barn och unga bland annat i form av ponnykörning, byggskola, ”var arkitekt för en dag och rita ditt drömhus” och miniloppet och mycket annat. Flera konstverk ska invigas, branschföretag och experter som ger råd och svarar på frågor finns på plats. Det kommer även att finnas picknick korgar att köpa för de besökare som vill passa på att äta lunch i parken njuta lite extra av det fina sensommarvädret. Mässan som startade 1998 är den fjärde i raden.
Tidigare mässor. ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02 i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta.

Evnemang: Bostadsmässan 2012
Plats: Annedal
Datum: 16-26 augusti
Öppettider: 10.00 till 20.00.
Entréavgifter
Vuxenbiljett 60 kr. 
Familjebiljett 100 kr. 
Barn t.o.m. 16 år 0 kr.
Huvudarrangör: Stockholms Byggmästareförening
Fortsatt intresse för ombildningar

2012-08-09 | Webbnyhet

Hittabrf.se senaste statistik visar på ett fortsatt intresse för ombildningar. Under årets andra kvartal så har 27 % fler bostadsrättsföreningar registrerats i syfte att ombildas mot årets första kvartal.

Läs mer på: hittabrf.seDet smarta huset

Så skapas det smarta huset

2012-06-11 | Bredband/IT

Allt fler föreningar satsar på digitala lås samt boknings- och informationstavlor för att spara tid. Numera finns också appar för tvättbokning, och fler tekniska nyheter är på väg.

Text: Karin Rutström
Smarta hem var ett begrepp som lanserade i början av 2000-talet. Det var den första stora satsningen på att utveckla IT-system med teknik som skulle kunna användas i flerfamiljshus. Tre stora byggbolag gjorde en omfattande satsning på IT-funktioner i Stockholm i samband med att det byggdes nya bostäder.
I de smarta hemmen skulle boende med hjälp av ny teknik kunna få information, kommunicera och hålla koll på det mesta i bostaden. Spisen och vattnet skulle exempelvis kunna stängas av automatiskt när de boende låste sin lägenhet. De skulle även kunna få och skicka information på en dataskärm i lägenheten samt boka tvättider och fjärrstyra det mesta i lägenheterna.
De flesta av pionjärprojekten avvecklades dock i och med IT-kraschen 2001 då flera företag försvann från marknaden.

Under åren som följde började åter marknaden att blomstra och IT-tekniken utvecklades i en rasande fart. I takt med bostadsområden växte vaknade intresset åter för den nya tekniken. Numera ser många fastighetsägare och även bostadsrättsföreningar elektroniska lås samt digitala boknings- och informationstavlor som bra lösningar, trots att de kostar en del att installera. Vad föreningarna väljer varierar. En del byter ut låssystemet
till gemensamhetsutrymmena för att förbättra säkerheten och slippa inbrott,
medan andra satsar på boknings- och informationstavlor.
Sedan byggs oftast systemet ut steg för steg utifrån de behov som finns i fastigheten.
– I storstäderna väljer man oftast direkt att byta både till digitala låssystem med passerkort och digital bokning för exempelvis tvättstugan, medan man på mindre orter kanske till att börja med har kvar det gamla låssystemet och tar bara bokningssystemet, säger Patrik Drugge på RCO Security.

De tekniska lösningarna ser olika ut. Ett alternativ kan vara att ha en skärm i varje port eller bara i tvättstugan. På skärmen kan både allmän och personlig information läggas in. Den boende loggar alltid in med sin tagg eller låsbricka.
– En del väljer en lösning som innebär att de boende även kan boka tvättid via webben eller via en mobilapp, säger Patrik Gunnarsson, produktspecialist på Electrolux.
– En del vill även använda sig av betalsystem för exempelvis tvättstugan. Det är en produkt som vi nu vidareutvecklat med flera funktioner, bland annat betaltjänst via webben.

Trots att det finns många fördelar med de nya tekniska lösningarna är en del bostadsrättsföreningar tveksamma. Skälet är i de flesta fall kostnaden. De digitala systemen kan inledningsvis vara dyra att installera, även om det vanligtvis blir billigare när fler tjänster kan användas i systemet.
– Det är klokt att ta det i steg, då kan man fördela kostnaderna under ett antal år, och det är så de flesta gör, säger Eric Sand på Aptus.
– Priset varierar beroende på hur dörrmiljön ser ut och hur många lägenheter i huset som ska anslutas. Ett passersystem med porttelefon kan kosta cirka 25 000 kronor, sedan tillkommer en kostnad på mellan 10 000 och 15 000 per lägenhetsdörr. Men när systemet väl är installerat innebär det ingen större kostnad att exempelvis lägga till inbrottslarm.
De flesta föreningar räknar nog med att satsningen långsiktigt ska betala sig i form av bättre säkerhet och minskade kostnader för service och reparationer. Föreningen kan själva sköta byten av nyckelkort och får en bra översyn över hur många som lämnats ut, vilket ökar säkerheten i huset.
Tappar någon ett nyckelkort eller en låstagg tar det endast några minuter att ta bort den ur systemet. Den boende får en ny tagg eller ett nytt låskort som aktiveras. Samma sak sker när boende flyttar in eller ut ur lägenheterna. Det är också enkelt för föreningen att byta namn på och uppdatera de digitala porttavlorna, eftersom det kan göras centralt via nätet. De nyckelfria låssystemen kan sedan valfritt utökas till övriga gemensamhetsutrymmen,
exempelvis källare, cykel- och soprum. Man kan också begränsa en digital nyckel och bestämma vilka utrymmen och tjänster den ska omfatta beroende på vem i en familj som ska ha nyckeln. Ett exempel är olika nyckelkort till barn och vuxna.
– En familj kan exempelvis ha fyra låsbrickor eller taggar. Två är vuxenbrickor och går till alla lås medan barnens nycklar är begränsade till ytterdörr och lägenhet, säger Peter Johannisson på Aptus.

Under de senaste åren har antalet tjänster bara blivit fler och fler.
– Det är till exempel vanligt att man i de här installationslösningarna även passar på att koppla in brandvarnare och larm för vattenläckage och mätning av energi, berättar Erik Sand.
Något som ansågs vara viktigt när idén med smarta hem utvecklades var möjligheterna att kunna lägga ut information till de boende och skapa kommunikation. Det är också något som styrelser i bostadsrättsföreningar ser som värdefullt.
– Det är mycket uppskattat och de styrelser som använder systemen tycker att det är smidigt och enkelt när de ska gå ut med information och vill vara säkra på att den når fram.
Det fungerar så att den boende loggar in egen nyckelbricka eller taggen på tavlan.
– Man håller upp kortet mot läsaren så är man inloggad och kan läsa informationen, säger Patrik Gunnarsson.
Man kan även lägga in en funktion så de boende kan kvittera meddelandena. På så sätt kan fastighetsägaren se om det är någon i huset som inte blivit informerad.
Det finns olika typer av informationstavlor och de kan placeras antingen i trappuppgången eller i tvättstugan, alternativt i lägenheten.
– Bland våra kunder byter man ofta ut den gamla informationen på tavlan i entrén och ersätter den med en digital skärm med många möjligheter. Då kan man på ett snabbt och tidsbesparande sätt sprida information.
En sådan skärm innebär också att alla boende kan göra bokningar och felanmälan samt få del av alltillgänglig information.
Föreningar och fastighetsbolag ser skärmen som en stor besparing, då de slipper
gå runt och sätta upp samt plocka ner information, säger Patrik Gunnarsson på
Electrolux.
För det digitala huset
Elektroniska låssystem.
Öppnas med bricka eller
tagg. Kan gå till en eller flera
utrymmer och avprogrammeras
direkt om de förloras eller om
boende flyttar. Kan samman-
kopplas med postbox.

Porttelefon – kan
omprogrammeras direkt när
boende flyttar.

Elektronisk bokningstavla
för tvättstuga (bokning kan
även ske via webb och
mobilapp).

Bokning av gemensamma
utrymmen (t ex gästlägenheter).
Görs via nätet eller med
mobilapp.

Brandlarm i fastigheten.
Larm för vattenläckage.
Digital informationstavla
i trapphus, lägenhet eller
gemensamhetsutrymmen.

Fungerar för information,
felanmälan, kommunikation
med andra boende och
bokningar.

Mätning av individuell
förbrukning av vatten, värme
och el.

www.aptus.se
www.rco.se
www.rco.se/brf

Ökad effektivitet i byggbranschen ger billigare bostäder

2012-05-31 | Webbnyhet

I en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet slås det fast att en ökad samverkan och industrialisering kan sänka byggkostnader rejält och på sikt ge billigare bostäder. Anders Bylund har doktorerat i ämnet träteknik och tittat på sätt att utveckla ett system för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä.
– Mitt arbete inleddes med att följa en process där ett antal träföretag knutna till byggbranschen utvecklade ett gemensamt byggsystem i samverkan, säger Anders Bylund.
I avhandlingen har Anders Bylund främst tittat på underleverantörernas roll i byggprocessen och undersökt hur samarbetsprocessen mellan byggindustrin och snickeriföretag ser ut.

Läs mer på: mynewsdesk.comHSB:s föreningar negativa till regeringens förslag om andrahandsuthyrning

2012-05-30 | Lag och rätt

I en enkät som HSB skickade ut till 2 000 av sina ledamöter gör föreningarna det klart att de inte tycker om regeringens nya förslag kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. 40 procent av de tillfrågade uppger att de tycker att dagens regler är tillräckligt komplicerade och nästan 50 procent av de tillfrågade ger det nya förslaget en etta av fem möjliga poäng. Hela 80 procent motsätter sig förslaget. Ledamöterna i HSB:s föreningar är inte de enda som har riktat skarp kritik mot förslaget – andra stora organisationer som Boverket och Konsumentverket är också kritiska.

Läs mer på: hsb.seMan död i balkongras

2012-05-28 | Balkong

En 52-årig man i Mariefred dog igår natt när balkongen han stod på gav vika och rasade. Mannen befann sig på balkongen med en kvinnlig bekant när räcket gav vika.
– En 52-årig man har avlidit. Kvinnan är skadad, hon är på sjukhus, säger Anette Wilhelmsson, vakthavande befäl vid polisen i Södermanlands län till Aftonbladet.

Enligt vittnesuppgifter från grannarna i området är det möjligt att balkongerna i området var dåligt underhållna.
– Jag har oroat mig för balkongerna i området i flera månader. En del räcken har inte ens fäste i väggen, om man lutar sig ovetandes kan man fara ut, säger en av mannens grannar till Aftonbladet.
En polisanmälan har upprättats om vållande till annans död samt vållande till kroppsskada, men ännu finns ingen misstänkt.

Läs mer på: aftonbladet.seHögsta Domstolen: nyttan går före likhetsprincipen

2012-05-28 | Lag och rätt

En förening bestämde att alla medlemmar skulle vara med och betala för ett bullerplank till en kostnad på 1,1 miljoner även fast olika medlemmar skulle ha olika stor nytta av det. Fallet gick hela vägen till Högsta Domstolen som nu fastslår att ett beslut som medför större nytta för vissa föreningsmedlemmar inte nödvändigtvis innebär ett brott mot likhetsprincipen.

Fallet kan komma att vara av stor principiell betydelse för föreningar som ofta misstolkar likhetsprincipen.
– Om Högsta Domstolen skulle ha ansett att alla medlemmar måste ha lika stor nytta av ett beslut skulle bostadsrättsföreningarna handlingsförlamas. Då skulle det bli omöjligt att tillföra fastigheter nyttigheter som bullerplank, hiss eller garageplatser, säger Liselott Kristofferson, fastighetsjurist Fastighetsägarna Stockholm.

Läs mer på: fastighetsagarna.seFastighetsägarna Stockholm: Sjömannen 7 Årets Bostadsrättsförening

2012-05-25 | Webbnyhet

Styrelsen i Brf Sjömannen 7 på Sibyllegatan i Stockholm kan känna sig stolta. I tio års tid har styrelsen kämpat för att lotsa föreningen genom sina ekonomiska problem och nu är man nästintill skuldfri.
Styrelsen har även lyckats ta föreningen från oäkta till äkta och vunnit Fastighetsägarnas pris Årets Bostadsrättsförening 2012. Priset inrättades 2008 och för att kunna delta måste föreningen vara medlem i Fastighetsägarna Stockholm.
– Vi i styrelsen är oerhört glada över utmärkelsen. Den är en bekräftelse på att det arbete som vi har lagt ner under mer än tio år har varit något utöver det vanliga. Utmärkelsen ger förnyad kraft och inspiration för alla medlemmar i föreningen att fortsätta jobba för att vara en säker och attraktiv fastighet i Stockholms innerstad, säger Mikael Prinzell, ordförande i Brf Sjömannen 7.

– Sjömannen 7 har uppvisat både målmedvetenhet och uthållighet i processen att bli en äkta förening. Samtidigt har de också genomfört en rad renoveringar för att modernisera huset och allt har skett på mindre än tio år, vilket verkligen är imponerande, säger Katarina Tunhammar, verksamhetsansvarig BRF, Fastighetsägarna Stockholm.

Claes Kjellander ny ordförande för Fastighetsägarna

2012-05-24 | Webbnyhet

Den tidigare vice ordföranden Claes Kjellander efterträder Bengt Malmegård som Fastighetsägarnas ordförande. Han har tidigare jobbat som vide vd på Vasakronan och som projektchef på Apoteksgruppen.

Claes Kjellander är även styrelseledamot i Fastighetsägarna Sverige och styrelseordförande i Fastighetsägarna Service Stockholm AB.
– Förtroendeuppdraget på Fastighetsägarna Stockholm känns mycket angeläget. Fastigheter är en av de viktigaste delarna för Stockholms utveckling. Vi behöver en fortsatt utveckling av alla typer av fastigheter för att få en växande och levande stad och region. Fastighetsägarna vill bidra till denna utveckling, säger Claes Kjellander i ett pressmeddelande.


Läs mer på: cisionwire.seÖkad produktion inom byggsektorn

2012-05-23 | Ekonomi

Ny statistik från Eurostat visar att produktionen inom byggsektorn i euroområdet steg 12,4 procent i mars jämfört med februari. Jämfört med samma månad föregående år så sjönk däremot produktionen med 3,8 procent.

Om man tittar på hela EU så steg produktionen i byggsektorn 11,8 procent i mars jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år så sjönk byggtakten med 3,9 procent.

Byggproduktionen i Sverige steg med 0,8 procent i mars och ökade med 7,9 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.

Läs mer på: byggnyheter.seTema stambyte

De flesta stambyten sker för tidigt

2012-05-10 | Renovera/Underhåll

Hur länge håller avloppsrören? Det är snarast en retorisk fråga. Det är inte ovanligt att stambyten sker av helt andra anledningar än att rören gett upp. – Det råder en väldig begreppsförvirring inom branschen, säger Gunnar Hansson, vd på Avloppsteknik Svenska AB. Gunnar Hansson är ofta anlitad som föredragshållare i ämnet stambyte och stamrenovering.

Läs mer på: De flesta stambyten sker för tidigtTema stambyte

Relining och stambyte i ett

2012-05-10 | Renovera/Underhåll

Stambyte i vissa utrymmen, relining i andra. Det handlar inte alltid om det ena eller det andra – metoderna går alldeles utmärkt att kombinera i en fastighet. På oxelvägen i älta i Nacka pågår ett projekt där man både relinar och stambyter traditionellt.

– Vi relinar ofta i till exempel skyddsrum där det är svårt att bryta upp golv, säger Wojciech Wozniak, som är projektledare hos Titania.
– Reliningen gör vi i första hand där ledningarna går horisontellt under lägenheterna. Vi har egen utrustning för att kunna relina enligt strumpmetoden. När man renoverar samtliga stammar genom relining åtgärdar man inte tätskikten. Därför byter vi de flesta stammarna så att vi på detta sätt kommer åt badrummens tätskikt, förklarar Wojciech Wozniak.

Läs mer på: Relining och stambyte i ettLadda hem dokument!

Håll koll på fällorna - undvik vattenskador

2012-05-09 | Renovera/Underhåll

Kolla vår checklista förebygg vattenskador (se Guider och checklistor), här finns info ni kan använda och dela ut i huset.

Läs mer på: Checklista förebygg vattenskadorOmbyggd lokal kan bli guldgruva för föreningen

2012-05-08 | Renovera/UnderhållMånga bostadsrättsföreningar i landet har tomma och olönsamma lokaler. Ofta ses lokalerna som en börda för föreningen och övertygelsen om att det är omöjligt att använda utrymmena till något nyttigt gör att de förblir outnyttjade, ofta i flera år.

Läs mer på: Ombyggd lokal kan bli guldgruva för föreningenBöter för utebliven energideklaration

2012-05-06 | Ekonomi

Bostadsrättsfastigheter som inte energideklarerat riskerar nu böter när tillsynen skärps efter den 1 juli, då nya regler kan komma att bli aktuella enligt ett lagförslag.
- Vi har 150 000 byggnader som fortfarande inte är energideklarerade, säger Paul Silfwerberg, jurist på Boverket

Läs mer på: Böter för utebliven energideklarationNytt nummer av Bo bättre!

2012-05-02 | Webbnyhet

Missa inte vårnumret av tidningen Bo bättre som den 4 maj dimper ned i din brevlåda. Även den här gången fylld av artiklar och reportage som ska hjälpa dig i ditt arbete som ledamot i bostadsrättsföreningen.

Välj rätt elbolag – tusenlappar att tjäna
En översynav föreningens elavtal och förbrukning i god tid före hösten kan innebära många sparade tusenlappar. Bo bättre har kollat prisläget hos de stora leverantörerna.

Ombyggd lokal kan bli guldgruva för föreningen
Förbättra ekonomin långsiktigt genom att bygga om på tomma och olönsamma lokaler som stått outnyttjade, ofta i flera år.

Gammal mat är nya sopor
Vi berättar om hur föreningen kan få en lägre soptaxa samtidigt göra en insats för miljön genom att sortera och omvandla sitt matavfall till bränsle.

Egen hemsida kan bli ett lyft för föreningen
Få tips och råd om hur ni skapar en snygg och smart hemsida underlättar styrelsearbetet och ger föreningens ett ansikte.


Läs mer på: Nytt nummer ute den 4 majVinnare av Årets Stockholmsbyggnad 2012

2012-05-02 | Webbnyhet

Nu kan A1 Arkitekter och byggherren Småa AB titulera sig vinnare av Årets Stockholmsbyggnad 2012. 5708 stockholmare röstade i tävlingen som arrangeras av Stockholms stad för att skapa engagemang kring Stockholms framtida bebyggelse. Det vinnande bidraget, en färgglad Townhouse-inspirerad radhuslänga i Kärrtorp, kammade hem hela 1542 av rösterna.
– Ett litet fint bostadsområde med ett starkt drag av Amsterdams bebyggelse. Bästa bidraget enligt mig på hur man bygger ut Stockholm, vackert, nyskapande och respektfullt, säger Petter Askergren.
– Jag är glad över det stora engagemang som stockholmarna har visat och jag hoppas att detta bidrar till ett ökat engagemang om hur vi tillsammans förskönar Stockholms stadsbild, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius som satt med i juryn.

Bostadsrättsorganisationer motsätter sig nya regler om andrahandsuthyrning

2012-04-23 | Webbnyhet

I ett öppet brev till regeringen riktar representanter för de tre organisationerna HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen skarp kritik mot de nya reglerna för andrahandsuthyrning som regeringen presenterade i förra veckan.

Brevförfattarna menar bland annat att beslutet har forcerats fram baserat på ett undermåligt beslutsunderlag och att regeringen inte har kunnat visa på ett trovärdigt sätt hur många bostadsrättslägenheter det är som faktiskt står tomma. Nu begär brevförfattarna att få träffa regeringen och lägga fram sina ståndpunkter.

Läs mer på: mynewsdesk.comAllt fler nyregistrerade Brf:er är byggprojekt

2012-04-22 | Webbnyhet

Hittabrf.se senaste statistik visar att andelen nyregistrerade Brf:er som är byggprojekt fortsätter att öka och Brf:er som registreras i syfte att ombildas minskar.

Läs mer på: hittabrf.seKrisläge på danska bostadsmarknaden

2012-04-17 | Webbnyhet

Fler och fler tvingas lämna hus och hem i Danmark efter att de blivit tvungna att sälja sina hus på exekutiv auktion på grund av ekonomiska problem. Siffror från Danmarks Statistik visar att hittills i år har 502 husägare tvingats sälja. Det är enligt kreditinstitutet Nykredit det högsta antalet sedan 1993.

Astma och Allergiförbundet rasar mot enstegstätade fasader

2012-04-17 | Miljö

De omskrivna fasaderna beskrivs som tickande bomber och riskkonstruktioner för fukt- och mögel. Organisationen kräver nu tillsammans med Villägarna att bostadsministern och regeringen inför olika åtgärder. Ett husföretag som använt enstegstätade husfasader dömdes nyligen av Tingsrätten att betala reparationskostnader till 23 husägare. Fasaderna i samtliga hus uppmätte höga fuktvärden , förhöjda halter av mögel och hade mögelskador.

Alliansens vårproposition: 1.6 miljarder till bostadssektorn

2012-04-16 | Ekonomi

I den försiktigt optimistiska vårpropositionen som Anders Borg presenterade på en presskonferens idag finns många åtgärder som riktar sig mot bostadssektorn. Den största nyheten är att det i framtiden ska bli lättare att hyra ut bostadsrätten utan att ha föreningens godkännande.

Fastighetsavgiften ska sänkas från 0,4 till 0,3 procent och en förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnaton ska leda till att det byggs mer. Detta är ett par delar av ett bostadsmarknadspaket på totalt 1.6 miljarder kronor som ingår i vårpropositionen. Från oppositionen hörs redan kommentarer om att åtgärderna är ”kraftlösa” och ”inneffektiva”.

Läs mer på: regeringen.sePriserna fortsätter att stiga trots acceptpris

2012-04-13 | Webbnyhet

SBAB banks boprisprognos visar att priserna på hus och lägenheter har fortsatt att stiga under andra kvartalet. Priserna har gått upp i Stockholm, Göteborg och Malmö trots att mäklarna införde en regel om accepterat pris under sommaren förra året. Regeln innebär att priset som anges i annonsen ligger på en nivå som säljaren är beredd att acceptera som slutpris, om inte budgivning fortsätter.

Läs mer på: www.sbab.seKommunerna satsar miljarder på cykeltrafik

2012-04-13 | Miljö

Under de kommande åren ska svenska kommuner lägga flera miljarder kronor på utbyggnad av cykelbanor eller liknande. Det visar en kartläggning av På väg. Under våren har På Väg via mejl frågat de svenska kommunerna om deras planer på cykelområdet. 75 har valt att delta i undersökningen.

Av svaren att döma är det många som satsar på att öka cyklandet. Ett stort antal kommuner har exempelvis genomarbetade cykelstrategier, andra arbetar med att ta fram cykelplaner. Västerås och Örebro är två kommuner som sedan länge ligger i framkant på området. Västerås kan stoltsera med cykelanpassade vägar som omfattar 35 mil, och i Örebro är motsvarande siffra 21,5 mil.

Stockholm har ett uttalat mål att cykling ska bli "ett jämbördigt transportmedel". Totalt beräknas staden lägga 100 miljoner kronor om året på cykelsatsningar under perioden 2013-2015.
– Cykeln har tidigare hamnat längst ner i hierarkin och behandlats lite styvmoderligt. Ambitionen är att cykeln ska vara en naturlig del av transportsystemet som är minst lika viktig som bilen, bussen och annan kollektivtrafik, säger Johan Kajmats på Trafikkontoret.

Framförallt gör staden stora satsningar på kollektivtrafik och cykel enligt den antagna Framkomlighetsstrategin. Där får bilen mindre utrymme. Historiskt sett kretsar Stockholms trafiksystem mycket kring bilen, konstaterar Johan Kajmats.
– Vi befinner oss i en slags vändpunkt där yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel ska få större utrymme. Cykeln ses som ett jämbördigt transportslag och inte bara som en fritidssysselsättning eller leksak.

Även Uppsala avsätter 100 miljoner kronor om året. Förra året invigdes en öppningsbar gång- och cykelbro över Fyrisån. I Sundsvall lägger man årligen cirka 15 miljoner kronor på byggnation av nya cykel/gångvägar och cykelbanor. Kommunen arbetar under parollen "Hela Sundsvall cyklar". Syftet är att "få fler invånare att cykla till arbete och skola för att förbättra folkhälsan, för att minska trafikens klimat- och miljöpåverkan och för att minska trängseln i trafiken". I Halmstad tätort anläggs "superstråk" – bättre och snabbare cykelbanor som förbinder bostadsområdena med centrum och resecentrum.

I en trafiksäkerhetssatsning på oskyddade trafikanter ska cykelpassager hastighetssäkras för att göra det omöjligt att köra fortare än 30 km/h där cykelnätet korsar trafiknätet. Hårdsatsande Malmö stad, som bygger ut och förbättrar cyklisternas framkomlighet för 400 miljoner kronor fram till 2019, monterar radardetektorer som innebär att cyklister inte behöver köra fram för att trycka på knappen vid trafikljus. Radarn kan samtidigt förlänga gröntiden om flera cyklister ska passera.
Göran Fredriksson: "Så ska fjärrvärmen konkurrensutsättas"

2012-04-04 | Energi

I ett debattinlägg på nyhetssajten Newsmill går Göran Fredriksson, tidigare värmechef på AB Stockholmshem, hårt ut mot dagens fjärrvärmemarknad. I inlägget uppmanar han fastighetsägare att sluta räkna med att konkurrensen kommer att utvecklas mellan olika fjärrvärmeproducenter. Han menar istället att fastighetsägare själva ska samarbeta med varandra och värmeföretagen som står utanför fjärrvärmesektorn.

Du hittar en länk till inlägget här nedan - och kom ihåg att på Newsmill kan du själv bidra till debatten!

Läs mer på: http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/02/s-kan-fj-rrv-rmen-konkurrensuts-ttasLäs mer på: newsmill.seNordens lägsta butikshyror finns i Stockholm

2012-04-02 | Webbnyhet

CBRE är världens största fastighetsrådgivare med 300 kontor i över 60 länder. Varje år sammanställer organisationen en rapport över butikshyresnivåerna i Europas huvudstäder.

På årets lista kvalar Stockholm in på en 29:e plats totalt med en hyresnivå på 13 000 kronor per kvadratmeter. Därmed vinner Stockholm över både Köpenhamn (17 400), Helsingfors (15 400) och Oslo (17 200).
Dyrast hyra redovisas för Londons West End, där hyran ligger på hela 68 500 kr/kvm.

Läs mer på: fastighetsvarlden.seLättare att hyra ut bostadsrätten

2012-03-30 | Webbnyhet

Enligt ett utredningsförslag som överlämnades till bostadsminister Stefan Attefall ska det bli lättare för bostadsrättsägare att hyra ut sin lägenhet. Förslaget är en del av kampen mot den rådande bostadsbristen och de friare reglerna ska leda till att fler privatbostäder hyrs ut.

Utredningen föreslår att varje bostadsrättshavare själv ska få besluta om man vill hyra ut utan att först rådfråga sin förening. Man föreslår även en lite friare hyressättning.

Läs mer på: regeringen.seFastighetsmäklare ifrågasatta på Twitter

2012-03-28 | Webbnyhet

Ironiskt, roligt och elakt. Oftare negativt än positivt. Så kan man beskriva hur svenskarna twittrar om fastighetsmäklare, enligt en ny undersökning. Allmänhetens låga förtroende för mäklarkåren avspeglas i kartläggningen som genomförts av Fastighetsbyrån. För att skapa en plattform för diskussion om mäklare och mäklaryrket startar nu mäklarföretaget sajten Mäklarkvitter.se.
”Världen vore en bättre plats om mäklare lärde sig svenska och inte vore (av naturen) ondskefulla utsugare.”

Det är ett exempel på en tweet om fastighetsmäklare. Fastighetsbyråns kartläggning visar att en tredjedel av alla inlägg om mäklare i Twitter och Facebook är negativa, 12 procent är positiva och 55 procent är neutrala.
- Vi vet från tidigare undersökningar att allmänheten har relativt låg förtroende för yrkesgruppen. Den här bilden måste vi ta på allvar och hela tiden jobba för att förändra, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Stort stöd för beslut om arbetskraft

2012-03-25 | Webbnyhet

Enligt ett förslag från arbetsmarknadsutskottet ska huvudentreprenören vid ett bygge kunna krävas på lön till utländska arbetare hos underleverantörer som inte fullgör sina åtaganden och själva inte betalar ut löner. Förslaget är ett försök att komma till rätta med den stora andelen oseriösa företag som uppkommer som ett resultat av de långa entreprenörsleden och presenterades av allianspartierna samt socialdemokraterna och miljöpartiet.

Förslaget välkomnas av bland annat av fackförbundet Byggnads.
– Jag tycker att det är ett mycket bra förslag för att det innebär att vi kan får ordning och reda på arbetsmarknaden. Och att huvudentreprenörerna får ett ansvar för vad man anlitat för underleverantörer och det är bra för byggnadsarbetarna men det är också bra för företagen som vill ha en seriös marknad och följa de regler som vi har, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i ett pressmeddelande.

Men alla är inte odelat entusiastiska. På Sveriges Byggindustrier ställer man sig frågande till varför man ska lösa problemet med dåliga underleverantörer genom att öka de seriösa byggföretagens kostnader och risknivåer. Istället så föreslår man att man löser problemet med andra åtgärder som exempelvis ökade platsbesök av Skatteverket och fler ändamålsenliga kontroller av utländska bolag som jobbar i Sverige.

Läs mer på: svd.seInget Manhattan i Stockholm

2012-03-19 | Webbnyhet

Stockholmpolitikernas drömmar om skyskrapor på 30-40 våningar i Södra Värtahamnen verkar inte bli verklighet. I det fördjupade programmet syns istället byggnader på åtta våningar med gröna tak och ett enda höghus längst ute på udden.

– Den avgörande faktorn är industribullret från fartygen i hamnen. Fartygen bullrar och bullret från dem kommer från två håll så vi kan inte bygga bostäder med en tyst sida. Därför klarar vi inte bullergränserna för bostäder på kvällar och nätter om vi inte låter bostäderna ligga i slutna kvarter och bygger arbetsplatser runt dem som skärmar, säger Klas Groth, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret till Dagens Nyheter.

Läs mer på: dn.seGratis film om hissbesiktning

2012-03-12 | Hiss

På Inspectas hemsida kan man nu titta på en film där hissinpektören Christer Hammerin visar hur en dag på hans jobb ser ut. I filmen får tittaren se hur en besiktning går till och bekanta sig med alla säkerhetsfunktioner som finns i både hissen och maskinrummet.

Tittaren får följa med från korgtak till schaktgropen och lära sig hur man ser till att hissen funkar som den ska – för kom ihåg, det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att hissen är säker!

Läs mer på: inspecta.comMäklare utannonserade soprum som etta

2012-03-09 | Webbnyhet

I marknadsföringen beskrev mäklaren bostadsrätten på Kungsholmen i Stockholm som en etta med kök med fungerande el, vatten och avlopp. I själva verket rörde det sig om ett utrymme som tidigare hade använts som bland annat soprum. Något kök fanns överhuvudtaget inte och elen gick via trappuppgången skriver Svenska Dagbladet. Mäklaren ska även ha sagt till köparna att det inte krävdes något bygglov och de ska heller inte ha fått någon objektbeskrivning. Mäklaren har nu varnats av Fastighetsmäklarnämnden.

Läs mer på: svd.se/Elen tusentals kronor dyrare i Sverige jämfört med Finland

2012-03-08 | Energi

En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att prisskillnaderna är stora. En svensk konsument får betala 35 öre mer per kWh än en finländsk, vilket blir över 7 000 kronor om året vid en årlig användning om 20 000 kWh.

Grossistpriserna i de nordiska länderna ligger nära varandra eftersom Norden är en gemensam elmarknad. Det som gör skillnaden är att det finns stora skillnader i nivån på skatter och avgifter. Svenska elkunder betalar för elcertifikat, vilket finländska elkonsumenter inte gör. Den stora skillnaden är dock elskatten. I Sverige betalar hushållskunder 29 öre per kWh i skatt, medan Finland har ungefär en tredjedel så hög elskatt. Villaägarna rapport har gjorts av Sweco.
Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik och utredningen på villaagarna.se.


Läs mer på: villaagarna.seEvenemang för förortsintresserade

2012-03-05 | Webbnyhet

Med start den 9 mars anordnar Stadsmuseet i Stockholm en serie frukostsamtal som tar sitt avstamp i förorten. För besökaren som har ett bostadsrättsintresse kommer antagligen den andra dagen att vara av störst intresse, för då tas nämligen frågor som rör stadsliv, byggande och bostäder upp.

Även den sista dagen kan vara lockande då bland annat Tina Rodhe, utställningsproducent för utställningen Förortsliv och journalisten Petter Beckman talar om huruvida det finns ett rätt sätt att skildra förorten i media. Biljetterna för varje dag kostar 50 kronor, frukost ingår.

Läs mer på: stadsmuseum.stockholm.seRättelse: SBC ek för. bytte namn till Bostadsrätterna

2012-03-05 | Webbnyhet

SBC ek för. bytte namn till Bostadsrätterna från 1 januari 2012.
Det innebär att de korrekta uppgifterna Bo bättre nr 1 för vår krönikör Göran Olsson numera ska vara: Göran Olsson, är vd för bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna

Stark efterfrågan på lån med kort bindningstid

2012-03-02 | Ekonomi

Trots att boräntorna med bindningstider på 2-3 år är lägre än tremånadersräntan fortsätter efterfrågan på den kortaste bindningstiden att vara stark. Det visar SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Boräntorna med bindningstider på 2-3 år har varit lägre än tremånadersräntan sedan augusti förra året. I februari var till exempel den tvååriga boräntan i genomsnitt 0,4 procentenheter lägre än tremånadersräntan. Normalt brukar en så stor ränteskillnad medföra att andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader är cirka 50 procent. Istället har andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader varit ganska stabil på drygt 60 procent under de tre senaste månaderna.

– Det överraskande stora intresset för den kortaste bindningstiden tyder på att låntagarna räknar med ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Även om tvåårsräntan nu är lägre än tremånadersräntan tror låntagarna uppenbarligen att tremånadersräntan blir fördelaktig framöver, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.


Kylan och kärnkraften höjde elpriset

2012-03-01 | Ekonomi

Stopp i flera kärnkraftverk och kraftig kyla gjorde att elpriset ökade med upp till 37 % i februari. Snittet för månaden blev 43,3 öre/kWh i elområde 1 (32,9), 42,7 i elområde 2 (32,8), 44,8 i elområde 3 (33,7) och 46,5 i elområde 4 (33,8). Det höga priserna har redan börjat dala och förutspås stadigt gå ned under våren.
- Utsikterna är goda för fortsatt låga spotpriser i vår. Däremot har prisfallet på långa avtal stoppat upp, vilket gör att det kan vara ett bra läge att binda sitt elavtal på längre sikt, säger Magnus Askaner på konsumentsidan Elprisguiden.se

Elprisguiden.se är en konsumentsida för prisjämförelse och konsumentinformation om elmarknaden.

Läs mer på: Elprisguiden.seSwedbank redovisar sina bolånemarginaler

2012-02-28 | Webbnyhet

Kritiken och frågorna varför bankerna inte sänkt sina bolåneräntorna trots sänkningen av reproräntan kan leda till större öppenhet bland bankerna. Swedbank är första banken som tar steget att öppet redoisa sina bolånemarginaler i årsredovisningen för 2011. Troligtvis kan det leda till att fler banker gör samma sak för att slippa misstroende från konsumenterna.
- Det skingrar dimridåer och skapar ökad tydlighet. Vi hoppas att fler banker följer efter, säger Mäklasrsamfundets VD Ingrid Eiken i en kommentar.

Nytt nummer av Bo bättre!

2012-02-26 | Webbnyhet

Den 2 mars kommer årets första nummer av Bo bättre. Även denna gång späckat med matnyttiga reportage, tips, ny tävlng och nyheter. Här några smakprov:

Digitala lösningar - så skapas det smarta huset Allt fler bostadsrättsföreningar satsar på digitala lås, boknings- och informationstavlor och bokningsappar för att spara tid och slippa onödiga kostnader. Läs om Brf Poeten i Stockholm som valde digitalt låssystem och lyckades låsa ute tjuvarna.

Fixa fasaden med proffsklättrare Nu har klätterproffsen gjort entré på fastighetsmarknaden - fasader, stuprännor och takplåtar byts av yrkesmän hängande i rep.

Läs mer på: Nytt nummer ute den 2 marsBostadsministerns vill ge ungdomar skatterabatt på bosparande

2012-02-25 | Webbnyhet

Förslaget om skatterabatt till unga bosparande presenterades i en debattartikel i tidningen Dagens industri. I samma artikel skriver Stefan Attefall att "de flesta unga vill äga sitt eget boende". Syftet med förslaget är att underlätta för unga att komma att kunna köpa sin bostad. Bolånetaket har gjort det ännu svårare att komma in på marknaden. Två av allianspartierna ställer sig bakom ett avdragsgillt bosparande. Några planer på att ta bort bolånetaket finns dock inte.
- Människor ska inte uppmuntras att ta lån upp till taknocken och utsätta sig för stora risker, säger Stefan Attefall till DI. Därför är det oerhört viktigt att vi åter skapar en amorteringskultur i Sverige och uppmuntrar den trygghet som ett långsiktigt bosparande innebär, redan från unga år.

Läs mer på: regeringen.seBostadsbyggandet nere med 14 procent

2012-02-24 | Webbnyhet

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att andelen påbörjade nybyggda lägenheter har minskat med 14 procent jämfört med 2010 års nybyggnation. Under 2011 började man bygga 22 700 lägenheter. Av dessa är 1473 specialbostäder för exempelvis äldre och funktionshindrade. 151 lägenheter är bostäder för studenter, vilket är den lägsta nivån på 16 år.

– Det byggs på tok för lite! Bostadsbristen är ett problem för många till exempel unga som ska flytta hemifrån. Bristen på bostäder för studenter är skriande. Det är viktigt för tillväxten i svensk ekonomi att bostadspolitiken varken blir en broms för de som vill studera eller för näringslivets möjligheter att växa runtom i landet, säger Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet.

Läs mer på: Statistiska CentralbyrånBostadsministern besöker stadsbyggnadskontoret i Gävle

2012-02-23 | Webbnyhet

Torsdagen den 23 februari besöker bostadsminister Stefan Attefall stadsbyggnadskontoret i Gävle. Besöket är det första i ett antal besök på stadsbyggnadskontor runt om i landet. Syftet med besöket är att Stefan Attefall ska lära sig mer om hur städer och regioner arbetar för att snabbare få igång bostadsbyggandet och vilka hinder som kommunerna ser för ett ökat byggande.
- Det viktigt att få höra deras synpunkter på hur bland annat den nya plan- och bygglagen fungerar, och hur de själva anser att de kan arbeta för att göra byggprocessen både smidigare och snabbare, säger Stefan Attefall.

Eskilstuna kommunfastigheter erbjuder hyresgäster ägarandelar

2012-02-23 | Webbnyhet

Den nya upplåtelseformen andelsägarmetoden gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin bostad utan ombildning till bostadsrätt. För Eskilstunabostäders hyresgäster innebär det att den nuvarande fastighetsägaren, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, blir kvar som huvudägare och förvaltare. Även det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggen, har beslutat att välja Andelsägarmetoden.

Metoden bygger på att hyresgäster som vill äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och får genom standardiserade avtal med övriga delägare rätt att disponera just sin lägenhet. Den som köper en Andelsägarlägenhet tar sedan ansvar för sin lägenhets inre underhåll på samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Alla fastighetsdelar utanför lägenheten förvaltas av den ursprunglige fastighetsägaren och regleras helt genom

Andelsägarmetodens standardavtal. Köparna av Andelsägarlägenheter upphör som hyresgäster och betalar istället för hyra en förvaltningskostnad till den ursprunglige fastighetsägaren. Köpet av en Andelsägarlägenhet kräver normalt en låg egen insats exempelvis ca 15 000 - 30 000 kr. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att köparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. En Andelsägarlägenhet kan, likt en bostadsrätt, sedan säljas på den öppna marknaden.

Läs mer på: andelsagarbolaget.seFastighetsägarna Stockholm anmäler Stockholm Gas AB till Konkurrensverket

2012-02-22 | Webbnyhet

Konsumenter som använder spisgas i Stockholm för betala tre gånger för sin förbrukning jämfört med de som har elspis. Enligt Fastighetsägarnas granskning kostar spisgas från Stockholm Gas 3140 kr per år för en trerummare. Motsvarande kostnad för el till en elspis med ugn är cirka 950 kr per år.

Det gör att Fastighetsägarna Stockholm kräver att Konkurrensverket ska granska Stockholm Gas prissättning på spisgas. Att byta till en elspis är förknippat med höga kostnader för många bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. En trapport visar att kostnaden kan bli så stor som 40 000 kr per lägenhet för att bygga om elsystemet så att det klarar en elspis.

- Hyresgäster och bostadsrättshavare är helt utelämnade till en monopolleverantör som sätter priset helt fritt. Den situationen har lett till uppenbart oskäliga priser som drabbar över 70 000 stockholmare säger Per Forsling, chef förvaltningsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Fortum är ensam ägare av Stockholm Gas och har ca 73 500 hushållskunder. Bolaget har aviserat en mycket kraftig prishöjning som ska träda i kraft den 1 mars 2012.

Läs mer på: cisionwire.se650 000 kronor för… En parkeringsplats?

2012-02-21 | Ekonomi

Sveriges kanske dyraste garageplats ligger för tillfället ute till försäljning till ett pris på 650 000 kronor. Platsen, som har ett eget lägenhetsnummer och rent juridiskt ses som en egen bostadsrätt, har i skrivande stund legat ute till försäljning i fyra dagar.

– Visst låter det som väldigt mycket pengar, men om man tittar på det ekonomiskt behöver det inte vara så mycket dyrare än att hyra en parkeringsplats i samma område, säger Patrik Lundberg på Mäklarhuset till Aftonbladet.

– En konkurrerande mäklarfirma hade nyligen en garageplats på Floragatan som låg ute i ungefär en månad. De begärde 700 000 kronor, men jag tror att den gick något under det, säger Patrik Lundberg.

Läs mer på: aftonbladet.seEn god nyhet för dig med bacillskräck

2012-02-20 | Webbnyhet

Strömbrytaren Arsys Koppar från Berker är den första strömbrytaren utförd i ett material som har en stark antibakteriell effekt. Test utförda på sjukhus visar att strömbrytaren tar bort 99,9 procent av alla bakterier inom två timmar.

Det gör strömbrytaren perfekt för ställen där det rör sig mycket folk – som exempelvis föreningens allmäna utrymmen – och hjälper till med att bekämpa överföringen av bakterier i förkylningstider och liknande. I produktserien ingår bland annat strömbrytare, vippkontakter, vägguttag och ramar.

Läs mer på: hager.seNy lag ska öka konsumenternas kontroll över elkostnaden

2012-02-17 | Lag och rätt

Regeringens nya reformförslag "Timmätning för aktiva elkonsumenter" innebär att aktiva elkonsumenter ska kunna teckna nya former av avtal där elförbrukningen kostnadsfritt mäts per timme. Konsumenterna ges därmed ökade möjligheter att påverka sina elkostnader.

Över 90 procent alla elmätare klarar redan i dag av att mäta kundens förbrukning per timme. Förslaget som lämnats till lagrådet för granskning föreslås börja gälla från och med oktober i år.

Läs mer på: regeringen.seByggahus varnar konsumenter för att prata med flera banker om bolån

2012-02-16 | Ekonomi

Nu varnar siten Byggahus konsumenter för att följa finansmarknadsminister Peter Norman och finansminister Anders Borg råd att bli aktiva kunder och spela ut bankerna mot varandra och bli aktivare kunder för att skapa konkurrens. Rådet att söka upp ett tjugotal aktörer och begäga offerter vid förhandling av bolåneränta har visat sig leda till att den sökande blir kreditoväridg. Efter tre kreditsökningar registrerar UC att den sökande har låg kreditvärdighet. Bedömningen ligger kvar i 12 månader.

Läs mer på: byggahus.seHär rasade bopriserna mest

2012-02-16 | Ekonomi

Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Sverige sjunkit med tre procent sett till ett glidande medelvärde. En bostadsrätt i Sverige kostar i genomsnitt drygt 1,4 miljoner kronor.

Läs mer på: affarsvarlden.seDemoskop: bostadsrätten fortfarande populärast, hyresrätten sakta uppåt

2012-02-15 | Webbnyhet

En ny undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av SEB visar att hyresrätten som boendeform har ökat i popularitet sedan förra året. I undersökningen som genomfördes under februari månad fick 1000 personer svara på frågan ”hur vill du helst bo?”. Resultaten visar att sex av tio vill bo i villa, två av tio i bostadsrätt och att en av tio föredrar hyresrätten.

I procentenheter och jämfört med året innan innebär det att drygt 63 procent helst bor i egen villa eller radhus (en minskning med tre procent från förra året), 21 procent vill bo i bostadsrätt (oförändrat sedan förra året) och andelen som vill bo i hyresrätt är 13 procent (en ökning med två procentenheter).

– En bred majoritet av hushållen vill äga sitt boende. Men den senaste tidens prisfall på bostäder har sannolikt medfört att färre än i någon tidigare mätning svarar att de helst bor i villa, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström till Hem & Hyra.
Bostadsrättsförening döms att betala 140 000 kronor i skadestånd

2012-02-14 | Lag och rätt

En bostadsrättsförening i Landskrona döms att betala 140 000 kronor i skadestånd efter att en kvinna halkat och skadat sig på väg mot sin ytterdörr. Tingsrätten skriver i domen att bostadsrättsföreningen skulle ha informerat om att vägen inte halkbekämpades. Föreningen dömdes även att betala 100 000 kronor i rättegångskostnader.
Besöksrekord på fastighetsmässan

2012-02-13 | Webbnyhet

Onsdag den 8:e februari invigde FASTIGHETSMÄSSA, ELMÄSSA och SKYDD & SÄKERHET nya MalmöMässan i Hyllie. Redan på mässans andra dag kunde det konstateras ett besöksrekord.

Totalt drog mässan 6 624 intresserade besökare. Mixen av besökare var stor och beslutsfattare, inköpare och påverkare från alla tre branscher fanns på plats för att besöka utställarna.

Läs mer på: www.easyFairs.comKritikstorm mot svensk tolkning av nytt EU-direktiv om nollenergihus

2012-02-13 | Energi

I ett nytt EU-direktiv fastslås det att alla nybyggda hus år 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Den 6 februari gick remisstiden ut för Näringsdepartementets remiss om hur de energisnåla husen ska definieras och införas i det svenska byggnadsbeståndet. Nu hörs högljudd kritik från flera håll inom byggsektorn. Kritikerna menar att man sätter ribban alltför lågt i förslaget – med regeringens definition av nära-nollenergihus skulle direktivets krav i dagsläget redan vara uppfyllda. Man menar även att i Sverige och länder med ett kallt klimat så bör inte målet vara nollenergihus, utan snarare nollutsläppshus.

– Noll energi är inte huvudsaken, utan noll klimatpåverkan. Boendet kommer alltid att kräva energi i vårt kalla klimat, men det ska vara lite energi och framför allt ska den vara förnybar och inte orsaka utsläpp av klimatgaser. Solvärme och biobränslen är bra exempel på energikällor som med fördel kan utnyttjas. Idag missgynnas tyvärr dessa energikällor, liksom miljövänlig fjärrvärme, av nybyggnadsreglerna, säger Gustav Melin, vd i Svenska Bioenergiföreningen i ett pressmedelande.

Swedisol, branschorganisationen för Sveriges isoleringsföretag, är också kritisk till förslaget.
– Man menar att det inte uppfyller kraven för nära-nollenergihus, och finner det beklagligt att direktivet inte framtogs med hjälp av byggbranschens olika aktörer innan det skickades på remiss.

Läs mer på: Swedisols remissvarSmart hus för 22 miljoner

2012-02-09 | Webbnyhet

Nu ska forskare på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm ta fram ett smart bostadshus. Projektet ska pågå i två år och sker i samarbete med några av landets största aktörer inom husbyggande, energi, vitvaror och forskning på området. Dessutom är det ett viktigt steg i riktningen mot smarta elnät.

Det är ett av de kommande bostadshusen i Norra Djurgårdsstaden som forskarna exempelvis ska jobba med styrning av ventilation och laddning av elbilar. De kommer även att arebeta med en specifik lägenhet där sk ska morgondagens smarta hus och boende kunna demonstreras i detalj.
- För oss KTH-forskare handlar arbetet bland annat om att räkna fram den bästa lösningen. Ibland när el är billig kanske den inte alltid är miljövänligt. En tvättmaskin går igenom många faser när den jobbar där alla faser drar olika mycket ström. Det blir en hel del parametrar att hålla reda på, säger Henrik Sandberg, biträdande lektor vid avdelningen Reglerteknik på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH.

I forskningsprojektet ingår KTH, Interactive Institute, Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB och ByggVesta, och den sammanlagda summan pengar som läggs på projektet är 21,8 miljoner kronor.
För mer information, kontakta
Henrik Sandberg på 08 - 790 72 94 / hsan@kth.se,
Nils Brandt (utvärdering av det smarta huset) på 08 - 790 80 59 / nilsb@kth.se
Lennart Söder (elavtal, marknadskoncept) på 08 - 790 89 06 / lennart.soder@ee.kth.se.
Smarta tak som larmar

2012-02-07 | Webbnyhet

Nu lanseras smarta tak som varnar när snöbelastningen blir för hög. Den nya tekniken består av sensorer som registrerar snabba förändringar i takets belastning, som till exempel vid tunga snöfall ska öka säkerheten och minska antalet olyckor. Systemet kan installeras på både nya och redan lagda tak där man har använt bärande profilplåt.

- Enkelt uttryckt kan man säga att man sätter ut sändare på platser på taket där det är vanligt att det blir mycket snö. Dessa sändare varnar sedan för hög belastning, berättar Martin Flodhin, Business Director för Ruukki Sverige AB.

När belastningen på taket blir för hög skickas ett larm som ett meddelande till en e-postadress eller som SMS till en mobiltelefon. På så sätt meddelas de ansvariga för fastigheten när det är dags att skotta taket.

Läs mer på: mynewsdesk.com767 nyregistrerade bostadsrättsföreningar under 2011

2012-02-06 | Webbnyhet

Under 2011 nyregistrerades 767 bostadsrättsföreningar vilket är en minskning 5 procent jämfört med 2010 då 817 bostadsrättsföreningar registrerades.

Andelen Brf:er som registreras i syfte att ombildas har minskat från ca 38 procent under 2010 till ca 30 procent för 2011.

Läs mer på: hittabrf.seNy metod möjliggör hyresgäster att äga utan ombildning till bostadsrät

2012-02-03 | Webbnyhet

Andelsägarmetoden som ska lanseras i våren gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin bostad utan ombildning till bostadsrätt och där nuvarande fastighetsägare är kvar som huvudägare och förvaltare.

Botkyrkabyggen, blir först ut i landet med att erbjuda hyresgäster den nya upplåtelseformen
– Vi har nu en bra metod som passar fastighetsägare och hyresgäster i områden där man önskar en blandning av ägda och hyrda bostäder men där bostadsrättens majoritetskrav, samt hög egen insats kan göra det svårt att ombilda till bostadsrätt, säger Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget M2 AB.
Korta bindningstider på bolånen populärt

2012-02-02 | Webbnyhet

Under januari valde 62 procent tremånadersränta trots att boräntorna med bindningstider på 2-5 år ligger under tremånadersräntan. Det visar SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.
– Uppenbarligen är hushållen övertygade om att Riksbanken kommer att sänka styrräntan och att den korta bolåneräntan kommer att gå ned ordentligt framöver. Annars hade de valt längre räntebindningstider i större utsträckning, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB Bank.
VVS företagen varnar

2012-01-31 | Webbnyhet

Branschorganisationen Säker Vatten går nu ut och varnar fastighetsägare för oseriösa hantverkare och företag. Det uppmanar samtliga att ställa högre krav. - F-skattsedel är inget bevis för att en hantverkare är seriös. För VVS-arbeten ska hantverkaren vara auktoriserad och lämnar kvalitetsintyg, säger Thomas Hemerson, vd för Säker Vatten AB.

Fråga alltid efter auktorisation innan du anlitar ett VVS-företag, lyder rådet. Auktoriserade VVS-företag ska alltid lämna kvalitetsintyg på sina jobb. I samband med försäljning av villor och bostadsrätter frågar besiktningsmän efter kvalitetsintyget. Om intyg saknas, noteras det i protokollen, vilket påverkar priset. Vid en vattenskada kräver försäkringsbolagen intyg om en Säker Vatteninstallation för att lämna full ersättning. Om intyg saknas kan även självrisken bli högre.

Säker Vatten AB har ansvaret för branschregler Säker Vatteninstallation, för auktorisation och för kontroll av auktoriserade företag. Ett VVS-företag som inte följer reglerna förlorar sin auktorisation.

Läs mer på: Läs mer på: www.säkervatten.seInbrott dyrare i storstäder

2012-01-30 | Webbnyhet

Enligt ny statistik från If är det stora skillnader i kostnader för inbrott. Tjuvarna stjäl för större värden vid inbrott i våra storstäder än i övriga Sverige. Skillnaden är 27 procent vid villainbrott och hela 66 procent vid inbrott i lägenheter.

Siffrorna bygger på en jämförelse av skadekostnader för inbrott i alla län åren 2007 - 2011. Totalt handlar det om nära 19 000 inbrott.
- Vi vet faktiskt inte vad skillnaden beror på. Kanske tjuvarna har fler och dyrare objekt att välja på i storstäderna. Eller så är man bättre på att skydda sin värdesaker ute i landet, säger Helén Waldengren, produktspecialist på If.

I gruppen storstad ingår länen Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
- Naturligtvis får sådana skillnader betydelse för försäkringen. Premierna följer i längden alltid kostnaderna. Alla vinner på att hålla tjuvarna utanför dörren, säger Helén Waldengren.

Enligt preliminär Brå-statistik ökade inbrotten i storstadslänen med 14 procent förra året. I övriga landet var ökningen 9 procent. Totalt begicks 68 procent av alla inbrott i storstadslänen 2011.

Läs mer på: If på mynewsdesk.comAmorteringskrav på bolån

2012-01-25 | Webbnyhet

Nu kräver Stockholms finansborgarråd, Sten Nordin (M) skärpta regler när det gäller bolån och att regeringen ska snabbutreda möjligheterna till ett amorteringskrav. Syftet med förslaget är att kyla ned den svenska bostadsmarknaden som på vissa orter, särskilt i Stockholm är, överhettad. Förslaget om ett lagreglerat krav får dock inte något stöd hos Bankföreningen. Det får även kritik från oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) som menar överhettningen i Stockholm skapats genom slopat investeringsstöd för hyresrätter och det stora antalet ombildningar som skett av bland annat allmännyttiga hyresrätter.

Totalt har 159 300 hyresrätter ombildats till bostadsrätter under de senaste tio åren. Av dessa har 109 257 skett i Stockholms län. Antal nyproducerade hyresrätter i riket under de senaste tio åren är 148 447 av dessa producerades cirka 31 000 i Stockholms län.

Läs mer om ombildningarna 2000-2010:

Läs mer på: Ny undersökning rekordmånga ombildningar
© 2006 - 2019 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera