Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Hem / 
Om Bo bättre!
Med Bo bättre är ni hela tiden uppdaterade på det senaste i branschen.

 Tidningen Bo bättre
 Artiklar
 Prenumeration
 Annonsera hos oss
 Kontakta oss
 Snabb länkar
 Lagar för Brf:er/medlemmar
 Brf:er med hemsida
 Uthyrning i andra hand
 Styrelsearvode
 Ombilda till bostadsrätt
    webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre

2021-08-10 | Webbnyhet

Missa inte senaste numret av Bo bättre, nr 2, 2021. Det finns nu på webben.

Nytt lagförslag slår mot bostadsrättsföreningar.
Pandemins effekt på borätterna

TEMA: IT OCH SMART TEKNIK
Spara pengar: köp gemensamt bredband.
Så kan styrelsen digitaliseras.

TEMA: Ombyggnad
Nya lägenheter byggs av gamla lokaler.
Fler lägenheter gav föreningen och sänkta lån!
Brf Smålänningen omvandlade fem ateljéer till vackra lägenheter.

Tema Fönster
Välj rätt fönster och sänk värmekostnaderna.
Fakta om fönster


Läs mer på: Senaste numret av Bo bättreWebbnyhet

Ordningsreglerna som flest bostadsrättsinnehavare bryter mot

2021-08-10 | Webbnyhet

Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 visar att endast 10 procent av de som bor i en bostadsrätt uppger att de någon gång har brutit mot reglerna. Däremot svarar 11 procent att de inte vet om de brutit mot några regler, något som kan vara tecken på okunskap. Den målgrupp som till störst utsträckning bryter mot reglerna är den yngsta. Listan toppas av att spela musik efter tillåten tid och att slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall. Många svarar att de förvarat personliga saker i gemensamma utrymmen och att de använt tvättstugan efter utsatt tid. Dock är det få som utfört omfattande renoveringar utan styrelsens tillåtelse eller för den
delen rökt i trapphuset. Det svarar nämligen endast 11 procent.

– Det är positivt att majoriteten uppger att de inte har brutit mot några regler då det också visar på att föreningarna prioriterar detta i sitt arbete. Däremot är det problematiskt att runt 20 procent av Sveriges bostadsrättsinnehavare uppger att de har eller inte vet om de har brutit mot reglerna. Det är därför viktigt att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med detta, säger Therese af Jochnick, Head of Legal på SBC.

webbnyhet

Mikroplaster filtreras bort med ny teknik för tvättstugor

2021-08-10 | Webbnyhet

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening blir först i Stockholm och bland de första i Sverige att installera en ny teknik i sina tvättstugor som rena sköljvatten från mikroplaster. Att kläder med inslag av syntetfibrer släpper ifrån sig plast vid tvätt innebär att tvättvatten är en av de största utsläppskällorna av mikroplaster i Sverige. Detta uppmärksammades av Naturvårdsverket i en utredning 2017.

Det nya filtersystem som SKB installerar filtrerar bort 80 procent av mikroplasterna, samtidigt som vattenförbrukningen sänks med upp till 50 procent och elförbrukningen med upp till 30 procent.

Filtersystemet har utvecklats av studenter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som nu driver företaget Mimbly för att fortsätta utveckla idén. SKB blir först i Stockholm med att installera det nya systemet.webbnyhet

Tolv våningar med kooperativa hyresrätter i Hagastaden

2021-08-10 | Webbnyhet

SKBs kvarter Lysosomen i Hagastaden växer nu på höjden och de 128 kooperativa hyresrätterna beräknas vara färdiga för inflyttning våren 2023. Samtidigt bygger föreningen ytterligare 236 lägenheter i Bromma och Uppsala, där kvarteret Docenten i Uppsala har första inflyttning redan nu i augusti.

Arbetet med kvarteret Lysosomen i Hagastaden inleddes hösten 2019, men det är först i år som byggnationen ovan mark har börjat efter en paus då staden genomförde arbeten i området. Totalt blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning våren 2023.

Inflyttning i SKBs första kvarter i Uppsala sker i etapper under hösten 2021. I Nockeby i Bromma beräknas inflyttningen till april 2022.

Läs mer på: Tolv våningar med kooperativa hyresrätter i Hagastadenwebbnyhet

Ny statistik från SkandiaMäklarna: Rekordmånga bostäder till salu utanför Hemnet

2021-08-10 | Webbnyhet

De senaste åren har det blivit allt vanligare bland bostadssäljare att börja försäljningsprocessen genom att endast annonsera ut bostaden genom mäklarbyråernas egna kanaler. Detta innebär att många bostäder hinner säljas innan de når Hemnet. Enligt färska siffror från SkandiaMäklarna ligger just nu så många som 2200 bostäder i företagets egen tjänst REDO, vilket innebär att de ännu inte är ute på Hemnet. Siffran i sig är en rekordsiffra som pekar på att intresset för tjänsten ökar.

– Under sommaren sjunker generellt utbudet av bostäder på Hemnet. Detta betyder dock inte att marknaden inte är i gång, många bostadssäljare väljer istället att använda mäklarföretagens egna kanaler för annonsering. Detta är en trend som vi sett växa i branschen de senaste åren. Många som säljer föredrar detta tillvägagångssätt eftersom det ofta leder till en smidig och snabb affär men också då det kan leda till bättre betalt, säger Andreas Moritz, VD, SkandiaMäklarna.webbnyhet

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Prisrallyt har stannat av – rivstart väntas efter sommaren

2021-08-10 | Webbnyhet

Villapriserna fortsätter öka även fritidshuspriserna stiger kraftigt – upp 17 procent på årsbasis. Priserna på bostadsrätter förblev oförändrade den gångna månaden. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Även om den kraftiga prisuppgången stannat av talar mycket för en rivstart på bostadsmarknaden efter sommaren, när de som skjutit upp sin flytt under pandemin nu lägger ut sin bostad till försäljning. Om utbudet ökar bör priserna stabiliseras och bostadsmarknaden bli mer hållbar, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Stor-Malmö var enda storstadsområdet där bostadsrättspriserna steg den senaste månaden, upp med 1 procent. I Stor-Stockholm och Centrala Malmö sjönk priserna med 1 procent medan de var oförändrade i riket som helhet och övriga storstadsområden.

– Att amorteringskravet återinförs i september får liten betydelse för bostadspriserna. Däremot kommer framför allt unga och ensamstående få det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. , säger Marcus Svanberg.
Webbnyhet

SBAB sänker bolåneräntorna – ny rekordlåg bolåneränta från 0,84%

2021-08-10 | Webbnyhet

SBAB sänker alla listräntor för bolån. Listräntorna för bolån med bindningstid 3 månader och 1 år sänks med 0,05 procentenheter. För resterande bindningstider sänks listräntorna med 0,10 procentenheter. Ändringarna sker till följd av minskade upplåningskostnader. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter sänkningen rekordlåga 0,84 procent*.

- Upplåningskostnaderna på kapitalmarknaden för bostadsfinansiering är för närvarande historiskt låga. Våra bolåneräntor skall alltid vara mycket konkurrenskraftiga. Vår lägsta möjliga bolåneränta är nu häpnadsväckande rekordlåga 0,84%, vilket är en tydlig signal om vilken extremt förmånlig marknad vi för närvarande har för bostadsfinansiering, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre

2021-08-10 | Webbnyhet

Missa inte senaste numret av Bo bättre, nr 2, 2021. Det finns nu på webben.

Nytt lagförslag slår mot bostadsrättsföreningar.
Pandemins effekt på borätterna

TEMA: IT OCH SMART TEKNIK
Spara pengar: köp gemensamt bredband.
Så kan styrelsen digitaliseras.

TEMA: Ombyggnad
Nya lägenheter byggs av gamla lokaler.
Fler lägenheter gav föreningen och sänkta lån!
Brf Smålänningen omvandlade fem ateljéer till vackra lägenheter.

Tema Fönster
Välj rätt fönster och sänk värmekostnaderna.
Fakta om fönster


Läs mer på: Bo bättre nr 2, 2021SBAB:s chefsekonom: Nu krävs åtgärder för att minska det trendmässigt ökande underskottet av nya villor

2021-06-04 | Webbnyhet

Samtidigt som trenden gått mot bättre balans i flera kommuner med tidigare överskott på nya bostadsrätter har fallet i byggandet sedan 2017 nu också resulterat i underskott i flera kommuner. Ingen ljusning är i sikte gällande det redan stora underskottet på villor. Trenden går istället mot ännu större underskott i framförallt Stockholms län. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2021. I kombinationen med den mycket höga prisuppgången på villor under pandemin manar detta till åtgärder, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

- Vårt index visar att det inte råder någon omfattande obalans i nyproduktionen av bostäder, oavsett upplåtelseform, för Sverige som helhet. När indexet däremot beräknas för enskilda städer och kommuner ser vi att det råder både överskott och underskott på vissa ställen. Överskotten gäller framförallt bostadsrätter medan underskotten i huvudsak handlar om villor men också till viss del bostadsrätter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Trendmässigt ökande underskott av nya villor – särskilt i Stockholms län
HMI för villor indikerar ingen ljusning alls gällande den stora underproduktionen av villor. Trenden går istället mot ännu större underskott i framförallt Stockholms län.

- För att lösa det stora underskottet på nya villor i Stockholms län behöver nog blicken lyftas över det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Vissa kommuner i Stockholms län har betydligt bättre förutsättningar än andra för att kunna tillhandahålla mark för byggnation av fler villor. Det är uppenbart att man inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) behöver ta tag bättre i detta problem. En markant ökning av småhus i nya områden med blandade upplåtelseformer – som forskningen säger är att föredra – kräver troligen också ett stärkt samarbete kring både statliga och kommunala infrastruktursatsningar, säger Robert Boije.
webbnyhet

Bostadsförmedlingen: Trygghet och bra kommunikationer viktigast för bostadssökande

2021-06-04 | Webbnyhet

En trerummare i ett tryggt område, med bra kommunikationer och en hyra mellan 7 000 och 8 999 kronor. Det är vad som står högst på listan när de som är registrerade hos Bostadsförmedlingen i Stockholm får önska. Detta framkommer i en stor kundundersökning som Bostadsförmedlingen har genomfört.

webbnyhet

Swedbank Boindex kvartal 1 2021: Hushållens möjlighet att köpa bostad minskar i hela landet

2021-06-04 | Ekonomi

Effekterna av den kraftiga prisuppgången på bostäder blir allt tydligare. Allt fler hushåll, oberoende av var de bor i landet, får svårare att köpa en bostad. Fortsätter prisuppgången i samma takt som nu kan allt fler hushåll med endast en inkomst behöva lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Det visar Swedbanks Boindex för första kvartalet 2021.

Swedbanks sammanvägda Boindex för småhus och bostadsrätter sjönk från 115 till 111 under kvartal ett. Ett Boindex på 111 innebär att hushållen i genomsnitt måste lägga 27 procent av sin disponibla inkomst på boendet om de köper en bostad idag. Om Swedbank Boindex faller under 100 innebär det att hushållen måste lägga mer än 30 procent av disponibel inkomst på boendet, en nivå som historiskt visat sig vara kritisk för prisutvecklingen på bostäder.

- Om hushållen generellt behöver lägga mer än 30 procent av disponibel inkomst på sitt boende kan många behöva minska sin konsumtion för att kunna prioritera sitt boende. Där är vi inte än, men fortsätter prisökningen i samma takt som nu är risken stor att vi snart närmar oss den punkten för många hushåll, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
webbnyhet

Skandinaviens första nollenergihotell är nu i drift

2021-06-04 | Miljö

I början av juni checkade de första hotellgästerna in på Comfort Hotel Solna. Hotellet är först i Skandinavien, kanske världen, med att alstra mer energi än vad det förbrukar tack vare låg energianvändning i kombination med fasad och tak klädda med solcellspaneler.

- Ingenting med detta hus är lämnat åt slumpen. Allt är noga genomtänkt som storleken och placeringen av fönstren, att hela taket och den mest solutsatta delen av fasaden består av solceller, att hissarna när de åker nedåt laddas så att uppåtfärden inte kostar el eller att byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som hämtar energi från borrhålslager. Det här hotellet använder 80% mindre energi jämfört med ett normalt hotell. Det gör att hotellets gäster kan somna med vetskapen om att de både valt ett miljövänligt boende med bra läge som inte kostat skjortan och att de dessutom bidragit till energiförsörjningen, säger hotellets ägare Petter Stordalen.


webbnyhet

Solceller och laddstolpar höjer värdet

2021-06-04 | Miljö

I takt med att hållbarhet har seglat allt högre upp på agendan arbetar fler bostadsrättsföreningar proaktivt för att minimera sin miljöbelastning. Många styrelser söker därför efter långsiktiga, medvetna och hållbara val. Intresset för solceller och laddstolpar har ökat. Förutom målet att minska föreningens miljöbelastning ser många också en chans att få ner sina kostnader.

– Genom de förfrågningar som vi får märker vi att allt fler föreningar har fått upp ögonen för både solceller och laddstolpar. Förutom att minska miljöbelastningen kan en installation även öka föreningens attraktionsvärde och på så sätt göra att bostadsrätterna stiger i värde. Detta beror främst på den ökade medvetenheten gällande hållbarhet och att det i dag är attraktivt att köpa en bostad i en förening som proaktivt arbetar med hållbarhet, genom exempelvis solceller och laddstolpar, säger Samer Ilhamoi, Energiingenjör teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
webbnyhet

Nära hälften av husfasaderna i Sverige behöver repareras

2021-06-04 | Renovera/Underhåll

Att ta hand om fasaden på sitt hus är nödvändigt för att skydda väggar och stomme mot fukt, röta och mögel. Ändå visar ny statistik från Anticimex att många brister i fasadunderhållet – 44 procent av husfasaderna som Anticimex besiktigade under 2020 har skador eller riskerar att drabbas av skador. Inte ens nya hus klarar sig undan. Sommaren är den bästa tiden att se över sin fasaden.

– Husägare behöver löpande underhålla sin fasad för att slippa fuktskador, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex. Varje sommar bör man inspektera sin fasad, för om den behöver målas om ska det inte vara för kallt eller fuktigt ute. Sedan förstår jag att man helst vill göra annat på sommaren än att jobba med huset, men fångar man problemen tidigt blir det mindre jobb och man slipper de stora dyra skadorna.
webbnyhet

Rätt mix av utbud, utsmyckningar och arrangemang ska göra Eslövs nya centrum ännu attraktivare

2021-06-04 | Webbnyhet

Fastighetsägarna i centrum och Eslövs kommun tar nu krafttag för att göra stadskärnan ännu attraktivare. Målet är att locka fler att vistas i centrum och ta del av det rika utbudet av butiker, caféer och restauranger.
Första spadtaget för 40 nya hyresrätter i Sjuntorp, söder om Trollhättan

2021-06-04 | Webbnyhet

Nu har första spadtaget för 40 nya hyresrätter i Sjuntorp, söder om Trollhättan tagits
- Det känns väldigt roligt och viktigt att Eidar som stadens kommunala bostadsbolag är med och bidrar till en levande landsbygd. Vi vill både ge ännu fler Sjuntorpsbor möjlighet att bo här utan att behöva köpa en bostad och få fler att upptäcka det fina samhället, strax söder om Trollhättan, säger Eidars vd Urban Blom om satsningen.
webbnyhet

Riksbyggens fastighetsförvaltning satsar i norra Sverige

2021-06-04 | Webbnyhet


Från den 1 juni har Riksbyggens fastighetsförvaltning bildat ett nytt och större marknadsområde där Skellefteå, Luleå, Kiruna och Gällivare ingår, genom ett samgående av två tidigare marknadsområden. Chef för nya Marknadsområde Norr blir Maritha Nordström som började på Riksbyggen som marknadsområdeschef i april.
webbnyhet

HSB samarbetar med Sigtuna kommun för att ta in sommarjobbare

2021-06-04 | Webbnyhet


Varje vår letar tusentals ungdomar efter sommarjobb i sina hemkommuner, för att tjäna lite pengar under sommaren och få in en fot i arbetslivet. I ett samarbete mellan HSB Norra Stor-Stockholm och Sigtuna kommun har ungdomar från Märsta och Sigtuna anställts under sommaren, för att arbeta med skötsel av gårdar och utemiljöer i de olika HSB-föreningarna i kommunen.

webbnyhet

Fler sålda bostadsrätter än innan amorteringskravet

2021-03-05 | Ekonomi

Höga försäljningsvolymer har präglat bostadsmarknaden under coronapandemin, och detta har fortsatt även in i det nya året. Under februari månad såldes det 9 220 bostadsrätter på successionsmarknaden i riket. Det är den högsta siffran för en februarimånad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Detta innebär att det till och med såldes fler bostadsrätter än i februari 2018, månaden innan amorteringskravets skärpning.

– Inför amorteringskravets skärpning 2018 såg vi en tydlig ökning i antal försäljningar som en effekt av att många ville komma till avslut innan skärpningen och då inte omfattas av detta. Men nu har det alltså sålts ännu fler bostadsrätter i februari vilket sätter den höga aktiviteten i perspektiv, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Precis som under hösten är det framför allt stora lägenheter som det säljs mest av. Sannolikt som en effekt av en högre efterfrågan på boyta under pandemin där fler spenderar mer tid i hemmet. Antalet sålda bostadsrätter med 4 eller fler rum ökade med 15 procent jämfört med februari i fjol medan motsvarande ökning för enrummare var 3 procent.


webbnyhet

Solcellsanläggningar kan slå ut grannarnas jordfelsbrytare

2021-03-05 | Miljö

En ny rapport från Installatörsföretagen bekräftar nu att en solcellsanläggning kan slå ut jordfelsbrytare hos grannar utan att de märker det. Det ökar risken för personskador.

- Slås jordfelsbrytaren ut kan det innebära stor fara och leda till fara för livet. Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med en viss typ av jordfelsbrytare kan ha just den effekten – inte enbart på ditt eget nät utan till och med på din ovetande grannes nät, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

En solcellsanläggning avger viss mängd likström trots växelriktare. Installatörsföretagens tester visar att likströmmar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen – långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard. Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A att fungera utan några synliga spår, inte bara i huset med solcellsanläggningen. De fastnar i tillslaget läge. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det
webbnyhet

Renoveringsrush under pandemin – men många riskerar att bli underförsäkrade

2021-03-05 | Webbnyhet

Under coronapandemin är det allt fler som har byggt på hemmet eller satsat på trädgården, enligt Ifs nya undersökning. Men få kontaktar sitt försäkringsbolag om förändringar och riskerar därmed att vara underförsäkrade.

Undersökningen visar att varannan svensk har spenderat mer pengar på hem och hemmamiljö under pandemin än normalt och nästan var fjärde person har gjort större inomhusförbättringar. Men bara strax över hälften av respondenterna i undersökningen svarar att de skulle meddela sitt försäkringsbolag om ändringar i hemmet.

– Hur stor bostadsytan är och hur många toaletter eller badrum som finns i bostaden är exempel på sådant som påverkar priset på hemförsäkringen. Det är viktigt att meddela sitt försäkringsbolag om man gör ändringar. Annars finns en risk att bostaden är underförsäkrad och man kan bli utan ersättning om det sker en skada, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.webbnyhet

Sveriges mest transparenta mäklare 2020

2021-03-05 | Webbnyhet

Mäklarguiden Hittamäklare sammanställer årligen en lista över de mäklare som har varit mest transparenta, det vill säga fått rekommendationer från störst andel av sina kunder på Hittamäklare. Under 2020 var fler mäklare än någonsin 100 procent transparenta.

Sammanställningen görs på de mäklare som har publicerat minst trettio annonser på den öppna marknaden under året. Under 2020 var totalt 19 av drygt 7 000 registrerade mäklare 100 procent transparenta enligt Hittamäklares statistik, vilket är fler mäklare än något år tidigare. Transparens är ett viktigt mått för att uppmärksamma de mäklare som ber störst andel av sina kunder om ett omdöme.

- Att hålla en hög transparens visar på att mäklaren ber en stor andel av sina kunder om ett omdöme, inte bara ett fåtal utvalda. Det är ett bra sätt för blivande kunder att få en uppfattning om majoriteten av mäklarens tidigare säljare har varit nöjda, vilket kan kännas som en extra trygghet i valet av mäklare, säger Alexandra Eldin, affärsområdeschef på Hittamäklare.


webbnyhet

Succé för Riksbyggens nya tjänst för digitala stämmor

2021-03-05 | Bredband/IT

Bostadsrättsföreningens årsstämma är ett säkert vårtecken – men under coronapandemin har de planerade stämmorna tvingats flytta över till den digitala arenan. Riksbyggen har därför tagit fram en ny tjänst för att genomföra årsstämman digitalt.

– När folk inte ska träffas i stora grupper och man inte ska träffa nytt folk så är ett videomöte med appen ett jättebra substitut.

Efter en tillfällig lagändring den 18 maj ifjol är det numera tillåtet för bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor digitalt. När BRF Kemisten i Umeå, med 235 lägenheter, letade efter alternativ till sin fysiska stämma landade de i Riksbyggens nya tjänst Digital stämma. Tjänsten består bland annat av en app där deltagarna följer stämman och även kan rösta under stämman. Det enda som behövs är surfplatta, mobil eller dator och en internetuppkoppling.
Med den nya tjänsten är det enkelt för stämmodeltagarna att delta digitalt eller fysiskt.


webbnyhet

Hypotekets bolån digitaliseras ytterligare

2021-03-05 | Webbnyhet

Hypoteket har inlett ett samarbete med open banking-aktören Kreditz för att ytterligare digitalisera sin bolånetjänst

- I vissa fall har vi tidigare behövt göra manuell insamling av information, men tillsammans med Kreditz kan vi nu automatisera flera nya områden. Vi fortsätter driva på utveckling, men det finns mycket kvar att göra, säger Carl Johan Nordquist, VD på Hypoteket.

Samarbetet är en naturlig del i utvecklingen mot en helt digital process. Informationsinhämtningen genom Kreditz möjliggör dessutom mer aktuell information än de taxerade uppgifter som annars är tillgängliga vilket gör kreditbedömningen mer exakt.


webbnyhet

Nu flyttar de första köparna in i HSB brf Blanka

2021-03-05 | Webbnyhet

Nu har nybyggda HSB brf Blanka börjat fyllas av förväntansfulla boende. Hållbart och med utmanande arkitektur, så beskrivs husen som ligger precis vid kajen i Lindholmshamnen, som med sin starka identitet knyter an till områdets historia. Brf Blanka består av 122 moderna lägenheter som är ritade av arkitekten Gert Wingårdhs kontor. Inflyttningen sker i etapper under första halvåret 2021.

I brf Blanka genomfördes också det framgångsrika pilotprojektet HSB Dela, där 23 lägenheter såldes inom ramen för projektet, som är en ny modell för bostadsfinansiering där unga bosparare erbjuds ett upplägg där de äger halva lägenheten och HSB halva.
Webbnyhet

Ny undersökning – Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

2021-03-05 | Ekonomi

Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett bostadsköp i våra tre storstadsområden och tre pendlarkommuner. Resultatet är nedslående.

- Vi har undersökt om ett antal olika låntagarkonstellationer har möjlighet att lånefinansiera ett köp av en genomsnittlig bostad i Stockholm, Österåker, Göteborg, Kungsbacka, Malmö och Kävlinge, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

- I flera delar av landet har Mäklarsamfundets medlemmar länge berättat om samma sak. Det blir allt mer ovanligt att se vanliga löntagare på visningarna. Vår undersökning visar att förutsättningarna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett köp av genomsnittlig bostad är mycket svåra i våra tre storstadsområden. Även för de hushåll som har dubbla inkomster.

Trots antagandet att hushållet i samtliga fall klarar en kontantinsats om 15 procent av köpeskillingen visar undersökningen bland annat att:
En gymnasielärare och en sjuksköterska med ett barn, som tillsammans tjänar 75 900 kronor i månaden, kan inte få bolån för att köpa en genomsnittlig villa i Kungsbacka.

En undersköterska som tjänar 28 900 kronor månaden och har ett barn nekas bolån för att kunna köpa en bostadsrätt med två rum och kök i Kävlinge.

Ett polispar med två barn och en gemensam månadsinkomst på 69 800 kronor nekas bolån för att kunna köpa en normalstor villa utanför Malmö.

En fritidspedagog som tjänar 32 200 kronor i månaden kan inte få bostadslån för att köpa en bostadsrätt på ett rum och kök i Stockholm – eller i Göteborg.

- Det är ett stort misslyckande för både bostadsmarknaden och bostadspolitiken att vanliga löntagare, med eller utan familj, i samhällsviktiga yrken idag inte har möjlighet att köpa en genomsnittlig bostad anpassad efter sin livssituation. Den största boven i dramat är kreditrestriktionerna, både de statligt införda och de som är självpåtagna av banken. Det skulle göra stor skillnad om amorteringsreglerna ersätts med krav på individuella amorteringsplaner som upprättas av bolånegivaren, fortsätter Björn Wellhagen.

webbnyhet

Riksbyggen byggstartar 54 bostadsrätter på Korseberg i Vänersborg

2021-03-05 | Webbnyhet

Före tidplan startar Riksbyggen nu byggandet av den tredje etappen på Korseberg i Vänersborg, Brf Korseberg Fjärd med sammanlagt 54 bostadsrätter. Det blir flerbostadshus med hållbarhetsfokus och lägenheter i storlekarna 1 – 5 rum och kök. Fem av lägenheterna i projektet kan Hyrköpas av unga vuxna och satsningen har blivit en succe.

– Intresset för de nya bostäderna på Korseberg har varit så stort att vi redan sålt det antal som krävs för att starta byggandet av projektet. Det känns jättekul att vi mitt under coronapandemin kan ha byggstart tidigare än planerat, säger Louise Stenbom, säljare på Riksbyggen.

Fem av de 54 bostadsrätterna i Brf Korseberg Fjärd kommer att kunna ”Hyrköpas” av unga vuxna upp till 35 år.

Hyrköps-modellen i korthet:
Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år.
Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.
Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.
Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.
Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter.
Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.

Brf Korseberg Fjärd kommer att byggas i flerbostadshus om 5-7 våningar.

Webbnyhet

Pandemin har fått svenskarna att buffertspara mer

2021-03-05 | Ekonomi

Den pågående krisen med pandemin har fått nästan varannan person att vilja spara mer för oförutsedda utgifter. Och detta gäller främst unga mellan 18–29 år. Det visar Bluesteps senaste undersökning. En undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Bluestep Bank visar dock att 18 procent av svenskarna endast har en månadslön eller mindre sparat för oförutsedda utgifter. Och nio procent har mindre än en månadslön i buffert.

Däremot är det fler svenskar som uppger att de har mer än fyra månadslöner i besparingar jämfört med när samma fråga ställdes 2019. Sparandet kan dessutom komma att öka ännu mer. Faktum är nämligen att coronakrisen har fått fler svenskar att bli måna om att spara för oförutsedda utgifter. Närmare varannan person uppger detta.


webbnyhet

Brf Vattenbrynet i Klagshamn slutsålt innan inflyttning

2021-03-05 | Webbnyhet

Samtliga 79 lägenheter i HSB brf Vattenbrynet är sålda. Bostadsrättsföreningen ligger intill Kalkbrottssjön i Klagshamn, strax utanför Malmö.Lägenheter har balkong eller uteplats och många har utsikt över Kalkbrottsjön och havet. Vissa fyror är i etage med en planlösning som påminner om radhus.

– Det har varit ett stort intresse för projektet. Området lockar många som längtar efter att bo med havet en kort cykeltur bort, säger Pär Hammarberg, regionchef Syd HSB Projektpartner.

Projektet byggstartade i slutet av februari 2020 och de första boende flyttar in under sommaren 2021.


Webbnyhet

Boverket informerar om klimatdeklarationer

2021-03-05 | Miljö

Alla aktörer i byggsektorn som vill förbereda sig i god tid inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar.

Regeringen vill införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Lagen, som föreslås gälla från januari 2022, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas.

Sverige är bland de första länderna i världen att styra mot lägre klimatutsläpp från byggskedet genom krav på klimatdeklarationer, något som är viktigt för att nå klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.Läs mer på: Klimatdeklaration av byggnaderWebbnyhet

Premiär för nya generationen energimärkning

2021-03-05 | Miljö

Nya energiklasser på skalan A - G, tiden det tar att diska och tvätta med ECO-programmet, och dessutom en QR-kod som länkar till mer information. Det är några av nyheterna på den nya energimärkningen som börjar användas 1 mars. Samtidigt införs också skärpta ekodesignkrav som bland annat omfattar produkters resurseffektivitet.

Nu kommer den nya generationen energimärkning att visas för första gången på de flesta vitvaror samt tv-apparater och bildskärmar som säljs till konsumenter i butiker och i e-handel. Återförsäljarna har fram till och med 18 mars på sig att få den nya märkningen på plats.

– Det är lättare att med blotta ögat se skillnad på ett B och ett C än mellan A+++ och A++. Dessutom kommer många konsumenter uppskatta att tiden för det energimärkta ECO-programmet på diskmaskiner och tvättmaskiner visas på nya energimärkningen, säger Helena Holm, projektledare, Energimyndighetens Testlab.

Produkter som får den nya energimärkningen 1 mars 2021
Kylar och frysar
Vinkylar
Diskmaskiner
Tvättmaskiner
Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
Tv-apparater
Bildskärmar som till exempel separata datorskärmar
webbnyhet

Nytt och ökat hyresstöd dämpar risk för bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster och därmed avgiftshöjningar för boende

2021-03-05 | Webbnyhet

Många bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har varit hårt drabbade under coronakrisen. De klart flesta har dock överlevt hittills, enligt Nabos förvaltningsdata samt undersökning bland föreningar. Att hyresstödet nu återinförs och dessutom höjs är glädjande för många lokalhyresgäster, liksom dämpar risken för sämre ekonomi i föreningarna med avgiftshöjningar för de boende som följd.

Regeringens förslag om att återinföra och dessutom höja hyresstödet till lokalhyresgäster klubbades igenom idag. Det innebär att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan få kompensation för hyresnedsättningar från januari-mars med upp till 50 procent av hyran (jämfört med 25 procent ifjol) för vissa typer av lokalhyresgäster. Drygt 70 procent av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster driver de typer av verksamhet som drabbats hårdast av pandemin, exempelvis café, restaurang, frisör, skomakare eller småbutiker så som florister, kläder eller bageri.

Webbnyhet

Hyresförhandlingarna klara för de privata hyresvärdarna

2021-03-05 | Ekonomi

Hyrorna för Stockholms privatägda bostäder kommer att höjas med 1,75 procent från den 1 april 2021. Det blev klart under fredagen då Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen skrev under en ramavtalsöverenskommelse för Stockholms stad.
- Vi är nöjda med att ha ett ramavtal på plats. Det underlättar för såväl hyresvärdar som hyresgäster. Däremot är vi varken nöjda med nivån eller att uppgörelsen gjordes först efter det att de kommunala bolagens uppgörelse var klar, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.
webbnyhet

Koppla el säkert - sidan som visar vad man får göra!

2021-02-03 | Energi

Med en enkel knapptryckning i mobilen eller datorn går det att ta reda på vad man själv får göra med el. Tjänsten är ett resultat av ett regeringsuppdrag som 2018 gavs till Elsäkerhetsverket och resulterade i att webbtjänsten Kopplasäkert.se som lanserades förra året. Webbtjänsen har tagits fram genom ett samarbete med deltagare från bland annat elinstallatörer, återförsäljare, försäkringsbolag, tillverkare och branschorganisationer. Syftet är att motverka olagliga elinstallationsarbete.

- Det är angeläget att handeln tar ett ansvar för att minska de olagliga elinstallationerna, eftersom runt 200 barn skadas varje år och minst 8 personer dör i elrelaterade bränder, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Anders Persson.

- E-handeln ökar och som konsument blir det allt svårare att innan köp kontrollera att kraven på elsäkerhet uppfylls. Den fria marknaden gör att vem som helst får sälja elmateriel eller starta webbhandel av elprodukter. Vi hoppas att kopplasäkert.se kan bidra till att på sikt höja elsäkerheten i våra bostäder och minska det olagliga elarbetet som kan leda till allvarliga elolyckor, säger Elin Cederholm.

Läs mer på: Koppla säkertwebbnyhet

Bostadsrättsföreningarna planterar för ökad hållbarhet som aldrig för

2021-02-03 | Miljö

Ny på årets topplista över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder är plantering av växter som blommar hela säsongen, enligt Riksbyggens sammanställning. Mer växter leder både till ökad biologisk mångfald och föreningens gård blir mycket trevligare att vistas på. Åtgärder för mer hållbar belysning toppar årets lista.

– Intresset från bostadsrättsföreningarna att genomföra hållbarhetsåtgärder är i år rekordstort och spännvidden bland åtgärderna är också stor. Från att sätta in solceller till att plantera nya växter. Det går inte att bortse från en pandemieffekt när behovet av att kunna träffas utomhus ökat på grund av corona, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 4 384 bostadsrättföreningar. I topp ligger vardagsnära åtgärder medans större investeringar som solceller och isolering av vindar hamnar utanför topplistan.


Riksbyggens topplista/bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

(1) Inventering och byte av ljuskällor, inom- och utomhus*.
(3.) Utse miljö- och energiansvarig
(4) Välkomna nya medlemmar.
(2) Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.
(5) Driftövervakning.
(ny) Förbättrat skyltningen i källsorteringsrummet
(ny) Planterat växter som blommar hela säsongen
(ny) Kontrollerat temperaturen
(9) Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
(ny) Injustering av värmesystem
Siffran inom parentes avser placering 2019. *I denna lista har samtliga åtgärder kring mer hållbar belysning samlats på samma rad.


webbnyhet

Riksbyggen antar tjänstebilsutmaningen för ett fossilfritt Sverige

2021-02-03 | Miljö

Nu antar Riksbyggen tjänstebilsutmaningen som är en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Utmaningen innebär att Riksbyggen inom ett år bara ska leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar. Målet för Fossilfritt Sverige är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Hållbarhet är både stort och litet. Riksbyggen har sedan tidigare ställt sig bakom tre utmaningar för ett fossilfritt Sverige och nu tar vi ett steg till och antar tjänstebilsutmaningen. Det är stort, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

De tre tidigare utmaningarna är: Transportutmaningen, Solutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen.


webbnyhet

I senaste avsnittet av podcasten Snåret – Så blir den svarta byggbranschen vitare

2021-02-03 | Webbnyhet

Nu tar byggbranshcen friska tag för att minska brottsligheten i den tungt drabbade branschen. Hur det ska gå till beskrivs i det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret. I podcasten beskrivs den systematiska brottsligheten av Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren som ofta granskar byggbranschen.

– Det är ofta avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader så att allt ser bra ut på papper. På så sätt kan man delta i upphandlingar och ta sig in även på stora skattefinansierade byggen, säger Johan Fyrk.

– Tack vare högkonjunkturen så har både vit och svart arbetskraft fått plats i byggbranschen, säger utredaren Pia Bergmanpå Skatteverket som genom åren deltagit i mängder av utredningar och rapporter som kommit med just slutsatsen om att sekretesslättnader är nödvändiga. När branschen nu stramas åt och marginalerna är små är risken att de som arbetar vitt blir arbetslösa och svarta jobb blir kvar. En konsekvens av det är att lärlingar inte kommer in på arbetsmarknaden och nyanlända förblir arbetslösa för att de blir för dyra i förhållande till den svarta arbetskraften.

Läs mer på: https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/snaret68-hur-ska-vi-minska-brottsligheten-i-den-tungt-drabbawebbnyhet

BoKlok säljstart lägenheter i Färjestaden

2021-02-03 | Webbnyhet

Nu startar försäljningen av 32 nya lägenheter i Färjestaden. De blir de första att byggas av BoKloks nya flerfamiljshus, ritade av välkända arkitekten Thomas Sandell Byggstart är planerad till maj 2021 med beräknad inflyttning till våren 2022.

- Vi har satt spaden i jorden några gånger nu här i Färjestaden, men denna gång känns det extra roligt eftersom det är premiär för vår nya generation flerfamiljshus. Det är resultatet av ett samarbete mellan BoKlok och arkitektbyrån sandellsandberg, med Thomas Sandell i spetsen, säger Simon Wedeborg, projektchef på BoKlok.

Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum och kök med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm. De 32 lägenheterna fördelas på fyra tvåvåningshus, med balkong på övre plan och i markplan altan och egen täppa. De byggs som bostadsrätter med priser från 1 195 000 kr, och en månadsavgift från 3208 kr. Såväl husens arkitektur som områdets utemiljö har anpassats utifrån det öländska landskapet och den lokala byggnadstraditionen.

webbnyhet

Så påverkas hyresmarknaden av pandemin

2021-02-03 | Ekonomi

Så påverkas hyresmarknaden av pandemin Mellan 2015 och 2018 ökade medianhyrorna stadigt för varje år. Men sedan två år tillbaka har medianhyrorna stabiliserat sig på en hög nivå. Under 2020 har tvåor och treor har haft stillastående medianhyror, medan ettor haft en mindre uppgång. Det visar Hyresrapporten 2020 från Blocket Bostad, Sveriges största marknadsplats för hyresbostäder.

Förändringen av medianhyra från 2019 till 2020 skiljer sig mycket åt mellan Sveriges största städer. I Stockholm och Malmö står det stilla, medan Göteborg går mot trenden och visar en uppgång. En överväldigande majoritet av svenskarna spenderar mer tid i hemmet sedan pandemin bröt ut. Det visar en Novusundersökning som beställts av den kooperativa bostadsförmedlaren SKB.

Enligt undersökningen är det Stockholmare och unga som ändrat sin vardag mest. Att ha naturen nära lyfts fram som allt viktigare bland de svarande, vilket får trädgårdar, uteplatser och balkonger att bli mer eftertraktade.

Läs mer på: Så påverkas hyresmarknaden av pandeminwebbnyhet

Göteborg erbjuder gratis digitalt stöd för personer över 65

2020-08-25 | Webbnyhet

Nu kan äldre personer kostnadsfritt bli mer digitala. Göteborgs Stad erbjuder gratis digitalt stöd per telefon, mejl och via webben till äldre personer. Syftet är att minska ensamheten under coronapandemin med stöd för att kunna ta del av den digitala världen.

På telefon ger guiderna kostnadsfritt stöd till äldre personer som har en surfpryl men vill lära sig mer. Stöd ges i de digitala tjänster som efterfrågas för att kommunicera med nära och kära, göra något för nytta eller nöje. Det går också att mejla in sin fråga samt att få tips, råd och inspiration på webben.

Guiderna svarar bland annat på frågor om hur man googlar, laddar ner BankID, hur ett videosamtal går till, ger tips på appar och digitala sällskapsspel.

– Det har blivit tydligt med covid-19 hur viktigt det är för målgruppen äldre att kunna ta del av det utbud som finns digitalt för att kunna vara en del av samhället och känna ökad gemenskap trots restriktioner kring social distansering, säger Anna Hildesson, sektorchef äldreomsorg, hälso- och sjukvård som leder stadens arbete med hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med sektorchefen Petra Matsson.

webbnyhet

Studenter i bostadsnöd kan nu flytta in hos Nordic Choice Hotels

2020-08-25 | Webbnyhet

Att flytta hemifrån för att börja studera har aldrig varit enklare än nu. Som första nordiska hotellkedja erbjuder nu Nordic Choice Hotels studentboenden i både Norge och Sverige. Studenter utan bostad kan börja sina studentår på hotell eller i lägenhet till ett fast månadspris.

– Studentorganisationer och enskilda studenter rapporterar årligen om långa bostadsköer. När vi nu ser att detta fortsatt är ett problem och vi på grund av covid-19 har lediga hotellrum så känns det väldigt bra att kunna erbjuda bostadslösa studenter ett bra alternativ. I nästan varje studentstad där vi har hotell kan man nu boka rum från 30 dagar upp till 90 dagar. Det känns dessutom extra bra att studenterna börjar sin studiedag med en rejäl hotellfrukost i magen, säger Pernilla Bergendahl, driftsdirektör för Comfort Hotel i Sverige

Erbjudandet gäller till den 7 december och betalas i förskott månadsvis. Om gästen bokar två eller tre månader får den en extra rabatt på sin vistelse och kan bo på hotell under hösten för mindre än från 7 500 kronor per månad på de billigaste hotellen. I alla hotell där frukosten serveras ingår den i priset och rummen städas varje vecka.

Bokning av rum sker genom Nordic Choice Hotels kundservice: booking@choice.se. För villkor och mer information gå till nordicchoicehotels.se.
webbnyhet

Oceanhamnen – Helsingborgs nya hållbara stadsdel

2020-08-25 | Webbnyhet

I Oceanhamnen planerar Helsingborg för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Allt byggt med fokus på miljö och hållbarhet. Den industriella hamnen ska förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten ska prägla områdets karaktär och påminna om områdets historia.
webbnyhet

HSB Malmö förvärvar fastigheter i Vellinge

2020-08-25 | Webbnyhet

I juli tillträdde HSB Malmö, genom dotterbolaget HSB Sundsfastigheter, fem fastigheter i centrala Vellinge, med totalt 106 lägenheter och en bostadsarea på 8 330 kvm.

– Det är välskötta fastigheter och vi är mycket glada att våra bosparande medlemmar nu får tillgång till hyreslägenheter i Vellinge. Det är ett strategiskt bra förvärv med tanke på att vi just nu bygger hyreslägenheter i Hököpinge, säger Lennart Eckerholm, tillförordnad affärsområdeschef HSB Sundsfastigheter.

Fastigheterna Måsen 13, Vargen Mindre 1, Göken 8, Svalan 8-9 samt Gäddan 4 är byggda mellan 1964-2001 och är belägna på Börjesgången, Östergatan, Mårtensgatan, Stora Grönegatan och Kompanigatan.
Succé för Riksbyggens Hyrköp av bostadsrätt i Drottninghög i Helsingborg

2020-08-25 | Webbnyhet

Samtliga Hyrköps-lägenheter i Riksbyggens Brf Körsbärslunden i Helsingborg är uthyrda och alla bostadsrätter utom sex stycken är sålda. Hyrköp av bostadsrätt vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. Riksbyggen bygger totalt 149 bostäder i samma projekt med upplåtelseformerna bostadsrätt, hyrköp av bostadsrätt och hyresrätt.

– Drottninghög är ett bostadsområde som dominerats av hyresrätter och det är fantastiskt roligt att Riksbyggen kunnat tillföra två nya upplåtelseformer i området. , säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Hyresrätterna kommer börja hyras ut hösten 2020 med en beräknad start för inflyttning under vintern/våren 2021.

Hyrköps-modellen i korthet:
Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. Om hyrköparen inte köper sin bostadsrätt får personen bo kvar som hyresgäst.
Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.
Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.
Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.
Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter.
Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.
Brf Körsbärslunden blir det tredje projektet där Riksbyggen inför Hyrköp.

Läs mer på: Hyrköp – hjälper unga till bostadwebbnyhet

Brandrisk och eldningsförbud i flera delar av landet

2020-08-25 | Webbnyhet

Under kommande veckor råder stor brandrisk i flera delar av Sverige, meddelar Brandskyddsföreningen. Efter några regniga veckor har värmen och solen kommit vilket leder till torra marker och flera av landets kommuner och länsstyrelser har utlyst eldningsförbud. De påpekar att det är mycket viktigt att alla respekterar de utfärdade eldningsförbuden.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med fasta bränslen utomhus. Det är dock tillåtet att grilla på egen tomt och på av kommunen angivna platser. Men vid skärpt eldningsförbud är begränsningarna ännu större, därför gäller det att kontrollera med kommunen vad som gäller.

En brand i skog och mark kan starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, och från gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under eldningsförbud krävs extra stor försiktighet.

Aktuella brandriskprognoser hittar du på www.msb.se eller via appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Länsstyrelserna har tagit fram en karttjänst för att visa var i landet det råder eldningsförbud. Du hittar kartan på www.krisinformation.se. Information om eldningsförbud finns också på sidan www.dinsakerhet.se.Läs mer på: Brandrisk och eldningsförbud i flera delar av landetwebbnyhet

Senaste numret av tidningen Bo bättre

2020-06-01 | Webbnyhet

Nu finns senaste numret av Bo bättre, Sveriges ledande facktidning för bostadsrättsföreningars styrelsen även tillgänglig att läsa digitalt!

Nästa nummer av tidningen kommer i 30 September!

Läs mer på: Bo bättre nr 2 2020webbnyhet

Råttsaneringarna minskar – men inte råttproblemen

2020-06-01 | Miljö

Enligt Anticimex fortsätter råttor att orsaka problem, men att bekämpningsmetoderna blir alltmer digitala, mer pricksäkra och mindre baserade på kemiska bekämpningsmedel. Den digitala råttövervakning visar också att råttorna har ändrat beteende i coronakrisen.

– Även om vi förra året gjorde färre traditionella råttsaneringar så är det ingenting som tyder på att råttproblemen har minskat, utan råttorna blir fler när våra städer växer, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Sammantaget skulle jag säga att våra bekämpningsinsatser mot råttor i Sverige ökar. Våra digitala lösningar vinner mark och med dem blir saneringarna träffsäkrare, då de sätts in baserat på realtidsdatan kring råttornas rörelsemönster.

Under 2019 genomförde Anticimex 51 018 traditionella råttsaneringar* i Sverige, året innan 2018 var motsvarande siffra 56 209 traditionella råttsaneringar. Samtidigt fanns vid slutet av 2019 totalt 25 153 digitala råttfällor från Anticimex runt om i hela landet, vilket är en ökning från 22 424 digitala råttfällor år 2018.

Data från den digitala råttövervakningen har nu senast använts för att kartlägga aktiviteten av råttor i europeiska städer som har stängts ner under coronakrisen. I Tyskland har Anticimex samlat in data från de största städerna, som tydligt visar att råttorna har blivit mer aktiva sedan landet satte in restriktioner mot spridningen av coronaviruset.

– När ett samhälle stängs ner och människor stannar hemma, förändras flödet i våra avlopp och då även råttornas beteende, säger Håkan Kjellberg. De vågar ta sig till nya områden för att leta mat och deras aktivitet ser annorlunda ut. I Sverige har vi inte sett den här förändringen hos råttorna under coronakrisen, men vi har inte heller haft en lika omfattande nedstängning av samhället.

webbnyhet

Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

2020-06-01 | Miljö

Sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare, visar en ny rapport från Navet som beställts av Swedisol. I rapporten intervjuas fastighetsägare över hela landet, som också pekar på att över 700 000 lägenheter i Sverige nu är i behov av att minska energianvändningen.

– Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Om Sverige ska nå klimatmålen så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Rapporten, där totalt 83 fastighetsägare över hela landet har intervjuats, visar att 50 procent av de privata bostadsbolagens och 51 procent av de kommunala bostadsbolagens bostadsbestånd är i behov av energieffektivisering. Det innebär en ökning med 15 respektive 5 procentenheter sedan 2019. Omräknat till det totala beståndet innebär det att 730 000 lägenheter är i behov av att minska sin energianvändning.

Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 i förhållande till BNP, att hela Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och
webbnyhet

Järntorget miljömärker sina bostäder med Svanen

2020-06-01 | Miljö

Järntorgets bostäder ska från och med hösten 2020 Svanenmärkas. I och med detta tar Järntorget ett tydligt steg i att synliggöra sitt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling, inte minst för bostadskunderna. Detta är en viktig del i det övergripande hållbarhetsarbetet på Järntorget.

Miljömärkningen innebär att Svanen granskar Järntorgets hela process, från val av råvara till färdig byggnad. Det betyder bland annat att byggmaterial är fritt från hälsoskadliga ämnen, att hemmet är utrustat med energisnåla vitvaror, att bostaden har bra isolering och att det finns plats för återvinning.

- Vi har haft ett strukturerat hållbarhetsarbete under många år och jag är väldigt glad över att vi nu kan Svanenmärka våra bostadsprojekt framöver, säger Fredrik Arpe, VD på Järntorget. Svanen guidar oss i frågor för miljö och hälsa och är en mycket viktig del i helheten av vårt hållbarhetsarbete som innefattar fler perspektiv såsom ekonomi i balans, säkra bostäder och socialt ansvar.

Projekt Vista i Traneberg blir Järntorgets första Svanenmärkta projekt. Vista är under produktion och inflyttning är planerad till sommaren 2021.


webbnyhet

Åtgärder krävs för att motverka bostadsbristen

2020-06-01 | Webbnyhet

Preliminärt påbörjades nybyggnationen av ca 11 900 nya bostäder under första kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB. Det är inte tillräckligt för att komma till rätta med bostadsbristen och coronapandemin riskerar att sänka nuvarande byggtakt. Riksbyggen efterlyser nu ett statligt Ungbolån som både kan hjälpa fler unga vuxna in på bostadsmarknaden och bidra till att motverka bostadsbristen.

En nybyggnationen av totalt cirka 11 900 nya bostäder under första kvartalet är ungefär lika många som under motsvarande period 2019.

– Det är en hög nivå, men motsvarar inte de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. Eftersom statistiken bara visar första kvartalet ser vi ännu inte effekterna av coronapandemin. För att motverka dess effekter behöver vi statliga åtgärder nu, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9 600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019.

– Under en lång tid har unga vuxna haft stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen. Det är därför väldigt viktigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande och införande av ett statligt Ungbolån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Ode.

Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån

Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år
Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr
Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
Amorteringskrav två tillämpas inte
   
 Branschguide
Här hittar du utvalda företag/leverantörer!
» Balkonger
» Branschorganisationer
» Ekonomisk förvaltning
» Stambyte/Stamrenovering
» Visa alla kategorier
 Frågelådan!
» Experter svarar på dina frågor. Nu med 164 frågor och svar.
 Styrelseskolan
» En styrelses olika roller
 Guider och tips!
» Genom att byta elbolag går det att spara många sköna slantar.
» Säker brf året om. Har ni koll?
» Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand? Javisst kan du göra det.
 Webbtips
» Omboende.se är en gemensam sida Boverket och konsumentverket. Här hittar du enkelt information i olika frågor som rör boende.

» Fjarrvarmenamnden.se Fjärrvärmenämnden har till uppgift att medla mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme. Här kan den intresserade följa deras arbete.

Under Fakta/Lagar hittar du fler länktips!

© 2006 - 2021 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera